Yhdistystiedote


Kategorier

Föreningsbrev vecka 10/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 10/2019

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälan börjar NU! Se noggrannare anvisningar i utlysningen och börja i tid: https://ayy.fi/blog/2019/02/27/yhdistysilmoitukset-ja-ayyn-toiminta-avustus-2019/ (punkt 1)


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

1.3. Ansökningstiden för verksamhetbidrag börjar (punkt 1)
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar (punkt 1)
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (punkt 2, https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)
10.3. Tiden för att föreslå vem som ska få AUS uppvaktning upphör (https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/)
21.3. AUS delegationsmöte 3/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 7  förhttps://tter.ayy.fi/)
28.3 Sista dagen  för att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälan (jarjestoasiat@ayy.fi)
31.3. Bidragsansökning och föreningsanmälan avslutas

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
6. Lösningsförslagen för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras av delegationen
7. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats!
8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändring och DI-kunskaper som förändringsaktör

 

1.  Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och föreningsanmälningen börjar fredag 1.3 kl. 12 och upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet  och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:

-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll nogrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Föreningar med särställning ska också fylla i fliken Särställning. Uppdatera din förenings föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.

 

 

2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
På fastlagstisdagen 5.3 samlas studenterna återigen på Ulrikasborgsbacken för att njuta av pulkaåkning, musik, tävlingar och annat roligt program. Vi bjuder in alla föreningar för att göra dagen ännu magnifikare. Så gräv fram era tält ur förråden och ta med er era åkdon och kom med!

Kontakta oss per e-post om ni vill delta i evenemanget som förening, eller behöver en tältplats och/eller el info@laskiaisrieha.fi.

Mer info om evenemanget finns på Facebook https://www.facebook.com/events/1132008500340004/ och på adressen laskiasrieha.fi.

 

3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
Inverka på tidpunkten för Otnäsnatten och anmäl ditt preliminära intresse för att arrangera delprogram med nedanstående blankett!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8gelqUeg23k_tBmr4Tl7IOrOVUMU82N1VDTUE5NUpIWUhPSzBVV0VFODZVRS4u

 


4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
Vet du någon som är en Aalto-samfundets pionjär, fördomsfri brobyggare eller tvärvetenskaplig jobbare och slitare som skulle förtjäna erkännande? Du kan föreslå vem som ska få Aalto-universitetets studentkårs uppvaktning i 2019.

Man kan skicka in sina föreslag till 10.3. Uppvaktningsarbetsgruppen föreslår de som slutligen får uppvaktningen till styrelsen därefter. Uppvaktningen kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.

Läs mer om och skicka in dina föreslag: https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/

Skulle du hellre vilja vara med och besluta vem som ska få uppvaktning? Ansök till uppvaktningsarbetsgruppen nu. Uppvaktningsarbetsgruppens uppgifterna är att mottaga förslag till uppvaktningsmottagare, behandla förslagen och föreslå de som slutligen får uppvaktningen till AUS styrelsen.

Styrelsen söker efter motiverade studenter från olika bakgrunder. Man kan ansöka här (på finska, översättning kommer snart): https://lomake.ayy.fi/hallinto/hakemuslomake-huomionosoitustyoryhmaan/

 

5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
Diskuterar ni likabehandling på er förening? Funderar ni på de bästa metoderna för att ordna evenemang, göra en likabehandlingsplan eller funderar ni exempelvis på föreningslokalernas tillgänglighet? Funderar ni på metoder för att förebygga och ingripa i osaklig behandling och trakasserier?

Det lättaste sättet att få mer information om utvecklandet av likabehandling på föreningen är att bekanta sig med avsnittet likabehandling i AUS förnyade föreningsguide   https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv

Det finns mer information om likabehdanlingsplanering för föreningar och upprättandet av en likabehandlingsplan på Allianssis webbplats (på finska) https://www.alli.fi/palvelutyhdenvertaisuus/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu

Om ni vill diskutera om utvecklandet av likabehandlingen, metoder för att förebygga trakasserier eller skulle vilja ha information och utbildning om ämnet på er förening kan ni ta kontakt med AUS intressebevakningssakkunniga Lauri Jurvanen som ansvarar för likabehandling lauri.jurvanen@ayy.fi 050 520 9418

 

6. Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet diskuteras av delegationen
Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet presenterades på delegationsmötet 28.2. Delegationen höll en remissdebatt om modellerna och syftet var att få delegationens riktning för vilka lösningar som ska främjas i projektet. Det lönar sig alltså att se inspelningen från delegationens möte på adressen ayy.fi/live.

Lösningsförslagen uppdateras i mötesmaterialet: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468739

Närmare information om projektets mål finns i projektarbetaren Elina Nieminens presentation (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

Mer information:  Projektsamordnare Elina Nieminen, elina.nieminen(a)ayy.fi, tfn 0406819612.

 

7. TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats!
TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Man kan ansöka om bidrag från TTER på två sätt: genom ansökningsrundorna som ordnas ca tre gånger om året och genom den fortlöpande ansökningen som är öppen under terminerna. Genom den fortlöpande ansökningen kan du ansöka om bidrag på högst 2000 €, medan storleken på projektbidragen i de egentliga ansökningsrundorna inte är begränsade.

Ansökningstiden går ut söndagen 24.3.2019 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den finns på fondens nätsidor på adressen tter.ayy.fi. Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/tter/

 

8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
Hej alla!

Vi på Arkitektgillet inspirerades av Inkubios förslag; Ilmastoveivi-utmaningen och bestämde oss för att utmana er alla att bli vegetarianer under vecka 11!

Matkonsumtionen med boende och trafik utgör de tre största privata miljöbelastningarna så våra matvanor har en stor betydelse för att minska vårt kolavtryck. Så som Inkubio konstaterade i sitt meddelande, ökar betydelsen för klimatpåverkan när vi gör tillsammans och större förändringar fås till stånd. På grund av det vill vi utmana er alla att äta vegetariskt under en hel vecka och som en extra utmaning bestämde vi att enbart  äta vegankost  under ifrågavarande vecka!

I bakgrunden för vegetarianutmaningen ligger tanken att uppmuntra alla att fundera över sina egna matvanor och under en vecka undvika den genomsnittliga dietens större miljöbelastning, alltså köttprodukter.

Ilmastoveivi är en kampanj var syfte är att få Finland att effektiv utnyttja sin EU-ordförandeperiod till förmån för klimatet. Här kan du läsa mer om Ilmastoveivi och underteckna adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Välkommen att äta ansvarsfullt med oss 11 – 17.3! Ni hittar oss på sociala medier och kan dela era egna erfarenheter med följande hashtags: #vegeviikko11
#univeivi #ilmastoveivi2019

För morgondagen
Arkitektgillets styrelse

 

9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändringen och DI-kunskaper som förändringsaktör
Att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader kräver enorma åtgärder av alla och sist men inte minst av tekniskt högutbildade. Klimatförändringen för med sig nya krav för såväl arbetstagare, samhället som för näringslivet.

Hurdana kunskaper kräver förändringen? Hur har utbildningen redan reagerat och hur reagerar den i fortsättningen?

Välkommen och diskutera detta och andra aktuella frågor om den tekniska universitetsutbildningen på Tekniikan akateemisets seminarium med de tekniska universiteten. Talare om temat är keynote-talarna Mika Anttonen, Max Mickelsson och Mikko Dufva. Seminariet lämpar sig speciellt för studieansvariga, ordförande och för dem som är intresserade av klimatteman.

