Stipendier för föreningar


Kategorier

Föreningsbrev vecka 14/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen  http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 14/2019

Nu är de sista stunderna inne för bidragsansökan och föreningsanmälan! (punkt 1)! Ni ser väl till att er förening får dessa saker gjorda före söndag så att ni i lugn och ro kan få valborgskänsla med de kommande valborgsevenemangen (punkt 3).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

29.3 Deadline för anmälningar om Otaxadministratörerna (punkt 2)
31.3 Bidragsansökningstiden och föreningsanmälan upphör (punkt 1 och anvisningar https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/ )
3.4 Öppet möte för konstnärlig verksamhet 3.4  https://ayy.fi/sv/blog/events/oppet-mote-for-konstnarlig-verksamhet/
14.4 Riksdagsval (https://ayy.fi/vaalit)
17.4 AUS delegationsmöte 4/2019 (http://ayy.fi/live)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälningar avslutas i övermorgon, agera NU!
2. Gör föreningens administratörsanmälan IDAG
3. AUS evenemangsdatum för kännedom
4. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
5. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
6. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?
7. På AUS blogg: Hälsningar från St Michel

 

1. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälningar avslutas i övermorgon, agera NU!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och inlämning av föreningsanmälningen upphör I ÖVERMORGON söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

 

OBS!
– Om föreningen inte gör en föreningsanmälan på två år kan föreningen avlägsnas ur AUS föreningsregister och därmed upphör tjänsterna.
– Försenade verksamhetsbidragsansökningar beaktas inte.
– Varje avsaknad bilaga minskar bidragsbeloppet. Före ansökningstiden upphör ska tilläggstid bes om för eventuella försenade bilagor och det ska finnas en välgrundad orsak för förseningen. Skicka ett meddelande (jarjestoasiat@ayy.fi)

AUS föreningssektor svarar inte på frågor under veckoslut, men du kan läsa de vanligaste frågorna med svar här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/28/faq-verksamhetsbidrag-och-foreningsanmalningar/

 

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:
-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll noga i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Om ni är en särställd förening ska ni också fylla i fliken Särställning. Uppdatera föreningens föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder.   Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan eftersom försenade ansökningar inte beaktas.

Kämpa på med finesserna!

 

 

2. Gör föreningens administratörsanmälan I DAG
Är föreningens webbplats på AUS server? Nu är det återigen den tiden på året som Otaxadministratörsanmälan ska göras. Deadline för anmälningar om administratörerna är 29.3, koderna låses 1.4. Om du vet att du kommer att behöva mer tid för ifyllandet tar du väl kontakt tietotekniikka@ayy.fi så förlänger vi era användarkoder med en månad.

I år behandlas anmälningarna noggrannare än under föregående år.  Vi ber att fästa speciell uppmärksamhet vid gamla funktionärers åtkomst och på att rensa innehållet på www-datamappen.

Administratörsanmälan finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/it/yllapitajailmoitus/

Hälsar,
AUS IT

 

3. AUS evenemangsdatum för kännedom
De frivilliga och arbetstagarna i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt datum för att ni bättre ska kunna planera andra evenemang. Välkommen med!

Wapputbyte till Tammerfors 15.4 https://www.facebook.com/events/791123701271281/
Tutorutbildningar 17 – 18.4
Sitstävlingen 20.4 https://www.facebook.com/events/2295608497163781/
Aalto Open Air 23.4
Phuxspexet 29.4
Inledning av Walpurirundan och Nattjäynä 29.4
Walpurirundan 29.4
Walpurirundans och Wappfestivalens efterfest 29.4
Utlysningen av Wappenjippot 30.4
Havis Amandas mösspåläggning 30.4.
Dipoliwappen 30.4.
Bytalko 4.5
Tutorutbildningar 6-7.5
Floradagen 13.5
AUS 9:e årsfest 18.5 https://www.facebook.com/events/236007250677458/

Kolla in även valevenemangen här: https://ayy.fi/vaalit

Om ni har frågor om evenemangen kan ni kontakta kultursektorn på kulttuuri(a)ayy.fi eller när det gäller tutorutbildningen AUS styrelsemedlem med ansvar för nya studerande, Anna Halsas på anna.halsas(a)ayy.fi.

 

4. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
Föreviga din bild i AUS fotomosaik! Ledningsgruppen för AUS konstnärliga verksamhet producerar ett fotomosaikverk av studenternas och studentföreningarnas fotografiarkiv till äran av Valborg. Verkets tema är ”Wappen”, så vi söker bilder med valborgsmotiv eller bilder som är tagna på studenter, studentliv och övrigt under valborg.

Forska och gräv bland ditt eller föreningens bildarkiv och sänd in bilder. Vi behöver hundratals bilder så bilderna behöver inte utgallras, nu är det mängden som räknas! Du kan skicka in bilder fram till 11.4 med nedanstående blankett.

https://lomake.ayy.fi/taide/photo-mosaic-wappu/

 

5. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
AUS har samarbetat med biljettförsäljnings- och anmälningstjänsten Kide.appen (tidigare Bailataan.fi) sedan läsåret 2016/2017.

Kide.appen erbjuder en anmälnings- och biljettförsäljningstjänst för föreningar, gillen och andra klubbar samt en näthandel och verktyg för medlemsregister och medlemsförsäljning. Tjänsten passar för både stora och små evenemang oberoende av utbildningsområde eller föreningens storlek och den kan användas för enkla anmälningar och vid sidan av biljettförsäljning även för sitsar, appron, kryssningar och andra evenemang. Med Kide.appen kan evenemangsanmälningarna samlas privat med en länk eller marknadsföra evenemang offentligt.

AUS har avtalat om ett tätare samarbete med Kide-tjänsten. Genom samarbetet får alla föreningar i studentkårens medlemsregister möjligheten att bl.a. förverkliga sina tjänster, samla anmälningar och sälja biljetter förmånligt och smidigt både via webbläsaren och mobilapplikationen.

Tjänsten kan tas i bruk genom att skapa ett konto för föreningen på adressen https://kide.app/sales. Ett separat skriftligt avtal behövs inte upprättas med serviceleverantören.

