Uthyrning av lokaler


Kategorier

Ansök om klubbrum eller förråd senast 12.4.2015

Tilldelningsprocessen för lokaler som hyrs ut permanent till föreningar uppdaterades år 2014. Även i fortsättningen meddelas i föreningsbrevet om lokaler som är eller blir lediga, varefter föreningarna kan ansöka om att hyra dem. Lokalerna tilldelas med hjälp av poängsättningsmodellen för lokaler som hyrs ut till föreningarna.

Det är dags för en ny ansökningsomgång till nya lokaler. Både förråd och klubblokaler söks med en elektronisk ansökningsblankett:

Förråd: https://lomake.ayy.fi/hallinto/forrad-ansokningsblankett/

Klubbrum: https://lomake.ayy.fi/hallinto/klubbrum-ansokningsblankett/

Lokalerna som nu kan sökas och deras ytor kan granskas i samband med att man fyller i ansökningsblanketterna. På onsdag 1.4.2015 ordnas en rundvandring för intresserade som vill ta en titt på de lokaler som blir lediga. Vi samlas kl. 14.15 i entrén vid AUS huvudkontor på andra våningen.

Tidtabellen för ansökningen är följande:

Ansökningsblanketten är öppen ons 25.3 kl. 12.00 – sön 12.4 kl. 23.59.

AUS lokalkommitté behandlar de inkomna ansökningarna vecka 16. AUS styrelse beslutar om beviljandet av lokalerna till föreningar utgående från lokalkommitténs förslag vecka 17.

Målet är att göra upp avtal om lokalerna med början i maj 2015. Hyresavtalen gäller tills vidare om man inte kommer överens om annat.

OBS! Endast ansökningar som inkommit genom ovannämnda blanketter beaktas. Förfrågningar som kommit tidigare via e-post eller försenade ansökningar beaktas inte.

Mer information: Johanna Pietiläinen, fornamn.efternamn (a) ayy.fi, 050 520 9434

Uthyrning av AUS lokaler i TILA-system

Man kan boka lokaler genom TILA-system (tila.ayy.fi) för period av 18.8.2014 – 11.1.2015 med Aalto-kännetecken. Om man inte har Aalto-kännetecken eller om man vill boka lokaler före 18.8.2014, kan lokalbokningen göra genom AUS serviceställe i Otnäs.

AUS serviceställe i Otnäs sköter lokalbokningar på vardagar kl. 9.00- 16.00 (Otsvängen 11, tel. 050 520 9401 , ayy@ayy.fi). Lokalbokningen ska göras personligen. Den som bokat lokalen är ansvarig för den under hela bokningstiden.

Bokningsförfrågan kan lämnas in även med denna blankett. (OBS! Bokningar som gjorts under Otnäs medlemsservice öppettider (huvudsakligen mån.-fre. Kl. 9-16) på servicestället eller via telefon prioriteras framför bokningsförfrågningar som lämnas in med denna blankett. Bokningsförfrågningar som lämnats in med blanketten bekräftas med ett separat e-postmeddelande och vi försöker behandla bokningsförfrågningar som gjorts med blanketten på vardagar före kl.12.