Mer information och anmälan före 8.3: https://education.tek.fi/

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk. OBS! Föreningsbrevet är på semester nästa vecka och återkommer igen 15.3.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 9/2019

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Det här är AUS föreningsbrev för vecka 9/2019

Ännu i en veckas tid kan man förbereda sig för verksamhetsbidragsomgången och inlämningen av föreningsanmälan (punkt 1). Kom även ihåg delegationsmötet på torsdag (punkt 3) och Fastlagsjippot i början av mars (punkt 2).

 

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

26.2. Konst, kaffe och action (https://www.facebook.com/events/2382344518665225/)
26.2. Idéworkshop:  30.000€ euro för teknologskap (punkt 5, mer info)
28.2. AUS delegationsmöte 2/2019 (http://ayy.fi/live)
28.2.  insamlingen av frågor om ekologisk hållbarhet avslutas (punkt 4)
28.2. Idéinsamlingen för Havis Amandas mösspåläggning (https://lomake.ayy.fi/culture/manta2019/)
1.3.  Ansökan om verksamhetsbidrag börjar (punkt 1)
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar (punkt 1)
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)
28.3. Sista dagen att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälningar  (jarjestoasiat@ayy.fi)
31.3. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälningar slutar

Nyhetsbrevets innehåll
1. Inlämning av föreningsanmälningar och ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar om en vecka på fredag 1.3.
2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
3. Alternativa lösningar för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras i delegationen
4.  Ekologisk hållbarhet sätter sig i föreningsguiden och i verksamhetsbidragen!
5. Idéworkshop: 30 000 euro för teknologskap
6. Teknologskapens 1h intensivkurs
7. AUS:s postningsmaskin tas ur bruk
8. Bli motionstutor 2019
9. Otaniemen yö (Otnäs natt) festival arrangeras igen på hösten!
1. Inlämning av föreningsanmälningar och ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar om en vecka på fredag 1.3.
I mars vill AUS ha föreningsanmälningarna av de föreningar som verkar inom AUS och samtidigt pågår även ansökningstiden för verksamhetsbidragen för föreningarna i den första förteckningen. Poängsättningsmodellen har uppdaterats lätt och ansökningsblanketten har förnyats för att underlätta föreningarna.

Om ni har tid lönar det sig att göra en del saker i förväg innan ansökningstiden och ifyllandet av blanketten. Tipspaketet finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/20/forhandsforberedelser-infor-att-ansoka-om-verksamhetsbidrag/

Verksamhetsbidragen utdelas enligt poängsättningsanvisningen som finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842

Ansökningen av verksamhetsbidrag samt föreningsanmälningen som är obligatorisk för alla föreningar som verkar inom AUS görs i TAHLO-systemet (Toiminta-Avustusten HakuLOmake)  https://tahlo.ayy.fi/  med föreningens egna koder. Du kan redan kontrollera att dina koder fungerar och recitera ditt lösenord men andra ändringar kan inte göras nästa vecka på grund av eventuella förberedelser inför bidragsronden.

Ansökningsronden och inlämning av föreningsanmälningar pågår 1.3 – 31.3. Du börjar väl i tid eftersom det behövs flera bilagor och tid för att fylla i blanketten. Det lönar sig att sända eventuella frågor senast to 28.3 för att vi ska hinna besvara dem under fredagens lopp.

Noggrannare ansökningsanvisningar skickas under nästa vecka till alla föreningar som verkar inom studentkåren och på förenings e-postlistan. Om ni har frågor om ansökningsomgången tveka inte att ta kontakt: jarjestoasiat(a)ayy.fi.

 

2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
På fastlagstisdagen 5.3 samlas studenterna återigen på Ulrikasborgsbacken för att njuta av pulkaåkning, musik, tävlingar och annat roligt program. Vi bjuder in alla föreningar för att göra dagen ännu magnifikare. Så gräv fram era tält ur förråden och ta med er era åkdon och kom med!

Kontakta oss per e-post om ni vill delta i evenemanget som förening, eller behöver en tältplats och/eller el info@laskiaisrieha.fi.

Mer info om evenemanget finns på Facebook https://www.facebook.com/events/1132008500340004/ och på adressen laskiasrieha.fi.

 

3. Alternativa lösningar för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras i delegationen
Lösningsförslagen för gemenskapsstrukturprojektet presenteras på delegationsmötet 28.2. Delegationen håller en remissdebatt om modellerna och målet är att få en uppfattning om vilka lösningar som ska befrämjas. Det lönar sig alltså att följa delegationsmötet på torsdag nästa vecka på adressen ayy.fi/live.

Sammanträdesmaterialet uppdateras med lösningsförslagen på finska inom kort och språkversionerna i början av nästa vecka: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468739

Noggrannare information om projektets syften finns i projektarbetare Elina Nieminens presentation (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och presentation av tidigare skeden finns i sammanträdesmaterialet från föregående höst och i vårens delegationsmötesmaterial : https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

Närmare upplysningar: Projektsamordnare Elina Nieminen, elina.nieminen@ayy.fi, tel. 0406819612.

 

4. Ekologisk hållbarhet sätter sig i föreningsguiden och i verksamhetsbidragen!
I den nya verksamhetsbidragsronden kan man från och med nu få poäng för befrämjandet av ekologisk hållbarhet exempelvis genom återvinning, införskaffningar och servering. Hurdan information behöver ni för att förändra verksamheten? Hur kan AUS stöda och hjälpa föreningar för en ekologiskt hållbar verksamhet? Vi sammanställer de bästa frågorna med svar för påsyn av alla i föreningsguiden! Frågorna kan skickas fram till 28.2 på adressen rosa.vaisanen@ayy.fi

 

5.  Idéworkshop: 30 000 euro för teknologskap
Kom och ge idéer för hur stipendiet för befrämjandet av teknologkulturen som Tekniikan Akateemiset donerat kunde användas. I början av evenemanget presenteras kort resultaten för studerandeförfrågan om teknologkulturens och gillesverksamhetens nutid. Alla teknologstudenter och frivilliga inom gillena eller AUS, samt övriga intresserade av teknologkulturen är välkomna att komma med sina idéer om användningsområden för summan. De bästa idéerna når många människor och lever vidare under de kommande åren.

Idéworkshopen hålls onsdag 27.2 kl.16-18 på Kandidatcentret, i rum Y115, som är direkt till vänster när du kommer in från Alvarsplatsen. Presentationerna är på finska, men alla är välkomna att ge idéer på sitt språk. Lokalen är tillgänglig, mer information ger lauri.jurvanen@ayy.fi.

Dela information om evenemanget för dina föreningsmedlemmar: https://www.facebook.com/events/2328775227133195/

Mer information om TEK:s donation: https://lehti.tek.fi/index.php/opiskelijat/tek-lahjoitti-teekkarikulttuurille-100-000-euroa

 

6 Teknologskapens 1h intensivkurs
Teknologer? Vad är det för filurer och vad har de för traditioner? Museets utrymmen grundrenoveras i skrivande stund och därför har musesektionen, guiderna och OUBS filmat en tråkig och saklig filmsnutt. Filmen tar en timme och sammanfattar Otnäs och teknologskapens historia, kryddat även med lite nyare grejer.

Filmen kan ses gratis varje söndag kl. 12 i Kinopoli, Otsvängen 20 A. De 18 första ryms med på visningen. Frågor? Kontakta museo@polyteekkarimuseo.fi

 

7.  AUS:s postningsmaskin tas ur bruk
Postens frankeringsmaskin som funnits på AUS:s centralbyrå och som även ibland använts av föreningarna tas ur bruk i slutet av juni 2019 (30.6.2019). Att skicka föreningens brev sker i fortsättningen som normalt med posten. Frimärken kan köpas från butiker i A Bloc och närmaste postkontor ligger i Hagalund (adr. Västanvindsvägen 4, https://www.posti.fi/privatkunder/hjalp-och-stod/servicestallen.html ).