Det överenskomna samarbetspriset med Kide-tjänsten är 2%+0,15 € per såld biljett (norm. 2,95 %+0,25 € per såld biljett). I servicepaketet ingår gratis kundservice och stöd.  Månadsavgifter eller övriga kostnader ingår inte i avtalet.

Mer information om tjänsten och systemegenskaperna ger Kassu La Habana Reyes 045 6313726, kassu@treanglo.com och Tommi Manninen, 045 1146095, tommi@treanglo.com.

Kide.appen är Finland populäraste biljettförsäljningskanal för studerandeevenemang. Den används av över 350 studerandeföreningar i 20 städer och av över 120 000 studerande runt om i Finland. Tjänsten har planerats speciellt för att svara på studerandeföreningars behov och lämpar sig för olika stora evenemang och för förverkligandet av studerandeföreningarnas tjänster. Läs mer på adressen https://kide.app.

 

6. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?

Har du ett magnifikt förslag på hur teknologkulturen i Otnäs borde befrämjas? Berätta om din idé med denna blankett: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ide-for-teknologkulturen/

I slutet på förra året donerade Tekniikan akateemiset 33 700 euro för befrämjandet av teknologkulturen. Idéförslag har samlats på olika workshops och nu får alla medlemmar i teknologsamfundet berätta om sina idéer med hjälp av blanketten. Vad tycker du att bäst skulle främja teknologkulturen? Din idé får kosta vad som helst mellan 1-  30 000 euro. Enkäten är öppen fram till 7.4.

Läs mer om TEK:s donation (på finska): https://lehti.tek.fi/index.php/opiskelijat/tek-lahjoitti-teekkarikulttuurille-100-000-euroa

Om du har frågor om projektet, eller vill kommentera något eller framföra en större idé, ta kontakt med projektteamet essi.puustinen@ayy.fi, lauri.jurvanen@ayy.fi  och anna.halsas@ayy.fi.


7. På AUS blogg: Hälsningar från St Michel

Största delen av studerandena vid Aalto-universitetet studerar nuförtiden i Otnäs i Esbo, men en liten grupp kandidatstuderande vid handelshögskolan befinner sig i St Michel. Läs Probba ry:s chefredaktör Simo Halmes hälsningar från början av året på AUS blogg:https://ayy.fi/blogi/2019/03/08/halsningar-fran-st-michel/?lang=sv

Kom ihåg att ha kontakt med St Michel om ni vill bjuda in dem på era evenemang eller vill åka på besök till St Michel eller delta i evenemangen där. Du styrelsens kontaktuppgifter här: http://probba.org/probba-board/

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen(a)ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 13/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 13/2019

Nästa vecka avslutas bidragsansökningstiden och föreningsanmälan (punkt 1). Sätt igång! Ställ eventuella frågor före torsdag (jarjestoasiat@ayy.fi).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

24.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 4 https://tter.ayy.fi/)
25.3. Infoseminariet Studentcentrum (mer information https://ayy.fi/sv/blog/events/studentcentrumet-infoseminarium-2/)
28.3. Sista dagen att ställa frågor om verksamhetsbidraget och föreningsanmälan (jarjestoasiat@ayy.fi)
29.3. Deadline för anmälningar om Otaxadministratörerna (punkt 2)
31.3 Bidragsansökningstiden och föreningsanmälan upphör (punkt 1 och anvisningarhttps://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/ )
17.4. AUS delegationsmöte 4/2019 (http://ayy.fi/live)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Ännu en vecka kvar för årliga föreningsanmälningar och att ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Gör föreningens administratörsanmälan före 29.3.
3. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
4. TTER-fondens andra ansökningsomgång 2019 avslutas på söndag!
5. Nominera pristagare i Aaltogemenskapen
6. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
7. AUS söker en planerare och skapare för ceremonimästarens stav
8. Öppet möte för konstnärlig verksamhet 3.4. kl. 17 @Café Kylteri
9. På AUS blogg: Hälsningar från St. Michel
10. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?

 

 

1. Ännu en vecka kvar för de årliga föreningsanmälningarna och att ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och inlämning av föreningsanmälningen upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:

-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:

– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)
Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll noga i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Om ni är en särställd förening ska ni också fylla i fliken Särställning. Uppdatera föreningens föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder.   Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/ Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.

 

2. Gör föreningens administratörsanmälan före 29.3.
Är föreningens webbplats på AUS server? Nu är det återigen den tiden på året som Otaxadministratörsanmälan ska göras. Deadline för anmälningar om administratörerna är 29.3, koderna låses 1.4. Om du vet att du kommer att behöva mer tid för ifyllandet tar du väl kontakt tietotekniikka@ayy.fi så förlänger vi era användarkoder med en månad.

I år behandlas anmälningarna noggrannare än under föregående år.  Vi ber att fästa speciell uppmärksamhet vid gamla funktionärers åtkomst och på att rensa innehållet på www-datamappen.

Administratörsanmälan finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/it/yllapitajailmoitus/

Hälsar,
AUS IT

 

3. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
AUS har samarbetat med biljettförsäljnings- och anmälningstjänsten Kide.appen (tidigare Bailataan.fi) sedan läsåret 2016/2017.

Kide.appen erbjuder en anmälnings- och biljettförsäljningstjänst för föreningar, gillen och andra klubbar samt en näthandel och verktyg för medlemsregister och medlemsförsäljning. Tjänsten passar för både stora och små evenemang oberoende av utbildningsområde eller föreningens storlek och den kan användas för enkla anmälningar och vid sidan av biljettförsäljning även för sitsar, appron, kryssningar och andra evenemang. Med Kide.appen kan evenemangsanmälningarna samlas privat med en länk eller marknadsföra evenemang offentligt.

AUS har avtalat om ett tätare samarbete med Kide-tjänsten. Genom samarbetet får alla föreningar i studentkårens medlemsregister möjligheten att bl.a. förverkliga sina tjänster, samla anmälningar och sälja biljetter förmånligt och smidigt både via webbläsaren och mobilapplikationen.

