Yhdistystiedote


Kategorier

AUS föreningsbrev vecka 39/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 39/2018

En mycket viktig enkät i anslutning till strukturprojektet har skickats till föreningarna (punkt 1)! Kom ihåg att lämna in ett gemensamt svar för föreningen så kan ni påverka studentgemenskapens framtid. Dessutom kan ni gärna fortsätta sprida AUS serviceenkät bland medlemmarna för att utveckla ännu bättre tjänster (punkt 2).

 

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
30.9 TTE-fondens tredje ansökningsomgång avslutas (punkt 5)
1.10 Svarstiden för AUS serviceenkät går ut (punkt 2 och direkt till enkäten)
1.10 Otatarhakörningen, Alvarsplatsen
1.10 Mössnedläggningen, Dipoli
3.10 Svarstiden för strukturenkäten går ut (punkt 1)
6.10 Otnäs natt (http://otnasnatt.fi/)
21.10 PTK:s nominering av wärdiga avslutas (https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/)
27.11 Save the date: Föreningsutbildning
28.11 Save the date: Föreningsutbildning
29.11 Save the date: Föreningsutbildning på engelska

Nyhetsbrevets innehåll
1. Svara på AUS enkät för föreningarna senast 3.10!
2. AUS serviceenkät 2018 för förmedling till medlemmarna
3. De särställda föreningarnas medlemsförteckningar finns tillgängliga hos AUS
4. Not Cool! – Var och en av oss kan ingripa vid osakligt beteende
5. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 pågår!
6. New Aalto International discussion group
7. AUS: Intressebevakning nu också i Telegram

 

1. Svara på AUS enkät för föreningarna senast 3.10!
Fredagen den 21 september har vi skickat en enkät som hör till utvecklingsprojektet för studentkårens gemenskaps- och föreningsstrukturer till den e-postadress er förening angett i TAHLO. Målet med projektet är att med hjälp av enkäter, intervjuer och samtal utreda hur Aaltogemenskapens struktrurer och samarbetet mellan föreningarna inom studentkåren kan utvecklas så att rollfördelningen blir ännu tydligare. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

Med enkäten vill vi kartlägga föreningarnas synpunkter på hur AUS sektioner och kommittéer fungerar i nuläget och hur olika föreningar och studentkulturer kan beaktas på ett likvärdigare sätt i verksamheten.

Enkäten besvaras så att en representant för föreningen fyller i föreningens synpunkter i enkätformuläret på basis av en diskussion på styrelsens möte eller någon annan träff. Reservera alltså tid på nästa veckas möten för att svara på enkäten. Svarstiden går ut onsdagen den 3 oktober kl. 23.59. Tack!

Här kommer du till enkäten för föreningar i första och andra förteckningen: https://www.webropolsurveys.com/S/A782417D8B7CEDAF.par
Här kommer du till enkäten för föreningar med särställning: https://www.webropolsurveys.com/S/492A7D671E173319.par

Mer information och frågor om projektet:
Elina Nieminen
Projektsamordnare
elina.nieminen(a)ayy.fi
tfn 0406819612

 

2. AUS serviceenkät 2018 för förmedling till medlemmarna
Välkommen till AUS serviceenkät! Studentkåren producerar många olika tjänster för sina medlemmar, till exempel när det gäller studieliv, boende och motion. Med hjälp av den här enkäten utreder vi medlemmarnas erfarenheter och åsikter om kvaliteten, behovet och kommunikationen i anslutning till tjänsterna. Enkäten ger oss viktig information som stöd i utvecklingen av både studentkårens och universitetets verksamhet.

Här kommer du till enkäten: https://my.surveypal.com/AYY-n-palvelukysely-2018-AYY

Undersökningen genomförs av Studentforskningsstiftelsen Otus. Mer info om undersökningen ger Otus forskare Rasmus Reinikainen (rasmus.reinikainen(a)otus.fi).

Det tar cirka 20 minuter att besvara frågorna och svarstiden går ut måndagen den 1 oktober. Bland alla svarande lottar vi ut 10 biobiljetter och en gratis bokning av en evenemangslokal (med undantag av Servin mökki och Strandbastun). Vinnarna meddelas personligen. Kontaktuppgifterna du lämnar för lottningen kan inte kopplas till dina svar.

Med hösthälsningar från hela AUS,
Noora Vänttinen, AUS styrelseordförande

 

3. De särställda föreningarnas medlemsförteckningar finns tillgängliga hos AUS
Alla föreningar med särställning som debiterat medlemsavgift genom Oodi i samband med AUS medlemsavgift kan begära att få en lista över sina medlemmar av AUS.

Medlemsförteckningen innehåller medlemmarnas namn, hemkommun och e-postadress. Mer information om utlämning av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen för AUS medlemsregister på adressen https://rekisterit.ayy.fi/tietosuojaselosteet/jasenrekisteri_SV.pdf. Uppgifterna lämnas inte ut per e-post, utan de ska hämtas antingen i pappersform eller sparade på ett eget usb-minne. Du kan komma överens om en hämtningstid genom att kontakta antingen AUS it-stöd (tietotekniikka (a) ayy.fi) eller förvaltnings- och HR-chefen (johanna.pietilainen (a) ayy.fi)!

AUS betalning av medlemsavgifterna:
Den första delen av de medlemsavgifter för särställda föreningar som debiterades i samband med läsårsanmälan betalades i slutet av augusti och resten betalas för höstens del senast under oktober.

 

4. Not Cool! – Var och en av oss kan ingripa vid osakligt beteende
AUS har startat kampanjen Not Cool! för att uppmuntra alla att identifiera och ingripa i osakligt beteende.

I början av hösten är trakasserier på allmän nivå ett bra ämne att behandla i den egna studentföreningen. Involveras alla jämlikt? Har vi rutiner som kan upplevas som diskriminerande? Borde vi skapa spelregler eller verksamhetsmodeller som förhindrar trakasserier och gör vår gemenskap mer jämlik?