 

8.  Bli motionstutor 2019
Motionstutorns uppgift är att få nya studenter att bli intresserade av motion. Motionstutorn behöver inte vara ISO/tutor och inte heller toppidrottare utan vem som helst oberoende av årskurs kan söka! Det viktigaste är intresset för motion och viljan att samarbeta med nya studenter.

Ett nytt motionskoncept lanseras för första gången nästa höst där olika idrotts-/motionsföreningar ordnar möjlighet att prova på nya idrotts/motionsgrenar varje vecka och tanken är att motionstutorerna skulle fungera som stöd för konceptet. Tanken är att de ska hjälpa idrotts-/motionsföreningarna med att ordna provning av idrotts-/motionsgrenar och locka studenter till dessa tillfällen.

Fördelar:

 • Du får vara med och organisera mångsidig motionsverksamhet för nya studenter.
  • 4 månaders gratis medlemskap till Unisport
  • Ett till Unisport-medlemskap på 4 månader om du är aktiv under hela hösten
  • Idrottstutor-overallmärke
  • Ett tvärvetenskapligt tutorgäng

Ansökan och mer information: https://lomake.ayy.fi/aava/liikuntatutorhakemus-2019/

 

9. Otaniemen yö (Otnäs natt) festival arrangeras igen på hösten!
Otaniemen yö (Otnäs natt) festival arrangeras igen på hösten! Berätta din åsikt om bästa datum för evenemanget och meddela oss ditt intresse av att arrangera en underevenemang för festivalen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8gelqUeg23k_tBmr4Tl7IOrOVUOVYzQ0NHMDAxUEVJVUhZWks2WlNSRzIzVS4u

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Föreningsbrev vecka 8/2019

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev för vecka 8/2019

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

26.2.  Konst, kaffe och action  (punkt 9)
26.2. Idéworkshop:  30.000€ euro för teknologskap (punkt  7 och tilläggsinformation https://www.facebook.com/events/2328775227133195/)
28.2. Insamling av frågor om ekologisk hållbarhet avslutas (punkt 2)
28.2. AUS:s delegationsmöte 2/2019 (http://ayy.fi/live)
1.3. Ansökan om verksamhetsbidrag börjar (punkt 1, poängsättningsmodell:  https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842 )
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)

Nyhetsbrevets innehåll
1.Förhandsförberedelser inför att ansöka om verksamhetsbidrag
2. Ekologisk hållbarhet sätter sig i föreningsguiden och i verksamhetsbidragen!
3. Inkubio vill utmana er förening att gå med i Ilmastoveivi2019
4. AUS lägger mössan på Havis Amanda i vår-påverka!
5. AUS:s postningsmaskin tas ur bruk
6. Teknologskapens 1h intensivkurs
7. Idéworkshop: 30 000 euro för teknologskap
8. Bli motionstutor 2019
9. AUS: Konst, kaffe och action ti 26.2 kl. 17
10. Utbilda dig till ordningsvakt, AUS står för kostnaderna
11.Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut
12.Mindfulness för stresshantering

 

1.  Förhandsförberedelser inför att ansöka om verksamhetsbidrag
I mars delar AUS ut verksamhetsbidrag för den första förteckningens föreningar. Poängsättningsmodellen har uppdaterats lätt och ansökningsformuläret har förnyats för att ansökningen ska vara lättare för föreningarna.

En del saker lönar det sig att göra i förväg redan innan ansökningstiden börjar:

 1. Se till att dokumenten från föregående verksamhetsår (bokslut, verksamhetsberättelse) och för detta år (verksamhetsplan, budget) är i skick. Dessa samt gällande stadgar behövs som bilaga till ansökningsblanketten
 2. Om möjligt håll föreningens vårmöte före slutet av mars så att ni får de dokument som nämndes i punkt 1 godkända. Om något annat gäller enligt era stadgar så följer ni dem i första hand.
 3. Uppdatera ert medlemsregister. Utred hur många av era medlemmar som är AUS medlemmar exempelvis med en medlemsförfrågan

Allt som nämnts ovan är endast vägledande, men i praktiken små steg som det lönar sig att beakta. Ovannämnda dokument (utom ekonomidokumenten) gäller även sådana föreningar som enbart gör en föreningsanmälan. Därutöver beaktas även en del nyare saker i poängsättningen:

 1. Föreningen har dataskyddsbeskrivningar i enlighet med GDPR. Om er förening vill ha sådana finns AUS anvisningspaket här: https://inside.ayy.fi/display/TIET/Allman+Dataskyddsforordning (för inloggning krävs Aalto-användarkoder)
 2. Föreningsfunktionärerna har bekantat sig med AUS guide för evenemangsarrangörer (https://yhdistysopas.ayy.fi/wp- content/uploads/sites/20/2018/12/Tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n-opas.pdf (endast på finska)
 3. I föreningen har likabehandlingspraxis diskuterats och eventuellt har även skriftliga anvisningar gjorts för dessa. Om ni behöver tips lönar det sig att bekanta sig med temat i föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv
 4. Föreningen fäster uppmärksamhet vid ekologisk hållbarhet (t.ex. återvinning, förnuftiga införskaffningar). Läs mer under punkt 2 och se även Ilmastoveivi-utmaningen under punkt 3.

Punkterna 4-7 är förändringar som den lätt uppdaterade poängsättningen fört med sig. Befrämjandet är frivilligt för föreningarna. Verksamhetsbidragen delas ut enligt poängsättningsanvisningen, som finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842&preview=/12615842/40468724/Pisteytysmalli%20toiminta-avustusten%20jakoon%202018.pdf

Om du redan nu har frågor om ansökningsronden ska du inte tveka att ta kontakt jarjestoasiat(a)ayy.fi. Noggrannare anvisningar och datum meddelas givetvis i föreningsbrevet innan ansökningstiden börjar.

 

2. Ekologisk hållbarhet sätter sig i föreningsguiden och i verksamhetsbidragen!
I den nya verksamhetsbidragsronden kan man från och med nu få poäng för befrämjandet av ekologisk hållbarhet exempelvis genom återvinning, införskaffningar och servering. Hurdan information behöver ni för att förändra verksamheten? Hur kan AUS stöda och hjälpa föreningar för en ekologiskt hållbar verksamhet? Vi sammanställer de bästa frågorna med svar för påsyn av alla i föreningsguiden! Frågorna kan skickas fram till 28.2 på adressen rosa.vaisanen@ayy.fi

 

3. Inkubio vill utmana er förening att gå med i Ilmastoveivi2019
Klimatförändringen påverkar vårt allas dagliga liv. Alla klimatåtgärder är steg mot det bättre, men de största verkningarna får vi till stånd tillsammans. Vi upplever att vår studiegemenskap har mycket potential i att påverka klimatärenden och vill därför sporra alla att delta.

Ilmastoveivi2019 är en kampanj vars syfte är att uppmuntra Finlands ledning att få ut allt av Finlands ordförandeperiod i Europeiska unionens råd från juli till december. Som ordförandeland kan Finland kraftigt påverka klimatpolitiken i EU. Mer information om kampanjen på adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Vi uppmanar er att sprida kampanjen för era föreningsmedlemmar samt att utmana övriga aktörer om ni så önskar. Så får vi en så stor effekt som möjligt. Dessutom utmanar vi er att hitta på och genomföra åtminstone en konkret klimatåtgärd.

I år kommer vi att satsa på återvinning, t.ex. genom att sortera gillesrummets och evenemangens avfall rätt. Vi började genom att skaffa ett bioavfallskärl till gillesrummet! Vad skulle kunna vara en lämplig klimatåtgärd för just er? Er framgång kan ni dela med hashtagen  #univeivi ja #ilmastoveivi2019.

