Regler och skyldigheter


Kategorier

Föreningsbrev vecka 14/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen  http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 14/2019

Nu är de sista stunderna inne för bidragsansökan och föreningsanmälan! (punkt 1)! Ni ser väl till att er förening får dessa saker gjorda före söndag så att ni i lugn och ro kan få valborgskänsla med de kommande valborgsevenemangen (punkt 3).

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

29.3 Deadline för anmälningar om Otaxadministratörerna (punkt 2)
31.3 Bidragsansökningstiden och föreningsanmälan upphör (punkt 1 och anvisningar https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/ )
3.4 Öppet möte för konstnärlig verksamhet 3.4  https://ayy.fi/sv/blog/events/oppet-mote-for-konstnarlig-verksamhet/
14.4 Riksdagsval (https://ayy.fi/vaalit)
17.4 AUS delegationsmöte 4/2019 (http://ayy.fi/live)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälningar avslutas i övermorgon, agera NU!
2. Gör föreningens administratörsanmälan IDAG
3. AUS evenemangsdatum för kännedom
4. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
5. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
6. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?
7. På AUS blogg: Hälsningar från St Michel

 

1. Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälningar avslutas i övermorgon, agera NU!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och inlämning av föreningsanmälningen upphör I ÖVERMORGON söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

 

OBS!
– Om föreningen inte gör en föreningsanmälan på två år kan föreningen avlägsnas ur AUS föreningsregister och därmed upphör tjänsterna.
– Försenade verksamhetsbidragsansökningar beaktas inte.
– Varje avsaknad bilaga minskar bidragsbeloppet. Före ansökningstiden upphör ska tilläggstid bes om för eventuella försenade bilagor och det ska finnas en välgrundad orsak för förseningen. Skicka ett meddelande (jarjestoasiat@ayy.fi)

AUS föreningssektor svarar inte på frågor under veckoslut, men du kan läsa de vanligaste frågorna med svar här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/28/faq-verksamhetsbidrag-och-foreningsanmalningar/

 

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:
-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll noga i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Om ni är en särställd förening ska ni också fylla i fliken Särställning. Uppdatera föreningens föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder.   Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan eftersom försenade ansökningar inte beaktas.

Kämpa på med finesserna!

 

 

2. Gör föreningens administratörsanmälan I DAG
Är föreningens webbplats på AUS server? Nu är det återigen den tiden på året som Otaxadministratörsanmälan ska göras. Deadline för anmälningar om administratörerna är 29.3, koderna låses 1.4. Om du vet att du kommer att behöva mer tid för ifyllandet tar du väl kontakt tietotekniikka@ayy.fi så förlänger vi era användarkoder med en månad.

I år behandlas anmälningarna noggrannare än under föregående år.  Vi ber att fästa speciell uppmärksamhet vid gamla funktionärers åtkomst och på att rensa innehållet på www-datamappen.

Administratörsanmälan finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/it/yllapitajailmoitus/

Hälsar,
AUS IT

 

3. AUS evenemangsdatum för kännedom
De frivilliga och arbetstagarna i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt datum för att ni bättre ska kunna planera andra evenemang. Välkommen med!

Wapputbyte till Tammerfors 15.4 https://www.facebook.com/events/791123701271281/
Tutorutbildningar 17 – 18.4
Sitstävlingen 20.4 https://www.facebook.com/events/2295608497163781/
Aalto Open Air 23.4
Phuxspexet 29.4
Inledning av Walpurirundan och Nattjäynä 29.4
Walpurirundan 29.4
Walpurirundans och Wappfestivalens efterfest 29.4
Utlysningen av Wappenjippot 30.4
Havis Amandas mösspåläggning 30.4.
Dipoliwappen 30.4.
Bytalko 4.5
Tutorutbildningar 6-7.5
Floradagen 13.5
AUS 9:e årsfest 18.5 https://www.facebook.com/events/236007250677458/

Kolla in även valevenemangen här: https://ayy.fi/vaalit

Om ni har frågor om evenemangen kan ni kontakta kultursektorn på kulttuuri(a)ayy.fi eller när det gäller tutorutbildningen AUS styrelsemedlem med ansvar för nya studerande, Anna Halsas på anna.halsas(a)ayy.fi.