Tjänsten kan tas i bruk genom att skapa ett konto för föreningen på adressen https://kide.app/sales. Ett separat skriftligt avtal behövs inte upprättas med serviceleverantören.

Det överenskomna samarbetspriset med Kide-tjänsten är 2%+0,15 € per såld biljett (norm. 2,95 %+0,25 € per såld biljett). I servicepaketet ingår gratis kundservice och stöd.  Månadsavgifter eller övriga kostnader ingår inte i avtalet.

Mer information om tjänsten och systemegenskaperna ger Kassu La Habana Reyes 045 6313726, kassu@treanglo.com och Tommi Manninen, 045 1146095, tommi@treanglo.com.

Kide.appen är Finland populäraste biljettförsäljningskanal för studerandeevenemang. Den används av över 350 studerandeföreningar i 20 städer och av över 120 000 studerande runt om i Finland. Tjänsten har planerats speciellt för att svara på studerandeföreningars behov och lämpar sig för olika stora evenemang och för förverkligandet av studerandeföreningarnas tjänster. Läs mer på adressen https://kide.app.

 

4. TTER-fondens andra ansökningsomgång 2019 avslutas på söndag!
TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats. Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS-medlemmar och sammanslutningar i anslutning till studentkåren. TTER-fonden stödjer verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns.

Det finns två sätt att söka bidrag: ansökningsomgångarna som ordnas cirka tre gånger om året och den fortlöpande ansökningstiden under terminerna. Under den fortlöpande ansökningsperioden kan du söka bidrag på högst 2000€, medan projektbidragen under de egentliga ansökningsomgångarna inte har någon övre gräns.

Ansökningstiden för den andra omgången år 2019 går ut söndagen den 24.3.2019 kl. 23.59. På fondens webbplats finns instruktioner för ansökningen och dess bilagor: http://tter.ayy.fi/.  Bidraget söks med en webblankett som finns på adressen https://lomake.ayy.fi/tter/

 


5. Föreslå vem som ska nomineras i Aaltogemenskapen
Så som i fjol nominerar Aalto-universitetets samfundssektion Aava föreningar inom aaltogemenskapen I år samlar vi in förslag under hela året så att exempelvis gärningar nu under våren hålls i minnet när förslagen görs.

Du kan nominera föreningar eller andra grupper som arbetat förtjänstfullt under året till pristagare. Kategorierna är arbete för studenternas välbefinnade, mottagande av nya studenter, integrering av internationella studerande samt tvärvetenskapliga möten. Dessutom kan du nominera pristagare utanför dessa kategorier!

Formulär: https://lomake.ayy.fi/aava/ehdota/

 

6. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
Föreviga din bild i AUS fotomosaik! Ledningsgruppen för AUS konstnärliga verksamhet producerar ett fotomosaikverk av studenternas och studentföreningarnas fotografiarkiv till äran av Valborg. Vekrets tema är ”Wappen”, så vi söker bilder med valborgsmotiv eller bilder som är tagna på studenter, studentliv och övrigt under valborg.

Forska och gräv bland ditt eller föreningens bildarkiv och sänd in bilder. Vi behöver hundratals bilder så bilderna behöver inte utgallras, nu är det mängden som räknas! Du kan skicka in bilder fram till 11.4 med nedanstående blankett.

https://lomake.ayy.fi/taide/photo-mosaic-wappu/

 

7. AUS söker en planerare och skapare för ceremonimästarens stav
Ceremonimästarens stav används på föreningens, i AUS fall studentkårens årsfest och eventuellt på övriga festliga tillställningar. Ceremonimästarens stav är vanligen ungefär två meter lång och i änden finns en logo, kännetecken eller annan symbol som beskriver föreningen. Staven har ofta en utsmyckad eller enkel ställning. AUS vill ha en stav som beskriver vår gemenskap.  Således söker vi en planerare och skapare av vår stav! Den här staven kommer att användas under årtionden av vår studentkår på de festligaste tillställningarna och fungerar som en viktig och värdefull symbol för AUS.  Med skaparen överenskommes om ett arvode.

Lämna alltså ditt avtryck i AUS historia och lämna in din plan med denna blankett senast 24.3. Läs mer:  https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/28/aus-soker-en-planerare-och-skapare-for-ceremonimastarens-stav/

Svar på alla frågor & och mer info ger Marianne Honkasaari (marianne.honkasaari[at]ayy.fi, 0409645608).

 

8. Öppet möte för konstnärlig verksamhet 3.4. kl. 17 @Café Kylteri
AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet sammanträder 3.4. kl. 17 på Café Kylteri, Handelshögskolan (Ekonomplatsen 1) och önskar alla intresserade välkomna på mötet! På agendan står bland annat Otnäsnatten, kartläggning av AUS konstsamling, fotomosaik och andra projekt. Välkommen med att lyssna, diskutera och påverka AUS konstnärliga verksamhet.

Anmäl gärna ditt intresse att delta i AUS konstnäliga verksamhet om du inte kan komma (och också om du kan), på följande adress: https://lomake.ayy.fi/taide/ayy-artistic-activities-take-part/

Med samma blankett kan du även ge dina egna idéförslag!

 

9. På AUS blogg: Hälsningar från St Michel
Största delen av studerandena vid Aalto-universitetet studerar nuförtiden i Otnäs i Esbo, men en liten grupp kandidatstuderande vid handelshögskolan befinner sig i St Michel. Läs Probba ry:s chefredaktör Simo Halmes hälsningar från början av året på AUS blogg:https://ayy.fi/blogi/2019/03/08/halsningar-fran-st-michel/?lang=sv

Kom ihåg att ha kontakt med St Michel om ni vill bjuda in dem på era evenemang eller vill åka på besök till St Michel eller delta i evenemangen där. Du styrelsens kontaktuppgifter här: http://probba.org/probba-board/
 

10. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?
Har du ett magnifikt förslag på hur teknologkulturen i Otnäs borde befrämjas? Berätta om din idé med denna blankett: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ide-for-teknologkulturen/

I slutet på förra året donerade Tekniikan akateemiset 33 700 euro för befrämjandet av teknologkulturen. Idéförslag har samlats på olika workshops och nu får alla medlemmar i teknologsamfundet berätta om sina idéer med hjälp av blanketten. Vad tycker du att bäst skulle främja teknologkulturen? Din idé får kosta vad som helst mellan 1-  30 000 euro. Enkäten är öppen fram till 7.4.