Hälsningar
Inkubios styrelse

 

4. AUS lägger mössan på Havis Amanda i vår-påverka!
I år har AUS igen äran att få lägga mössan på Havis Amanda och vi vill ha alla Aaltostudenters förslag på de bästa och vackraste idéerna.

Har du en idé om hur Amandas mössa kan fås på plats? Hur kan vi fira världens bästa studieliv under paraden? Hur firas den unika händelsen på Aaltovis?

Skicka in din idé till oss nu! När AUS lade mössan på Amanda senast 2015 föreslogs att flyga in mössan med en drone och det förverkligades!

https://lomake.ayy.fi/culture/manta2019-en/

 

5. AUS:s postningsmaskin tas ur bruk
Postens frankeringsmaskin som funnits på AUS:s centralbyrå och som även ibland använts av föreningarna tas ur bruk i slutet av juni 2019 (30.6.2019). Att skicka föreningens brev sker i fortsättningen som normalt med posten. Frimärken kan köpas från butiker i A Bloc och närmaste postkontor ligger i Hagalund (adr. Västanvindsvägen 4, https://www.posti.fi/privatkunder/hjalp-och-stod/servicestallen.html ).

 

6. Teknologskapens 1h intensivkurs
Teknologer? Vad är det för filurer och vad har de för traditioner? Museets utrymmen grundrenoveras i skrivande stund och därför har musesektionen, guiderna och OUBS filmat en tråkig och saklig filmsnutt. Filmen tar en timme och sammanfattar Otnäs och teknologskapens historia, kryddat även med lite nyare grejer.

Filmen kan ses gratis varje söndag kl. 12 i Kinopoli, Otsvängen 20 A. De 18 första ryms med på visningen. Frågor? Kontakta museo@polyteekkarimuseo.fi

 

7. Idéworkshop: 30 000 euro för teknologskap
Kom och ge idéer för hur stipendiet för befrämjandet av teknologkulturen som Tekniikan Akateemiset donerat kunde användas. I början av evenemanget presenteras kort resultaten för studerandeförfrågan om teknologkulturens och gillesverksamhetens nutid. Alla teknologstudenter och frivilliga inom gillena eller AUS, samt övriga intresserade av teknologkulturen är välkomna att komma med sina idéer om användningsområden för summan. De bästa idéerna når många människor och lever vidare under de kommande åren.

Idéworkshopen hålls tisdag 26.2 kl.15-17 på Kandidatcentret, i rum Y115, som är direkt till vänster när du kommer in från Alvarsplatsen. Presentationerna är på finska, men alla är välkomna att ge idéer på sitt språk. Lokalen är tillgänglig, mer information ger lauri.jurvanen@ayy.fi.

Dela information om evenemanget för dina föreningsmedlemmar: https://www.facebook.com/events/2328775227133195/

Mer information om TEK:s donation: https://lehti.tek.fi/index.php/opiskelijat/tek-lahjoitti-teekkarikulttuurille-100-000-euroa

 

8. Bli motionstutor 2019
Motionstutorns uppgift är att få nya studenter att bli intresserade av motion. Motionstutorn behöver inte vara ISO/tutor och inte heller toppidrottare utan vem som helst oberoende av årskurs kan söka! Det viktigaste är intresset för motion och viljan att samarbeta med nya studenter.

Ett nytt motionskoncept lanseras för första gången nästa höst där olika idrotts-/motionsföreningar ordnar möjlighet att prova på nya idrotts/motionsgrenar varje vecka och tanken är att motionstutorerna skulle fungera som stöd för konceptet. Tanken är att de ska hjälpa idrotts-/motionsföreningarna med att ordna provning av idrotts-/motionsgrenar och locka studenter till dessa tillfällen.

Fördelar:

 • Du får vara med och organisera mångsidig motionsverksamhet för nya studenter.
  • 4 månaders gratis medlemskap till Unisport
  • Ett till Unisport-medlemskap på 4 månader om du är aktiv under hela hösten
  • Idrottstutor-overallmärke
  • Ett tvärvetenskapligt tutorgäng

Ansökan och mer information: https://lomake.ayy.fi/aava/liikuntatutorhakemus-2019/

 

 

9. AUS: Konst, kaffe och action ti 26.2 kl. 17
Tänk om Otnäs skulle få ett konstverk föreställande Arabias skorsten? Eller om metrostationen kunde användas för att presentera studentarbeten? Borde AUS:s t-shirts omdesignas? Hur skulle Otnäsnatten kunna se ut i år?

Vad tycker du att studentkåren skulle kunna ha för konstverksamhet?  Kom med idéer, drick en kopp kaffe och diskutera. De bästa idéerna kan bli projekt som genomförs, och du kan delta enligt eget intresse och tidtabell.  Alla Aalto-studenter är välkomna på tillställningen som hålls tisdag 26.2. kl. 17-> i Väre i Working Cafeet, mittemot Aalto University Shop mellan blocken M och L. Välkommen!

 

10. Utbilda dig till ordningsvakt, AUS står för kostnaderna
AUS ordnar en ordningsvaktkurs i början av mars. Kursen pågår 1-3.3 och 8-10.3.2019. Kursen är gratis om du förbinder dig att ställa upp som ordningsvakt på fyra (4) av AUS:s evenemang fram till slutet av år 2020. Om det ännu finns plats på repetitionskursen för ordningsvakter erbjuder vi den möjligheten 9 – 10.3.

15 deltagare ryms på kursen och den hålls i Otnäs. Anmälan börjar 12.2 kl. 12.00 och avslutas 19.2 kl. 23.59 eller när den är fullsatt

Kursen är på finska. Mer information och anmälan: https://lomake.ayy.fi/vapaaehtoiset/kouluttaudu-jarjestyksenvalvojaksi/

 

11. Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut
Verksamhetsåret tog slut vid årsskiftet för många föreningar och senast nu är det dags att börja göra bokslutet. Efter det är verksamhetsgranskarna tur att jobba. Se AUS:s aktuella tips för både bokslut och verksamhetsgranskning i föreningsguidenhttps://yhdistysopas.ayy.fi/bokslut-och-verksamhetsgranskning/?lang=sv

Dessutom finns det bra material på exempelvis på Opintokeskus webbplats (på finska) https://www.tjs-opintokeskus.fi/julkaisut-ja-aineistot/verkkoaineistot/toiminnantarkastus/toiminnantarkastuskertomus

För verksamhetsbidragens del skulle det vara bra om ni fick boksluten och verksamhetsgranskningen färdiga så att de kan godkännas på föreningens vårmöte före utgången av mars. På mötet godkända dokument (t.ex. bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget) behövs som bilagor till verksamhetsbidragsansökan, eller så måste man be om tilläggstid för inlämnandet av dem. Noggrannare information under punkt 1.

 

12. Mindfulness för stresshantering
Saknar du redskap för att minska stress, ångest eller spänning? På den 6 gånger långa workshopen Mindfulness för stresshantering (Mindfulness stressinhallinnassa) lär vi oss en godkännande och empatisk inställning till oss själva samt sätt för att bemöta svårigheter. Regelbundna mindfulnessövningar minskar bevisligt stress och ångest. Minfulnessövningen är ett sätt att öka självkännedomen, förbättra koncentrationsförmågan och känslokontrollen.