 

4. Föreviga din bild i AUS fotomosaik!
Föreviga din bild i AUS fotomosaik! Ledningsgruppen för AUS konstnärliga verksamhet producerar ett fotomosaikverk av studenternas och studentföreningarnas fotografiarkiv till äran av Valborg. Verkets tema är ”Wappen”, så vi söker bilder med valborgsmotiv eller bilder som är tagna på studenter, studentliv och övrigt under valborg.

Forska och gräv bland ditt eller föreningens bildarkiv och sänd in bilder. Vi behöver hundratals bilder så bilderna behöver inte utgallras, nu är det mängden som räknas! Du kan skicka in bilder fram till 11.4 med nedanstående blankett.

https://lomake.ayy.fi/taide/photo-mosaic-wappu/

 

5. Påminnelse för föreningar om möjligheten att använda Kide.appen till AUS avtalspris
AUS har samarbetat med biljettförsäljnings- och anmälningstjänsten Kide.appen (tidigare Bailataan.fi) sedan läsåret 2016/2017.

Kide.appen erbjuder en anmälnings- och biljettförsäljningstjänst för föreningar, gillen och andra klubbar samt en näthandel och verktyg för medlemsregister och medlemsförsäljning. Tjänsten passar för både stora och små evenemang oberoende av utbildningsområde eller föreningens storlek och den kan användas för enkla anmälningar och vid sidan av biljettförsäljning även för sitsar, appron, kryssningar och andra evenemang. Med Kide.appen kan evenemangsanmälningarna samlas privat med en länk eller marknadsföra evenemang offentligt.

AUS har avtalat om ett tätare samarbete med Kide-tjänsten. Genom samarbetet får alla föreningar i studentkårens medlemsregister möjligheten att bl.a. förverkliga sina tjänster, samla anmälningar och sälja biljetter förmånligt och smidigt både via webbläsaren och mobilapplikationen.

Tjänsten kan tas i bruk genom att skapa ett konto för föreningen på adressen https://kide.app/sales. Ett separat skriftligt avtal behövs inte upprättas med serviceleverantören.

Det överenskomna samarbetspriset med Kide-tjänsten är 2%+0,15 € per såld biljett (norm. 2,95 %+0,25 € per såld biljett). I servicepaketet ingår gratis kundservice och stöd.  Månadsavgifter eller övriga kostnader ingår inte i avtalet.

Mer information om tjänsten och systemegenskaperna ger Kassu La Habana Reyes 045 6313726, kassu@treanglo.com och Tommi Manninen, 045 1146095, tommi@treanglo.com.

Kide.appen är Finland populäraste biljettförsäljningskanal för studerandeevenemang. Den används av över 350 studerandeföreningar i 20 städer och av över 120 000 studerande runt om i Finland. Tjänsten har planerats speciellt för att svara på studerandeföreningars behov och lämpar sig för olika stora evenemang och för förverkligandet av studerandeföreningarnas tjänster. Läs mer på adressen https://kide.app.

 

6. Hur anser du att teknologkulturen borde befrämjas?

Har du ett magnifikt förslag på hur teknologkulturen i Otnäs borde befrämjas? Berätta om din idé med denna blankett: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ide-for-teknologkulturen/

I slutet på förra året donerade Tekniikan akateemiset 33 700 euro för befrämjandet av teknologkulturen. Idéförslag har samlats på olika workshops och nu får alla medlemmar i teknologsamfundet berätta om sina idéer med hjälp av blanketten. Vad tycker du att bäst skulle främja teknologkulturen? Din idé får kosta vad som helst mellan 1-  30 000 euro. Enkäten är öppen fram till 7.4.

Läs mer om TEK:s donation (på finska): https://lehti.tek.fi/index.php/opiskelijat/tek-lahjoitti-teekkarikulttuurille-100-000-euroa

Om du har frågor om projektet, eller vill kommentera något eller framföra en större idé, ta kontakt med projektteamet essi.puustinen@ayy.fi, lauri.jurvanen@ayy.fi  och anna.halsas@ayy.fi.


