Intressebevakning


Kategorier

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 3.5.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • IDBM (International Design Business Management) utbildningsrådet, 1 suppleant medlem
  • Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2 ordinarie och 2 suppleanter medlemmar.

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 19.5.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 21.5.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:
Minna Mäkitalo
sakkunnig, utbildningspolitik
minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

Support Your Local Brits

Storbritannien tumlas om när Brexit-avtalet inte kunde fås till stånd. Det här har orsakat bekymmer bland våra brittiska studenter. Med den här kortkampanjen kan du visa ditt stöd!

Skicka ditt uppmuntransmeddelande till de lokala britterna med den bifogade blanketten och visa att vi inte lämnar någon ensam. Av meddelandena trycker vi kort som hängs upp på en synlig plats i Väre.
https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/support-your-local-brits/

Futuretalks: Valvår

14.5. Eurovisionssemifinalvaka (AVBOKAD)

 

21.5. Movie night: The Grand Budapest Hotel (2014)

Till äran av det annalkande eurovalet (26.5) erbjuder AUS sina medlemmar möjlighet att få se den samhälleliga komedin The Grand Budapest Hotel (2014). The Grand Budapest Hotel är en originell äventyrsfilm av Wes Anderson som utspelar sig under den mellankrigstida perioden i den imaginära staten Zubrowka. Har Europa lärt sig av sitt dystra förflutna?

Före filmvisningen håller Kaari Mattila, generalsekreteraren för Förbundet för mänskliga rättigheter ett föredrag om nuläget i Europa.

Filmen visas 21.5 kl. 18.00 på TOKYO ry:s biograf Kino Sheryl. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Tillställningen är på engelska.

Evenemangen är gratis! Det finns 80 biljetter till förevisningen. Bindande förhandsanmälan via länken nedan https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/ilmoittautuminen-anmalning-registration-the-grand-budapest-hotel-2014/

26.5. European Parliamentary election

Läs mera om val till Europaparlamentet.

Support Your Local Brits

Storbritannien tumlas om när Brexit-avtalet inte kunde fås till stånd. Det här har orsakat bekymmer bland våra brittiska studenter. Med den här kortkampanjen kan du visa ditt stöd!

Skicka ditt uppmuntransmeddelande till de lokala britterna med den bifogade blanketten och visa att vi inte lämnar någon ensam. Av meddelandena trycker vi kort som hängs upp på en synlig plats i Väre.
https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/support-your-local-brits/

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 18.2.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2 ordinarie och 2 suppleanter madlemmar.

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 3.3.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 6.3.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 24.1.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

  • Aalto Ventures Program (AVP) steering group, 1 ordinarie medlem
  • Utbildningsrådet för magisterprogrammet Urban studies and planning, 3 ordinarie och 3 suppleanter medlemmar
  • Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 1 ordinarie och 3 suppleanter medlemmar

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 7.2.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 12.2.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:

Minna Mäkitalo

sakkunnig, utbildningspolitik

minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438

AUS valde studentrepresentanter för 2019

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte den 18 december studentrepresentanterna för år 2019.

Studentrepresentanterna är vanliga studerande som med stöd av universitetslagen sitter i universitetets förvaltningsorgan. Aalto-universitetet har studentrepresentanter både på universitetsnivå, på högskolorna och på institutionerna samt i mindre arbetsgrupper. Studentrepresentanternas mandatperiod är ett kalenderår.

Att välja studentrepresentanter är en lagstadgad uppgift för Aalto-universitetets studentkår. Ansökningstiden var den 31 oktober–den 3 december, och under den tiden tillsattes majoriteten av de lediga posterna. För en del poster förlängdes ansökningstiden fram till den 11 december. Totalt 216 ansökningar lämnades in. I förhållande till antalet lediga platser lockade Aalto-universitetets jämställdhetskommitté flest sökande. Totalt 10 personer sökte de två posterna som ordinarie medlem och ersättare.

I början av 2019 kommer ännu några poster att lediganslås. I övrigt kommer posterna att tillsättas under årets lopp enligt behov.