Workshopen pågår måndagar kl. 10.00-12.00, 25.2-1.4.2019, klassrum Majakka (M140), Otsvängen 1. Workshopen är finskspråkig. Mer information https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328008

 

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Föreningsbrev vecka 7/2019

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 7/2019

Visste du att det är AUS tur att lägga studentmössan på Havis Amanda i år? Föreslå för oss hur det ska gå till (punkt 2).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
12.2.Anmälan till ordningsvaktkursen börjar (punkt 4)
28.2. AUS:s delegationsmöte 2/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 Fastlagsjippot och Gravitaatio

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Förhandsinfo om nyheter i utdelningen av verksamhetsbidrag
2. AUS lägger mössan på Havis Amanda i vår-påverka!
3. AUS evenemangsdatum för kännedom
4. Utbilda dig till ordningsvakt, AUS står för kostnaderna
5. Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut
6. Mindfulness för stresshantering
7. Inkubio vill utmana er förening att gå med i Ilmastoveivi2019
8. Biljetterna för Teknologspexet har släppts – föreningar får se 30-årsföreställningen till nedsatt pris!
9.  Hyr bild, ljud och ljus från OUBS
10. Läget i strukturprojektet presenterades för delegationen

 

1. Förhandsinfo om nyheter i utdelningen av verksamhetsbidrag
I mars delar AUS ut verksamhetsbidrag till föreningarna i den första förteckningen. Poängsättningsanvisningen har uppdaterats med några smärre ändringar och ansökningsblanketten förenklats.

Verksamhetsbidragen delas ut enligt poängsättningsanvisningen. Den tidigare poängsättningsanvisningen är från 2014 och AUS föreningsfält har utvecklats sedan dess. I slutet av 2018 uppdaterades anvisningen genom att teman som blivit mer aktuella gavs större vikt. Nya avsnitt behandlar till exempel likabehandling och hållbar utveckling. Avsnittet om föreningens unika karaktär ströks helt och hållet. En del förändringar för modellen och för bidragens utdelningsgrunder kan förekomma efter att strukturprojektet avslutats, men de påverkar först följande bidragsrunda våren 2020.

Den lätt uppdaterade poängsättningsmodellen finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842&preview=/12615842/40468725/Pisteytysmalli%20toiminta-avustusten%20jakoon%202018_SV.pdf

Utifrån den uppdaterade poängsättningsmodellen har också ansökningsblanketten för verksamhetsbidrag förenklats. Nu krävs färre öppna svar och långa redogörelser eftersom de ersatts med flervalsfrågor. I de öppna fälten kan man ändå berätta om hur verksamheten utvecklats och om evenemang som inte nämns som alternativ.

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar i mars. Enklast med tanke på bidragsansökningarna skulle det vara om ni lyckades ordna föreningens vårmöte före slutet av mars, eftersom handlingar som godkänns på vårmötet (t.ex. bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget) behövs som bilagor till ansökan. Om er verksamhetsperiod inte är bunden till kalenderåret behöver ni förstås inte klämma in några extra möten ifall ni har de dokument som behövs från den senaste verksamhetsperioden.

Om ni har frågor om ansökningen redan i det här skedet kan ni kontakta jarjestoasiat(a)ayy.fi. Närmare anvisningar och datum publiceras i föreningsbrevet före ansökningstiden inleds.

 

2. AUS lägger mössan på Havis Amanda i vår-påverka!
I år har AUS igen äran att få lägga mössan på Havis Amanda och vi vill ha alla Aaltostudenters förslag på de bästa och vackraste idéerna.

Har du en idé om hur Amandas mössa kan fås på plats? Hur kan vi under paraden fira världens bästa studieliv? Hur firas den unika händelsen på Aaltovis?

Skicka in din idé till oss nu! När AUS lade mössan på Amanda senast 2015 föreslog att flyga in mössan med en drone och det förverkligades!

https://lomake.ayy.fi/culture/manta2019-en/

 


3. AUS evenemangsdatum för kännedom
De frivilliga i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt de datum som redan står fast för att ni bättre ska kunna planera andra evenemang.

International sitsit 22.2
Fastlagsjippot och Gravitaatio 5.3
ISO-kursernas efterfest 29.3
Tutorutbildningar 17–18.4 och 6–7.5
Sitstävlingar 20.4
Aalto Open Air 23.4.
Wappurieha-utlysningen30.4
Mössceremonin vid Havis Amanda 30.4
Dipolivappen 30.4.
Bytalko 4.5
Floradagen 13.5
AUS nionde årsfest 18.5

Övriga datum slås fast senare och läggs till på listan med viktiga datum. Om ni har frågor om evenemangen kan ni kontakta kultursektorn på kulttuuri(a)ayy.fi eller när det gäller tutorutbildningen AUS styrelsemedlem med ansvar för nya studerande, Anna Halsas på anna.halsas(a)ayy.fi.

 

4. Utbilda dig till ordningsvakt, AUS står för kostnaderna
AUS ordnar en ordningsvaktkurs i början av mars. Kursen pågår 1-3.3 och 8-10.3.2019. Kursen är gratis om du förbinder dig att ställa upp som ordningsvakt på fyra (4) av AUS:s evenemang fram till slutet av år 2020. Om det ännu finns plats på repetitionskursen för ordningsvakter erbjuder vi den möjligheten 9 – 10.3.

15 deltagare ryms på kursen och den hålls i Otnäs.

Anmälan börjar 12.2 kl. 12.00 och avslutas 19.2 kl. 23.59 eller när den är fullsatt

Kursen är på finska. Mer information och anmälan: https://lomake.ayy.fi/vapaaehtoiset/kouluttaudu-jarjestyksenvalvojaksi/

 


5. Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut

Verksamhetsåret tog slut vid årsskiftet för många föreningar och senast nu är det dags att börja göra bokslutet. Efter det är verksamhetsgranskarna tur att jobba. Se AUS:s aktuella tips för både bokslut och verksamhetsgranskning i föreningsguidenhttps://yhdistysopas.ayy.fi/bokslut-och-verksamhetsgranskning/?lang=sv

Dessutom finns det bra material på exempelvis på Opintokeskus webbplats (på finska) https://www.tjs-opintokeskus.fi/julkaisut-ja-aineistot/verkkoaineistot/toiminnantarkastus/toiminnantarkastuskertomus

För verksamhetsbidragens del skulle det vara bra om ni fick boksluten och verksamhetsgranskningen färdiga så att de kan godkännas på föreningens vårmöte före utgången av mars. På mötet godkända dokument (t.ex. bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget) behövs som bilagor till verksamhetsbidragsansökan, eller så måste man be om tilläggstid för inlämnandet av dem. Noggrannare information under punkt 1.

 

6. Mindfulness för stresshantering
Saknar du redskap för att minska stress, ångest eller spänning? På den 6 gånger långa workshopen Mindfulness för stresshantering (Mindfulness stressinhallinnassa) lär vi oss en godkännande och empatisk inställning till oss själva samt sätt för att bemöta svårigheter. Regelbundna mindfulnessövningar minskar bevisligt stress och ångest. Minfulnessövningen är ett sätt att öka självkännedomen, förbättra koncentrationsförmågan och känslokontrollen.

Workshopen pågår måndagar kl. 10.00-12.00, 25.2-1.4.2019, klassrum Majakka (M140), Otsvängen 1. Workshopen är finskspråkig. Mer information https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328008

 

7. Inkubio vill utmana er förening att gå med i Ilmastoveivi2019
Klimatförändringen påverkar vårt allas dagliga liv. Alla klimatåtgärder är steg mot det bättre, men de största verkningarna får vi till stånd tillsammans. Vi upplever att vår studiegemenskap har mycket potential i att påverka klimatärenden och vill därför sporra alla att delta.

Ilmastoveivi2019 är en kampanj vars syfte är att uppmuntra Finlands ledning att få ut allt av Finlands ordförandeperiod i Europeiska unionens råd från juli till december. Som ordförandeland kan Finland kraftigt påverka klimatpolitiken i EU. Mer information om kampanjen på adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Vi uppmanar er att sprida kampanjen för era föreningsmedlemmar samt att utmana övriga aktörer om ni så önskar. Så får vi en så stor effekt som möjligt. Dessutom utmanar vi er att hitta på och genomföra åtminstone en konkret klimatåtgärd.

