Hallopeder


Kategorier

Fortsättar: Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår beslutar 1.12.2017 att fortsätte uppdragen som studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för år 2018. Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar.

AALTO
Academic Affair’s committee
Language center management group
Restaurant committee
Aalto Entrepreneurship education steering group
Learning IT -steering group
Open university steering group
Doctoral education working group DEWG
ARTS
Academic affairs committee of ARTS
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -steering group
Quality and Development Group
BIZ
Academic affairs committee
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä
Entrepreneurship Programme Committee
Quality committee of BIZ
CHEM
Academic affairs committee
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä
ELEC
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta
Science and Technology bachelor programme committee
YHTEISOHJELMAT
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)
IDBM-programme committee
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions
Urban studies and planning-masters degree programme committee

Ansökningstiden börjar 1.12.2017 kl. 14.00 och löper ut 5.12.2017 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://www.halloped.fi/sv. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/.

De sökandes namn och deras ansökningar kan överlåtas till föreningar med särställning inom Aalto-universitetets studentkår för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter i förvaltningen vid den högskola som de representerar.

Studentkåren önskar att även utländska examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen.

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast 15.12.

Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet, att personen förbinder sig för hela mandatperioden och har omfattande kontakter till studerande till exempel genom föreningar eller annan aktivitet. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentant.

Övriga

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant och kontakter med studentorganisationer eller på annat sätt påvisad kontakt med andra studerande kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten kan beaktas.

Otnäs 31.10.2017

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår

Mer information: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

 

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår beslutar 31.10.2017 att ledigförklara uppdragen som studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för år 2018. Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar.

Ansökningstiden börjar 6.11.2017 kl. 12.00 och löper ut 30.11.2017 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://www.halloped.fi/sv. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/.

De sökandes namn och deras ansökningar kan överlåtas till föreningar med särställning inom Aalto-universitetets studentkår för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter i förvaltningen vid den högskola som de representerar.

Studentkåren önskar att även utländska examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen.

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast 15.12.

Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet, att personen förbinder sig för hela mandatperioden och har omfattande kontakter till studerande till exempel genom föreningar eller annan aktivitet. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentant.

Övriga

Den maximala längden för ansökan är 2000 tecken (utan mellanslag). Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska framgå tydligt.

Valet baserar sig på intresset för uppgiften, de påvisade kunskaperna om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant och kontakter med studentorganisationer eller på annat sätt påvisad kontakt med andra studerande kan ses som merit. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten kan beaktas.

Otnäs 31.10.2017

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår

Mer information: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

Hallinnon opiskelijaedustajat 2018
Aalto-yliopisto vars. + vara
Aalto-yliopiston akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e51c2c406904138258c5
Tutkintolautakunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59edc7752c40690413825884
Kielikeskuksen johtoryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e6952c406904138258c7
Ravintolatoimikunta 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e72a2c406904138258c9
Tasa-arvotoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e7fd2c406904138258cb
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e8ab2c406904138258cd
(Aalto-ohjelma) Creative Sustainability -ohjausryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d6b2c40690413825935
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e93a2c406904138258cf
Quality and Development Group 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9e9ae2c406904138258d1
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ea002c406904138258d4
Kauppakorkeakoulu
Kauppatieteen akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eb332c406904138258d8
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ebaf2c406904138258da
Entrepreneurship Programme Committee 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ec282c406904138258dc
Kauppakorkeakoulun laatukomitea 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ecdc2c406904138258de
Kemian tekniikan korkeakoulu
Kemian tekniikan akateeminen komitea 3+3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ed782c406904138258e0
Kemian tekniikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ee022c406904138258e2
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9eecf2c406904138258e4
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9ef182c406904138258e6
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9efa52c406904138258e8
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f01b2c406904138258ea
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f0802c406904138258ec
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1312c406904138258ee
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f1b12c406904138258f0
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2292c406904138258f3
Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f2882c406904138258f5
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59f9f3592c406904138258f7
Insinööritieteiden korkeakoulu
Insinööritieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb41982c40690413825901
Insinööritieteiden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42262c40690413825903
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42782c40690413825905
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb42ce2c40690413825907
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä 2+2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43212c40690413825909
Perustieteiden korkeakoulu
Perustieteiden akateeminen komitea 4+4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43912c4069041382590b
Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb43e92c4069041382590d
Tuotantotalouden koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44402c4069041382590f
Informaatioverkostojen koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44a22c40690413825911
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb44ec2c40690413825913
Science and Technology bachelor programme committee 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb45e12c40690413825916
Aalto SCI:n laatutoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb464f2c40690413825918
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb469f2c4069041382591a
Yhteiset ohjelmat
Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48ac2c4069041382591c
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb48fb2c4069041382591e
IDBM-koulutusneuvosto 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb494e2c40690413825920
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4a132c40690413825922
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto 3+3 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4acd2c40690413825926
OHJAUSRYHMÄT
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b282c40690413825928
Taiteellisen toiminnan työryhmä (AASG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4b702c40690413825929
Digital Transformation & Enterprise Architecture -ohjausryhmä (DTSG) 1+1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4bb12c4069041382592b
LUMA-keskuksen ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4be52c4069041382592d
Aalto Entrepreneurship education steering group 1-2 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c1f2c4069041382592f
LISÄKSI
Learning IT -ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4c4f2c40690413825931
Avoimen yliopiston ohjausryhmä 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4caa2c40690413825932
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG 1 https://www.halloped.fi/fi/aalto/calls/59fb4d082c40690413825933

