Kommunikation


Kategorier

AUS delade ut utmärkelser och priser på sin nionde årsfest på lördagen.

Meddelande

Aalto-universitetets studentkår

Får publiceras 18.5.2019 kl. 21:00

Aalto-universitetets studentkår (AUS) firade sin nionde årsfest lördagen den 18 maj 2019 på Brunnshuset i Helsingfors. På årsfesten belönade AUS medlemmar och föreningar för deras förtjänstfulla arbete samt offentliggjorde de nya verken som införskaffats till konstsamlingen. AUS delade ut priser för årets gärning för inlärningsfrämjande 2019, årets internationella bragd 2019  samt studentkårens officiella utmärkelser. På årsfesten användes för första gången även AUS ceremonimästares stav som planerats och förverkligats av Aino Hautala.

Priset för årets gärning för inlärningsfrämjande 2018 beviljades för Godkännandet av kunskaper som visats genom frivilligarbete. Priset mottogs av universitetslektor Jari Ylitalo som är idéns upphovsman och ansvarslärare för kurserna Yhteisössä vaikuttaminen och Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen. Kurserna möjliggör framgång, tillväxt och utveckling för många av Aaltogemenskapens hundratals frivilliga. Båda kurserna utgör även utmärkta underlag för inbördes nätverkande mellan studieaktiva.

Priset för årets internationella bragd 2018 gick till Junction. Grunden till priset var en inspirerande och proaktiv internationaliseringsnivå såväl inom Aaltogemenskapen som utomlands. Genom sin verkasamhet och sina evenemang har Junctions uppmuntrat internationella studeranden att gå med i frivilligverksamheten, möjliggjort olika mångkulturella möten och gjort gemenskapens ”can-do”- attityd känd ute i världen.  Även Kamil Marwat, som utfört aktivt intressebevakningsarbete både på Aalto och nationell nivå för studenter som betalar läsårsavgift, beviljades utmärkelsen årets internationella bragd

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med två skulpturer. Det första verket är ”Bubblegum” av konstnär Veera Krouglov, och det andra Siina Levonojas skulptur ”Brownie”.

AUS beviljade studentkårens första ekonomichef Reija Väätäinen och AUS långvariga aktiva Jari Isaksson. den högsta utmärkelsen dvs, hederstecknet.

AUS beviljade även två hjältetecken som mottogs av Radiodiodi och Campusutvecklingen.

Dessutom beviljades 10 utmärkelser och 20 samfundsmärken.

Aalto-universitetets studentkår gratulerar alla mottagare och tackar dem för deras goda och viktiga arbete för Aaltogemenskapen.

Hjältetecken
Radiodiodi
Campusutveckling

Hederstecken

Reija Väätäinen

Jari Isaksson

Förtjänsttecken

Tyko Viertiö

Noora Vänttinen

Rosa Väisänen

Onni Lampi

Mikko Latva-Käyrä

Oskar Niemenoja

Kaisa Talvitie

Joona Orpana

Iina Ryhänen

Hilja Korhonen

Samfundstecken

Aino Hautala

Henri Heilala

Totti Tyynilä

Tuukka Ahtola

Ville Mansikkaniemi

Christian Segercrantz

Emma Savela

Irma Savolainen

Jenina Noki

Tuomas Rantataro

Viet Tran

Emilia Mäenmaa

Titta Saari

Tuomo Leino

Ville Kauhanen

Roope Pääkkönen

Pietari Peltonen

Joonas Palosuo

Katariina Helin

Roope Vesterinen

 

Studerandecentret — namn- och logotävling

OBS! Tävlingstiden har förlängts tills 9.6 kl. 23:59 (Elektronisk inlämning).

Studerandecentret är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin-lärcentret.