I år kommer vi att satsa på återvinning, t.ex. genom att sortera gillesrummets och evenemangens avfall rätt. Vi började genom att skaffa ett bioavfallskärl till gillesrummet! Vad skulle kunna vara en lämplig klimatåtgärd för just er? Er framgång kan ni dela med hashtagen  #univeivi ja #ilmastoveivi2019.

Hälsningar
Inkubios styrelse

 

8. Biljetterna till teknologspexet har släppts – föreningar får se 30-årsföreställningen till nedsatt pris!
Snart har det 30:e teknologspexet, Keinolla Millä Hyvänsä, premiär! Vår musikal utspelar sig i förbudstidens New Orleans och har premiär på Peacockteatern den 19 mars. Vi vill erbjuda föreningarna en möjlighet att se föreställningen till nedsatt pris eftersom premiären samtidigt är vår 30-årsjubileumsföreställning.

Grupper på över 10 personer får 10 % rabatt på biljetterna till jubileumsföreställningen, så samla ihop gänget och påverka voodoodoktorns planer med era omstartsrop! Gruppbiljetter kan du behändigt beställa per e-post på adressen liput@teekkarispeksi.fi och betala med en enda faktura. Biljettpriser och mer info om årets spextema och de övriga föreställningarna finns på adressen teekkarispeksi.fi/keinolla-milla-hyvansa/

De övriga föreställningarna äger rum på Alexandersteatern och även om ni kan beställa gruppbiljetter erbjuder vi inga sådana till nedsatt pris.

Det här måste du se – på ett eller annat sätt.

 

9. Hyr bild, ljud och ljus från OUBS
Vid sidan av sin övriga verksamhet hyr OUBS rf ut sin utrustning till andra föreningar och AUS medlemmar. Vi har till exempel nyss skaffat två stycken Yamaha DXR12-högtalare som garanterar högklassig ljudåtergivning i de flesta situationer. Annan utrustning som kan hyras är till exempel ledljus och mikrofoner.

Här finns all utrustning vi hyr ut: https://oubs.fi/laitevuokraus/. Skicka in din hyresförfrågan i tid. Vi försöker också hjälpa till i videorelaterade frågor även om vi inte lagt ut all sådan utrustning på uthyrningslistan.

 

10. Läget i strukturprojektet presenterades för delegationen
På hösten besvarade föreningarna enkäterna om gemenskapsstrukturprojektet och kommenterade de preliminära lösningsförslagen. I torsdags presenterades resultaten från kommentaromgången på delegationens möte 1/2019. Ett sammandrag av resultaten finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468685&preview=/40468685/40468717/2019_yhteis%C3%B6rakenneprojekti_edustajiston_kokous_24012019.pdf (endast på finska)

Om du inte känner till projektet lönar det sig att se inspelningen från mötet här: http://ayy.fi/live (presentationen börjar vid 32:30)

I följande projektfas sammanställer projektsamordnaren ett lösningsförslag som presenteras på nästa delegationsmöte den 28 februari. Närmare information om projektets mål finns i den här introduktionsartikeln om projektarbetaren Elina Nieminen (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Föreningsbrev vecka 6/2019

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 6/2019

Februari är redan här och planerna inför våren i full gång. Kolla när det lönar sig att ordna föreningens vårmöte (punkt 1) och notera datumen för AUS största evenemang (punkt 2).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

28.2 AUS delegationsmöte 2/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 Fastlagsjippot och Gravitaatio

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Förhandsinfo om nyheter i utdelningen av verksamhetsbidrag
2. AUS evenemangsdatum för kännedom
3. Läget i strukturprojektet presenterades för delegationen
4. Ledarskapskurs för studentföreningsaktiva
5. Kurs i lärdomarna från frivilligarbete
6. Biljetterna till Teknologspexet har släppts – föreningar får se 30-årsföreställningen till nedsatt pris!
7. Hyr bild, ljud och ljus från OUBS
8. Täffä erbjuder restaurangtjänster till studentvänliga priser

 

1. Förhandsinfo om nyheter i utdelningen av verksamhetsbidrag
I mars delar AUS ut verksamhetsbidrag till föreningarna i den första förteckningen. Poängsättningsanvisningen har uppdaterats med några smärre ändringar och ansökningsblanketten förenklats.

Verksamhetsbidragen delas ut enligt poängsättningsanvisningen. Den tidigare poängsättningsanvisningen är från 2014 och AUS föreningsfält har utvecklats sedan dess. I slutet av 2018 uppdaterades anvisningen genom att teman som blivit mer aktuella gavs större vikt. Nya avsnitt behandlar till exempel likabehandling och hållbar utveckling. Avsnittet om föreningens unika karaktär ströks helt och hållet.

Den uppdaterade poängsättningsmodellen finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842&preview=/12615842/40468725/Pisteytysmalli%20toiminta-avustusten%20jakoon%202018_SV.pdf

Utifrån den uppdaterade poängsättningsmodellen har också ansökningsblanketten för verksamhetsbidrag förenklats. Nu krävs färre öppna svar och långa redogörelser eftersom de ersatts med flervalsfrågor. I de öppna fälten kan man ändå berätta om hur verksamheten utvecklats och om evenemang som inte nämns som alternativ.

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar i mars. Enklast med tanke på bidragsansökningarna skulle det vara om ni lyckades ordna föreningens vårmöte före slutet av mars, eftersom handlingar som godkänns på vårmötet (t.ex. bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget) behövs som bilagor till ansökan. Om er verksamhetsperiod inte är bunden till kalenderåret behöver ni förstås inte klämma in några extra möten ifall ni har de dokument som behövs från den senaste verksamhetsperioden.

Om ni har frågor om ansökningen redan i det här skedet kan ni kontakta jarjestoasiat(a)ayy.fi. Närmare anvisningar och datum publiceras i föreningsbrevet före ansökningstiden inleds.


2. AUS evenemangsdatum för kännedom
De frivilliga i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt de datum som redan står fast för att ni bättre ska kunna planera andra evenemang.

Internationell sitsit 22.2
Fastlagsjippot och Gravitaatio 5.3
Tutorutbildningar 17–18.4 och 6–7.5
Aalto Open Air 23.4
Utlysningen av Wappurieha 30.4
Mössceremonin vid Havis Amanda 30.4
Dipoliwappen 30.4
Bytalko 4.5
Floradagen 13.5
AUS nionde årsfest 18.5

Övriga datum slås fast senare och läggs till på listan med viktiga datum. Om ni har frågor om evenemangen kan ni kontakta kultursektorn på kulttuuri(a)ayy.fi eller när det gäller tutorutbildningen AUS styrelsemedlem med ansvar för nya studerande, Anna Halsas på anna.halsas(a)ayy.fi.

 

3. Läget i strukturprojektet presenterades för delegationen
På hösten besvarade föreningarna enkäterna om gemenskapsstrukturprojektet och kommenterade de preliminära lösningsförslagen. I torsdags presenterades resultaten från kommentaromgången på delegationens möte 1/2019. Ett sammandrag av resultaten finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468685&preview=/40468685/40468717/2019_yhteis%C3%B6rakenneprojekti_edustajiston_kokous_24012019.pdf (endast på finska)

Om du inte känner till projektet lönar det sig att se inspelningen från mötet här: http://ayy.fi/live (presentationen börjar vid 32:30)

I följande projektfas sammanställer projektsamordnaren ett lösningsförslag som presenteras på nästa delegationsmöte den 28 februari. Närmare information om projektets mål finns i den här introduktionsartikeln om projektarbetaren Elina Nieminen (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

 

4. Ledarskapskurs för studentföreningsaktiva
TU-E3160 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen är en kurs för dem som leder frivilligverksamheten bland studenter. Du kan anmäla dig till kursen om du är ordförande eller styrelsemedlem i en studentkår eller en nation eller ordförande i andra studentföreningar, ämnesföreningar, hobbyföreningar och gillen. Kursens mål är att hjälpa dig sköta ansvarsuppgiften framgångsrikt och lära dig av erfarenheterna. Ett syfte är också att stärka nätverken mellan studentföreningsaktiva. Kursen ger 3 sp och består av fyra workshoppar, kamratstödsträffar samt individuella uppgifter och grupparbeten. Kursen pågår från februari till början av april. En fortsättningsmodul som ger två studiepoäng ordnas i slutet av året.