AUS står vid behov till tjänst med information och stöd för att utveckla jämlikheten och likabehandlingen. Du kan också hämta en affisch för er föreningslokal från AUS huvudkontor, ovanpå postlådorna. Läs mer på sidan ayy.fi/notcool #notcool

 

5. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 pågår!
TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 har inletts! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS-medlemmar och samfund i anslutning till studentkåren. TTE-fonden stöder verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns.

Det finns två sätt att söka bidrag: ansökningsomgångarna som ordnas cirka tre gånger om året och den fortlöpande ansökningstiden under terminerna. Under den fortlöpande ansökningsperioden kan du söka bidrag på högst 2000€, medan projektbidragen under de egentliga ansökningsomgångarna inte har någon övre gräns.

Ansökningstiden för den tredje omgången år 2018 går ut söndagen den 30 september 2018 kl. 23.59. På fondens webbplats finns instruktioner för ansökningen och dess bilagor: http://tter.ayy.fi/. Bidraget söks med ett webbformulär som finns på adressen https://lomake.ayy.fi/tter/hakulomake/

Ansökningstiderna för alla omgångar hösten 2018 och annan information finns på fondens webbplats http://tter.ayy.fi/. Kolla också Facebooksidan på adressen www.facebook.com/tterahasto.

 

6. New Aalto International discussion group
The Facebook group Aalto International is now also on Telegram to serve the same purpose and you can join the group here: http://t.me/aaltointernational. The group is made for discussion and publicity of activities and events among Aalto University student community. The group is moderated by AYY as an informal communications channel and the language of the group is English. Don’t forget the official channels on Facebook: @ylioppilaskunta & Instagram and Twitter: @ayy_fi.

See you on the Telegram group – don’t hesitate to come up with your thoughts @aaltointernational!

If you have any questions, concerns or ideas about internationalization, get in touch with our specialist Rosa Väisänen (rosa.vaisanen(a)ayy.fi,  050 527 2401).

 

7. AUS: Intressebevakning nu också i Telegram
Väcker basinkomsten känslor, men du har ingen att dela dem med? Vill du bolla tankar om öppna informationssystem, men din rumskompis har tröttnat? Ingen fara, diskussionskanalen AUS: Intressebevakning finns nu också i meddelandetjänsten Telegram.

AUS: Intressebevakning är en inofficiell och obunden plattform för intressebevakningsrelaterad diskussion och verksamhet vid Aalto, i Finland och i världen. Aktiviteten i gemenskapen förpliktar inte till någonting, och du behöver inte vara studentrepresentant eller ens Aaltostuderande för att delta.

Kanalen finns på adressent.me/AYYadvocacy

Mer information från chefen för påverkan och kommunikation Heikki Isotalo, heikki.isotalo(at)ayy.fi

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 38/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 38/2018

Kampanjen Not Cool har startat. Är det dags att prata om jämlikhet och se över rutinerna också i er förening? (punkt 1) Vi har också nya Telegram-grupper för diskussion kring internationella frågor och intressebevakning (punkterna 3 och 4).


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

17.9 Polytekarmuseets guiderekryteringskväll (punkt 5)
30.9 TTE-fondens tredje ansökningsomgång avslutas (punkt 7)
1.10 Otatarhakörningen, Alvarsplatsen
1.10 Mössnedläggningen, Dipoli
6.10 Otnäs natt (http://otnasnatt.fi/)
21.10 PTK:s nominering av wärdiga avslutas (https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/)
27.11 Save the date: Föreningsutbildning
28.11 Save the date: Föreningsutbildning
29.11 Save the date: Föreningsutbildning på engelska

Nyhetsbrevets innehåll
1. Not Cool! – Var och en av oss kan ingripa vid osakligt beteende
2. Har du upplevt trakasserier eller osakligt beteende vid Aalto? Kontakta AUS trakasseriombud!
3. New Aalto International discussion group
4. AUS: Intressebevakning nu också i Telegram
5. Polytekarmuseets guiderekryteringskväll måndagen den 17 september kl. 17
6. Enkät till föreningarna onsdagen den 19 september
7. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 pågår!

 

1. Not Cool! – Var och en av oss kan ingripa vid osakligt beteende
AUS har startat kampanjen Not Cool! för att uppmuntra alla att identifiera och ingripa i osakligt beteende.

I början av hösten är trakasserier på allmän nivå ett bra ämne att behandla i den egna studentföreningen. Involveras alla jämlikt? Har vi rutiner som kan upplevas som diskriminerande? Borde vi skapa spelregler eller verksamhetsmodeller som förhindrar trakasserier och gör vår gemenskap mer jämlik?

AUS står vid behov till tjänst med information och stöd för att utveckla jämlikheten och likabehandlingen. Du kan också hämta en affisch för er föreningslokal från AUS huvudkontor, ovanpå postlådorna. Läs mer på sidan ayy.fi/notcool #notcool

 

2. Har du upplevt trakasserier eller osakligt beteende vid Aalto? Kontakta AUS trakasseriombud!
Aalto-universitetets studentkår har två trakasseriombud, en man och en kvinna, som är anställda aav AUS. Du kan kontakta trakasseriombuden om en AUS-medlem har upplevt eller bevittnat trakasserier i universitetetsgemenskapen eller om er förening behöver råd för att förebygga trakasserier.

Trakasseriombuden hjälper med att identifiera trakasserier, ger råd och samtalshjälp och hjälper vid behov med att reda ut situationen. Vid behov hänvisas frågeställaren till andra tjänster eller uppmanas kontakta myndigheterna eller universitetspersonalen, om ett sådant behov framkommer vid kontakten och om personen önskar det.

All kontakt sker konfidentiellt. Studentkåren samlar inte uppgifter om innehållet och för inte vidare uppgifter om innehållet utan samtycke av dem som kontaktat trakasseriombuden.