7. På AUS blogg: Hälsningar från St Michel

Största delen av studerandena vid Aalto-universitetet studerar nuförtiden i Otnäs i Esbo, men en liten grupp kandidatstuderande vid handelshögskolan befinner sig i St Michel. Läs Probba ry:s chefredaktör Simo Halmes hälsningar från början av året på AUS blogg:https://ayy.fi/blogi/2019/03/08/halsningar-fran-st-michel/?lang=sv

Kom ihåg att ha kontakt med St Michel om ni vill bjuda in dem på era evenemang eller vill åka på besök till St Michel eller delta i evenemangen där. Du styrelsens kontaktuppgifter här: http://probba.org/probba-board/

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen(a)ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 10/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 10/2019

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälan börjar NU! Se noggrannare anvisningar i utlysningen och börja i tid: https://ayy.fi/blog/2019/02/27/yhdistysilmoitukset-ja-ayyn-toiminta-avustus-2019/ (punkt 1)


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

1.3. Ansökningstiden för verksamhetbidrag börjar (punkt 1)
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar (punkt 1)
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (punkt 2, https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)
10.3. Tiden för att föreslå vem som ska få AUS uppvaktning upphör (https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/)
21.3. AUS delegationsmöte 3/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 7  förhttps://tter.ayy.fi/)
28.3 Sista dagen  för att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälan (jarjestoasiat@ayy.fi)
31.3. Bidragsansökning och föreningsanmälan avslutas

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
6. Lösningsförslagen för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras av delegationen
7. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats!
8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändring och DI-kunskaper som förändringsaktör

 

1.  Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och föreningsanmälningen börjar fredag 1.3 kl. 12 och upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet  och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:

-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll nogrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Föreningar med särställning ska också fylla i fliken Särställning. Uppdatera din förenings föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.

 

 

2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
På fastlagstisdagen 5.3 samlas studenterna återigen på Ulrikasborgsbacken för att njuta av pulkaåkning, musik, tävlingar och annat roligt program. Vi bjuder in alla föreningar för att göra dagen ännu magnifikare. Så gräv fram era tält ur förråden och ta med er era åkdon och kom med!

Kontakta oss per e-post om ni vill delta i evenemanget som förening, eller behöver en tältplats och/eller el info@laskiaisrieha.fi.

Mer info om evenemanget finns på Facebook https://www.facebook.com/events/1132008500340004/ och på adressen laskiasrieha.fi.

 

3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
Inverka på tidpunkten för Otnäsnatten och anmäl ditt preliminära intresse för att arrangera delprogram med nedanstående blankett!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8gelqUeg23k_tBmr4Tl7IOrOVUMU82N1VDTUE5NUpIWUhPSzBVV0VFODZVRS4u

 


4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
Vet du någon som är en Aalto-samfundets pionjär, fördomsfri brobyggare eller tvärvetenskaplig jobbare och slitare som skulle förtjäna erkännande? Du kan föreslå vem som ska få Aalto-universitetets studentkårs uppvaktning i 2019.

Man kan skicka in sina föreslag till 10.3. Uppvaktningsarbetsgruppen föreslår de som slutligen får uppvaktningen till styrelsen därefter. Uppvaktningen kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.

Läs mer om och skicka in dina föreslag: https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/

Skulle du hellre vilja vara med och besluta vem som ska få uppvaktning? Ansök till uppvaktningsarbetsgruppen nu. Uppvaktningsarbetsgruppens uppgifterna är att mottaga förslag till uppvaktningsmottagare, behandla förslagen och föreslå de som slutligen får uppvaktningen till AUS styrelsen.

Styrelsen söker efter motiverade studenter från olika bakgrunder. Man kan ansöka här (på finska, översättning kommer snart): https://lomake.ayy.fi/hallinto/hakemuslomake-huomionosoitustyoryhmaan/

 

5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
Diskuterar ni likabehandling på er förening? Funderar ni på de bästa metoderna för att ordna evenemang, göra en likabehandlingsplan eller funderar ni exempelvis på föreningslokalernas tillgänglighet? Funderar ni på metoder för att förebygga och ingripa i osaklig behandling och trakasserier?

Det lättaste sättet att få mer information om utvecklandet av likabehandling på föreningen är att bekanta sig med avsnittet likabehandling i AUS förnyade föreningsguide   https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv

Det finns mer information om likabehdanlingsplanering för föreningar och upprättandet av en likabehandlingsplan på Allianssis webbplats (på finska) https://www.alli.fi/palvelutyhdenvertaisuus/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu

Om ni vill diskutera om utvecklandet av likabehandlingen, metoder för att förebygga trakasserier eller skulle vilja ha information och utbildning om ämnet på er förening kan ni ta kontakt med AUS intressebevakningssakkunniga Lauri Jurvanen som ansvarar för likabehandling lauri.jurvanen@ayy.fi 050 520 9418

 

6. Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet diskuteras av delegationen
Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet presenterades på delegationsmötet 28.2. Delegationen höll en remissdebatt om modellerna och syftet var att få delegationens riktning för vilka lösningar som ska främjas i projektet. Det lönar sig alltså att se inspelningen från delegationens möte på adressen ayy.fi/live.