Läs mer om TEKs donation (på finska): https://lehti.tek.fi/index.php/opiskelijat/tek-lahjoitti-teekkarikulttuurille-100-000-euroa

Om du har frågor om projektet, eller vill kommentera något eller framföra en större idé, ta kontakt med projektteamet essi.puustinen@ayy.fi, lauri.jurvanen@ayy.fi  och anna.halsas@ayy.fi.

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 12/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 12/2019

Nu har halva månaden gått. Om du ännu inte har kommit ihåg verksamhetsbidragsansökningen och föreningsanmälan (punkt 1) är det hög tid att börja. Märk även anmälningar för Otaxadministratörerna (punkt 2).


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

21.3 AUS delegationsmöte 3/2019 (http://ayy.fi/live)
24.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 5,https://tter.ayy.fi/)
25.3 Infoseminarium om Studentcentrumet (https://ayy.fi/blog/2019/03/11/viikkotiedote-11-2019/#_Toc3192717)
28.3. Sista dagen för att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälningar (jarjestoasiat@ayy.fi)
29.3. Deadline för anmälningar om Otaxadministratörerna (se punkt 2)
31.3 Bidragsansökning och föreningsanmälning avslutas (se punkt 1)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Gör föreningens administratörsanmälningar före 29.3
3. Nominera pristagare i Aaltogemenskapen
4. Är du intresserad av att utveckla föreningens likabehandling?
5. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 avslutas nästa vecka!
6. Besvara AUS sektioners brandförfrågan
7. Utrymmesutbudet utvecklas i appen Aalto Space: Handelshögskolan är den nyaste byggnaden
8. Kulturfunktionärer: Inbjudan till nationalteatern 21.3.

 

 

1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag Ansökningstiden och inlämning av föreningsanmälningen upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet och av nödvändiga bilagor.  Som bilagor behövs av alla:
-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)
Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder.  Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll noga i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Om ni är en särställd förening ska ni även fylla i fliken Särställning. Uppdatera din förenings föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php.

Du kan logga in med din förenings koder.  Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.


2. Gör din förenings administratörsanmälan före 29.3.
Är föreningens webbplats på AUS server? Nu är det återigen den tiden på året som Otaxadministratörsanmälan ska göras. Deadline för anmälningar om administratörerna är 29.3, koderna låses 1.4. Om du vet att du kommer att behöva mer tid för ifyllandet tar du väl kontakt tietotekniikka@ayy.fi så förlänger vi era användarkoder med en månad.

I år behandlas anmälningarna noggrannare än under föregående år. Vi ber att fästa speciell uppmärksamhet vid gamla funktionärers åtkomst och på att rensa innehållet på www-datamappen.

Fyll i administratörsanmälan: https://lomake.ayy.fi/it/yllapitajailmoitus/

Hälsar,
AUS IT

 

3. Föreslå vem som ska nomineras i Aaltogemenskapen
Så som i fjol nominerar Aalto-universitetets samfundssektion Aava föreningar inom aaltogemenskapen. I år samlar vi in förslag under hela året så att exempelvis gärningar nu under våren hålls i minnet när förslagen görs. Du kan nominera föreningar eller andra grupper som arbetat förtjänstfullt under året till pristagare. Kategorierna är arbete för studenternas välbefinnade, mottagande av nya studenter, integrering av internationella studerande samt tvärvetenskapliga möten. Dessutom kan du nominera pristagare utanför dessa kategorier!

Formulär: https://lomake.ayy.fi/aava/ehdota/

 

4. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
Diskuterar ni likabehandling på er förening?  Funderar ni på de bästa metoderna för att ordna evenemang, göra en likabehandlingsplan eller funderar ni exempelvis på föreningslokalernas tillgänglighet? Funderar ni på metoder för att förebygga och ingripa i osaklig behandling och trakasserier?

Det lättaste sättet att få mer information om utvecklandet av likabehandling på föreningen är att bekanta sig med avsnittet likabehandling i AUS förnyade föreningsguide   https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv

Det finns mer information om likabehdanlingsplanering för föreningar och upprättandet av en likabehandlingsplan på Allianssis webbplats (på finska) https://www.alli.fi/palvelutyhdenvertaisuus/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu

Om ni vill diskutera om utvecklandet av likabehandlingen, metoder för att förebygga trakasserier eller skulle vilja ha information och utbildning om ämnet på er förening kan ni ta kontakt med AUS intressebevakningssakkunniga Lauri Jurvanen som ansvarar för likabehandling lauri.jurvanen@ayy.fi 050 520 9418

 

5. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 avslutas nästa vecka!
TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats. Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS-medlemmar och sammanslutningar i anslutning till studentkåren. TTE-fonden stödjer verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns.

Det finns två sätt att söka bidrag: ansökningsomgångarna som ordnas cirka tre gånger om året och den fortlöpande ansökningstiden under terminerna. Under den fortlöpande ansökningsperioden kan du söka bidrag på högst 2000€, medan projektbidragen under de egentliga ansökningsomgångarna inte har någon övre gräns.

Ansökningstiden för den andra omgången år 2019 går ut söndagen den 24.3.2019 kl. 23.59. På fondens webbplats finns instruktioner för ansökningen och dess bilagor: http://tter.ayy.fi/.  Bidraget söks med en webblankett som finns på adressen https://lomake.ayy.fi/tter/

 


6. Besvara AUS sektioners brandförfrågan
AUS sektioner kartlägger uppfattningar om sektionsbranden i vår gemenskap Om du vill vara med och påverka sektionernas brandutvecklingsarbete, så dela med dig av dina tankar med den bifogade enkäten. Dina svar är mycket betydelsefulla, för på basis av dem kan sektionbranden utvecklas och bli ännu bättre Förfrågan avslutas söndag 24.3.

