Nu!


Kategorier

Sök till studentkårens centralvalnämnd 2019!

Nästa höst väljs återigen det högsta beslutande organet för AUS, dvs. delegationen på 45 personer. Att ordna delegationsvalet sker dock inte av sig själv så aktörer behövs.

Skulle just du vilja vara med och göra AUS nästa delegationsval synligare, mer tilltalande och delaktiggörande?

Ansökningstiden för delegationsvalets centralvalnämnd har börjat. Centralvalnämnden bestämmer bland annat röstnings- och förhandsröstningsställena, tillsätter valnämnderna, kontrollerar kandidatanmälningarna och avtalen om valförbund och valringar, genomför kontrollräkningen av röster samt övervakar valet i största allmänhet. En medlem i centralvalnämnden får inte ställa upp i delegationsvalet 2019.

Ansökningar till centralvalnämnden lämnas in med en elektronisk blankett på adressen https://lomake.ayy.fi/hallinto/kvl/.

Ansökningstiden går ut söndagen 17.3.2019 kl. 23.59.

Mer information: förvaltnings- och HR-chef Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen (a) ayy.fi), +358 50 520 9434

AUS söker en förvaltnings- och HR-chef

Kom och arbeta med fördomsfri personalutveckling och smidig förvaltning i vår trevliga arbetsgemenskap!

Som förvaltnings-och HR-chef ansvarar du för personalärenden gällande utveckling och genomförande av AUS:s rekryterings- och insättningsprocesser, helhetsmässig befrämjande av arbetshälsan samt för sparrandet av cheferna i olika personalledningsfrågor. I uppgiften får du ta del av förverkligandet av den personalstrategi som färdigställdes i slutet av år 2018, göra arbetet likt dig och styra HR-helheten i en ny riktning. I arbetet ingår även uppgifter inom studentkårens dokumentadministration exempelvis gällande styrelsens och delegationens möten, rese- och konferensbokningar samt andra allmänadministrativa kontorsuppgifter.

Av den sökande förutsätter vi:

 • god organisationsförmåga
 • goda samarbetskunskaper
 • förmåga att gestalta helheter samt prioriteringsförmåga och å andra sidan även öga för noggrannare granskning
 • ett lösningsinriktat och självständigt arbetssätt
 • stresstålighet och förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer
 • högskolestudier
 • flytande kunskaper i finska och kunskaper i engelska

Som merit räknas:

 • kännedom om föreningsverksamhet och om AUS och Aalto-universitetet
 • lämplig högskoleexamen
 • kännedom om förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen och allmän kännedom om arbetslagstiftningen
 • kunskaper i svenska

Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp IV, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Uppgiften är ett tidsbundet tjänstledighetsvikariat. Tillträde så snart som möjligt i mars 2019. Tidsbundenheten upphör 22.3.2020.

Skicka din ansökan med löneanspråk till adressen rekrytointi(at)ayy.fi senast söndag 3.3.2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi utgår från att ordna intervjuerna 6 – 8.3 på vårt kontor i Esbo. Beslut om den valda fattas strax efter intervjuerna och vi önskar att den som väljs kan inleda arbetet så snart som möjligt

 

Mer information ger generalsekreterare Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415) och förvaltnings- och HR-chef  Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050-5209434).

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

 

AUS söker en grafisk planerare till sitt kommunikationsteam!

Kom och producera mångsidigt visuellt innehåll för frivilligverksamhet, evenemang, påverkansverksamhet samt studenkårens övriga tjänster!

Den grafiska planerarens uppgifter består av planering av AUS publikationer och material samt layout. I praktiken består det av olika plancher och broschyrer och årsberättelsen. För internets del ansvarar grafikern även för Facebook- och nätbanners samt en del av Facebook- och Instagraminläggen. Mindre projekt består av visitkort, personalkort, inbjudningar och andra löpande ärenden.

Du arbetar med mjukvaran Adobe CS, och planeringsarbetet underlättas av en prenumeration på bildbanken Shutterstock.