Lösningsförslagen uppdateras i mötesmaterialet: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468739

Närmare information om projektets mål finns i projektarbetaren Elina Nieminens presentation (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

Mer information:  Projektsamordnare Elina Nieminen, elina.nieminen(a)ayy.fi, tfn 0406819612.

 

7. TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats!
TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Man kan ansöka om bidrag från TTER på två sätt: genom ansökningsrundorna som ordnas ca tre gånger om året och genom den fortlöpande ansökningen som är öppen under terminerna. Genom den fortlöpande ansökningen kan du ansöka om bidrag på högst 2000 €, medan storleken på projektbidragen i de egentliga ansökningsrundorna inte är begränsade.

Ansökningstiden går ut söndagen 24.3.2019 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den finns på fondens nätsidor på adressen tter.ayy.fi. Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/tter/

 

8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
Hej alla!

Vi på Arkitektgillet inspirerades av Inkubios förslag; Ilmastoveivi-utmaningen och bestämde oss för att utmana er alla att bli vegetarianer under vecka 11!

Matkonsumtionen med boende och trafik utgör de tre största privata miljöbelastningarna så våra matvanor har en stor betydelse för att minska vårt kolavtryck. Så som Inkubio konstaterade i sitt meddelande, ökar betydelsen för klimatpåverkan när vi gör tillsammans och större förändringar fås till stånd. På grund av det vill vi utmana er alla att äta vegetariskt under en hel vecka och som en extra utmaning bestämde vi att enbart  äta vegankost  under ifrågavarande vecka!

I bakgrunden för vegetarianutmaningen ligger tanken att uppmuntra alla att fundera över sina egna matvanor och under en vecka undvika den genomsnittliga dietens större miljöbelastning, alltså köttprodukter.

Ilmastoveivi är en kampanj var syfte är att få Finland att effektiv utnyttja sin EU-ordförandeperiod till förmån för klimatet. Här kan du läsa mer om Ilmastoveivi och underteckna adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Välkommen att äta ansvarsfullt med oss 11 – 17.3! Ni hittar oss på sociala medier och kan dela era egna erfarenheter med följande hashtags: #vegeviikko11
#univeivi #ilmastoveivi2019

För morgondagen
Arkitektgillets styrelse

 

9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändringen och DI-kunskaper som förändringsaktör
Att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader kräver enorma åtgärder av alla och sist men inte minst av tekniskt högutbildade. Klimatförändringen för med sig nya krav för såväl arbetstagare, samhället som för näringslivet.

Hurdana kunskaper kräver förändringen? Hur har utbildningen redan reagerat och hur reagerar den i fortsättningen?

Välkommen och diskutera detta och andra aktuella frågor om den tekniska universitetsutbildningen på Tekniikan akateemisets seminarium med de tekniska universiteten. Talare om temat är keynote-talarna Mika Anttonen, Max Mickelsson och Mikko Dufva. Seminariet lämpar sig speciellt för studieansvariga, ordförande och för dem som är intresserade av klimatteman.

Mer information och anmälan före 8.3: https://education.tek.fi/

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk. OBS! Föreningsbrevet är på semester nästa vecka och återkommer igen 15.3.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 26/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 26/2018

Sista veckan att lämna in föreningsanmälningar som fattas! Observera att tiden lite överraskande går ut mitt på fredagen kl. 12. Efter nästa vecka tar föreningsbrevet sommarlov, så skicka era sista infotexter senast kl. 10 på onsdagen till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Ha en skön midsommarhelg!