Trakasseriombud Minna Mäkitalo hairinta-nainen@ayy.fi tfn 050 520 9438
Trakasseriombud Lauri Jurvanen hairinta-mies@ayy.fi tfn 050 520 9438

Trakasseriombuden hjälper oavsett om trakasserierna förekommit i samband med studentkårens verksamhet, föreningarnas verksamhet eller undervisningen. Trakasserier eller osakligt beteende kan ta sig uttryck som verbala eller ickeverbala kränkningar, oönskad fysisk beröring, hot, oönskad kontakt, utestängning ur gemenskapen eller osakligt försvårande av deltagandet i gemenskapens verksamhet. Upplevelsen av trakasserier är subjektiv. Vad som är kränkande och ångestfyllt och upplevs som trakasserier varierar från person till person, så det primära är personens egen upplevelse av situationen.

Tveka inte att ta kontakt om du misstänker att du råkat ut för trakasserier och behöver hjälp.

Hälsar trakasseriombuden Minna och Lauri


3. New Aalto International discussion group
The Facebook group Aalto International is now also on Telegram to serve the same purpose and you can join the group here: t.me/@aaltointernational. The group is made for discussion and publicity of activities and events among Aalto University student community. The group is moderated by AYY as an informal communications channel and the language of the group is English. Don’t forget the official channels on Facebook: @ylioppilaskunta & Instagram and Twitter: @ayy_fi.

See you on the Telegram group – don’t hesitate to come up with your thoughts @aaltointernational!

If you have any questions, concerns or ideas about internationalization, get in touch with our specialist Rosa Väisänen (rosa.vaisanen(a)ayy.fi,  050 527 2401).


4. AUS: Intressebevakning nu också i Telegram
Väcker basinkomsten känslor, men du har ingen att dela dem med? Vill du bolla tankar om öppna informationssystem, men din rumskompis har tröttnat? Ingen fara, diskussionskanalen AUS: Intressebevakning finns nu också i meddelandetjänsten Telegram.

AUS: Intressebevakning är en inofficiell och obunden plattform för intressebevakningsrelaterad diskussion och verksamhet vid Aalto, i Finland och i världen. Aktiviteten i gemenskapen förpliktar inte till någonting, och du behöver inte vara studentrepresentant eller ens Aaltostuderande för att delta.

Kanalen finns på adressen t.me/AYYadvocacy

Mer information från chefen för påverkan och kommunikation Heikki Isotalo, heikki.isotalo(at)ayy.fi

 

5. Polytekarmuseets guiderekryteringskväll måndagen den 17 september kl. 17
Frågar phuxarna och andra bekanta kniviga frågor om Otnäs studentkultur? Gråt inte, utan gör som Henri och bli guide på Polytekarmuseet! Kom till muséet måndagen den 17 september kl. 17 och bekanta dig med museet och hur det är att vara guide hos oss. Alla är hjärtligt välkomna oberoende av årskurs eller studieinriktning. Komsi komsi!

Mer info per e-post intendentti(a)ayy.fi

 

6. Föreningarna får enkät onsdagen den 19 september
I början av augusti började projektsamordnaren för gemenskaps- och föreningsstrukturer Elina Nieminen jobba på AUS huvudkontor. Hennes uppgift är att med hjälp av enkäter, intervjuer och diskussioner utreda hur samarbetet mellan studentkåren och dess föreningar samt Aaltogemenskapens strukturer kunde utvecklas. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna ännu bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

Projektet startar med en enkät som skickas till alla föreningar onsdagen den 19 september 2018. Svarstiden är 2 veckor, så det lönar sig att redan nu reservera tid på ett möte eller någon annan träff för att besvara enkäten eftersom vi vill ha ett svar per förening.

Mer info kommer nästa vecka! Frågor kring projektet kan skickas till elina.nieminen(a)ayy.fi

Här kan du läsa mer om projektsamordnaren Elina och projektet hon leder: https://ayy.fi/sv/blog/2018/09/11/ny-projektsamordnare-hjalper-aaltogemenskapen-utvecklas/

 

7. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 pågår!
TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 har inletts! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS-medlemmar och samfund i anslutning till studentkåren. TTE-fonden stöder verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns.

Det finns två sätt att söka bidrag: ansökningsomgångarna som ordnas cirka tre gånger om året och den fortlöpande ansökningstiden under terminerna. Under den fortlöpande ansökningsperioden kan du söka bidrag på högst 2000€, medan projektbidragen under de egentliga ansökningsomgångarna inte har någon övre gräns.

Ansökningstiden för den tredje omgången år 2018 går ut söndagen den 30 september 2018 kl. 23.59. På fondens webbplats finns instruktioner för ansökningen och dess bilagor: http://tter.ayy.fi/. Bidraget söks med en webblankett som finns på adressen https://lomake.ayy.fi/tter/hakulomake/

Ansökningstiderna för alla omgångar hösten 2018 och annan information finns på fondens webbplats http://tter.ayy.fi/. Kolla också Facebooksidan på adressen www.facebook.com/tterahasto.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 37/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 37/2018

Orienteringsveckan är snart avklarad! Det har verkligen varit en livlig vecka full av aktiviteter och massor av nya ansikten på campus. Nästa vecka består programmet bland annat av Stadsorienteringen och Aalto 10km/5km. Ta också en titt på punkt 1 och läs mer om att publicera evenemang på AUS webbplats.

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
11.9 Stadiorientering (https://www.facebook.com/events/265139937442162/)
16.9 Aalto 10 km/5 km (https://www.rantamaraton.fi/aalto-10km-ja-aalto-5km/)
1.10 Otatarhan ajot, Alvars plats
1.10 Lakinlaskijaiset, Dipoli
6.10 Otnäs natt (http://otaniemenyo.fi/)
5.9 Sista dag för förslag på RTG:s wärdiga (punkt 6 och https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/)
27.11 Spara datumet: Föreningsutbildning (punkt 3)
28.11 Spara datumet: Föreningsutbildning (punkt 3)
29.11 Spara datumet: Föreningsutbildning på engelska (punkt 3)

Nyhetsbrevets innehåll
1. Publicera ditt evenemang på AUS webbplats
2. Enkät till föreningarna på kommande ons 19.9.!
3. Föreningsutbildningarna förnyas– spara datumen!
4. Har du upplevt trakasserier eller osakligt beteende vid Aalto? Kontakta AUS trakasseriombud!
5. Jobba på Lakinlaskijaiset?
6. Föreslå nya wärdiga till Runda Tornets Gille

 

1. Publicera ditt evenemang på AUS webbplats
Hur får jag fler medlemmar eller deltagare till min förenings evenemang? På Aalto-universitetets studentkårs webbplats finns en evenemangskalender, där alla föreningar som verkar inom AUS kan göra reklam för sina öppna evenemang. Just nu är ett ypperligt tillfälle att publicera höstens evenemang och möjligen den vägen locka nya intresserade med i verksamheten. Evenemangen som publiceras i AUS kalender lyfts också fram i veckoinformationens evenemangsförteckning och på så sätt sprids reklamen till alla AUS medlemmar.