Bland alla som svarat utlottas VIP-och dryckeskuponger till Dipoli Wappen eller Aalto Afterparty.

Här kommer du till enkäten:
http://bit.ly/Sbrandforfragan

 

7. Utrymmesutbudet utvecklas i appen Aalto Space: Handelshögskolan är den nyaste byggnaden
Att hitta lediga utrymmen för studier, arbete i grupp och överläggningar på Aalto-universitetets campusområde kan vara en utmaning Mobilapplikationen Aalto Space fungerar i Android- och iOS-enheter.  Med appen kan man reservera lediga utrymmen och navigera på campuset.  Antalet byggnader och utrymmen som omfattas av appen växer under 2019 med flera nya byggnader. Handelshögskolans byggnad lades till i appen i februari 2019.

Läs mer: https://www.aalto.fi/sv/nyheter/appen-aalto-space-utvecklas-och-omfattar-allt-fler-byggnader

 

8. Kulturaktörer: Inbjudan till nationalteatern 21.3
Finlands Nationalteater vill speciellt bjuda in kulturaktörer för en agentkväll på Nationalteatern 21.3.

Nedan finns en officiell inbjudan och anmälningslänk. Tillställningen ordnas på finska.

”Studenterna är en viktig målgrupp för Nationalteatern och teateraegenternas kväll är ett unikt tillfälle att höra om nya föreställningar bland de första!

Du som representant för föreningen är varmt välkommen att bekanta dig med programutbudet för hösten 2019, dit du leds av de främsta teateragenterna. Under kvällen får du även njuta av ett kvällsmål och höra om våra studentförmåner.

PROGRAM TORS 21.3.2019

kl. 17.00 Dörrarna till Lilla scenen öppnas och kvällsmål bjuds i foajén
kl. 17.30 programmet på Lilla scenen börjar, programbiten tar ungefär en timme.

Efter programmet kan ni njuta ett glas skumvin och prata med skådespelarna och personalen vid Nationalteatern.

Anmäl dig före 19.3: https://lomake.ayy.fi/yrityssuhteet/

Med kulturella hälsningar,

Otto Bergius
+358 50 520 9422 | otto.bergius@ayy.fi
samordnare av företagsrelationer
Aalto-universitetets studentkår (AUS)

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 10/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 10/2019

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälan börjar NU! Se noggrannare anvisningar i utlysningen och börja i tid: https://ayy.fi/blog/2019/02/27/yhdistysilmoitukset-ja-ayyn-toiminta-avustus-2019/ (punkt 1)


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

1.3. Ansökningstiden för verksamhetbidrag börjar (punkt 1)
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar (punkt 1)
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (punkt 2, https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)
10.3. Tiden för att föreslå vem som ska få AUS uppvaktning upphör (https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/)
21.3. AUS delegationsmöte 3/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 7  förhttps://tter.ayy.fi/)
28.3 Sista dagen  för att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälan (jarjestoasiat@ayy.fi)
31.3. Bidragsansökning och föreningsanmälan avslutas

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
6. Lösningsförslagen för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras av delegationen
7. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats!
8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändring och DI-kunskaper som förändringsaktör

 

1.  Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och föreningsanmälningen börjar fredag 1.3 kl. 12 och upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet  och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:

-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll nogrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Föreningar med särställning ska också fylla i fliken Särställning. Uppdatera din förenings föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.

 

 

2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
På fastlagstisdagen 5.3 samlas studenterna återigen på Ulrikasborgsbacken för att njuta av pulkaåkning, musik, tävlingar och annat roligt program. Vi bjuder in alla föreningar för att göra dagen ännu magnifikare. Så gräv fram era tält ur förråden och ta med er era åkdon och kom med!

Kontakta oss per e-post om ni vill delta i evenemanget som förening, eller behöver en tältplats och/eller el info@laskiaisrieha.fi.

Mer info om evenemanget finns på Facebook https://www.facebook.com/events/1132008500340004/ och på adressen laskiasrieha.fi.

 

3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
Inverka på tidpunkten för Otnäsnatten och anmäl ditt preliminära intresse för att arrangera delprogram med nedanstående blankett!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8gelqUeg23k_tBmr4Tl7IOrOVUMU82N1VDTUE5NUpIWUhPSzBVV0VFODZVRS4u

 


4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
Vet du någon som är en Aalto-samfundets pionjär, fördomsfri brobyggare eller tvärvetenskaplig jobbare och slitare som skulle förtjäna erkännande? Du kan föreslå vem som ska få Aalto-universitetets studentkårs uppvaktning i 2019.

Man kan skicka in sina föreslag till 10.3. Uppvaktningsarbetsgruppen föreslår de som slutligen får uppvaktningen till styrelsen därefter. Uppvaktningen kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.

Läs mer om och skicka in dina föreslag: https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/

Skulle du hellre vilja vara med och besluta vem som ska få uppvaktning? Ansök till uppvaktningsarbetsgruppen nu. Uppvaktningsarbetsgruppens uppgifterna är att mottaga förslag till uppvaktningsmottagare, behandla förslagen och föreslå de som slutligen får uppvaktningen till AUS styrelsen.

Styrelsen söker efter motiverade studenter från olika bakgrunder. Man kan ansöka här (på finska, översättning kommer snart): https://lomake.ayy.fi/hallinto/hakemuslomake-huomionosoitustyoryhmaan/

 

5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
Diskuterar ni likabehandling på er förening? Funderar ni på de bästa metoderna för att ordna evenemang, göra en likabehandlingsplan eller funderar ni exempelvis på föreningslokalernas tillgänglighet? Funderar ni på metoder för att förebygga och ingripa i osaklig behandling och trakasserier?