Den inledande workshoppen ordnades den 30 januari kl. 17–20 vid Marvägen 8 (TUAS-huset) i sal TU6. En alternativ inledningsworkshop ordnas på samma plats den 4 februari kl. 17–20. Anmäl dig i Weboodi: https://oodi.aalto.fi/a/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=TU-E3160&vastuuorganisaatio=500012.

Mer info om kursen finns i MyCourses. Du kan också ställa frågor till kursens lärare: Jari Ylitalo (jari.ylitalo@aalto.fi, 050 301 6841) eller Tuukka Kostamo (tuukka.kostamo@aalto.fi, 050 340 5460).


5. Kurs i lärdomarna från frivilligarbete

TU-CV Yhteisössä vaikuttaminen är en kurs som ger tre studiepoäng och är avsedd för studerande som under 2018 skött en ansvarsuppgift (styrelseordförande, styrelsemedlem) i studentkåren, en sektion eller kommitté under studentkåren eller någon annan studentförening (gille, ämnesförening, hobbyförening) eller som varit studentrepresentanter i ett stadgeenligt eller på annat sätt tillsatt organ vid universitetet (akademisk kommitté, utbildningsråd, examensnämnd eller motsvarande).

Anmäl dig till vårens kurs i WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=TU-CV&vastuuorganisaatio=500012.

Alla studerande vid Aalto-universitetet som uppfyller villkoret ovan kan delta. Utöver ett förtroendeuppdrag under 2018 inkluderar kurskraven en skriftlig reflektionsrapport som ska lämnas in senast den 12 februari 2019 och ett seminarium för kollegialt lärande antingen onsdagen den 13 februari 2019 kl. 9–12 eller fredagen den 15 februari 2019 kl. 9–12.

Mer info i MyCourses eller från kursens lärare: Jari Ylitalo (jari.ylitalo@aalto.fi, 050 301 6841).


6.Biljetterna till teknologspexet har släppts – föreningar får se 30-årsföreställningen till nedsatt pris!
Snart har det 30:e teknologspexet, Keinolla Millä Hyvänsä, premiär! Vår musikal utspelar sig i förbudstidens New Orleans och har premiär på Peacockteatern den 19 mars. Vi vill erbjuda föreningarna en möjlighet att se föreställningen till nedsatt pris eftersom premiären samtidigt är vår 30-årsjubileumsföreställning.

Grupper på över 10 personer får 10 % rabatt på biljetterna till jubileumsföreställningen, så samla ihop gänget och påverka voodoodoktorns planer med era omstartsrop! Gruppbiljetter kan du behändigt beställa per e-post på adressen liput@teekkarispeksi.fi och betala med en enda faktura. Biljettpriser och mer info om årets spextema och de övriga föreställningarna finns på adressen teekkarispeksi.fi/keinolla-milla-hyvansa/

De övriga föreställningarna äger rum på Alexandersteatern och även om ni kan beställa gruppbiljetter erbjuder vi inga sådana till nedsatt pris.

Det här måste du se – på ett eller annat sätt.


7. Hyr bild, ljud och ljus från OUBS
Vid sidan av sin övriga verksamhet hyr OUBS rf ut sin utrustning till andra föreningar och AUS medlemmar. Vi har till exempel nyss skaffat två stycken Yamaha DXR12-högtalare som garanterar högklassig ljudåtergivning i de flesta situationer. Annan utrustning som kan hyras är till exempel ledljus och mikrofoner.

Här finns all utrustning vi hyr ut: https://oubs.fi/laitevuokraus/. Skicka in din hyresförfrågan i tid. Vi försöker också hjälpa till i videorelaterade frågor även om vi inte lagt ut all sådan utrustning på uthyrningslistan.

 

8. Täffä erbjuder restaurangtjänster till studentvänliga priser
Ska ditt gille fira årsfest? Vill du ordna en stor fest i din förening, men saknar lokal och pengar? Ingen fara, Täffä AB är räddningen!

Täffä AB erbjuder bar- och restaurangtjänster till studentvänliga priser! Vare sig ni ordnar en fest för flera hundra personer eller en småskalig middag – Täffä AB gör kvällen oförglömlig! Läs mer på www.taffa.fi eller kontakta oss på info@taffa.fi.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 5/2019

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 5/2019

Nu lönar det sig att utnyttja Aaltos kurser där du kan få studiepoäng för styrelseuppdrag! Kursinfo för fjolårets funktionärer i punkt 2 och för årets funktionärer i punkt 1, där också tidsschemat för den inledande workshoppen finns. Observera också att ansökningstiderna för AUS frivilliguppdrag går ut (ayy.fi/stop) och att du fortfarande hinner påverka lokalerna på Bistervägen 3 (punkt 3).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

27.1 Ansökningstiden för Aavas kommitté för utomhusspel, AUS10-jubileumssektionen
och Mosaic går ut (https://ayy.fi/stop/)
31.1 Ledarskapskursens öppningsworkshop (punkt 1)
31.1 Svarstiden för enkäten om evenemangslokalerna på Bistervägen 3 går ut (punkt 5, https://lomake.ayy.fi/kampusjaosto/kertavuokrattavien-tilojen-kehitys/)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Ledarskapskurs för studentföreningsaktiva
2. Kurs i lärdomarna från frivilligarbete
3. Utvecklingen av evenemangslokalerna på Bistervägen 3
4. Funktionärerna år 2019 har inlett sitt arbete
5. Kom ihåg att gå med i AUS evenemangsgrupper och marknadsföra dina evenemang
6. Följ AUS i sociala medier
7. AUS söker kommunikationspraktikant
8. Biljardbord för att pigga upp gillesrummet eller studentrumslägenheten?
9. Täffä erbjuder restaurangtjänster till studentvänliga priser

 

1. Ledarskapskurs för studentföreningsaktiva
TU-E3160 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen är en kurs för dem som leder frivilligverksamheten bland studenter. Du kan anmäla dig till kursen om du är ordförande eller styrelsemedlem i en studentkår eller en nation eller ordförande i andra studentföreningar, ämnesföreningar, hobbyföreningar och gillen. Kursens mål är att hjälpa dig sköta ansvarsuppgiften framgångsrikt och lära dig av erfarenheterna. Ett syfte är också att stärka nätverken mellan studentföreningsaktiva. Kursen ger 3 sp och består av fyra workshoppar, kamratstödsträffar samt individuella uppgifter och grupparbeten. Kursen pågår från februari till början av april. En fortsättningsmodul som ger två studiepoäng ordnas i slutet av året.

Den inledande workshoppen ordnas den 30 januari kl. 17–20 vid Marvägen 8 (TUAS-huset) i sal TU6. En alternativ inledningsworkshop ordnas på samma plats den 4 februari kl. 17–20. Anmäl dig i Weboodi: https://oodi.aalto.fi/a/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=TU-E3160&vastuuorganisaatio=500012.