Hur publicerar jag mitt evenemang? Varje förening som verkar inom AUS har inloggningskoder till AUS webbplats. Sidan finns på adressen https://ayy.fi/wp-login.php och bortglömda lösenord kan återfås via adressen https://ayy.fi/wp-login.php?action=lostpassword. Evenemanget publiceras via den vänstra sidobalkens ”Events”-del. Webbplatsen förnyas vid årsskiftet, så publicera bara evenemangen för den kommande hösten.

Du kan dessutom göra reklam för ditt evenemang i Facebooks AYY Events -grupp: https://www.facebook.com/groups/AYYEvents/​​​​​​​

Frågor? Vänligen kontakta jarjestoasiat(a)ayy.fi.

 

2. Enkät till föreningarna på kommande ons 19.9.!
I början av augusti började Elina Nieminen, vars uppgift är att utreda hur samarbetet mellan studentkåren och dess föreningar och Aalto-gemenskapens strukturer kan utvecklas genom frågeformulär, intervjuer och diskussioner, som projektkoordinator för gemenskaps- och organisationsstrukturerna vid Aalto-universitetets studentkårs centralkontor. Målet med projektet är en ännu mer sammansvetsad studentgemenskap där studerande från olika universitet beaktas mer jämlikt.

Projektet påbörjas med en enkät, som skickas till samtliga föreningar på onsdagen den 19.9.2018. Svarstiden är 2 veckor, så det lönar sig att redan nu avsätta tid för att besvara enkäten vid ett möte eller annan träff, eftersom enkäten besvaras per förening.

Ytterligare information följer i ett senare skede! Om du har frågor som är relaterade till projektet, får du gärna kontakta: elina.nieminen(a)ayy.fi

Bekanta dig närmare med projektkoordinator Elina och hennes projekt: https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/

 

3. Föreningsutbildningarna förnyas– spara datumen!
Föreningsutbildningen förnyas! I år ordnas den finskspråkiga utbildningen under två dagar; tisdagen den 27 och onsdagen den 28 november. Under den första dagen består programmet av grundinformation om föreningsverksamhet för nya föreningsmedlemmar och under den andra dagen får de äldre medlemmarna fördjupande temautbildning om aktuella saker. Grundutbildningen på engelska ordnas torsdagen den 29 november.

Skriv in datumen i kalendern redan nu! Mer information och anmälningsinformation ges i föreningsmeddelandet senare under hösten.

Du hinner fortfarande ge förslag på utbildningstemor som du tycker är viktiga: jarjestoasiat(a)ayy.fi

 

4. Har du upplevt trakasserier eller osakligt beteende vid Aalto? Kontakta AUS trakasseriombud!

AUS har två trakasseriombud, en kvinna och en man, som är anställda av AUS. Trakasseriombuden kan kontaktas om en AUS-medlem upplevt eller observerat trakasserier i universitetsgemenskapen, inklusive studentkåren, föreningarna och undervisningen. Trakasseriombuden hjälper med att identifiera trakasserier, ger råd och samtalshjälp och hjälper vid behov med att reda ut situationen. Vid behov hänvisas frågeställaren till andra tjänster eller uppmanas kontakta myndigheterna eller universitetspersonalen, om ett sådant behov framkommer vid kontakten och om personen önskar det.

All kontakt sker konfidentiellt. Studentkåren samlar inte uppgifter om innehållet och för inte vidare uppgifter om innehållet utan samtycke av dem som kontaktat trakasseriombuden.

Trakasseriombud Minna Mäkitalo hairinta-nainen(a)ayy.fi tfn 050 520 9438
Trakasseriombud Lauri Jurvanen hairinta-mies(a)ayy.fi tfn 050 520 9438

Trakasserier eller osakligt beteende kan ta sig uttryck som verbala eller ickeverbala kränkningar, oönskad fysisk beröring, hot, oönskad kontakt, utestängning ur gemenskapen eller osakligt försvårande av deltagandet i gemenskapens verksamhet. Upplevelsen av trakasserier är subjektiv. Vad som är kränkande och ångestfyllt och upplevs som trakasserier varierar från person till person, så det primära är personens egen upplevelse av situationen.

Tveka inte att ta kontakt om du misstänker att du råkat ut för trakasserier och behöver hjälp. Vi ger också råd till föreningarna om hur man förebygger trakasserier.

Hälsningar,
trakasseriombuden Minna och Lauri
Aalto-universitetets studentkår (AUS)

 

5. Jobba på Lakinlaskijaiset?

Alla AYY:s intresserad av frivilligarbete är inbjudna av Festkommittéen (JTMK) att vara en del av festfixandet! Sökande efter arbetare börjar NU på adressen https://lomake.ayy.fi/jtmk/mene-toihin/ var du kan fritt välja mellan de 9 olika kategorierna (biljettförsäljning, ordningsvaktande, roudande etc.) Till arbetarförmånerna hör även detta år bl.a. arbetarefterfesten, VIP-biljett till festen, halarmärket, arbetarkaaton samt en av två inteckningar som krävs för att få det ljusröda Arbetarsnöret.

Mer information ger Suvi Rantamäki, suvi.rantamaki(a)ayy.fi.

 

6. Föreslå nya wärdiga till Runda Tornets Gille
Runda Tornets Gille är en heders- och seniororganisation vid Aalto-universitetet. Nyutexaminerade eller personer i slutskedet av sina studier som kontinuerligt visat intresse och varit aktiva inom teknologkulturen eller Aalto-universitetets övriga likasinnade studentverksamhet samt fört utvecklingen framåt inom studentkåren eller någon av dess föreningar kan kallas som wärdiga till gillet. Nomineringar kan göras fram till 21.10.2018 kl. 23.59 på adressen https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/.