En absolut förutsättning för att kunna söka tjänsten är yrkesmässiga kunskaper i grafisk design och layout. Illustrerings- och fotograferingskunskaper är meriterande samt  videoinspelnings- och editeringskunskaper. Av den sökande önskas förmåga till självständig arbetstidskontroll och projektledning Den sökande bör ha goda kommunikationskunskaper i finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel.

Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivitet och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider. Kännedom om Aaltosamfundet är till fördel för arbetet eftersom det är till hjälp vid planering av de visuella elementen. Du arbetar i ett team bestående av AUS påverkans- och kommunikationschef och två kommunikationssakkunniga, som assisterar med att leda arbetet samt sparrar och bollar idéer med grafikern.

Arbetsavtalet är en fast deltidsanställning (25h/vecka). Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp II, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Den som väljs till uppgiften har möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger. AUS byrå finns i Otnäs i Esbo med goda trafikförbindelser.

Under ansökningsprocessen kommer vi att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Uppge kontaktuppgifterna i din meritförteckning eller ansökan redan i ansökningsskedet.

Skicka in din fritt formulerad ansökning med meritförteckning till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast senast 24.2. 2019. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att ordna intervjuerna veckor 9-10 och meddelar därefter så snabbt som möjligt om valet.

Mer information ger påverkans- och kommunikationschef  Heikki Isotalo (heikki.isotalo(a)ayy.fi, 040 575 9092) och förvaltnings- och personalchef Johanna Pietiläinen (johanna.pietilainen(a)ayy.fi, 050 520 9434).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi.

 Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar hundratals frivilliga och organisationer

Att kunna erbjuda studentbostäder till rimligt pris i närheten av studieplatsen hör till AUS centrala medlemstjänster. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ung och mycket flexibel. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande med olika bakgrunder. 

Aalto-universitetets studentkår söker en verksamhetsledare

Vill du höra till en mångsidig och sporrande arbetsgemenskap och få se Aalto-gemenskapens utveckling samt byggandet av Otnäs campusområdet från en utsiktspunkt?  Bli vår verksamhetsledare!

Verksamhetsledarens huvudsakliga uppgift är att garantera att studentkårens strategi förverkligas.  I verksamhetsledarens arbete ingår ett nära samarbete med styrelsen och fullmäktige. En central del i det dagliga arbetet utgörs av verksamhetsplanering och ständig utveckling samt intressentgruppsarbete och av studentkårens representantuppdrag. Du leder flera team i ditt arbete och är chef för ungefär 20 arbetstagare.

I ledarskapsarbetet har du ett nära samarbete med ekonomichefen och den övriga ledningsgruppen. I ditt arbete ansvarar du för utöver den allmänna verksamhetsledningen även för något av AUS verksamhetsområden såsom samarbete, kapitalanskaffning och främjandet av digitala ärenden. Tillsammans med den nya ekonomichefen överenskommer du om ledningsansvaret och den noggrannare arbetsfördelningen.

Av den sökande förutsätter vi:

 • Kännedom om studentkårs- och föreningsverksamhet
 • Kunskaper i genomförandet av strategisk förändring
 • Förståelse för ekonomiplanering
 • Ledar- och organiseringsförmåga
 • Stresstålighet
 • Goda samarbetskunskaper
 • Förmåga att gestalta helheter samt prioriteringsförmåga
 • Ett lösningsinriktat arbetssätt
 • Högskolestudier
 • Flytande kunskaper i finska och kunskaper i engelska

Som merit räknas

 • Kännedom om AUS och Aalto-universitetet
 • Erfarenhet av Aaltos förenings- och frivilligverksamhet
 • Erfarenhet av kapitalanskaffning och företagssamarbete
 • Erfarenhet av chefsuppgifter
 • IT-kunskaper – speciellt ur ledarskapssynvinkel
 • En lämplig högskoleexamen
 • Kännedom om arbetslagstiftningen
 • Kunskaper i svenska
 • Spelöga

Under din arbetstid gör du upp ett individuellt utvecklingsprogram som garanterar personlig utveckling. För att lyckas med ditt arbete stöds du av AUS sakkunniga samt en mentor eller ett stödnätverk. Under din tjänsteperiod är du berättigad att bo i lägenheter ägda av AUS.

