Hallopeder


Kategorier

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 3.5.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • IDBM (International Design Business Management) utbildningsrådet, 1 suppleant medlem
  • Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2 ordinarie och 2 suppleanter medlemmar.

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 19.5.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 21.5.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:
Minna Mäkitalo
sakkunnig, utbildningspolitik
minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 18.2.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2 ordinarie och 2 suppleanter madlemmar.

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 3.3.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 6.3.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 24.1.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • Aalto Ventures Program (AVP) steering group, 1 ordinarie medlem
  • Utbildningsrådet för magisterprogrammet Urban studies and planning, 3 ordinarie och 3 suppleanter medlemmar
  • Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 1 ordinarie och 3 suppleanter medlemmar

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 7.2.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 12.2.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

AUS valde studentrepresentanter för 2019

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte den 18 december studentrepresentanterna för år 2019.

Studentrepresentanterna är vanliga studerande som med stöd av universitetslagen sitter i universitetets förvaltningsorgan. Aalto-universitetet har studentrepresentanter både på universitetsnivå, på högskolorna och på institutionerna samt i mindre arbetsgrupper. Studentrepresentanternas mandatperiod är ett kalenderår.

Att välja studentrepresentanter är en lagstadgad uppgift för Aalto-universitetets studentkår. Ansökningstiden var den 31 oktober–den 3 december, och under den tiden tillsattes majoriteten av de lediga posterna. För en del poster förlängdes ansökningstiden fram till den 11 december. Totalt 216 ansökningar lämnades in. I förhållande till antalet lediga platser lockade Aalto-universitetets jämställdhetskommitté flest sökande. Totalt 10 personer sökte de två posterna som ordinarie medlem och ersättare.

I början av 2019 kommer ännu några poster att lediganslås. I övrigt kommer posterna att tillsättas under årets lopp enligt behov.

AUS söker studentrepresentanter för 2019 – Ansökningarna förlängs

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 26 oktober 2018 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Ansökningarna för fyra organ förlängs till den 11 december 2018 kl. 23.59:

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 11 december 2018 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 18 december 2018.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

AUS söker studentrepresentanter för 2019!

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 26 oktober 2018 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden börjar den 31 oktober 2018 och löper ut den 3 december 2018 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 18 december 2018.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Övriga

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 26.10.2018

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår

 

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

 

 

Studentrepresentanter i förvaltningen 2019

 

Aalto-universitetet ordinarie + suppleanter

Universitetets kommitté för akademiska ärenden 4+4

Examensnämnden 3+3

Ledargruppen för språkcentrum 3+3

Restaurangkommittén 3+3

Jämställdhetskommittén 1+1

Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG) 1+1

Styrgruppen för LUMA-centret 1

Styrgruppen Learning IT 1

Styrgruppen för öppna universitetet 1

Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG 1

 

Högskolan för konst, design och arkitektur

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur 4+4

Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur 1

Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen 2+2

Quality and Development Group 1+1

Utbildningsgruppen vid institutionen för arkitektur 3+3

 

Handelshögskolan

Akademisk kommitté för handelsvetenskap 4+4

Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi 2+2

Entrepreneurship Programme Committee 1+1

 

Högskolan för kemiteknik

Akademisk kommitté för kemiteknik 3+3

Utbildningsrådet för kemiteknik 3+3

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1

Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap 1+1

Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi 1+1

 

Högskolan för elektroteknik

Akademiska kommittén för elektroteknik 4+4

Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik 3+3

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering 3+3

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 3+3

Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik 4+4

 

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper 4+4

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap 3+3

Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap 4+4

Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3

Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper 3+3

 

Högskolan för teknikvetenskaper

Akademiska kommittén för teknivetenskaper 4+4

Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper 4+4

Utbildningsrådet för produktionsekonomi 3+3

Utbildningsrådet för informationsnätverk 3+3

Utbildningsrådet för teknisk fysik och matematik 3+3

Aalto SCI:s kvalitetskommitté 1+1

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap 1+1

 

Gemensamma program

Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM) 4+4

Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 4+4

Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 3+3

IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 3+3

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 3+3

Utbildningsrådet för magisterprogrammet Urban studies and planning 3+3

Styrgruppen Creative Sustainability 1+1