 

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
29.6 kl. 12 Efteranmälningstiden för föreningar går ut (punkt 1 och anvisningar)
30.6 AUS lokalenkät för föreningar stängs (punkt 2)
30.6 Ansökningstiden går ut för Otnäs natt-samfinansiering https://otnasnatt.fi/
3.7 SmökkiAfterwork och beachvolleyturnering (punkt 5)
31.7 Enkäten om AUS påverkansarbete stängs (direkt till enkäten https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/beratta-om-dina-ideer-for-aus-paverkansarbete/)

Nyhetsbrevets innehåll
1. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast 29.6 kl. 12!
2. Hurdana lokaler behöver er förening? Påverka genom att svara på enkäten!
3. Bidrag genom AUS för Otnäs natts delevenemang fram till slutet av juni
4. Servicebyråns sommaröppettider
5. SmökkiAfterwork och volleybollturneringen Smökki Cup 3.7
6. AUS nya loggor ute
7. AUS uppfyller GDPR

 

1. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast den 29.6 kl. 12
Varje förening inom AUS ska årligen lämna in en föreningsanmälan. Föreningar som ännu inte lämnat in sin föreningsanmälan för 2018 ska göra det senast 29.6 kl. 12.00. Det går inte längre att ansöka om verksamhetsbidrag. Om en förening missat tidsfristen för anmälningen två år i rad kan den strykas helt ur studentkårens föreningsregister.

Föreningsanmälningarna lämnas i tjänsten TAHLO på adressen http://tahlo.ayy.fi/. Inloggningen sker med föreningens eget användar-ID och borttappade lösenord kan återställas till den e-postadress som föreningen angett som gemensam adress på sidan https://tahlo.ayy.fi/password_reset/.

Fyll noggrant i alla uppgifter på flikarna Allmänt, Styrelsen, Lokaler och Bilagor. Du kan fortsätta uppdatera uppgifterna ända tills blanketten stängs 29.6 kl. 12, så du behöver inte göra allt på en gång. Programmet sparar ändringar innan du lämnar en flik i blanketten!

När du gör en föreningsanmälan behöver du bilagorna
*   de gällande stadgarna
*   verksamhetsberättelsen för år 2017
*   verksamhetsplanen för år 2018
*   listan över funktionärer

Kom ihåg att uppdatera föreningens profil på AUS webbplats. Här finns närmare anvisningar för föreningarna: https://ayy.fi/sv/blog/2018/02/28/inlamningen-av-foreningsanmalan-och-ansokan-om-verksamhetsbidrag/. Vid frågor och problem kan du kontakta organisationssektorn (jarjestoasiat at ayy.fi)

 

2. Hurdana lokaler behöver er förening? Påverka genom att svara på enkäten!
Hur nöjda är ni med de lokaler AUS erbjuder föreningarna? Vilka nya lokaler eller tjänster saknar er förening? Vilka önskemål har ni när det gäller Studentcentrumet?

Svara på enkäten till föreningarna om de lokaler AUS erbjuder senast den 30.6 så gör ni er röst hörd! Svaren utnyttjas i planeringen av Studentcentrumet och AUS andra framtida lokaler.

Svara här: https://lomake.ayy.fi/fi/tilakysely/

Bland alla föreningar som svarat under juni lottar vi ut en gratis bokning av en valfri evenemangslokal (med undantag för Servin mökki och Strandbastun). Priset ska utnyttjas inom år 2018.

 

3. Bidrag genom AUS för Otnäs natts delprogram fram till slutet av juni
Otnäs natt är en tvärvetenskaplig, avgiftsfri campusfestival som ordnas för första gången lördagen den 6 oktober. Alla intresserade föreningar inom AUS kan delta genom att ordna kreativt program. Ett tiotal aktörer har redan anmält sig.

Det enklaste sättet att få ekonomiskt stöd för sitt program är att lämna in en ansökan senast den 30 juni med blanketten på webbplatsen www.otnasnatt.fi. Det finns ingen övre gräns för bidraget och ansökningarna behandlas från fall till fall. Nu kan du förverkliga dina vildaste kreativa idéer! Dessutom ställer AUS avgiftsfritt sina egna och samarbetspartnernas lokaler till programarrangörernas förfogande.

Delprogrammet kan bestå av vad som helst så länge det har något att göra med konstnärlig eller kreativ verksamhet – en utställning, livemusik, en dansworkshop eller till exempel poesikaraoke. Bara fantasin och fysikens lagar sätter gränserna.