Arbetet är tidsbundet för tiden 1.5.2019-30.4.2022

Skicka in din ansökan med löneanspråk till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast onsdag 20.2. 2019. Ansökan kvitteras som mottagen.

Rekryteringsgruppen intervjuar lämpliga kandidater 13.3 – 15.3 och 18 – 19.3. Till dem som kallas på intervju skickar vi en förhandsuppgift före intervjun samt eventuellt ett lämplighetstest före valet görs. Det slutgiltiga valet görs av fullmäktige, som sannolikt intervjuar toppkandidater vecka 15 eller 16. AUS:s delegation fattar beslut om verksamhetsledaren på sitt delegationsmöte 17.4.2019.

Mer information ger generalsekreterare Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415).

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar ungefär hundra frivilliga aktörer. Inom AUS verkar ungefär 200 föreningar. Tyngdpunkten för studentkårens verksamhet är påverkande, föreningsverksamhet och serviceverksamhet. Dessutom har AUS cirka 3000 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. AUS egendom uppgår till ca 150 miljoner euro och den årliga omsättningen är cirka 15 miljoner euro. AUS har ett bevisligen gott arbetsklimat och en god arbetstillfredsställelse. Att upprätthålla det är en hederssak för oss.

AUS söker en servicesekreterare!

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 15 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 50 personer och inom studentkåren verkar tiotals frivilliga och organisationer. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. Arbetsmiljön är ungdomlig och flexibel.

Vi söker en servicesekreterare

AUS servicebyrå i Otnäs hjälper medlemmarna med olika frågor som gäller medlemskapet och studentkårens service. Som servicesekreterare är du en viktig del av teamet som strävar efter att uppnå studentkårens vision: AUS – Världens bästa studentliv.

Servicesekreterarens uppgifter omfattar kundbetjäning (elektroniskt, per telefon och personligen), fakturering och kassatjänster, hantering och utveckling av processer i samband med lokaler som hyrs ut samt övrigt stöd till kontoret och serviceverksamheten.

Av den sökande förutsätter vi:

 • Kundorientering och initiativförmåga
 • God förmåga att arbeta i team och en positiv inställning till utveckling
 • Stresstålighet och tidvis flexibilitet i fråga om arbetstiderna
 • Noggrannhet i hanteringen av siffror och dokument
 • Kunskaper i MS Office-programmen
 • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska

Som merit räknas:

 • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
 • Erfarenhet av kundbetjäning

Vi erbjuder:

 • En tillsvidareanställning på heltid (arbetstiden är 37,5 h/vecka)
 • Ett mångsidigt och utmanande arbete som en del av en entusiastisk arbetsgemenskap
 • En fungerande arbetsmiljö i Otnäs, med goda trafikförbindelser.
 • Möjlighet att ansöka om de bostäder studentkåren äger i Esbo och Helsingfors.

Arbetet inom studentkåren kräver entusiasm, effektivt verkställande av beslut och tidvis också flexibilitet vad gäller arbetstider. Vi kräver ingen särskild utbildningsbakgrund, utan lämpligheten för uppgifterna avgör. Vi utbildar dig för dina arbetsuppgifter.

Arbetet inleds enligt överenskommelse så fort vi hittar rätt person. Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för studentkårer (lönegrupp II, med beaktande av eventuella tillägg för utbildning och erfarenhet).

Under ansökningsprocessen kommer vi att kontakta de referenspersoner som de sökande som går vidare har uppgett. Uppge kontaktuppgifterna i din meritförteckning eller ansökan redan i ansökningsskedet.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast fredagen den 12 november 2018 kl. 16.00 till adressen rekrytointi(at)ayy.fi. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att ordna intervjuerna vecka 46 och meddelar därefter så snabbt som möjligt om valet.

Mer information ger servicechef Riitu Nuutinen, riitu.nuutinen(at)ayy.fi eller tfn 050 520 9450 (fre 2.11. kl. 10-12 och tis 6.11 kl. 14–16).

Bekanta dig med vår verksamhet på adressen www.ayy.fi. AUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser sökande av olika kön och med olika bakgrunder.

