Kommunikation


Kategorier

AUS söker en grafisk planerare till sitt kommunikationsteam!

Kom och producera mångsidigt visuellt innehåll för frivilligverksamhet, evenemang, påverkansverksamhet samt studenkårens övriga tjänster!

Den grafiska planerarens uppgifter består av planering av AUS publikationer och material samt layout. I praktiken består det av olika plancher och broschyrer och årsberättelsen. För internets del ansvarar grafikern även för Facebook- och nätbanners samt en del av Facebook- och Instagraminläggen. Mindre projekt består av visitkort, personalkort, inbjudningar och andra löpande ärenden.

Du arbetar med mjukvaran Adobe CS, och planeringsarbetet underlättas av en prenumeration på bildbanken Shutterstock.

En absolut förutsättning för att kunna söka tjänsten är yrkesmässiga kunskaper i grafisk design och layout. Illustrerings- och fotograferingskunskaper är meriterande samt  videoinspelnings- och editeringskunskaper. Av den sökande önskas förmåga till självständig arbetstidskontroll och projektledning Den sökande bör ha goda kommunikationskunskaper i finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel.

Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivitet och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider. Kännedom om Aaltosamfundet är till fördel för arbetet eftersom det är till hjälp vid planering av de visuella elementen. Du arbetar i ett team bestående av AUS påverkans- och kommunikationschef och två kommunikationssakkunniga, som assisterar med att leda arbetet samt sparrar och bollar idéer med grafikern.

Arbetsavtalet är en fast deltidsanställning (25h/vecka). Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp II, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Under ansökningsprocessen kommer vi att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Uppge kontaktuppgifterna i din meritförteckning eller ansökan redan i ansökningsskedet.

Skicka in din fritt formulerad ansökning med meritförteckning till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast senast 24.2. 2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att ordna intervjuerna veckor 9-10 och meddelar därefter så snabbt som möjligt om valet.

Mer information ger påverkans- och kommunikationschef  Heikki Isotalo (heikki.isotalo(a)ayy.fi, 040 575 9092) och förvaltnings- och personalchef Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050 520 9434).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi.

 Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2019

Meddelande
Aalto-universitetets studentkår
1.11.2018
Får publiceras

 

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2019

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår (AUS) valde på sitt möte 1.11.2018 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2019. Delegationsordföranden heter Werneri Huhtinen och styrelsebildaren Tapio Hautamäki.

Werneri Huhtinen studerar processteknik för femte året. ”Under de senaste åren har arbetet i delegationen blivit viktigt för mig och jag vill bidra till att studentkårens beslutsfattande fungerar smidigt och verkningsfullt” säger Huhtinen.

Tapio Hautamäki är studentkårsaktiv från högskolan för teknikvetenskaper. ”Aaltogemenskapen har gett mig världens bästa studentliv: framgångar, diskussioner som vidgat mina vyer och sköna typer som det varit fantastiskt att jobba med. Den här gemenskapen och det här studentlivet vill jag fortsätta utveckla som nästa års styrelsebildare” säger Hautamäki.

Styrelsebildaren lägger fram ett förslag till styrelse för 2019 för delegationen, som väljer den nya styrelsen på sitt möte 20.11.2018.

Aalto-universitetets studentkår AUS är en service- och intresseorganisation för Aalto-universitetets cirka 14 000 studerande. AUS bevakar sina medlemmars intressen speciellt i högskolepolitiska och studiesociala frågor. Delegationen är AUS högsta beslutande organ som bland annat väljer studentkårens styrelse och godkänner budgeten.

Mer information:
Niko Ferm, generalsekreterare, niko.ferm@ayy.fi, 050 520 9415

AUS: Suvi Vendelin kandiderar för FSF-ordförandeskapet 2019

Meddelande
Aalto-universitetets studentkår
4.10.2018
Får publiceras

AUS: Suvi Vendelin kandiderar för FSF-ordförandeskapet 2019

Aalto-universitetets studentkår AUS nominerar Suvi Vendelin till ordförandekandidat för Finlands studentkårers förbund år 2019.