Nu söker vi en gemensam visuell identitet för Studerandecenterprojektet i form av en namn- och logotävling!  Namnet och logotypen kommer att användas i broschyrer, på webbplatsen och i sociala medier. Tävlingen pågår 6.5.2019–9.6.2019 kl. 23:59. Ett pris om  sammanlagt 500 € betalas för tävlingen, som på beslut av juryn kan delas i flera delar.

 

Regler

1. Tävlingstid och rätt att delta

Tävlingen pågår 6.5.2019–9.6.2019 kl. 23:59.

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen.

2. Planeringsanvisningar

I bedömningen betonar juryn personlighet, och att lösningen liknar studentkulturen i  Aalto-gemenskapen utan att glömma den visuella kvaliteten. I Studerandecentrets namn och/eller logo bör det framgå att det är fråga om AUS, KY:S  och TF:s gemensamma projekt och träffpunkt. I uttrycket kan element från AUS, KY:s och TF:s befintliga visuella material förenas, men det är inte en förutsättning.

Begrunda till exempel följande aspekter när du upprättar förslaget:

 • Hur avspeglar namnet och logotypen studenternas gemensamma nya byggnad och Aalto-gemenskapens studentkultur? Var modig och personlig i ditt förslag!
 • Hur avspeglar namnet och logotypen Aalto-studenterna? Fundera på vilka element Aaltos gemensamma identitet består av och hur det kunde synas i det visuella uttrycket. Fundera också på hur de tre föreningarna i projektet syns i ditt förslag.
 • Hurdant är ett bra namn och logotyp? Består logotypen av namnet, en del av det eller av något annat element? Observera att namnet ska vara tillräckligt kort och oförglömligt.
 • Vad är speciellt med ditt namn- och logoförslag? Försäkra dig om att de fantastiska egenskaperna i din plan för den visuella identiteten öppnar sig för juryn. Skriv tydliggörande beskrivningar för dina val. Motivera din lösning kort och koncist.
 • Hur fungerar namnet i vardagsspråket? Är det tilltalande? Ger namnet en bild av att det är lockande att komma dit? Fungerar det på olika språk?

3. Inlämning av förslag

Förslaget ska rymmas på ett ark, högst A3. Tävlingsbidragen kan lämnas in elektroniskt ELLER som ett fysiskt exemplar. Tävlingen är anonym.

Elektronisk inlämning

Lämna in förslaget som en bifogad fil på adressen nimikisa@opiskelijakeskus.fi senast 9.6.2019 kl. 23:59. I e-postmeddelandet bör ingå:

 • förslaget som PDF-fil försedd med ett arbetsnamn (förslagen behandlas anonymt och juryn ser inte avsändarens kontaktuppgifter)
 • kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna i meddelandefältet (namn, studieområde, e-post, telefon.nr).
 • Namnge meddelandet med rubriken ”Namntävling studentcentrumet ”

Om man vill kan man lämna in endast ett namnförslag på adressen: https://forms.gle/n3tMruuKLTUMmXM19 . Enstaka namnförslag behandlas inte i tävlingen.

Frågor om tävlingen kan ställas på adressen: nimikisa@opiskelijakeskus.fi

4. Ramar för tävlingsbidraget

Bidraget ska innehålla åtminstone följande (som kan vara skissartade):

 • namn- och logoförslag
 • färger (minst 2 huvudfärger)
 • fontkarta
 • eventuella andra grafiska element

Förslaget ska rymmas på ett ark, högst A3.

5. Val av vinnare

Namn- och logotävlingens vinnare väljs av en jury som tillsätts av AUS, KY och TF. Juryn består av företrädare för AUS, KY & TF och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen.  Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare.

6. Vinnarens uppdragsbeskrivning

Eventuell fortsatt behandling av det vinnande bidraget överenskommes separat med designern. För den fortsatta behandlingen används båda parters befintliga resurser.

7. Övrigt

AUS, KY & TF förbehåller sig rätten till ändringar.