Förslag kan lämnas in av en enskild person, ett gille, en förening eller flera personer, gillen eller föreningar tillsammans.

Mer information om PTK rf finns på adressen: http://ptk.ayy.fi/.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet(at)ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 36/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 36/2018

Nu kan ni ge förslag på Årets Aalto-idrottare (punkt 4) eller de som är wärdiga Runda tornets gille (punkt 5). Om ditt evenemang saknar en servis, kan du läsa campussektionens tips om detta (punkt 6). Skriv också in i din kalender föreningsutbildningens nya datum (punkt 1). Lycka till med orienteringsveckan och vi ses på Aalto Party!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
31.8 Sista anmälningsdag till Otnäs natt (https://otaniemenyo.fi/ilmottaudu.html)
2.9 Sista anmälningsdag till Stadiorienteringen är i övermorgon (punkt 3 eller direkt till anmälningen)
4.9 Otnäs orientering
5.9 Aalto Party och Aalto Afterparty
5.9 Sista dagen att ge förslag på Årets Aalto-idrottare (punkt 4 och direkt till formuläret)
6.9 Otnäs orientering
11.9 Stadiorientering
16.9 Aalto 10 km/5 km (https://www.rantamaraton.fi/aalto-10km-ja-aalto-5km/)
6.10 Otnäs natt (http://otaniemenyo.fi/)
21.10 Sista dag för förslag på RTG:s wärdiga (punkt 5 och direkt till formuläret)
27.11 Spara datumet: Föreningsutbildning (punkt 1)
28.11 Spara datumet: Föreningsutbildning (punkt 1)
29.11 Spara datumet: Föreningsutbildning på engelska (punkt 1)

Nyhetsbrevets innehåll
1. Föreningsutbildningarna förnyas – Spara datumen!
2. Renoveringarna i lokaler för engångsuthyrning framskrider enligt tidtabellen
3. Sista chansen att anmäla sig för att hålla Stadiorienteringskontrollen 11.9
4. Ge förslag på Årets Aalto-idrottare 2018
5. Föreslå nya wärdiga till Runda Tornets Gille
6. Uthyrning av servis till medlemmar och föreningar inom AUS

 

1. Föreningsutbildningarna förnyas– spara datumen!
Föreningsutbildningen förnyas! I år ordnas den finskspråkiga utbildningen under två dagar; tisdagen den 27 och onsdagen den 28 november. Under den första dagen består programmet av grundinformation om föreningsverksamhet för nya föreningsmedlemmar och under den andra dagen får de äldre medlemmarna fördjupande temautbildning om aktuella saker. Grundutbildningen på engelska ordnas torsdagen den 29 november.

Skriv in datumen i kalendern redan nu! Mer information och anmälningsinformation ges i föreningsmeddelandet senare under hösten.

Du hinner fortfarande ge förslag på utbildningstemor som du tycker är viktiga: jarjestoasiat(a)ayy.fi

 

2. Renoveringen av utrymmen för engångsuthyrning framskrider enligt tidtabellen
Renoveringen av fastigheterna Jämeräntaival 3, 5 och 7 i Otnäs framskrider enligt planerna och projektet är redan halvvägs i den övergripande tidtabellen. Renoveringen påverkar även många andra utrymmen för engångsuthyrning och föreningens klubb- och lagerlokaler som är belägna i fastigheterna i fråga.

För närvarande renoveras följande lokaler för engångsuthyrning: Gorsu, Byns vardagsrum, Tatamisalen och Allaktivitetslokalen. Enligt en preliminär tidtabell kan Gorsu, Byns vardagsrum och Tatamisalen åter bokas från och med den 6 januari 2019. Om någon lokal blir färdigrenoverad före detta, öppnar vi bokningskalendern redan tidigare och meddelar om saken på webbsidorna och i föreningsmeddelandet. Datumet för ibruktagningen av allaktivitetslokalen fastställs i slutet av 2018.

I december ska Takbastun, Spellokalen, Sitsköket och Takkakabinettet börja renoveras. Föreningens hyresavtal för klubb- och lagerlokalerna sägs upp senast tre månader (3 månader) innan renoveringen börjar.

Renoveringarna för med sig en hel del utmaningar för föreningarna och evenemangsarrangörerna, men tålamodet belönas med ännu mer fungerande och mer trivsamma lokaler. Om du har frågor eller kommentarer som rör de lokaler som AUS hyr ut eller som rör renoveringen av dem, kan du skicka ett meddelande till lokalsektorn till adressen tilat(at)ayy.fi.

 

3. Sista chansen att anmäla sig för att hålla Stadiorienteringskontrollen 11.9
Det finns också liv utanför Otnäs!

För att phuxarna ska få en lysande chans att bekanta sig med den övriga världen, ordnas det tisdagen den 11.9. Stadsorientering i den Östra Hamnstaden (i en del kulturer känd som Helsingfors). Stadsorienteringens startskott går kl. 18:00 på Senatstorget, och efterfesten är i nattklubben Capital (Fredriksgatan 51) från och med kl. 21:00. Punkterna är öppna 18:00-21:30.

Kom med och gör phuxarna glada! Anmäl dig som kontrollant här (deadline söndag 2.9.):

https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/stadisuunnistuksen-rastit-checkpoints-for-stadisuunnistus-2018/

Om du har frågor svarar jag med glädje!

Noora Salminen
Phuxmajor
Aalto-universitets studentkår AUS
+358 50 4687157 | noora.salminen(a)ayy.fi

 

4. Ge förslag på Årets Aalto-idrottare 2018
Hej, nu är det dags att föreslå en student som du tycker förtjänar att belönas som Aalto Athlete 2018. Kriterier omfattar idrottsliga prestationer på nationell eller internationell nivå, studieresultat samt ärlig och rättvis delaktighet i samhället.