AUS söker planerare för en webbkurshelhet för studentrepresentanterna i förvaltningen

Uppdrag

AUS söker en eller flera projektarbetare för planeringen av en webbkurshelhet vid Aalto-universitetet för studentrepresentanterna i förvaltningen. Uppdraget inkluderar planeringen av en kurshelhet som bland annat behandlar följande ämnen: mötesteknik, beslutsfattandet vid Aalto, årsklockan, utveckling av undervisningen (till exempel pedagogik, respons, kursmaterial), arbetet med undervisningsplanen, studentantagning, studierelaterade författningar och lobbyarbete.

Det är fråga om Finlands första webbkurs för studentrepresentanter i universitetsförvaltningen, och ett nytt steg i digitaliseringen på studentorganisationsfältet. Utbildningen av studenter för studenter utvecklas med pilotfinansiering från Aalto-universitetets Aalto Online Learning (A! Ole). Den projektansvariga är ett erfaret proffs inom webbutbildning och studieförvaltning, och projektet leds av AUS sakkunniga för utbildningspolitik. I Aaltogemenskapen finns en gedigen kompetens inom digitalisering och pedagogik, och gemensamma möten ordnas för universitetets A!Ole-pilotprojekt.

Kursplattformen är Aalto-universitetets system MyCourses, men andra plattformer godkänns också om de uppfyller samma kriterier som MyCourses. Kursen ska innehålla olika uppgifter med svar, skriftligt material och videor. Kursplaneraren ansvarar också för att ordna workshoppar för studentrepresentanterna och de studieansvariga och för att engagera dem i den högskolerelaterade innehållsproduktionen. Planeraren behöver inte koda eller redigera videor. Däremot är planeraren ansvarig för att skriva manus för videor.

För att kunna sköta helheten framgångsrikt krävs kunskaper inom projektarbete och pedagogik, högskolestudier och erfarenhet av studierelaterad intressebevakning, god kännedom om Aalto som högskolemiljö, insikter i förvaltningslagen och betydelsen av god förvaltning samt en flytande och tydlig skriftlig och muntlig finska och en god muntlig engelska. Kunskaper i svenska är en merit.

Projektet inleds senast i början av september 2018 och slutförs våren 2019. Största delen av arbetet görs före december, då kursen ska vara tillgänglig för de nya studentrepresentanterna. Det uppskattade antalet arbetstimmar för den här perioden är beroende på baskunskaperna 20–30 timmar per vecka. Efter lanseringen utvecklar projektarbetaren eller projektarbetarna kursen utifrån responsen åtminstone fram till slutet av februari. Arbetstiden per vecka kan minskas år 2019 genom att förlänga tidsplanen för utvecklingsarbetet fram till slutet av april.

AUS betalar för projektets slutresultat, dvs. den färdiga kurshelheten, totalt 10 000 € oavsett teamets storlek.  Ett separat belopp har budgeterats för videoredigeringsutgifter, men om du vill redigera själv kan det beaktas i det slutliga projektarvodet.

Om du är intresserad och brinner av lust att göra AUS och Aaltos studentrepresentantsverksamhet förstklassig ska du skicka oss din egen eller teamets projektplan, en meritförteckning och en fritt formulerad ansökan senast tisdagen den 31 juli kl. 23.59 till adressen rekrytointi (a) ayy.fi. Projektplanen ska innehålla en tidsplan och din eller teamets plan för att engagera studenterna i kursplaneringen. Tidigare erfarenhet av motsvarande projekt ska framgå av ansökan. Var och en i projektteamet kommer att lära sig något nytt, och därför vill vi i ansökan höra vad just du eller ditt team vill lära er och få ut av det här projektet.

Intervjuerna ordnas på onsdag och torsdag den 8–9 augusti 2018 och valet görs senast vecka 33 utifrån ansökningshandlingarna, intervjuerna och lämpligheten.

Mer information om uppdraget ger AUS sakkunniga för utbildningspolitik Minna Mäkitalo (15–19.7.2018 kl. 10–16 tfn 050 520 9438, annars per e-post minna.makitalo (a) ayy.fi) och generalsekreterare Niko Ferm (tfn 050 520 9415, niko.ferm (a) ayy.fi)