Lediga tjänster


Kategorier

AUS söker samordnare för nödinkvarteringen

AUS söker en samordnare för nödinkvarteringen uppskattningsvis från och med 5.8.2019 eller enligt avtal. Den person som samordnar nödinkvarteringen ansvarar för att ordna och informera om tillfällig logi för de studerande som på hösten saknar bostad. Samordnaren ger studerande och särskilt utbytesstuderande rådgivning, sköter nödinkvarteringen i praktiken bl.a. genom att följa upp användningen och förvalta nycklarna, samt planerar verksamheten på längre sikt.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast mån 13.5.2019 till adressen rekrytointi(at)ayy.fi. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att välja samordnaren inom maj.

Mer här (på finska): https://ayy.fi/ylioppilaskunta/avoimet-tyopaikat/hatamajoituskoordinaattori/

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar tiotals frivilliga och organisationer. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. Arbetsmiljön är ungdomlig och flexibel.  

AUS söker: Projektarbetare för delegationsvalet

Nu söker vi en projektarbetare för delegationsvalet

Projektarbetaren bistår i kommunikationsrelaterade uppgifter i anslutning till AUS delegationsval i månadsskiftet oktober-november. Uppgifterna kan till exempel omfatta kommunikationsplanering och innehållsproduktion för sociala medier, kontakter med valförbund och ämnesföreningar kring valteman samt arrangemang kring valvakan. Uppgifterna fastslås slutgiltigt enligt kompetensprofilen hos den person som väljs. Arbetet kan skötas till exempel vid sidan av studierna.

Av de sökande förutsätts kunskap om Aalto-universitetets studentkår och dess verksamhetsmiljö och önskas också förmåga till självständig projekthantering och självständigt projektarbete samt goda kommunikationsfärdigheter, utmärkta kunskaper i finska och goda kunskaper i engelska. Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivitet i verkställandet av beslut och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider.

Arbetet är projektbaserat och vi önskar att den person som väljs kan börja arbeta så snart som möjligt. Arbetsmängden är cirka 5–15 timmar per vecka enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp I). Anställningen upphör uppskattningsvis fredagen den 29 november 2019.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast fredagen den 26 april 2019 kl. 12 till adressen rekrytointi(at)ayy.fi. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram.

Mer information om uppgiften ges av Annika Mällinen, annika.mallinen(a)ayy.fi, 0505209434 (tisdagen den 23  april kl. 10–12 och kl. 13–14).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi.

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 15 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 50 personer och inom studentkåren verkar tiotals frivilliga och organisationer. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. AUS intressebevakningsarbete omfattar bl.a. frågor kring planläggning och studenternas boende, utkomst, välbefinnande och placering på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön är ungdomlig och flexibel.  

Aalto-universitetets studentkår söker en praktikant inom hållbar utveckling

Aalto-universitetets studentkår är en dynamisk tjänste- och intresseorganisation som representerar 14 000 studerande. Nu har du chans att testa dina kunskaper hos oss!

För tiden maj-juni söker AUS en praktikant som ska utveckla studentkårens verksamhet med ekologisk hållbarhet i fokus. Uppgiften omfattar:

 • Deltagande i utvärdering av kolavtrycket från AUS verksamhet
 • Uppgörande av interna anvisningar för miljöansvar
 • Planering av utbildning på temat

Vem kan ansöka?

För praktikens del är det viktigt att ämnet anknyter till praktikantens studier. För praktiken betalas kollektivavtalsenlig lön (1425,95 €/mån) och vi önskar att praktikanten har rätt till praktikstöd från högskola.

För studerande vid Aalto-universitetet finns tilläggsuppgifter om praktikstöd på följande adress:

https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoittelu+ja+harjoittelun+apurahat

Studerande från andra högskolor kan också ansöka om praktikplatsen.

Tidpunkt för praktiken

Praktiken varar två månader och det är önskvärt att den inleds så snart som möjligt i början av maj.  Praktiken kan även utföras som deltidsarbete vid sidan av studier.