Frågor om tävlingen till adressen: nimikisa@opiskelijakeskus.fi

Elina Nieminen vald till AUS verksamhetsledare

Elina Nieminen har valts till verksamhetsledare för Aalto-universitetets studentkår AUS för en period på tre år. Valet förrättades av AUS delegation på dess sammanträde 17.4.2019.

Tidigare har Elina Nieminen arbetat bland annat med att leda frivilliga under Ruisrock. Förra året lotsade hon AYY-gemenskapens strukturprojekt. Tidigare har hon verkat som styrelsemedlem i Helsingfors universitets studentkår samt i ett flertal andra förtroendeuppdrag.

”Det känns helt fantastiskt!” kommenterar Nieminen som nyvald. ”Jag är mycket tacksam över förtroendet och väntar entusiastiskt på de kommande tre åren.”

Nieminen börjar med en introduktion i arbetet under våren och sommaren. Hans mandatperiod sträcker sig till april 2022.

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 14 000 studerande. Verksamhetsledarens huvudsakliga uppgift är att garantera att studentkårens strategi förverkligas.  I verksamhetsledarens arbete ingår ett nära samarbete med styrelsen och fullmäktige. En central del i det dagliga arbetet utgörs av ständig utveckling samt intressentgruppsarbete och av studentkårens representantuppdrag. Verksamhetsledaren leder flera team i ditt arbete och är chef för ungefär 20 arbetstagare. Verksamhetsledare ersätter nuvarande generalsekreterare.

Mer information:

Nuvarande generalsekreterare Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi, tfn 050 520 9415
Den nya verksamhetsledare Elina Nieminen, elina.nieminen@ayy.fi, tfn 040 681 9612

AUS lägger mössan på Havis Amanda på valborgsmässoafton – valborgsinsamling till förmån för mentalvårdsarbete pågår

Aalto-universitetets studentkår AUS

Meddelande

8.4.2019

Får publiceras

I år på valborgsmässoafton är det Aalto-universitetets studentkår AUS tur att lägga mössan på statyn Havis Amanda på Salutorget i Helsingfors. Tillställningen börjar med tvätt av statyn kl. 17 och Havis Amanda får sin vita mössa kl. 18:00.

Själva Mössan har redan vaknat ur sin vinterdvala och påbörjat sin färd mot Havis Amanda. Mössan har till exempel fått åka pulka på studenternas fastlagsjippo på Ulrikasborgsbacken och firat världens bästa studentliv på Aaltogemenskapens evenemang.

År efter år är Wappen en glad och hurtig fest för studenterna. Tyvärr har undersökningar visat att psykiska problem ökat bland studenterna från år 2000 fram till idag. Enligt hälsoundersökningen för högskolestuderande (2016) lider över 30 procent av studenterna av psykiska symtom. De flesta problemen var upplevelse av ständig överansträngning, att känna sig olycklig och deprimerad, att vaka på grund av bekymmer och att mista sitt självförtroende. Förändringen i studenternas välbefinnande syns även i Aaltogemenskapen.

Förra veckan fick Mössan äran att vara med på första års studenternas Phuxfest där Phuxkommittén vid Aalto-universitetets studentkår startade insamlingen Wappupotti som samlar in medel för mentalvårdstjänster. Från första början var målet att få in 500 euro men när potten fylldes på ett par minuter höjdes målet till 10 000 euro.  Syftet med insamlingen är att väcka diskussion om och bryta det tabu som ligger kring mentala hälsoproblem- och givetvis att stöda Föreningen för Mental Hälsa i Finlands viktiga verksamhet. AUS vill även påminna om hur viktigt det är att ta hand om sig själv och andra i vimlet av den fartfyllda Wappen och fråga sin familj, sina vänner och sig själv hur det egentligen står till.

Före valborgsmässoafton hinner Havis Amandas mössa ännu på flera evenemang. Den kommer att träffa politiska beslutsfattare, påverkare och framstående personer samt Aalto-universietets alumner. Åtminstone mental hälsa, klimatet och givetvis Wappen diskuteras. Följ Mössans resa och besök på Instagram med ämnesbeteckningen #matkallamantalle.