Utlysning av uppgift som Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 23.10.2017 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets Examensnämnden för året 2018. Ansökningen är öppen för alla Aalto-universitetets studerande.

Ansökningen öppnas den 23.10.2017 kl. 13.00 och upphör den 5.11.2017 kl. 23.59, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns i adressen https://www.halloped.fi/fi Regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/ .

Studentkåren måste välja presentationen från ekonomi, kunst och teknologi. Personer ska väljas på grund av:

  • motivation och hur man binda sig för året
  • färdig kandidatexamen

Det är fördel att

  • har vetenskap av examensnämnden
  • har makt examensarbete
  • har varit som studeranderepresentant
  • har varit aktiv i student förening

Informationen om de ansökandes namn och deras ansökaren överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer personer att presentera till Universitetets kommitté för akademiska ärenden i november.

Otnäs 23.10.2017

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

 

Ytterligare information: http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

Utlysning av uppgift som Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 7.8.2017 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant i Aalto-universitetets förvaltningsorgan och arbetsgrupper för året 2017. Ansökningen är öppen för alla Aalto-universitetets studerande.

Ansökningen öppnas den 7.8.2017 kl. 12.00 och upphör den 20.8.2017 kl. 23.59, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns i adressen https://www.halloped.fi/fi Regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/ .

Informationen om de ansökandes namn och deras ansökaren överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte i augusti.

 

Otnäs 7.8.2017

 

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

 

Ytterligare information: http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

 

Utlysning av uppgift som Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant

Aalto-universitetets studentkår har på den 29.5.2017 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets gruppen för förberedning av engelska teknologi kandidatsprogram. Ansökningen är öppen för alla Aalto-universitetets studerande.

Ansökningen öppnas den 29.5.2017 kl. 16.00 och upphör den 5.6.2017 kl. 23.59, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns i adressen https://www.halloped.fi/fi Regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/ .

Informationen om de ansökandes namn och deras ansökaren överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte i juni.

 

Otnäs 29.5.2017.

 

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

 

Ytterligare information: http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

Utlysning av uppgift som Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant fortsätts

Aalto-universitetets studentkår har på den 9.12.2016 bestämt att öppna ansökningen till Aalto-universitetets administrations studeranderepresentant i Aalto-universitetets förvaltningsorgan och arbetsgrupper för året 2017. Ansökningen är öppen för alla Aalto-universitetets studerande.

Ansökningen öppnas den 9.12.2016 kl. 9.30 och upphör den 13.12.2016 kl. 23.59, då ansökningarna måste vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns i adressen https://www.halloped.fi/fi Regelverket angående sökandet finns på Aalto-universitetets studentkårs rekryteringssidor för de frivilliga posterna i adressen http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder/ .

Informationen om de ansökandes namn och deras ansökaren överlåts till Aalto-universitetets studentkårs särställda föreningars förfogande. Informationen används som en lista rekommendationer i valet av studerandemedlemmar till administrationen av högskolan som föreningarna representerar.

Studentkåren önskar att sökandet väcker intresse bland så väl internationella examensstuderanden som representanter från olika högskolor och bland de båda könen. Förvaltningsorganens arbetsspråk är finska, om det i beskrivningen av organet inte nämns annat.

Studentkåren ordnar utbildning åt de valda i varje högskola i januari 2016.

Aalto-universitetets studentkårs styrelse väljer administrationens studeranderepresentanter i sitt möte den 16.12.2016.

 

Otnäs 9.12.2016

Ytterligare information: http://ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopeder

 

Susanna Koistinen

sakkunnig, högskolepolitik

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438