Av praktikanter förväntar vi oss

 • Entusiasm att skapa världens bästa studieliv i Aalto-gemenskapen
 • Förmåga att urskilja stora helheter
 • God kommunikationsförmåga
 • Positivt förhållningssätt till teamarbete och utvecklande av verksamheten
 • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller engelska

Som merit räknas

 • Studier och arbetserfarenhet inom hållbar utveckling
 • Muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Ansökningsprocessen

Vi tillsätter platsen genast en lämplig person hittas, så agera snabbt!  Skicka så snart som möjligt din ansökan och cv till adressen rekrytointi@ayy.fi , dock allra senast 22.4.2019.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger

Sakkunnig inom intressebevakning Rosa Väisänen, t. 050 527 2401 rosa.vaisanen(a)ayy.fi

Aalto-universitetets studentkår AUS är en tjänste- och intresseorganisation som har ca 14 000 medlemmar. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och verksamheten omfattar hundratals frivilliga och organisationer. En central medlemstjänst som AUS erbjuder är studiebostäder till rimliga priser i närheten av studieplatsen. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS-medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ungdomlig och mycket flexibel. AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar sökande med olika bakgrund.

AUS söker en förvaltnings- och HR-chef

Kom och arbeta med fördomsfri personalutveckling och smidig förvaltning i vår trevliga arbetsgemenskap!

Som förvaltnings-och HR-chef ansvarar du för personalärenden gällande utveckling och genomförande av AUS:s rekryterings- och insättningsprocesser, helhetsmässig befrämjande av arbetshälsan samt för sparrandet av cheferna i olika personalledningsfrågor. I uppgiften får du ta del av förverkligandet av den personalstrategi som färdigställdes i slutet av år 2018, göra arbetet likt dig och styra HR-helheten i en ny riktning. I arbetet ingår även uppgifter inom studentkårens dokumentadministration exempelvis gällande styrelsens och delegationens möten, rese- och konferensbokningar samt andra allmänadministrativa kontorsuppgifter.

Av den sökande förutsätter vi:

 • god organisationsförmåga
 • goda samarbetskunskaper
 • förmåga att gestalta helheter samt prioriteringsförmåga och å andra sidan även öga för noggrannare granskning
 • ett lösningsinriktat och självständigt arbetssätt
 • stresstålighet och förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer
 • högskolestudier
 • flytande kunskaper i finska och kunskaper i engelska

Som merit räknas:

 • kännedom om föreningsverksamhet och om AUS och Aalto-universitetet
 • lämplig högskoleexamen
 • kännedom om förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen och allmän kännedom om arbetslagstiftningen
 • kunskaper i svenska

Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp IV, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Uppgiften är ett tidsbundet tjänstledighetsvikariat. Tillträde så snart som möjligt i mars 2019. Tidsbundenheten upphör 22.3.2020.

Skicka din ansökan med löneanspråk till adressen rekrytointi(at)ayy.fi senast söndag 3.3.2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi utgår från att ordna intervjuerna 6 – 8.3 på vårt kontor i Esbo. Beslut om den valda fattas strax efter intervjuerna och vi önskar att den som väljs kan inleda arbetet så snart som möjligt

 

Mer information ger generalsekreterare Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415) och förvaltnings- och HR-chef  Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050-5209434).

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

 

AUS söker en grafisk planerare till sitt kommunikationsteam!

Kom och producera mångsidigt visuellt innehåll för frivilligverksamhet, evenemang, påverkansverksamhet samt studenkårens övriga tjänster!

Den grafiska planerarens uppgifter består av planering av AUS publikationer och material samt layout. I praktiken består det av olika plancher och broschyrer och årsberättelsen. För internets del ansvarar grafikern även för Facebook- och nätbanners samt en del av Facebook- och Instagraminläggen. Mindre projekt består av visitkort, personalkort, inbjudningar och andra löpande ärenden.

Du arbetar med mjukvaran Adobe CS, och planeringsarbetet underlättas av en prenumeration på bildbanken Shutterstock.

En absolut förutsättning för att kunna söka tjänsten är yrkesmässiga kunskaper i grafisk design och layout. Illustrerings- och fotograferingskunskaper är meriterande samt  videoinspelnings- och editeringskunskaper. Av den sökande önskas förmåga till självständig arbetstidskontroll och projektledning Den sökande bör ha goda kommunikationskunskaper i finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel.

Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivitet och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider. Kännedom om Aaltosamfundet är till fördel för arbetet eftersom det är till hjälp vid planering av de visuella elementen. Du arbetar i ett team bestående av AUS påverkans- och kommunikationschef och två kommunikationssakkunniga, som assisterar med att leda arbetet samt sparrar och bollar idéer med grafikern.