Mer information:

Producent Niina Palm, niina.palm@ayy.fi, 050 520 9435

Henna Palonen, sakkunnig för kommunikation, henna.palonen@ayy.fi, 050 520 9440

Wappinsamling: www.wappu.fi/mielelle

Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016 (på finska): https://www.yths.fi/filebank/4260-Terveystutkimus_2016_uusin.pdf

AUS söker en grafisk planerare till sitt kommunikationsteam!

Kom och producera mångsidigt visuellt innehåll för frivilligverksamhet, evenemang, påverkansverksamhet samt studenkårens övriga tjänster!

Den grafiska planerarens uppgifter består av planering av AUS publikationer och material samt layout. I praktiken består det av olika plancher och broschyrer och årsberättelsen. För internets del ansvarar grafikern även för Facebook- och nätbanners samt en del av Facebook- och Instagraminläggen. Mindre projekt består av visitkort, personalkort, inbjudningar och andra löpande ärenden.

Du arbetar med mjukvaran Adobe CS, och planeringsarbetet underlättas av en prenumeration på bildbanken Shutterstock.

En absolut förutsättning för att kunna söka tjänsten är yrkesmässiga kunskaper i grafisk design och layout. Illustrerings- och fotograferingskunskaper är meriterande samt  videoinspelnings- och editeringskunskaper. Av den sökande önskas förmåga till självständig arbetstidskontroll och projektledning Den sökande bör ha goda kommunikationskunskaper i finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel.

Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivitet och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider. Kännedom om Aaltosamfundet är till fördel för arbetet eftersom det är till hjälp vid planering av de visuella elementen. Du arbetar i ett team bestående av AUS påverkans- och kommunikationschef och två kommunikationssakkunniga, som assisterar med att leda arbetet samt sparrar och bollar idéer med grafikern.

Arbetsavtalet är en fast deltidsanställning (25h/vecka). Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp II, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Under ansökningsprocessen kommer vi att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Uppge kontaktuppgifterna i din meritförteckning eller ansökan redan i ansökningsskedet.

Skicka in din fritt formulerad ansökning med meritförteckning till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast senast 24.2. 2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att ordna intervjuerna veckor 9-10 och meddelar därefter så snabbt som möjligt om valet.

Mer information ger påverkans- och kommunikationschef  Heikki Isotalo (heikki.isotalo(a)ayy.fi, 040 575 9092) och förvaltnings- och personalchef Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050 520 9434).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi.

 Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2019

Meddelande
Aalto-universitetets studentkår
1.11.2018
Får publiceras

 

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2019

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår (AUS) valde på sitt möte 1.11.2018 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2019. Delegationsordföranden heter Werneri Huhtinen och styrelsebildaren Tapio Hautamäki.

Werneri Huhtinen studerar processteknik för femte året. ”Under de senaste åren har arbetet i delegationen blivit viktigt för mig och jag vill bidra till att studentkårens beslutsfattande fungerar smidigt och verkningsfullt” säger Huhtinen.

Tapio Hautamäki är studentkårsaktiv från högskolan för teknikvetenskaper. ”Aaltogemenskapen har gett mig världens bästa studentliv: framgångar, diskussioner som vidgat mina vyer och sköna typer som det varit fantastiskt att jobba med. Den här gemenskapen och det här studentlivet vill jag fortsätta utveckla som nästa års styrelsebildare” säger Hautamäki.

Styrelsebildaren lägger fram ett förslag till styrelse för 2019 för delegationen, som väljer den nya styrelsen på sitt möte 20.11.2018.

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 14 000 studerande. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor. Delegationen är AUS högsta beslutande organ som bland annat väljer studentkårens styrelse och godkänner budgeten.

Mer information:
Niko Ferm, generalsekreterare, niko.ferm@ayy.fi, 050 520 9415