Suvi Vendelin. Kuva: Johanna Vuorelma

Vendelin, 24, studerar arkitektur vid Aalto-universitetet. I år har hon suttit i AUS styrelse med utbildningspolitisk intressebevakning och utvecklingssamarbete som ansvarsområde. Under året har Vendelins arbete bland annat inbegripit att samordna och handleda Aaltos 130 studentrepresentanter och att följa upp genomförandet av Undervisnings- och kulturministeriets högskolevision. Tidigare har Vendelin bland annat varit ordförande för AUS Studieråd och medlem i AUS styrelse samt haft flera ansvarsuppgifter i Aalto-universitetets Arkitektgille.

”Nästa år är ytterst viktigt för studentrörelsen. Tre val, regeringsförhandlingar och Finlands EU-ordförandeskap kräver insatser av alla studentaktiva”, betonar Vendelin.

”Suvi har ett intressebevakningskunnande som saknar motstycke både i Aalto och på riksnivå. Hon har fördomsfritt försökt synliggöra påverkansarbetet i gemenskapen och lyckats med den uppgiften, som ansetts vara omöjlig”, säger AUS styrelseordförande Noora Vänttinen.

FSF väljer styrelse för år 2019 på sitt förbundsmöte i Otnäs den 16–187 november. FSF representerar Finlands universitetsstuderande på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mer information:
Suvi Vendelin, suvi.vendelin@ayy.fi, 040 752 4692
AUS styrelseordförande Noora Vänttinen, noora.vanttinen@ayy.fi, 050 520 9420

Föreningsbrev vecka 40/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 40/2018

Nästa vecka händer mycket! Otatarhakörningen och Mössnedläggningen på måndag och Otnäs natt på tisdag. Före det hinner ni ännu svara på AUS gemenskapsenkät (punkt 1), anmäla er som frivilliga till Otnäs natt (punkt 2) och söka bidrag från TTE-fonden (punkt 3).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
30.9 TTE-fondens tredje ansökningsomgång avslutas (punkt 3)
1.10 Svarstiden för AUS serviceenkät går ut (punkt 4 och direkt till enkäten)
1.10 Otatarhakörningen, Alvarsplatsen (https://www.facebook.com/events/305980596620391/)
1.10 Mössnedläggningen, Dipoli (https://www.facebook.com/events/1967740786850974/)
3.10 Svarstiden för strukturenkäten går ut (punkt 1)
6.10 Otnäs natt (punkt 2 och http://otnasnatt.fi/)
21.10 PTK:s nominering av wärdiga avslutas (https://lomake.ayy.fi/ptk/ehdota-uusia-arwoisia/)
27.11 Save the date: Föreningsutbildning
28.11 Save the date: Föreningsutbildning
29.11 Save the date: Föreningsutbildning på engelska

Nyhetsbrevets innehåll
1. Svara på AUS enkät för föreningarna senast 3.10!
2. Jobba som frivillig på Otnäs natt den 6 oktober
3. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 avslutas på söndag!
4. AUS serviceenkät 2018 för förmedling till medlemmarna
5. De särställda föreningarnas medlemsförteckningar finns tillgängliga hos AUS
6. Följ AUS i sociala medier
7. Ta över AUS Instagram-story för en dag

 

1. Svara på AUS enkät för föreningarna senast 3.10!
Fredagen den 21 september har vi skickat en enkät som hör till utvecklingsprojektet för studentkårens gemenskaps- och föreningsstrukturer till den e-postadress er förening angett i TAHLO. Målet med projektet är att med hjälp av enkäter, intervjuer och samtal utreda hur Aaltogemenskapens struktrurer och samarbetet mellan föreningarna inom studentkåren kan utvecklas så att rollfördelningen blir ännu tydligare. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

Med enkäten vill vi kartlägga föreningarnas synpunkter på hur AUS sektioner och kommittéer fungerar i nuläget och hur olika föreningar och studentkulturer kan beaktas på ett likvärdigare sätt i verksamheten.