Så kom ihåg att motivera förslaget med omsorg! Formuläret är stängd 5.9.2018 kl 23:59 . Priset ges i Aalto-10km/5km evenemang 16.9.2018

https://lomake.ayy.fi/liikunta/ehdota-vuoden-aalto-urheilijaa-2018-nominera-aalto-athlete-2018-nominate-for-aalto-athlete-2018/

För mer information : lauri.seppalainen [at] ayy.fi

 

5. Föreslå nya wärdiga till Runda Tornets Gille
Runda Tornets Gille är en heders- och seniororganisation vid Aalto-universitetet. Nyutexaminerade eller personer i slutskedet av sina studier som kontinuerligt visat intresse och varit aktiva inom teknologkulturen eller Aalto-universitetets övriga likasinnade studentverksamhet samt fört utvecklingen framåt inom studentkåren eller någon av dess föreningar kan kallas som wärdiga till gillet. Nomineringar kan göras fram till 21.10.2018 kl. 23.59 på adressen https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/.

Förslag kan lämnas in av en enskild person, ett gille, en förening eller flera personer, gillen eller föreningar tillsammans.

Mer information om PTK rf finns på adressen: http://ptk.ayy.fi/.

 

6. Uthyrning av serviser till medlemmar och föreningar inom AUS
AUS uppmuntrar till ekologiska val, och ett sätt att minska onödigt avfall är att låta bli att använda pappersserviser under evenemang. I Otnäs klubblokaler finns en servis, som kan användas av de som hyr lokalen. I andra lokaler är serviserna inte lika stora, men det finns en möjlighet att hyra serviser i vilket ingår bland annat leverans till lokalen samt odiskad återlämning. Förädlarna och Astiva har förmånliga erbjudanden för medlemmar och föreningar inom AUS, mer information hittar du här:

Förädlarna:
Otnäs förädlingssällskap hyr ut flexibelt och förmånligt en middagsservis för 220 personer till föreningar och organisationer som verkar i Otnäs! Leveransen till Otnäs-området är kostnadsfri och leveransavgiften till andra områden avtalas separat baserat på avståndet. Dessutom ingår diskningen i priset, så att du kan lämna tillbaka en odiskad servis! Servisen hyrs ut per e-post via adressen astiasto(a)jalostajat.fi och vi besvarar gärna alla frågor som rör servisen.

Astiva:
– avtalet gäller tillsvidare, utom under studentfestveckan under våren
– rabatten är alltid minst 20 %, med principen att ju tidigare / större beställning -> desto större rabatt
– beställ senast 2 veckor i förväg (med förbehåll för efterfrågan)
– det räcker med specificering av mängd (till veckoslutsbeställningar) föregående måndag
– leverans till Otnäs-området kostnadsfritt mån–fre kl. 9–15
– i leveranser till Servin mökki / vid avhämtning behöver man inte vara på plats, vi har nyckeln dit
– diskning ingår alltid i priset, dvs. servisen kan återlämnas odiskad
– betalningsvillkor 7 dagar netto räknat från avhämtningsdagen, kan vid behov betalas med betalkort
– även förmånliga erbjudanden till AUS:s medlemmars personliga fester

Rabatten ges om beställningen görs direkt via e-post till adressen astiva(at)astiva.fi och om man i samband med beställningen anger att beställningen är för en förening inom AUS. Vid beställningar via webbsidan ges rabatten om man anger koden “AYY2018” i samband med beställningen.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet(at)ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 35/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 35/2018

Observera att den här veckan är den sista chansen att söka till många av de kommande höstens stora evenemang. Se datumen nedan och se till att din förening deltar i Aalto Party, Otorienteringen och Otnäs natt!

 

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
26.8 Anmälningstiden för Aalto Party går ut (punkt 3 eller direkt till anmälningen)
26.8 Anmälningstiden för Otorienteringen går ut (punkt 4 eller direkt till anmälningen)
31.8. Anmälningstiden för Otnäs natt går ut (punkt 1 eller direkt till anmälningen)
2.9 26.8 Anmälningstiden för Stadsorientering går ut (punkt 5 eller direkt till anmälningen)
4.9 Otorienteringen
5.9 Aalto Party (http://www.aalto.fi/sv/current/events/2018-06-19-010/)
6.9 Otorienteringen
11.9 Stadsorientering
15.9 Aalto 10km/5km (https://www.rantamaraton.fi/aalto-10km-ja-aalto-5km/)
6.10 Otnäs natt (https://otnasnatt.fi/)
29.10-3.11 Elossa filmfestival

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Otnäs natt 6.10. – Anmäl er nu
2. Skapa program på Aalto Party stage
3. Presentera er förening på Aalto Party!
4. Ställ upp med en kontroll på Otorienteringen den 4 och 6 september
5. Ställ upp med en kontroll på Stadsorientering den 11 september
6. Nominera Aalto Athlete 2018!
7. Studiepoäng för aktiva

 

1. Otnäs natt 6.10. – Anmäl er nu

Otnäs natt är en tvärvetenskaplig avgiftsfri campusfestival som ordnas för första gången den 6 oktober 2018 och utgör en del av AUS Konstår.

Under Otnäs natt får alla intresserade studenter och studentföreningar vid Aalto ordna eget konstnärligt och kreativt program.

Anmälningstiden går ut 31.8. Läs mer: www.otaniemenyo.fi

 

2. Skapa program på Aalto Party stage

Hej föreningsaktiv! Vill din förening höja sin verksamhet på en ny nivå? Har ni iver att skaffa en bländande show, komisk underhållningsset, omvälvande publikation eller marknadsföringsjippo framför alla Aalto studerande? På Aalto Party stage har ni chans att skapa program på er egna sätt och få speciella observans bland föreningar på plats.

Anmäl er med och skicka en kort framställning av programmet, tiden ni hoppas att börja (16-19:30) och varaktighet programnumret till konsta.huuki@ayy.fi. Platserna är begränsad!

 

3. Presentera er förening på Aalto Party!

Vad?

Aalto Party tar över Alvarsplatsen den 5 september 2018 kl. 16–20! Vi bjuder in alla AUS föreningar, sektioner, gillen o.d. att presentera sig i Otnäs.