Arbetsavtalet är en fast deltidsanställning (25h/vecka). Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp II, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Under ansökningsprocessen kommer vi att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Uppge kontaktuppgifterna i din meritförteckning eller ansökan redan i ansökningsskedet.

Skicka in din fritt formulerad ansökning med meritförteckning till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast senast 24.2. 2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att ordna intervjuerna veckor 9-10 och meddelar därefter så snabbt som möjligt om valet.

Mer information ger påverkans- och kommunikationschef  Heikki Isotalo (heikki.isotalo(a)ayy.fi, 040 575 9092) och förvaltnings- och personalchef Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050 520 9434).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi.

 Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

Aalto-universitetets studentkår söker en verksamhetsledare

Vill du höra till en mångsidig och sporrande arbetsgemenskap och få se Aalto-gemenskapens utveckling samt byggandet av Otnäs campusområdet från en utsiktspunkt?  Bli vår verksamhetsledare!

Verksamhetsledarens huvudsakliga uppgift är att garantera att studentkårens strategi förverkligas.  I verksamhetsledarens arbete ingår ett nära samarbete med styrelsen och fullmäktige. En central del i det dagliga arbetet utgörs av verksamhetsplanering och ständig utveckling samt intressentgruppsarbete och av studentkårens representantuppdrag. Du leder flera team i ditt arbete och är chef för ungefär 20 arbetstagare.

I ledarskapsarbetet har du ett nära samarbete med ekonomichefen och den övriga ledningsgruppen. I ditt arbete ansvarar du för utöver den allmänna verksamhetsledningen även för något av AUS verksamhetsområden såsom samarbete, kapitalanskaffning och främjandet av digitala ärenden. Tillsammans med den nya ekonomichefen överenskommer du om ledningsansvaret och den noggrannare arbetsfördelningen.

Av den sökande förutsätter vi:

 • Kännedom om studentkårs- och föreningsverksamhet
 • Kunskaper i genomförandet av strategisk förändring
 • Förståelse för ekonomiplanering
 • Ledar- och organiseringsförmåga
 • Stresstålighet
 • Goda samarbetskunskaper
 • Förmåga att gestalta helheter samt prioriteringsförmåga
 • Ett lösningsinriktat arbetssätt
 • Högskolestudier
 • Flytande kunskaper i finska och kunskaper i engelska

Som merit räknas

 • Kännedom om AUS och Aalto-universitetet
 • Erfarenhet av Aaltos förenings- och frivilligverksamhet
 • Erfarenhet av kapitalanskaffning och företagssamarbete
 • Erfarenhet av chefsuppgifter
 • IT-kunskaper – speciellt ur ledarskapssynvinkel
 • En lämplig högskoleexamen
 • Kännedom om arbetslagstiftningen
 • Kunskaper i svenska
 • Spelöga

Under din arbetstid gör du upp ett individuellt utvecklingsprogram som garanterar personlig utveckling. För att lyckas med ditt arbete stöds du av AUS sakkunniga samt en mentor eller ett stödnätverk. Under din tjänsteperiod är du berättigad att bo i lägenheter ägda av AUS.

Arbetet är tidsbundet för tiden 1.5.2019-30.4.2022

Skicka in din ansökan med löneanspråk till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast onsdag 20.2. 2019. Ansökan kvitteras som mottagen.

Rekryteringsgruppen intervjuar lämpliga kandidater 13.3 – 15.3 och 18 – 19.3. Till dem som kallas på intervju skickar vi en förhandsuppgift före intervjun samt eventuellt ett lämplighetstest före valet görs. Det slutgiltiga valet görs av fullmäktige, som sannolikt intervjuar toppkandidater vecka 15 eller 16. AUS:s delegation fattar beslut om verksamhetsledaren på sitt delegationsmöte 17.4.2019.

Mer information ger generalsekreterare Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415).

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar ungefär hundra frivilliga aktörer. Inom AUS verkar ungefär 200 föreningar. Tyngdpunkten för studentkårens verksamhet är påverkande, föreningsverksamhet och serviceverksamhet. Dessutom har AUS cirka 3000 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. AUS egendom uppgår till ca 150 miljoner euro och den årliga omsättningen är cirka 15 miljoner euro. AUS har ett bevisligen gott arbetsklimat och en god arbetstillfredsställelse. Att upprätthålla det är en hederssak för oss.