Enkäten besvaras så att en representant för föreningen fyller i föreningens synpunkter i enkätformuläret på basis av en diskussion på styrelsens möte eller någon annan träff. Reservera alltså tid på nästa veckas möten för att svara på enkäten. Svarstiden går ut onsdagen den 3 oktober kl. 23.59. Tack!

Här kommer du till enkäten för föreningar i första och andra förteckningen: https://www.webropolsurveys.com/S/A782417D8B7CEDAF.par
Här kommer du till enkäten för föreningar med särställning: https://www.webropolsurveys.com/S/492A7D671E173319.par

Mer information och frågor om projektet:
Elina Nieminen
Projektsamordnare
elina.nieminen(a)ayy.fi
tfn 0406819612

 

2. Jobba som frivillig på Otnäs natt den 6 oktober
Vi söker frivilliga för Otnäs natt den 6 oktober. Festivalen omfattar olika typer av program i till exempel Väre, Dipoli och runtom på campuset. Frivilligskiften är 3–5 timmar långa och infaller mellan kl. 13 och 21. De frivilliga visar festivalbesökarna vägen, delar ut programblad och svarar på publikens frågor. Dessutom behövs frivilliga för att fotografera, sköta pausrummet och utföra andra stöduppgifter. Ett kort informationsmöte ordnas för de frivilliga tisdagen den 2.10 kl. 16.30 på AUS kontor (Otsvängen 11).

Som ersättning får de frivilliga en varm måltid, en biobiljett till valfri visning på festivalen Elossa (29.10–3.11) och en inbjudan till karonkan som ordnas senare.

Anmäl dig på adressen https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377

Evenemangets Facebooksida finns på adressen https://www.facebook.com/events/2220457434854832/
Nettisivut osoitteesta https://otaniemenyo.fi/

Mer info ger frivilligsamordnaren julius.luukkanen(a)ayy.fi

 

3. TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 avslutas på söndagen!
TTE-fondens tredje ansökningsomgång 2018 har inletts! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS-medlemmar och samfund i anslutning till studentkåren. TTE-fonden stöder verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns.

Det finns två sätt att söka bidrag: ansökningsomgångarna som ordnas cirka tre gånger om året och den fortlöpande ansökningstiden under terminerna. Under den fortlöpande ansökningsperioden kan du söka bidrag på högst 2000€, medan projektbidragen under de egentliga ansökningsomgångarna inte har någon övre gräns.

Ansökningstiden för den tredje omgången år 2018 går ut söndagen den 30 september 2018 kl. 23.59. På fondens webbplats finns instruktioner för ansökningen och dess bilagor: http://tter.ayy.fi/. Bidraget söks med ett webbformulär som finns på adressen https://lomake.ayy.fi/tter/hakulomake/

Ansökningstiderna för alla omgångar hösten 2018 och annan information finns på fondens webbplats http://tter.ayy.fi/. Kolla också Facebooksidan på adressen www.facebook.com/tterahasto.

 

4. AUS serviceenkät 2018 för förmedling till medlemmarna
Välkommen till AUS serviceenkät! Studentkåren producerar många olika tjänster för sina medlemmar, till exempel när det gäller studieliv, boende och motion. Med hjälp av den här enkäten utreder vi medlemmarnas erfarenheter och åsikter om kvaliteten, behovet och kommunikationen i anslutning till tjänsterna. Enkäten ger oss viktig information som stöd i utvecklingen av både studentkårens och universitetets verksamhet.

Här kommer du till enkäten: https://my.surveypal.com/AYY-n-palvelukysely-2018-AYY

Undersökningen genomförs av Studentforskningsstiftelsen Otus. Mer info om undersökningen ger Otus forskare Rasmus Reinikainen (rasmus.reinikainen(a)otus.fi).

Det tar cirka 20 minuter att besvara frågorna och svarstiden går ut måndagen den 1 oktober. Bland alla svarande lottar vi ut 10 biobiljetter och en gratis bokning av en evenemangslokal (med undantag av Servin mökki och Strandbastun). Vinnarna meddelas personligen. Kontaktuppgifterna du lämnar för lottningen kan inte kopplas till dina svar.

Med hösthälsningar från hela AUS,
Noora Vänttinen, AUS styrelseordförande

 

5. De särställda föreningarnas medlemsförteckningar finns tillgängliga hos AUS
Alla föreningar med särställning som debiterat medlemsavgift genom Oodi i samband med AUS medlemsavgift kan begära att få en lista över sina medlemmar av AUS.

Medlemsförteckningen innehåller medlemmarnas namn, hemkommun och e-postadress. Mer information om utlämning av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen för AUS medlemsregister på adressen http://rekisterit.ayy.fi/tietosuojaselosteet/jasenrekisteri.pdf. Uppgifterna lämnas inte ut per e-post, utan de ska hämtas antingen i pappersform eller sparade på ett eget usb-minne. Du kan komma överens om en hämtningstid genom att kontakta antingen AUS it-stöd (tietotekniikka (a) ayy.fi) eller förvaltnings- och HR-chefen (johanna.pietilainen (a) ayy.fi)!

AUS betalning av medlemsavgifterna:
Den första delen av de medlemsavgifter för särställda föreningar som debiterades i samband med läsårsanmälan betalades i slutet av augusti och resten betalas för höstens del senast under oktober.

 

6. Följ AUS i de sociala medierna!
Vill du vara bland de första som får veta vad som händer i studentkåren och Aaltogemenskapen? Följ AUS i de sociala medierna så hänger du med i svängarna.

Facebook: https://www.facebook.com/ylioppilaskunta/
Instagram: https://www.instagram.com/ayy_fi/
Twitter: https://twitter.com/AYY_FI
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aalto-university-student-union

Kom ihåg Facebookgrupperna AYY Events, Aalto International och AYY Study Events och AYY: Edunvalvonta Intressebevakning samt Telegramgrupperna AUS: Intressebevakning och Aalto International!

 

7. Ta över AUS Instagram-story för en dag
Vill du berätta om er verksamhet, visa upp er föreningslokal eller presentera hur ni ordnar ett evenemang? Din förening har möjligheten att berätta för AUS 1900 Instagramföljare vad just ni gör och hur. Genom era stories får följarna se vilket mångsidigt föreningsfält AUS har, och samtidigt når din förening nya människor.

Är du intresserad av att sköta AUS Instagram-story? Mejla AUS informatör Henna Palonen (henna.palonen(a)ayy.fi) och kom överens om en dag.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Över 50 avgiftsfria programpunkter på konstfestivalen Otnäs natt

Pressmeddelande
Aalto-universitetets studentkår
Får publiceras 21.9.2018

Aalto-universitetets studentkår AUS och studentföreningarna ordnar den tvärvetenskapliga konstfestivalen Otnäs natt lördagen den 6 oktober. Festivalen är avgiftsfri och riktad till alla huvudstadsregionens invånare. Hela programmet publiceras i dag.

Otnäs natt är en ny typ av konstfestival som ordnas för första gången på Aalto-universitetets campus i Otnäs. Evenemanget som äger rum den första lördagen i oktober produceras av studenter och präglas av en bred syn på konsten.

Festivalen består av över 50 självständiga delevenemang som ordnas av Aalto-universitetets studenter och andra medlemmar i Aaltogemenskapen. Festivalen samordnas av studentkåren.

“Mängden delevenemang och deras mångsidighet överraskade och överträffade våra förväntningar”, säger Julius Luukkanen, ansvarig för konstnärlig verksamhet i studentkårens styrelse.

Traditionell, experimentell och överraskande konst på programmet

Alla över 50 programpunkter på Otnäs natt är avgifsfria. De första programpunkterna startar klockan 13.30 och programmet fortsätter runtom på campuset inpå småtimmarna.

I programmet ingår bland annat musik från rap till anrika studentkörer, dans, mediekonst och ovanligare konstverk, till exempel en målning som färgläggs av publiken med paintballgevär. Flera delevenemang, till exempel konstrya- och ukuleleworkshopparna, passar hela familjen.

”Med det här spektret av evenemang är Otnäs Esbos främsta konststadsdel åtminstone för en dag. Otnäs blir Esbos eget Berlin”, säger Luukkanen med glimten i ögat.

Festivalens program och tidsschema finns på adressen http://bit.ly/OtaniemenYoOhjelma

Studentgemenskapen visar sin kreativitet

Otnäs natt är en del av studentkårens Konstår.

Avsikten med årets tema är att lyfta upp den gemensamma kreativiteten i Aalto-universitetets multidisciplinära studentgemenskap. Festivalen ordnas av studenter från alla Aaltos högskolor och flera studentföreningar från hobbygrupper till ämnesföreningar. Det avgiftsfria evenemanget riktar sig till alla stadsbor.

”I studentkåren märker vi dagligen hur mångsidig Aaltogemenskapen är. Jag ser fram emot att kunna bjuda in hela huvudstadsregionen för att visa upp den konstnärliga, överraskande sidan av vår gemenskap”, säger Luukkanen.

Mer information och intervjuförfrågningar: Tero Uuttana, AUS intressebevakningssakkunniga för konstområdena , 050 520 9439 eller tero.uuttana@ayy.fi

Festivalens program och tidsschema: http://bit.ly/OtaniemenYoOhjelma

Festivalens webbplats: www.otnasnatt.fi

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2220457434854832/

 

Fotbollsspelaren Katarina Naumanen Är årets Aalto-idrottare 2018 

Aalto-universitetets studentkår (AUS) belönar fotbollsspelaren Katarina Naumanen med utmärkelsen Årets Aalto-idrottare 2018. Vinnaren offentliggjordes i samband med loppet Aalto 10km/5km söndagen den 16 september 2018. Naumanen kunde inte själv närvara, men tar emot utmärkelsen från studentkåren vid en senare tidpunkt.

Naumanen spelar fotboll i Helsingin Jalkapalloklubis (HJK) damligalag, som hör till de mest framgångsrika lagen i Finlands fotbollshistoria. Naumanen är försvarare. Dessutom tränar hon HJK:s flickor.

Naumanen hör också till Finlands damlandslag. Sin första landskamp spelade hon i februari 2014, och vid utgången av 2018 har hon spelat i totalt 16 landskamper.

Naumanen utexaminerades i våras från Aalto-universitetets kandidatprogram i ekonomi och fortsätter för närvarande sina magisterstudier.

AUS styrelse utser årets Aalto-idrottare bland dem som nominerats av studentkårens medlemmar. I valet betonas förutom idrottsprestationer även studieframgång och deltagande i studentgemenskapens verksamhet.

Studiekamraternas motiveringar för Naumanen lyder:

“Katarina Naumanen har en fenomenal förmåga att kombinera elitidrott och studier och vara framgångsrik på båda områdena.

Förutom studierna och idrotten har Katarina lyckats göra rum i sin kalender för studentföreningarnas verksamhet. Kata har aktivt deltagit i Nordiska Ekonomie Studerandes Union(NESU) som främjar samarbetet mellan nordiska ekonomie studerande, i motionstutorföreningen EnerKY och i  Women of Aalto ry. I de här sammanslutningarnas verksamhet piggar hon upp alla omkring sig med sin positiva och uppmuntrande inställning. Det är sällan man hör henne klaga.

De som känner Kata säger att hon alltid är redo att delta och hjälpa, vare sig det handlar om att ordna evenemang eller göra kursuppgifter.”

Årets Aalto-idrottare är en utmärkelse som Aalto-universitetets studentkår delar ut årligen till en studerande vid Aalto-universitetet som uppnått idrottsframgångar på nationell eller internationell nivå, framskrider i sina studier och deltar i studentgemenskapens verksamhet på ett rejält och rättvist sätt.

Mer information:
Lauri Seppäläinen, Medlem i styrelsen för Aalto-universitetets studentkår lauri.seppalainen@ayy.fi