Det lättaste sättet att få mer information om utvecklandet av likabehandling på föreningen är att bekanta sig med avsnittet likabehandling i AUS förnyade föreningsguide   https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv

Det finns mer information om likabehdanlingsplanering för föreningar och upprättandet av en likabehandlingsplan på Allianssis webbplats (på finska) https://www.alli.fi/palvelutyhdenvertaisuus/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu

Om ni vill diskutera om utvecklandet av likabehandlingen, metoder för att förebygga trakasserier eller skulle vilja ha information och utbildning om ämnet på er förening kan ni ta kontakt med AUS intressebevakningssakkunniga Lauri Jurvanen som ansvarar för likabehandling lauri.jurvanen@ayy.fi 050 520 9418

 

6. Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet diskuteras av delegationen
Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet presenterades på delegationsmötet 28.2. Delegationen höll en remissdebatt om modellerna och syftet var att få delegationens riktning för vilka lösningar som ska främjas i projektet. Det lönar sig alltså att se inspelningen från delegationens möte på adressen ayy.fi/live.

Lösningsförslagen uppdateras i mötesmaterialet: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468739

Närmare information om projektets mål finns i projektarbetaren Elina Nieminens presentation (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

Mer information:  Projektsamordnare Elina Nieminen, elina.nieminen(a)ayy.fi, tfn 0406819612.

 

7. TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats!
TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Man kan ansöka om bidrag från TTER på två sätt: genom ansökningsrundorna som ordnas ca tre gånger om året och genom den fortlöpande ansökningen som är öppen under terminerna. Genom den fortlöpande ansökningen kan du ansöka om bidrag på högst 2000 €, medan storleken på projektbidragen i de egentliga ansökningsrundorna inte är begränsade.

Ansökningstiden går ut söndagen 24.3.2019 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den finns på fondens nätsidor på adressen tter.ayy.fi. Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/tter/

 

8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
Hej alla!

Vi på Arkitektgillet inspirerades av Inkubios förslag; Ilmastoveivi-utmaningen och bestämde oss för att utmana er alla att bli vegetarianer under vecka 11!

Matkonsumtionen med boende och trafik utgör de tre största privata miljöbelastningarna så våra matvanor har en stor betydelse för att minska vårt kolavtryck. Så som Inkubio konstaterade i sitt meddelande, ökar betydelsen för klimatpåverkan när vi gör tillsammans och större förändringar fås till stånd. På grund av det vill vi utmana er alla att äta vegetariskt under en hel vecka och som en extra utmaning bestämde vi att enbart  äta vegankost  under ifrågavarande vecka!

I bakgrunden för vegetarianutmaningen ligger tanken att uppmuntra alla att fundera över sina egna matvanor och under en vecka undvika den genomsnittliga dietens större miljöbelastning, alltså köttprodukter.

Ilmastoveivi är en kampanj var syfte är att få Finland att effektiv utnyttja sin EU-ordförandeperiod till förmån för klimatet. Här kan du läsa mer om Ilmastoveivi och underteckna adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Välkommen att äta ansvarsfullt med oss 11 – 17.3! Ni hittar oss på sociala medier och kan dela era egna erfarenheter med följande hashtags: #vegeviikko11
#univeivi #ilmastoveivi2019

För morgondagen
Arkitektgillets styrelse

 

9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändringen och DI-kunskaper som förändringsaktör
Att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader kräver enorma åtgärder av alla och sist men inte minst av tekniskt högutbildade. Klimatförändringen för med sig nya krav för såväl arbetstagare, samhället som för näringslivet.

Hurdana kunskaper kräver förändringen? Hur har utbildningen redan reagerat och hur reagerar den i fortsättningen?

Välkommen och diskutera detta och andra aktuella frågor om den tekniska universitetsutbildningen på Tekniikan akateemisets seminarium med de tekniska universiteten. Talare om temat är keynote-talarna Mika Anttonen, Max Mickelsson och Mikko Dufva. Seminariet lämpar sig speciellt för studieansvariga, ordförande och för dem som är intresserade av klimatteman.

Mer information och anmälan före 8.3: https://education.tek.fi/

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk. OBS! Föreningsbrevet är på semester nästa vecka och återkommer igen 15.3.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Vanligaste frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälningar

På den här sidan samlas vanligaste frågor och svar för att hjälpa sökanden i problemsituationer. Om du inte hittar svar på din fråga tar du väl kontakt jarjestoasiat@ayy.fi.

 

ALLMÄNT OCH KODER

A. Var hittar jag koderna till Tahlo-systemet?

Förra årets styrelse borde ha kvar dem. Om inte kan du resetera lösenordet till styrelsens epost på adressen: https://tahlo.ayy.fi/password_reset/ Om inget meddelande visas, kolla även din skräppostmapp och moderera din e-postlista.  Ta kontakt om det inte lyckas jarjestoasiat@ayy.fi, så utreder vi saken. Inloggning till systemet på adressen: https://tahlo.ayy.fi/login/?next=/

B.      Var hittar jag koderna till webbplatsen ayy.fi för uppdatering av föreningsprofilen?

Förra årets styrelse borde ha kvar dem. Om inte så kan du resetera lösenordet till styrelsens epost på adressen: https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
Ta kontakt om det inte lyckas  jarjestoasiat@ayy.fi, så utreder vi saken. Inloggning till webbplatsen på adressen: https://ayy.fi/wp-login.php

C.      Vad får man poäng för i bidragsansökan?

Enligt poängsättningsmodellen som finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842 Med ansökan bedöms bl.a. föreningens verksamhetsmängd och mångsidighet, gemenskaplighet och ansvarsfullhet. Utöver svaren på Tahlo utgör även bilagorna en väsentlig del av ansökan. En noggrannare poängutdelning finns i den av styrelsen godkända poängsättningsmodellen. Här finns också tips för att få extrapoäng.

D.      Svarsalternativen passar inte in på vår förening, vad ska jag göra?

Svara så gott som möjligt och följ planerna i verksamhetsplanen. Alla svarsalternativen kan inte fungera för alla 200 föreningar inom AUS så ytterligare preciseringar och tilläggsuppgifter kan läggas till i tilläggsuppgiftsfälten. Om föreningen anses ha uppgett felaktiga uppgifter kan årets bidrag avslås eller rätten till att ansöka om bidrag under följande ansökningsomgång. Ge även respons jarjestoasiat@ayy.fi.

E.       Hur gör jag en föreningsprofil?

Se noggrannare anvisningar här.

 F. Hur vet jag i vilken förteckning vår förening finns?

Se Tahlo-systemet, fliken Allmänt. Om ni är i första förteckningen kan ni ansöka om verksamhetsbidrag. Av övriga krävs endast föreningsanmälan.

F +. Var är knappen Skicka? När är jag redo?

Det finns ingen Skicka-knapp i Tahlo-systemet, men det räcker att du har sparat alla flikar efter att ha fyllt allt och lagt till de bilagorna.

 

BILAGOR OCH TILLÄGGSTID

G.      Jag har inte alla nödvändiga bilagor, vad ska jag göra?

Ansökningstiden är en hel månad för alla. Under den tiden hinner man göra de saknade dokumenten för i år och be om att få dokumenten för föregående verksamhetsår från era företrädare. Enligt en god föreningsförvaltning borde alla dessa dokument finnas hos föreningen. Om du har en välgrundad orsak för avsaknad av dokument, kan du be om tilläggstid före ansökningstiden slutar  jarjestoasiat@ayy.fi. Varje saknad bilaga minskar bidragsbeloppet. Det eventuella bidraget kan inte betalas om föreningen inte lämnat in nödvändiga bilagor senast 31.5.2019.

H.      Jag har inte föreningens stadgar, vad ska jag göra?

Se Bilagor i föregående års blankett i Tahlo (byt år i övre högra hörnet). Hittar du? Om ni inte har ändrat era stadgar kan ni lämna samma stadgar som bilaga för år 2019. Du kan även fråga av tidigare föreningsfunktionärer om dessa eller på Patent- och registerstyrelsen. Kom ihåg att  regelbundet spara en version av stadgarna. Om ni har en välgrundad orsak till avsaknad av bilagorna kan ni be om tilläggstid före ansökningstiden slutar jarjestoasiat@ayy.fi.

I. Jag har inte föregående årets ekonomidokument, vad ska jag göra?

Enligt en god föreningsförvaltning bör dessa dokument skapas årligen. På en månad hinner man långt. I Föreningsguiden finns tips i utbildningsmaterialavsnittet ”Förvaltning och ekonomi” samt ”Tjänster och info”. En välförklarad modell för upprättandet av balansräkningen och resultaträkningen finns i materialbanken i föreningsguiden. Om ni har en välgrundad orsak till avsaknad av bilagorna kan ni be om tilläggstid före ansökningstiden slutar jarjestoasiat@ayy.fi.

J.        Vårt verksamhetsår följer inte kalenderåret, vilka bilagor ska jag lämna in?

Dokumenten för pågående och föregående verksamhetsår. För de som följer kalenderåret är det bilagorna för år 2018 och 2019.  För föreningar vars verksamhetsår är sommar-sommar är den pågående verksamhetsperioden 2018 – 2019 och föregående 2017 – 2018.

K. Vi är en ny förening som ännu inte har dokument, vad ska jag göra?

Bilagorna för pågående år kan ni lämna in som normalt. För föregående år ska ni lämna in ett dokument där ni förklarar med ett par meningar verksamhetssituationen för föregående år eller noggrannare datum för grundandet av föreningen.

L.       Vår föreningsverksamhet håller på att avfalna och det finns inte några dokument från föregående år, vad ska jag göra?

Granska noggrant åt vilket håll föreningens verksamhet är på väg. Fortsätter verksamheten, piggnar den till i år eller falnar den av fortfarande? Om den hålls uppiggad lämna in dokumenten för det här året som normalt och för föregående årets dokument lämnar ni in ett dokument där ni med ett par meningar förklarar verksamhetssituationen för föregående år.

M.    Hur och för vad kan jag be om tilläggstid?

Föreningssektorn bedömer den välgrundade orsaken separat för varje förening. Be om tilläggstid innan ansökningstiden slutar jarjestoasiat@ayy.fi och berätta när ni kan lämna in bilagorna. Att börja göra ansökan sent är inte en giltig orsak för att få tilläggstid. Se noggrannare tips för avsaknad av dokument ovan.

N.     Årsmötet är för sent, vad ska jag göra?

Be om tilläggstid om ni inte får årets dokument godkända på årsmötet före utgången av mars. Föreningens möte kan även ordnas senare på hösten om det står så i era stadgar. Då finns det giltiga orsaker för att få tilläggstid.

 

ÖVRIGT

O.     Vi har en årsfest/ett fint projekt i år. Kan vi få ett större bidrag?

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens löpande verksamhet. Finansiering för alla projekt som faller utanför den ordinarie verksamheten och för nya idéer kan sökas från TTE-fonden (http://tter.ayy.fi/).

P.      Hur kan jag ge respons om ansökningsblanketten och för hela processen?

Den sista boxen i Tahlo under fliken Ansökan har plats för alla kommentarer och all respons. Du kan även sända respons på adressen jarjestoasiat@ayy.fi.

Q.     Hur länge tar det att behandla ansökningarna och anmälningarna?

Det är omöjligt att förutspå en exaktare tid. Vi får in många ansökningar och det finns endast två granskare som samtidigt sköter sina övriga arbetsuppgifter. Granskandet sker åtminstone under april månad men vi strävar att betala bidragen före sommaren. Om eventuella förseningar meddelas separat.

R. Varför kan jag inte granska min associations ansökningar för tidigare år?

Poängsättningsanvisningen har uppdaterats med några smärre ändringar och ansökningsblanketten förenklats. Nu krävs färre öppna svar och långa redogörelser eftersom de ersatts med flervalsfrågor. I de öppna fälten kan man ändå berätta om hur verksamheten utvecklats och om evenemang som inte nämns som alternativ. På grund av den här ändringen har applikationsfliken ändrats också under tidigare år, och de ursprungliga applikationerna för tidigare år kan inte ses.

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och föreningsanmälningen börjar fredag 1.3 kl. 12 och upphör söndag 31.3 kl. 23.59. Inledningsvis berättas om att göra föreningsanmälan och därefter om ansökningsprocessen för verksamhetsbidrag. I slutet finns tips och kontaktuppgifter för frågor.

 

VILKEN FÖRENINGSANMÄLAN?

Föreningar som verkar inom AUS måste göra en föreningsanmälan varje år. Det väsentliga här är att vi kontrollerar om föreningen fortfarande uppfyller de krav som AUS föreningsreglemente ställer. Den viktigaste bilagan är alltså de gällande stadgarna. Enligt föreningsreglementet kan en förening som inte lämnar in anmälan avlägsnas ur registret för de två påföljande åren på beslut av styrelsen.

Föreningsanmälan består av flikar som ska ifyllas och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– verksamhetsberättelsen för föregående år
– verksamhetsplanen för pågående år

 

HUR SKA JAG GÖRA EN FÖRENINGSANMÄLAN?

 1. Samla ihop alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen)
 2. Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till er styrelses epostadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor Mellanlagra varje flik separat.
 4. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor är föreningsanmälan bristfällig. Du kan be om tilläggstid för inlämning av bilagorna men det krävs en välgrundad betungade orsak. Sänd ett meddelande till jarjestoasiat@ayy.fi, och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. De försenade bilagorna måste i varje fall lämnas in hos AUS före 31.5.2019.
 5. Fint, nu är allt klart! Du har nu gjort den krävda föreningsanmälan.
 6. Dessutom kan du uppdatera eller skapa en föreningsprofil för din förening på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner! Här finns noggrannare anvisningar för att uppdatera profilen: https://ayy.fi/sv/foreningar/tjanster/verksamhetsbidrag/

 

VILKET VERKSAMHETSBIDRAG?

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens fortlöpande verksamhet. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidragen ansöks i mars och de poängsätts enligt poängsättningsmodellen  för verksamhetsbidragen (pdf).  Om föreningen gör sin verksamhetsbidragsansökan enligt anvisningarna har även föreningsanmälan gjorts, vilket krävs av alla.

Ansökan om verksamhetsbidrag består av en ansökningsblankett som fylls i och av de bilagor som krävs. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– bokslutet för föregående år (består av resultaträkningen och balansräkningen)
– verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår
– verksamhetsplanen för pågående år
– budgeten för pågående verksamhetsår

Dessutom är en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats en förutsättning för att ett eventuellt bidrag kan utbetalas.

 

HUR ANSÖKER JAG OM VERKSAMHETSBIDRAG?

 1. Samla alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget)
 2. Logga in i Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med din förenings koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll noggrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Ansökan, Lokaler och Bilagor. Mellanlagra varje flik separat. Ansökan kan göras ett steg i taget. Om ni är en särställd förening ska ni även fylla i fliken Särställning (inverkar inte på bidragsansökningen men ifyllandet är en förutsättning för utbetalning av bidraget).
 4. Fliken Ansökan har förnyats. Märk att ansökningsblanketten är den samma för alla föreningar som verkar inom AUS och i svarsalternativen har specificerats all möjlig specialverksamhet som kan finnas på föreningen. Du kan berätta noggrannare om det i de öppna svarsfälten.
 5. OBS! För att uppnå det maximala antalet poäng krävs inte att aktiviteter ordnas varje vecka inom varje delområde.
 6. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor minskar varje saknad bilaga bidragssumman. Böterna kan förhindras genom att be om tilläggstid för inlämnandet av bilagorna men för det krävs en välgrundad betungande orsak. Sänd ett meddelande till jarjestoasiat@ayy.fi, och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. Ett eventuellt bidrag kan inte betalas om föreningen inte har lämnat in de nödvändiga bilagorna före 31.5.2019.
 7. Uppdatera din föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner! Närmare anvisningar för profiluppdateringen: https://ayy.fi/sv/foreningar/tjanster/verksamhetsbidrag/
 8. Fint, nu är allt klart! Du har nu ansökt om bidrag och gjort den krävda föreningsanmälan.

Fyll i alla uppgifter på ansökningsblanketten enligt den verksamhet som beskrivits i er verksamhetplan. Om föreningen anses ha gett felaktiga uppgifter kan årets bidrag avslås eller rätten att ansöka om bidraget under följande ansökningsomgång.

 

TIPS

 1. Förhandsförberedelser:
  Före i fyllandet av Tahlo kan du göra en del saker i förväg. De finns listade här.
  Om ansökningstiden närmar sig sitt slut lönar det sig att direkt gå in på Tahlo och fylla i alla flikar noggrannt samt lägga till alla nödvändiga bilagor enligt anvisningarna.
 2. Reservera tid och mellanspara!
  Du kommer väl ihåg att börja i tid för det krävs allehanda bilagor och det lönar sig att reservera tid för ifyllandet av blanketter. Det lönar sig att spara Tahlos flikar varje gång ändringar görs. Du kan fortsätta uppdatera uppgifterna ända tills blanketten stängs 31.3 så du behöver inte göra allt på en gång.
 3. Ansökningsblanketten har förnyats
  Fliken består mer än tidigare av ikryssningsalternativ. Således behöver man inte i textrutorna redogöra för verksamheten utan kan mer beskriva den verksamhet som inte framgår ur alternativen. Märk dock undantagen i de delarna som finns i slutet som kräver konkreta exempel utöver ikryssning. Syftet med förnyandet är att öka föreningarnas jämställdhet och underlätta arbetsmängden.
 4. Ett allmänt tips är att spara lösenordet till TAHLO eftersom föreningen kommer att behöva det också nästa år.

 

PROBLEM?

Svar på de vanligaste frågorna finns här.

 

VARIFRÅN FÅS MER INFORMATION?

AUS föreningssektor (jarjestosektori@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidrag. Det lönar sig att ställa sina frågor direkt när sådana uppstår. De sista frågorna lönas att ställas senast torsdag 28.3 så att vi hinner besvara dem under fredagen. Föreningssektorn når du också på telefonnumret 050 520 9442 (vardagar).

Om du upplever problem med tjänsten, till exempel stavfel eller andra konstigheter, kan du rapportera dem till adressen jarjestoasiat at ayy.fi.

Verksamhetsbidragen och föreningsanmälningarna behandlas så snabbt som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.  Om eventuella förseningar informeras särskilt.