Universitetet ordnar läsårsinskriptionen som öppnas med en ceremoni i Kandihusets U2-sal kl 13. Efter den akademiska delen ordnas en mottagning och gästerna får bekanta sig med splitternya Väre. Därefter firar hela universitetsgemenskapen, stundenterna och personalen tillsammans det nya läsåret på Aalto Party.  Partyt inleds med den traditionella utmaningen mellan studentkåren och universitetsledningen cirka kl. 16.

Varför?

Presentera din förening och er verksamhet för Aaltogemenskapen! Genom att bidra med aktiverande program på Aalto Party kan du presentera dig, skaffa nya vänner och lära känna gänget bättre samtidigt som du livar upp partyt. Aalto Party har årligen över 3 500 besökare, så ta chansen och inled det nya läsåret som kändisar!

Vi stöder ert program med upp till 70 € så länge ni anmält er på förhand och föreningen godkänts som en del av Aalto Party. Eget tälttak är ett plus! Sista anmälningsdag 26.8!

Hur?

Ni är ju ett gäng som verkar inom AUS, så ni vet hur man ordnar program som partybesökarna kan delta i och har i största allmänhet läget under kontroll!

https://www.webropolsurveys.com/S/AF1079CEEC58CE56.par

När?

Anmäl föreningens deltagande senast söndagen den 26.8!

Mer information från producenten: tarja.peltoniemi (at) aalto.fi, 050 53 23 817 Välkommen!

 

4. Ställ upp med en kontroll på Otorienteringen den 4 och 6 september

Orienteringsveckan närmar sig snabbt, och det gör också den traditionella Otorienteringen. Jag önskar er förening varmt välkommen att ordna en kontroll under evenemanget. Otorienteringen ordnas tisdagen den 4 och torsdagen den 6 september. Kontrollerna är öppa kl. 17–22 under båda dagarna. Efterfesten dit ni också är varmt välkomna börjar i Servin Mökki kl. 21.30. Ni kan anmäla er kontroll genom länken nedan som stängs söndagen den 26 augusti.

https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/otasuunnistuksen-rastit-checkpoints-for-otasuunnistus-2018/

Om ni har frågor kan ni gärna kontakta undertecknad.

Noora Salminen
Phuxmajor
Aalto-universitets studentkår AUS
+358 50 4687157 | noora.salminen(a)ayy.fi

 

5. Ställ upp med en kontroll på Stadsorientering den 11 september

Det finns också liv utanför Otnäs!

För att phuxarna ska få en lysande chans att bekanta sig med den övriga världen, ordnas det tisdagen den 11.9. Stadsorientering i den Östra Hamnstaden (i en del kulturer känd som Helsingfors). Stadsorienteringens startskott går kl. 18:00 på Senatstorget, och efterfesten är i nattklubben Capital (Fredriksgatan 51) från och med kl. 21:00. Punkterna är öppna 18:00-21:30.

Kom med och gör phuxarna glada! Anmäl dig som kontrollant här (deadline söndag 2.9.):

https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/stadisuunnistuksen-rastit-checkpoints-for-stadisuunnistus-2018/

Om du har frågor svarar jag med glädje!

Noora Salminen
Phuxmajor
Aalto-universitets studentkår AUS
+358 50 4687157 | noora.salminen(a)ayy.fi

 

6. Nominera Aalto Athlete 2018!

Hej, nu är det dags att föreslå en student som du tycker förtjänar att belönas som Aalto Athlete 2018. Kriterier omfattar idrottsliga prestationer på nationell eller internationell nivå, studieresultat samt ärlig och rättvis delaktighet i samhället.

Så kom ihåg att motivera förslaget med omsorg! Formuläret är stängd 5.9.2018 kl 23:59 . Priset ges i Aalto-10km/5km evenemang 16.9.2018

https://lomake.ayy.fi/liikunta/ehdota-vuoden-aalto-urheilijaa-2018-nominera-aalto-athlete-2018-nominate-for-aalto-athlete-2018/

För mer information : lauri.seppalainen [at] ayy.fi

 

7. Studiepoäng för aktiva

Hej alla studentkårsaktiva!

Ni som varit aktiva i Aalto-universitetets studentkår (till exempel i sektionerna), i någon av studentkårens föreningar (som styrelsemedlem eller funktionär) eller som studentrepresentanter i universitetets förvaltning år 2017! Ni kan få studiepoäng för ert arbete.

Studieprestationen (3 sp) inkluderar ett seminarium för peer learning och en rapport där ni reflekterar över vad ni lärt er genom uppdraget.

Läs mer om kursen: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19730

AUS har konsekvent betonat organisationsaktivitetens betydelse för utvecklingen av individens kompetens och välkomnar därför Aalto-universitetets beslut att bevilja studiepoäng för organisationserfarenhet. Mer information ger AUS sakkunniga för utbildningspolitik, Minna Mäkitalo (minna.makitalo(a)ayy.fi), som varit med och påverkat kursens utformning.

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet(at)ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 34/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 34/2018

Värmeböljan är över och snart kan vi ta sikte på höstens läsårsstart. Det första föreningsbrevet efter sommarpausen är här! Anmäl din förening åtminstone till Aalto Party, Otorienteringen och Stadsorientering (punkterna 1, 2 och 3).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
19.8 Anmälningstiden för Elossa filmfestival går ut (punkt 4 och mer info)
26.8 Anmälningstiden för Aalto Party går ut (punkt 1 och direkt till anmälningen)
26.8 Anmälningstiden för Otorienteringen går ut (punkt 2 och direkt till anmälningen)
2.9 26.8 Anmälningstiden för Stadsorientering går ut (punkt 3 och direkt till anmälningen)
4.9 Otorienteringen
5.9 Aalto Party (http://www.aalto.fi/sv/current/events/2018-06-19-010/)
6.9 Otorienteringen
11.9 Stadsorientering
15.9 Aalto 10km/5km (https://www.rantamaraton.fi/aalto-10km-ja-aalto-5km/)
6.10 Otnäs natt (https://otnasnatt.fi/)
29.10-3.11 Elossa filmfestival

Nyhetsbrevets innehåll
1. Presentera er förening på Aalto Party!
2. Ställ upp med en kontroll på Otorienteringen den 4 och 6 september
3. Ställ upp med en kontroll på Stadsorientering den 11 september
4. Kom med och ordna en filmfestival!
5. Studiepoäng för aktiva
6. AUS lokalenkät

 

1. Presentera er förening på Aalto Party!
Vad?
Aalto Party tar över Alvarsplatsen den 5 september 2018 kl. 16–20! Vi bjuder in alla AUS föreningar, sektioner, gillen o.d. att presentera sig i Otnäs.