Mer info om kursen finns i MyCourses. Du kan också ställa frågor till kursens lärare: Jari Ylitalo (jari.ylitalo@aalto.fi, 050 301 6841) eller Tuukka Kostamo (tuukka.kostamo@aalto.fi, 050 340 5460).

 

2. Kurs i lärdomarna från frivilligarbete
TU-CV Yhteisössä vaikuttaminen är en kurs som ger tre studiepoäng och är avsedd för studerande som under 2018 skött en ansvarsuppgift (styrelseordförande, styrelsemedlem) i studentkåren, en sektion eller kommitté under studentkåren eller någon annan studentförening (gille, ämnesförening, hobbyförening) eller som varit studentrepresentanter i ett stadgeenligt eller på annat sätt tillsatt organ vid universitetet (akademisk kommitté, utbildningsråd, examensnämnd eller motsvarande).

Anmäl dig till vårens kurs i WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/opetushaku/haku.html?nimiTaiTunniste=TU-CV&vastuuorganisaatio=500012.

Alla studerande vid Aalto-universitetet som uppfyller villkoret ovan kan delta. Utöver ett förtroendeuppdrag under 2018 inkluderar kurskraven en skriftlig reflektionsrapport som ska lämnas in senast den 12 februari 2019 och ett seminarium för kollegialt lärande antingen onsdagen den 13 februari 2019 kl. 9–12 eller fredagen den 15 februari 2019 kl. 9–12.

Mer info i MyCourses eller från kursens lärare: Jari Ylitalo (jari.ylitalo@aalto.fi, 050 301 6841).

 

3, Utvecklingen av evenemangslokalerna på Bistervägen 3
Hjälp Campussektionen att utveckla AUS evenemangslokaler!

Berätta hur din förening använt de evenemangslokaler som nu ska renoveras och vilka önskemål du har för lokalerna. Enkäten fokuserar särskilt på följande lokaler: Takbastun, Spellokalen, Braskabinettet, Sitsköket.

Länk: https://lomake.ayy.fi/kampusjaosto/kertavuokrattavien-tilojen-kehitys/

Svarstiden löper ut den 31 januari 2019.

 

4. Funktionärerna år 2019 har inlett sitt arbete
Nytt år och nya funktionärer. AUS styrelse inledde sitt arbete i början av januari och nu har också så gott som alla sektioner och kommittéer för år 2019 tillsatts.

AUS styrelseordförande i år heter Tapio Hautamäki, magisterstuderande vid högskolan för teknikvetenskaper. Styrelsens övriga medlemmar och ansvarsområden är

Iida Palosuo, ARTS, Vice ordförande, tjänster
Ellen Heikkilä, ARTS, Fastigheter, campus och hållbar utveckling
Leila Kettunen, CHEM, Val, varumärke och utbildningspolitik
Lumi Ketola, ENG, CHEM, Utbildningspolitik
Taneli Myllykangas, ELEC, Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
Anna Halsas, BIZ, Föreningar, nya studerande och Rådet
Marianne Honkasaari, SCI, Studentcentrumet och konstnärlig verksamhet
Antti Pentikäinen, BIZ, Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion
Olli Kesseli, SCI, Gemenskapen, frivilliga och alumner

Sektionernas och kommittéernas medlemmar hittar du här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/01/16/vuoden-2019-toimijat-ovat-aloittaneet/

Ps. Ansökningstiden till Aavas kommitté för utomhusspel (https://ayy.fi/stop/kulttuuri-ja-tapahtumat/ulkopelitoimikunta/), AUS10-jubileumskommittén (https://ayy.fi/stop/ayy10/) och nya Mosaic-kommittén (https://lomake.ayy.fi/rekry/mosaic/) går ut den 27 januari.

 

5. Kom ihåg att gå med i AUS evenemangsgrupper och marknadsföra dina evenemang
AYY Events är en evenemangskanal som administreras av Aalto-universitetets studentkår. I kanalen kan du marknadsföra icke-kommersiella evenemang som riktar sig till Aaltos studerande. https://www.facebook.com/groups/AYYEvents/

AYY Sports and Wellbeing är en kanal som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller för att marknadsföra motions- och må bra-evenemang riktade till studenter. Du kan till exempel marknadsföra intressanta motionsmöjligheter och tillställningar med må bra-tema som är riktade till Aaltos studenter. Målet med gruppen är särskilt att uppmuntra motions- och må bra-aktiviteter med låg tröskel där det är lätt att delta. https://www.facebook.com/groups/2062045280696358/

AYY Study Events är en kanal för studieevenemang och möjligheter som administreras av Aalto-universitetets studentkår. I kanalen kan du marknadsföra intressanta studiemöjligheter för Aaltostuderande. https://www.facebook.com/groups/1079976045426133/ Dessutom kan ni diskutera intressebevakning och påverkan i Telegram https://t.me/AYYadvocacy.

Aalto International är en kanal som Aalto-universitetets studentkår administrerar för marknadsföring av och diskussion kring ärenden och evenemang som gäller internationella studenter och alla som är intresserade av internationella ärenden. https://www.facebook.com/groups/AaltoInternational/.
Kanalen finns också i Telegram https://t.me/aaltointernational.

 

6. Följ AUS i de sociala medierna
Vill du vara bland de första som får veta vad som händer i studentkåren och Aaltogemenskapen? Följ AUS i de sociala medierna så hänger du med i svängarna.

Facebook: https://www.facebook.com/ylioppilaskunta/
Instagram: https://www.instagram.com/ayy_fi/
Twitter: https://twitter.com/AYY_FI
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aalto-university-student-union

Kom ihåg Facebookgrupperna AYY Events, Aalto International och AYY Study Events och AYY: Edunvalvonta Intressebevakning samt Telegramgrupperna AUS: Intressebevakning och Aalto International!

 

7. AUS söker kommunikationspraktikant
Aalto-universitetets studentkår, kåren som arbetar för världens bästa studentliv, söker en praktikant till informationsteamet. Som praktikant deltar du i arbetet med att lansera AUS nya webbplats och planera och genomföra kommunikationen inför riksdagsvalet, EU-valet och ceremonin där Havis Amanda får sin studentmössa.

Vi tillsätter praktikplatsen så fort vi hittat lämpliga sökande, så det gäller att handla snabbt! Skicka ansökan och cv till adressen rekrytointi@ayy.fi senast den 31 januari 2019. Mer info finns på adressen https://ayy.fi/…/avoimet-tyopaikat/viestinnan-harjoittelija/

 

8. Biljardbord för att pigga upp gillesrummet eller studentrumslägenheten?
KY ger bort ett biljardbord gratis! Storleken är 250 cm x 150 cm (inre mått 230 x 120) och bordet är nött, men det är inget hinder för att spela! Bordet kommer med biljardköer, bollar och kritförpackningar. Bordet kan inspekteras på Saha (Maskinbyggarvägen 1) enligt överenskommelse. Vi hoppas någon hämtar bordet snart, men framför allt att det får ett nytt hem!

Kontaktuppgifter: KY:s servicesekreterare, palvelu(a)kyweb.fi eller tfn 040 353 8283 (mån–tors kl. 13–17).
Bilder: https://drive.google.com/drive/folders/1b8MrGSJyJXSJ1mU-yrBuCxote-5uYZkY?usp=sharing

 

9. Täffä erbjuder restaurangtjänster till studentvänliga priser
Ska ditt gille fira årsfest? Vill du ordna en stor fest i din förening, men saknar lokal och pengar? Ingen fara, Täffä AB är räddningen!

Täffä AB erbjuder bar- och restaurangtjänster till studentvänliga priser! Vare sig ni ordnar en fest för flera hundra personer eller en småskalig middag – Täffä AB gör kvällen oförglömlig! Läs mer på www.taffa.fi eller kontakta oss på info@taffa.fi.

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset