Hallopeder


Kategorier

Utlysning av uppgift som Högskolan för ingenjörsvetenskaper administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 17.8.2012 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant i Aalto-universitetets förvaltningsorgan och arbetsgrupper för året 2012. Ansökningen är öppen för Högskolan för ingerjörsvetenskapers studerande.

Ansökan gäller de följande förvaltningsorgan:

  • Utbildningsrådet för kandidatprogram i ingenjörsvetenskap (1)

Ansökningen öppnas den 17.8.2012 kl. 16.00 och upphör den 4.9.2012 kl. 12.00, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker via e-mail (lotta.aarikka@ayy.fi). De regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/.

Informationen om de ansökandes namn överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Studentkåren ordnar utbildning åt de valda på en tid som bekräftas senare.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte den 5.9.2012.

Otnäs 28.8.2012

 

Lotta Aarikka

sakkunnig, intressebevakning

 

Ytterligare information:

http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Lotta Aarikka

sakkunnig, intressebevakning

lotta.aarikka@ayy.fi, +358 50 520 9445

Utlysning av uppgift som Högskolan för teknikvetenskapers administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 17.8.2012 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant i Aalto-universitetets förvaltningsorgan och arbetsgrupper för året 2012. Ansökningen är öppen för Högskolan för teknikvetenskapers studerande.

Ansökan gäller de följande förvaltningsorgan:

  • Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (1)

Ansökningen öppnas den 17.8.2012 kl. 16.00 och upphör den 28.8.2012 kl. 12.00, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker via e-mail (lotta.aarikka@ayy.fi). De regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/.

Informationen om de ansökandes namn överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Studentkåren ordnar utbildning åt de valda på en tid som bekräftas senare.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte den 29.8.2012.

Otnäs 17.8.2012

 

Lotta Aarikka

sakkunnig, intressebevakning

 

Ytterligare information:

http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Lotta Aarikka

sakkunnig, intressebevakning

lotta.aarikka@ayy.fi, +358 50 520 9445

Lediga studentrepresentantplatser

Utlysning av uppgift som Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 26.3.2012 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant i Aalto-universitetets förvaltningsorgan och arbetsgrupper för året 2012. Ansökningen är öppen för alla Aalto-universitetets studerande.

Ansökan gäller de följande förvaltningsorgan:

  • Akademiska kommittén vid högskolan för konst, design och arkitektur
  • Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskaper
  • Universitetets likställighetskomitté

Ansökningen öppnas den 26.3.2012 kl. 16.00 och upphör den 11.4.2012 kl. 12.00, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären och regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/.

Informationen om de ansökandes namn överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Studentkåren ordnar utbildning åt de valda på en tid som bekräftas senare.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte den 13.4.2012.

Otnäs 26.3.2012

 

Janne Peltola

sakkunnig, högskolepolitik

Ansökningsblanketten:

https://lomake.ayy.fi/koulutuspolitiikka/haku-2012-03-26/

Ytterligare information:

http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Janne Peltola

sakkunnig, högskolepolitik

janne.peltola@ayy.fi, +358 50 520 9438