Universitetet ordnar läsårsinskriptionen som öppnas med en ceremoni i Kandihusets U2-sal kl 13. Efter den akademiska delen ordnas en mottagning och gästerna får bekanta sig med splitternya Väre. Därefter firar hela universitetsgemenskapen, stundenterna och personalen tillsammans det nya läsåret på Aalto Party.  Partyt inleds med den traditionella utmaningen mellan studentkåren och universitetsledningen cirka kl. 16.

Varför?
Presentera din förening och er verksamhet för Aaltogemenskapen! Genom att bidra med aktiverande program på Aalto Party kan du presentera dig, skaffa nya vänner och lära känna gänget bättre samtidigt som du livar upp partyt. Aalto Party har årligen över 3 500 besökare, så ta chansen och inled det nya läsåret som kändisar!

Vi stöder ert program med upp till 70 € så länge ni anmält er på förhand och föreningen godkänts som en del av Aalto Party. Eget tälttak är ett plus! Sista anmälningsdag 26.8!

Hur?
Ni är ju ett gäng som verkar inom AUS, så ni vet hur man ordnar program som partybesökarna kan delta i och har i största allmänhet läget under kontroll!
https://www.webropolsurveys.com/S/AF1079CEEC58CE56.par

När?
Anmäl föreningens deltagande senast söndagen den 26.8!
Mer information från producenten: tarja.peltoniemi (at) aalto.fi, 050 53 23 817 Välkommen!

 

2. Ställ upp med en kontroll på Otorienteringen den 4 och 6 september
Orienteringsveckan närmar sig snabbt, och det gör också den traditionella Otorienteringen. Jag önskar er förening varmt välkommen att ordna en kontroll under evenemanget. Otorienteringen ordnas tisdagen den 4 och torsdagen den 6 september. Kontrollerna är öppa kl. 17–22 under båda dagarna. Efterfesten dit ni också är varmt välkomna börjar i Servin Mökki kl. 21.30. Ni kan anmäla er kontroll genom länken nedan som stängs söndagen den 26 augusti.

https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/otasuunnistuksen-rastit-checkpoints-for-otasuunnistus-2018/

Om ni har frågor kan ni gärna kontakta undertecknad.

Noora Salminen
Phuxmajor
Aalto-universitets studentkår AUS
+358 50 4687157 | noora.salminen(a)ayy.fi

 

3. Ställ upp med en kontroll på Stadsorientering den 11 september
Det finns också liv utanför Otnäs!

För att phuxarna ska få en lysande chans att bekanta sig med den övriga världen, ordnas det tisdagen den 11.9.  Stadsorientering i den Östra Hamnstaden (i en del kulturer känd som Helsingfors). Stadsorienteringens startskott går kl. 18:00 på Senatstorget, och efterfesten är i nattklubben Capital (Fredriksgatan 51) från och med kl. 21:00. Punkterna är öppna 18:00-21:30.

Kom med och gör phuxarna glada! Anmäl dig som kontrollant här (deadline söndag 2.9.):

https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/stadisuunnistuksen-rastit-checkpoints-for-stadisuunnistus-2018/

Om du har frågor svarar jag med glädje!

Noora Salminen
Phuxmajor
Aalto-universitets studentkår AUS
+358 50 4687157 | noora.salminen(a)ayy.fi

 

4. Kom med och ordna en filmfestival!
År 2018 är AUS Konstår. Förutom festivalen Otnäs natt har året en annan höjdpunkt, ett något småskaligare filmfokuserat evenemang som kallas Elossa (Vid liv). Festivalen kurateras av studenter och studentgrupper, och för planeringen efterlyser vi studenter från alla Aaltos högskolor och studentgemenskaper. Festivalen ordnas den 29 oktober till den 3 november i Kino Tapiola och Kino Sheryl.

Anmäl din grupp senast fredagen den 19 augusti kl. 23.59. Läs mer från: https://ayy.fi/sv/blog/2018/08/14/hej-alla-studenter-och-studentsammanslutningar-som-vill-vara-med-och-ordna-en-filmfestival/

 

5. Studiepoäng för aktiva
Hej alla studentkårsaktiva!

Ni som varit aktiva i Aalto-universitetets studentkår (till exempel i sektionerna), i någon av studentkårens föreningar (som styrelsemedlem eller funktionär) eller som studentrepresentanter i universitetets förvaltning år 2017! Ni kan få studiepoäng för ert arbete.

Studieprestationen (3 sp) inkluderar ett seminarium för peer learning och en rapport där ni reflekterar över vad ni lärt er genom uppdraget.

Läs mer om kursen: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19730

AUS har konsekvent betonat organisationsaktivitetens betydelse för utvecklingen av individens kompetens och välkomnar därför Aalto-universitetets beslut att bevilja studiepoäng för organisationserfarenhet. Mer information ger AUS sakkunniga för utbildningspolitik, Minna Mäkitalo (minna.makitalo(a)ayy.fi), som varit med och påverkat kursens utformning.

 

6. AUS lokalenkät
Tack till alla föreningar som deltagit i AUS lokalenkät för era värdefulla synpunkter! OUBS ry vann den gratis lokalbokning som lottades ut bland alla svarande. Vinnarföreningen har per e-post fått anvisningar om hur vinsten ska lösas in.

Med vänlig hälsning,
Noora Tanska

Styrelsemedlem: föreningsärenden, rådet och studentcentrumet
Aalto-universitetets studentkår (AUS)
+358 40 656 9557

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet(at)ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset