Studentkår


Kategorier

AUS delade ut utmärkelser och priser på sin nionde årsfest på lördagen.

Meddelande

Aalto-universitetets studentkår

Får publiceras 18.5.2019 kl. 21:00

Aalto-universitetets studentkår (AUS) firade sin nionde årsfest lördagen den 18 maj 2019 på Brunnshuset i Helsingfors. På årsfesten belönade AUS medlemmar och föreningar för deras förtjänstfulla arbete samt offentliggjorde de nya verken som införskaffats till konstsamlingen. AUS delade ut priser för årets gärning för inlärningsfrämjande 2019, årets internationella bragd 2019  samt studentkårens officiella utmärkelser. På årsfesten användes för första gången även AUS ceremonimästares stav som planerats och förverkligats av Aino Hautala.

Priset för årets gärning för inlärningsfrämjande 2018 beviljades för Godkännandet av kunskaper som visats genom frivilligarbete. Priset mottogs av universitetslektor Jari Ylitalo som är idéns upphovsman och ansvarslärare för kurserna Yhteisössä vaikuttaminen och Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen. Kurserna möjliggör framgång, tillväxt och utveckling för många av Aaltogemenskapens hundratals frivilliga. Båda kurserna utgör även utmärkta underlag för inbördes nätverkande mellan studieaktiva.

Priset för årets internationella bragd 2018 gick till Junction. Grunden till priset var en inspirerande och proaktiv internationaliseringsnivå såväl inom Aaltogemenskapen som utomlands. Genom sin verkasamhet och sina evenemang har Junctions uppmuntrat internationella studeranden att gå med i frivilligverksamheten, möjliggjort olika mångkulturella möten och gjort gemenskapens ”can-do”- attityd känd ute i världen.  Även Kamil Marwat, som utfört aktivt intressebevakningsarbete både på Aalto och nationell nivå för studenter som betalar läsårsavgift, beviljades utmärkelsen årets internationella bragd

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med två skulpturer. Det första verket är ”Bubblegum” av konstnär Veera Krouglov, och det andra Siina Levonojas skulptur ”Brownie”.

AUS beviljade studentkårens första ekonomichef Reija Väätäinen och AUS långvariga aktiva Jari Isaksson. den högsta utmärkelsen dvs, hederstecknet.

AUS beviljade även två hjältetecken som mottogs av Radiodiodi och Campusutvecklingen.

Dessutom beviljades 10 utmärkelser och 20 samfundsmärken.

Aalto-universitetets studentkår gratulerar alla mottagare och tackar dem för deras goda och viktiga arbete för Aaltogemenskapen.

Hjältetecken
Radiodiodi
Campusutveckling

Hederstecken

Reija Väätäinen

Jari Isaksson

Förtjänsttecken

Tyko Viertiö

Noora Vänttinen

Rosa Väisänen

Onni Lampi

Mikko Latva-Käyrä

Oskar Niemenoja

Kaisa Talvitie

Joona Orpana

Iina Ryhänen

Hilja Korhonen

Samfundstecken

Aino Hautala

Henri Heilala

Totti Tyynilä

Tuukka Ahtola

Ville Mansikkaniemi

Christian Segercrantz

Emma Savela

Irma Savolainen

Jenina Noki

Tuomas Rantataro

Viet Tran

Emilia Mäenmaa

Titta Saari

Tuomo Leino

Ville Kauhanen

Roope Pääkkönen

Pietari Peltonen

Joonas Palosuo

Katariina Helin

Roope Vesterinen

 

AUS:s konstsamling utökades med Veera Krouglovs och Siina Levonojas skulpturer

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. De två målningarna som valdes då står fortfarande utställda i Kandidatcentret. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med en skulptur eller installation och hade en öppen ansökning för alla Aaltos studerande.

Sammanlagt 10 verk kom in under konstverkssökningen. Alla verk är personliga och mycket intressanta och kvalitativa men speciellt två av verken tilltalade juryn. Medlemmar i juryn var AUS:s styrelsemedlem Marianne Honkasaari, Tuomas Auvinen, dekan för högskolan för konst, design och arkitektur samt magisterstuderande Mahnaz Khanpour Monazedi från programmet Visual Cultures, Curating and Contemporary Art.

Det första verket heter ”Bubblegum”. Verket lyckas genast erövra betraktarens hjärta och ge ett leende på läpparna. Det uttrycker oskuld, renhet och godhet i en komplicerad värld. Å andra sidan får dess uttryckslöshet åskådaren att begrunda de verkliga tankarna bakom ett bekymmerslöst och glänsande vackert skal.

Konstnären Veera Krouglov studerar Visuell kommunikation och design på magisternivå vid Institutionen för medier. Som biämne studerar hon animation. Veera gjorde sitt kandidatarbete i Skottland på konstskolan Duncan of Jordanstone College of Art and Design, där hon främst koncentrerade sig på keramik och teckning. Så här beskriver konstnären sitt verk: ”Verket baserar sig på en gestalt som, ofta utan att jag märker det, uppenbarar sig i mina skissböcker och anteckningsblock. Oftast verkar gestalten ge uttryck för ett känslotillstånd eller ett karaktärsdrag. Ifrågavarande figur har ett tuggummibollformat huvud och en färggrann dräkt. Gestalten är bekymmerslös och kanske naiv på ett bra sätt. Den sitter och drömmer”.

Det andra verket heter ’Brownie’. ”Brownies” grova och organiska natur ger upphov till en påminnelse om förruttnelse och det förflutnas undergång. De förvrängda fingrarna i blekt korall griper tag i något – kanske frälsning, vitalitet, en ny början. Ändå kommer betraktaren att förstå att stengods inte påverkas av tiden, åtminstone inte på det sätt som den karaktär som verket förställer får en att tro. Även om det kanske verkar så. Betraktaren får bestämma.

Konstnären Siina Levonoja gör för tillfället sitt examensarbete inom magisterprogrammet Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA). I sitt examensarbete behandlar hon förhållandet mellan människor och djur samt djurens delaktighet i konsten. ’Brownie’ har inspirerats av konstnärens färdiga, tredelade verk Kingdom: Animalia och själva verket är för tillfället under skiss. Det färdiga verket emottas av AUS vecka 22. Så här beskriver konstnären sitt verk: ”Skulpturen Brownie berättar en historia om ett liv på ett korallrev. Jag utforskade djur och korallrevens levnadsmiljöer i min konst, och genom mitt verk berättar jag om mina fantasier om en hemlig undervattensvärld. Verkets motiv är att signalera om utarmningen av naturens mångfald och om klimatkrisen. Trots de allvarliga utgångspunkterna kan slutresultatet i min konst vara finkänsligt humoristisk. Jag vill på ett milt sätt påminna betraktaren om livets sårbarhet och styra det här i begrundandet av sig och sin levnadsmiljö.”

Tack till alla sökanden och gratulationer till Veera Krouglov och Siina Levonoja. Båda verken kommer senare att ställas ut på campus synliga för alla.

AUS:s konstsamling utökades med två skulpturer. I bilden Veera Krouglovs ‘Bubblegum’. Foto: Atte Mäkinen

Tapio Hautamäkis tal i AUS:s årsfest 18.5.2019

Bästa vänner, festgäster, kära aaltoiter

Ofta harmonisk, anpassningsbar, samarbetsvillig, ivrig och snabb på att lära sig nytt. Kan dock tidvis vara klamrande, trotsig och behöva särskild uppmärksamhet och stöd i nya utmaningar. Vill ibland vara stor och självständig, ibland krypa upp i famnen. Med dessa ord beskrivs ett nioårigt barn av Mannerheims Barnskyddsförbund, men jag tycker att man gott kunde beskriva vår nioåriga studentkår på samma sätt.

På nio år har universitetet rest sina väggar och funnit sin plats i samhället. Namnet Aalto-universitetet är känt såväl i Finland som ute i världen. Samtidigt kunde man tänka att det här på något sätt är slutet på början för vi är inte längre den yngsta studentkåren,  efter oss har nämligen två nya studentkårer bildats, Konstuniversitetets studentkår och Tammerfors universitets studentkår.

Invid Aalto har vi haft en god plats att växa och kunnat bygga upp våra egna väggar och mellan dessa väggar har det redan rymts mycket av världens bästa studentliv. Det här läsåret har alla studerande vid Aalto, utom studerandena i St Michel, för första gången funnits på samma campus. Under intervjuerna som gavs under valborgen frågade flera journalister hur det har märkt i Otnäs. Jag tycker att ett gemensamt campus redan har gett oss oerhört mycket: Möten med nya människor, nya kurser och nya tankar. Vi har kommit närmare varandra och tack vare det har Aaltogemenskapen fått väldigt mycket nytt liv och ny energi.

Ändå är det bra att komma ihåg att flytten ännu är på hälft  i många studenters sinne. Mycket bearbetas och vi vänjer oss vid nya lokaler. Men här kan vi som  en gemenskap hjälpa. Vi ska vara öppna. Vänja oss vid nytt. Ge respons. Förvånas och förundras. Och lära oss att tåla osäkerhet ibland och arbeta på vårt obekvämlighetsområde.

När jag bildade styrelsen förra hösten hade jag en mycket priviligeriad ställning. 22 mycket kompetenta människor från olika högskolor och med olika bakgrund sökte till styrelsen. Enligt min mening betyder det att AUS under de senaste åren  allt mer och mer lyckats växa till en studentkår för alla aaltoiter. Jag hoppas att det här är utvecklingsriktningen. Att allt fler studenter från konstindusteriella området eller studenter inom kemiteknik, allt fler internationella eller svenskspråkiga studenter eller studenter från KY upplever AUS verksamhet som sin egen. Jag hoppas att antalet sökande till styrelsen och AUS frivilliguppdrag skulle bli fler och uppdragen bli mångsidigare. Ett gäng som skulle verka vid kontoret skulle representera hela gemenskapen ännu bättre. En nyckelposition utgörs av att verksamheten i vår studentkår etappvis inriktas mot de principer som beslutades i gemenskapsstrukturprojketet.

Jag tycker att Årets jippo 2016 var ett utmärkt exempel på hur gemensam verksamhet föder berättelser och legender och svetsar samman gemenskapen. Jag vill tänka att det ännu länge berättas om hur  Aaltos studenter besökte 1500 grundskolor under några dagar och motiverade skoleleverna att lära sig. Man behöver inte alltid ordna jippon men det här är en god påminnelse om att tillsammans är vi mera och får vår röst hörd även utanför campusområdet och Finlands gränser.

Effektivitet för även med sig ansvar. Vi bör ta allt mer ansvar för oss själva och den omgivande världen. På AUS har man på allvar inkluderat miljöteman i verksamheten och gällande dem kommer vi säkert att samarbeta med såväl Aalto, Esbo  som övriga partners. Om vi inte kan lösa utmaningarna med klimatförändringen och utplåningen av biodiversiteten kommer kommande generationer att ha mindre att fira på årsfesterna.

Kära aaltoiter,

I den här salen sitter flera personer som varit med och ordnat helt fantastiska saker. För er behövs inte studentkårens förvaltning eller principerna för evenemangsarrangemang öppnas upp och presenteras. Ni vet hur mycket jobb som krävs för att ordna årsfestveckan eller för att en sitsfest för ett par hundra personer till slut kan ordnas. Eller för att lyckas få in det lilla, men ack så viktiga ordet i universitetets strategi. Eller att statyn vid kanten av salutorget får sin vita mössa. Sådana här oerhörda satsningar eller ens mindre jippon skulle inte vara möjliga utan er, AUS fantastiska aktörer. Nu följer tack:

Förs och främst till de ansvarsfulla, ivriga frivilliga som lär sig snabbt. Utan er skulle AUS evenemangsfält vara fattigt och vi skulle inte ha möjlighet att veta vad som sker i olika föreningar eller i universitetets arbetgrupper. Tack för att ni tar med er studenternas röst överallt i gemenskapen. Ni gör studenterna synliga. Tack till styrelsens studentrepresentanter, sektionerna, Teknologsektionen, Aava, Campussektionen, Delegationen ledningsgrupp, Museisektionen, 10-årsjubileumssektionen samt kommittéer, alla tillsammans och enskilt och tack till producenterna Niina och Anu som hållit fast i trådarna och skapat en grund för den här mäktigheten.

I den här gemenskapen är endast förändring bestående. Till exempel genomfördes 20 rekryteringar på AUS i fjol. Nioåringens harmoni, anpassningsbarhet och samarbetsförmåga garanteras av vårt guldvärda sakkunnigteam. Tack för ert fantastiska jobb. Tack för att ni anpassar er till förändring och är ett stöd för hela styrelsen och kontoret. Utan er skulle det vara omöjligt att agera.

Kan dock ibland vara klamrande, trotsig och behöva särskild uppmärksamhet och stöd i nya utmaningar. I bakgrunden av det här synliga arbetet finns ett stort stödteam och personer som skapar ramar för allt detta. De planerar vilka datasystem som möjliggör vår verksamhet bäst, hur mycket pengar som krävs för en annorlunda verksamhet, Hur processerna fungerar…och så vidare.

En sådan person, stöttepelarnas stöttepelare, firar idag här med oss. AUS första ekonomichef Reija hade sin sista arbetsdag igår. Jag kan inte låta bli att använda möjligheten att än en gång tacka dig. Tack Reija för att du gav oss av din järnhårda yrkeskunskap! Tack vare dig kan vår nioåring mycket mer än många andra.

Ni har säkert sett att Reija har sådana där stora svarta anteckningsböcker. Reija avslöjade att alla saftiga hemligheter och händelser under åren antecknats i dem. De kan  ännu inte publiceras för Reija vet själv heller inte vad allt som skrivits i dem. Men hon lovade att ta med sig alla anteckningsböcker till stugan för förhandsbesiktning. Och även om Reija inte är en deadlineorienterad kollega så kanske det skulle vara till hjälp. Reija, jag väntar på den första presentationen om de bästa bitarna på årsfesten nästa år.

Aaltogemenskapen har redan under flera års tid gett mig världens bästa studentliv. Det har varit framgångar, diskussioner som vidgat mina vyer och sköna typer som det varit fantastiskt att jobba och förbättra världen med. Det har gett en arena för att växa som människa och se att alla olika personligheter har en plats i världen och i den här gemenskapen.

Såsom Mannerheims Barnskyddsförbund sade vill nioåringen ibland krypa upp i famnen. Jag tänker det som så att ibland är färdigt tillräckligt bra och alltid behöver man inte uppfinna nytt. Å andra sidan vill nioåringen vara stor och självständig. Vi ska alltså vara öppna, smidiga och lekfulla och ta de mest imponerande initiativen i välden. Vi kan mogna, men ska inte bli vuxna. åtminstone inte ännu.

Vår Nioåring är redan ganska självständig men den behöver en stor skara människor för att hålla sig upprätt, få stöd, inspireras och göra sig synlig. Sådana människor är salen fylld av. Tillsammans med oss har AUS det bra och kan växa till en tioåring och vända blicken mot den ljusnande framtiden.

Grattis AUS 9 år.

Studerandecentret — namn- och logotävling

Studerandecentret är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin-lärcentret.

Nu söker vi en gemensam visuell identitet för Studerandecenterprojektet i form av en namn- och logotävling!  Namnet och logotypen kommer att användas i broschyrer, på webbplatsen och i sociala medier. Tävlingen pågår 6.5.2019–27.5.2019 kl. 16.00. Ett pris om  sammanlagt 500 € betalas för tävlingen, som på beslut av juryn kan delas i flera delar.

 

Regler

1. Tävlingstid och rätt att delta

Tävlingen pågår 6.5.2019–27.5.2019 kl. 16:00.

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen.

2. Planeringsanvisningar

I bedömningen betonar juryn personlighet, och att lösningen liknar studentkulturen i  Aalto-gemenskapen utan att glömma den visuella kvaliteten. I Studerandecentrets namn och/eller logo bör det framgå att det är fråga om AUS, KY:S  och TF:s gemensamma projekt och träffpunkt. I uttrycket kan element från AUS, KY:s och TF:s befintliga visuella material förenas, men det är inte en förutsättning.

Begrunda till exempel följande aspekter när du upprättar förslaget:

 • Hur avspeglar namnet och logotypen studenternas gemensamma nya byggnad och Aalto-gemenskapens studentkultur? Var modig och personlig i ditt förslag!
 • Hur avspeglar namnet och logotypen Aalto-studenterna? Fundera på vilka element Aaltos gemensamma identitet består av och hur det kunde synas i det visuella uttrycket. Fundera också på hur de tre föreningarna i projektet syns i ditt förslag.
 • Hurdant är ett bra namn och logotyp? Består logotypen av namnet, en del av det eller av något annat element? Observera att namnet ska vara tillräckligt kort och oförglömligt.
 • Vad är speciellt med ditt namn- och logoförslag? Försäkra dig om att de fantastiska egenskaperna i din plan för den visuella identiteten öppnar sig för juryn. Skriv tydliggörande beskrivningar för dina val. Motivera din lösning kort och koncist.
 • Hur fungerar namnet i vardagsspråket? Är det tilltalande? Ger namnet en bild av att det är lockande att komma dit? Fungerar det på olika språk?

3. Inlämning av förslag

Förslaget ska rymmas på ett ark, högst A3. Tävlingsbidragen kan lämnas in elektroniskt ELLER som ett fysiskt exemplar. Tävlingen är anonym.

1)     Elektronisk inlämning

Lämna in förslaget som en bifogad fil på adressen nimikisa@opiskelijakeskus.fi senast måndag 27 maj 2019 kl. 16.00. I e-postmeddelandet bör ingå:

 • förslaget som PDF-fil försedd med ett arbetsnamn (förslagen behandlas anonymt och juryn ser inte avsändarens kontaktuppgifter)
 • kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna i meddelandefältet (namn, studieområde, e-post, telefon.nr).
 • Namnge meddelandet med rubriken ”Namntävling studentcentrumet ”

2)    Fysisk inlämning

Tävlingsbidragen ska lämnas in till AUS/KY:s/TF:s kontor senast kl. 16.00 måndag 27 maj 2019. För att garantera anonymiteten förses bidragen med ett arbetsnamn och lämnas in tillsammans med ett slutet signaturförsett kuvert som innehåller namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna (namn, studieområde, e-post, telefonnr).

Om man vill kan man lämna in endast ett namnförslag på adressen: https://forms.gle/n3tMruuKLTUMmXM19 . Enstaka namnförslag behandlas inte i tävlingen.

Frågor om tävlingen kan ställas på adressen: nimikisa@opiskelijakeskus.fi

4. Ramar för tävlingsbidraget

Bidraget ska innehålla åtminstone följande (som kan vara skissartade):

 • namn- och logoförslag
 • färger (minst 2 huvudfärger)
 • fontkarta
 • eventuella andra grafiska element

Förslaget ska rymmas på ett ark, högst A3.

5. Val av vinnare

Namn- och logotävlingens vinnare väljs av en jury som tillsätts av AUS, KY och TF. Juryn består av företrädare för AUS, KY & TF och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen.  Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare.

6. Vinnarens uppdragsbeskrivning

Eventuell fortsatt behandling av det vinnande bidraget överenskommes separat med designern. För den fortsatta behandlingen används båda parters befintliga resurser.

7. Övrigt

AUS, KY & TF förbehåller sig rätten till ändringar.

Frågor om tävlingen till adressen: nimikisa@opiskelijakeskus.fi

Föreningsbrev vecka 19/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressenhttp://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 19/2019

Funderar du på något föreningsärende? Kom och träffa andra föreningsaktörer och AUS föreningssektor på afterwork på onsdag (punkt 2).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

4.5 Bytalko (https://www.facebook.com/events/819675078404918/)
6.5. Lokalhamstringen börjar (se noggrannare datum under punkt 3)
6.5. Infotillfälle om Otnäs natt (https://www.facebook.com/events/408562983025913/)
8.5. Föreningarnas afterwork (punkt 2, https://www.facebook.com/events/274946466724132/)
13.5. Floradagen
14.5. Lokalhamsting för särställda föreningar (punkt 3)
16.5. Delegationsmöte  (följ på ayy.fi/live)
18.5 AUS nionde årsfest (https://www.facebook.com/events/236007250677458/)
21.5. Lokalhamsting för övriga föreningar i första förteckningen (punkt 3)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. OBS! Tjuvar på campus
2. Föreningarnas afterwork ons 8.5
3. Lokalhamstringen för särställda föreningar börjar på måndag 6.5
4. För kännedom: AUS största evenemang hösten 2019
5. Overaller och studentkläder till AUS årsfestsillis
6. Kom ihåg välbefinnandet i föreningsverksamheten
7. AUS guide för evenemangsarrangörer

 

1. OBS! Tjuvar på campus
Med våren har även tjuvar anlänt till campuset och förra veckan var det beklagansvärt aktivt på stöldfronten. AUS och universitetet uppmanar till allmän försiktighet på campus och ber att hålla egna och kompisarnas saker under särskild uppsikt.

Vid en eventuell stöld, anmäl polisen. Oftast går tjuvarna runt omkring på campus på flera ställen så för att få en helhetsuppfattning skulle det vara viktigt att stölder även anmäls till universitetets säkerhetschef. Säkerhetschef Seija Piiponniemi-Lahti är anträffbar per e-post seija.piiponniemi-lahti@aalto.fi eller per telefon +358 500 813 084.

Vi ska ta hand om varandra och vår egendom. Om du misstänker att tjuvar varit på ert evenemang tar du väl kontakt med ovanstående instanser.

 

2. Föreningarnas afterwork
Då sommaren nalkas är det dags att samla styrelsemedlemmar, funktionärer och aktiva från föreningarna inom AUS för att utbyta aktualiteter i en avslappnad atmosfär på en afterwork på Fat Lizard i Otnäs. Vi kan prata om just de aktuella ärendena som din förening funderar på och samtidigt träffa funktionärer från andra föreningar. Essi och Anna från AUS föreningssektor är också på plats och du kan ställa frågor till dem om sådant du funderar över.

Anmäl om du är på väg så att vi kan reservera ett tillräckligt stort bord: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/associations-afterwork/

VAD: Föreningarnas afterwork
Var: Fat Lizard, Datavägen 1
När: onsd. 8.5 från kl. 16.30
Varför: Kamratstöd och nätverkande för föreningsaktörer
FB: https://www.facebook.com/events/274946466724132/

 

 

3. Lokalhamstringen för särställda föreningar börjar på måndag 6.5.
Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler – lokalhamstringen börjar för föreningarnas del  måndagen den 6 maj.  I hamstringen används, som bekant, AUS eget bokningssystem TILA. TILA finns på adressen https://tila.ayy.fi/ och användarna måste logga in med Aalto-universitetets IT användarkonto. Det är lättast att komma igång genom att läsa instruktionerna under länken Ohje/Help i menybalken.

Du kan hamstra tider för perioden mån 12.8.2019–sön 5.1.2020.

Tiderna för att fylla i lokalbokningar i systemet är följande:

 1. AUS interna aktörer 15.4-3.5.2019
 2. Särställda föreningar
  Tiden för att fylla i börjar mån 6.5.2019 kl.12 och avslutas tis 14.5 kl. 12.
  Hamstring 1: tis 14.5.2019 från kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.
 3. Övriga föreningar i första förteckningen
  Tiden för att fylla i börjar ons 15.5.2019 kl. 12 och avslutas ti 21.5 kl. 12.
  Hamstring 2: tis 21.5.2019 från kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.

Noggrannare bokningsanvisningar skickas till föreningarna i en separat e-post.

 

4. För kännedom; AUS största evenemang hösten 2019
De frivilliga i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt datum för er kännedom, och som stöd för planering av övriga evenemang, speciellt om ni vill vara medvetna om dem när ni gör kommande lokalbokningar. Välkommen med!

21.9  Otnäs natt
30.9 Mössnedläggningen
x-x.10 Delegationsvalet
2-9.11 Teknologtraditionsveckan
8.11. Teknologtraditionsfest
2-4.12. Föreningsutbildningar (preliminär)

 

5. Overaller och studentkläder till AUS årsfestsillis
Årsfestkommittén söker overaller och -jackor från studentföreningar oh gillen för AUS nionde årsfestsillis. Det här är ett utmärkt tillfälle att tömma föreningens förråd på onödiga overaller eller jackor samt visa upp föreningens garderob på AUS gemensamma fest!

Om er förening har överblivna, oanvända overaller eller jackor från föregående årskurser som ni kunde donera sillisen, ta kontakt med årsfestkommittén antingen per e-post tuuli.aaltonen@aalto.fi eller på Telegram @lohenscowl

 

6. Kom ihåg välbefinnande i föreningsverksamheten
I föreningsverksamheten gäller det att ta hänsyn till medlemmarnas och de aktivas krafter och välbefinnande. Till exempel i styrelsearbetet är det viktigt att arbetsfördelningen är rättvis och beaktar styrelsemedlemmarnas resurser. Det är också viktigt att tacka och visa uppskattning för det arbete som andra utför. Rekreation kan också vara ett bra sätt att belöna funktionärerna och upprätthålla deras arbetshälsa.

Läs mer i föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/hyvinvointi-yhdistystoiminnassa/?lang=sv

 

7. AUS guide för evenemangsarrangörer
AUS guide för evenemangsarrangörer innehåller ett heltäckande infopaket om allt från arrangörens ansvar enligt lag till en säkerhetschecklista, likabehandlings- och miljöfrågor, kriskommunikation, första hjälpen och många andra anvisningar som är viktiga för evenemangsarrangörer.

Guiden finns i föreningsguidens materialbank: https://yhdistysopas.ayy.fi/wp-content/uploads/sites/20/2018/12/Tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n-opas.pdf (på finska)

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 3.5.2019 uppdragen som studentrepresentat i Aalto-universitetets förvaltning 2019.

 • IDBM (International Design Business Management) utbildningsrådet, 1 suppleant medlem
 • Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2 ordinarie och 2 suppleanter medlemmar.

Alla Aalto-universitetets studerande kan ansöka. Beskrivningarna av organen innehåller närmare information om eventuella begränsningar. Ansökningstiden löper ut den 19.5.2019, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv

Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 21.5.2019. Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Urvalskriterier

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och eventuellt även studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Mer information:
Minna Mäkitalo
sakkunnig, utbildningspolitik
minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438