Läs mer om Otnäs natt, sök bidrag och anmäl dig som arrangör: https://otnasnatt.fi/

Mer info och råd för att ordna program får ni på adressen tero.uuttana (a) ayy.fi

 

4. Servicebyråns sommaröppettider
AUS servicebyrå i Otnäs betjänar under sommaren med avvikande öppettider:

– Stängt på midsommarafton fre 22.6 och 9.7–27.7 (obs. nyckeljouren för evenemangslokaler måndagar kl. 14–17)
– Telefontjänsten för boendeärenden är stängd måndagen den 2 juli och onsdagen den 1 augusti.
– Kassans avvikande öppettider i sommar: vardagar den 2–6 juli kl. 12–14

Servicebyråns alla öppettider och kontaktuppgifter finns på AUS webbplats: https://ayy.fi/sv/kontaktuppgifter/#Otn%C3%A4s

 

5. SmökkiAfterwork och beachvolleyturneringen Smökki Cup 3.7
Otnäsborna har var och en på sitt sätt gått på sommarbete. Vi har observerat lindriga abstinenssymptom efter den intensiva våren. Kompisarna som jobbar eller kämpar med sina avhandlingar syns inte till. Vad göra?

Svaret är enkelt: Må bra-kommitténs SmökkiAfterwork den 3 juli! Samla alla dina kompisar oavsett om de jobbar eller studerar och njut av sommaren, snäppet finare drycker och det bästa sällskapet efter en ansträngande tisdag. I julihettan bjuder Pub Smökki på bl.a. VM-fotboll, snacks, en autentisk PubQuiz och mycket annat! Vi säljer förfriskningar och snacks som betalas kontant.

I samband med SmökkiAfterwork ordnar Aavas motionsutskott också en beachvolleyturnering. Mer info här: https://www.facebook.com/events/394287647757015/

I korthet:
Vad: Otnäs gemensamma afterwork!
När: Tisdagen den 3 juli från kl. 17
Var: Smökki, Bistervägen 4
Varför: Sommar och afterwork i skönt sällskap!
FB-evenemang: https://www.facebook.com/events/172285916784689/

 

6. AUS nya loggor ute
I början av 2018 fick Aalto-universitets studentkår för första gången en varumärkesstrategi. Den utgår från tanken att AUS möjliggör världens bästa studentliv.

I samband med varumärkesarbetet fick kåren en ny visuell profil och nya logotyper som nu finns tillgängliga för föreningarna på adressen https://inside.ayy.fi/display/KUV/AYY+Logot. Om er förening använder AUS logo i sitt material, till exempel på webben, i en tidning eller i en phuxguide, ber vi att ni uppdaterar loggorna före det nya läsåret börjar. På samma sida finns också anvisningar om den visuella profilen.

Om du vill veta mer om AUS varumärkesstrategi kan du läsa artikeln på sidorna 40–41 i det senaste numret av AINO. Där berättar AUS styrelseordförande Noora Vänttinen hur det nya varumärket togs fram och vilka tankar den nya logotypen bygger på: https://issuu.com/aino-lehti/docs/aino2_2018_issuu.

 

7. AUS uppfyller GDPR
EU:s allmänna dataskyddsförordning dvs. GDPR trädde i kraft fredagen den 25 maj 2018. AUS har förberett sig på många sätt för att skydda medlemmarnas personuppgifter.

Dataskyddsbeskrivningarna och kontaktpersonerna för AUS personuppgiftsregister finns på adressen https://rekisterit.ayy.fi/

AUS har utbildat sin personal och sina föreningar om dataskyddsförordningen. Här kan du läsa anvisningarna och exemplen för föreningarna: https://inside.ayy.fi/display/TIET/Tietosuoja (kräver inloggning med Aalto-id)

Observera att du kan avprenumerera om du inte längre vill få AUS föreningsbrev genom att följa anvisningarna nere på den här sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Föreningsbrev vecka 25/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset


Det här är AUS föreningsbrev vecka 25/2018

Några veckor kvar att lämna in föreningsanmälningar som fattas! Kom ihåg att svara på enkäten om föreningarnas lokalönskemål och skicka in åsikter om AUS riktlinjer för påverkansarbetet. De föreningar som hyr AUS-lokaler på sommaren bör också kolla servicebyråns sommaröppettider.

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
29.6 kl. 12 Efteranmälningstiden för föreningar går ut (punkt 1 och anvisningar)
30.6 AUS lokalenkät för föreningar stängs (punkt 2)
30.6. Ansökningstiden går ut för Otnäs natt-samfinansiering (https://otnasnatt.fi/)
3.7. SmökkiAfterwork och beachvolleyturnering (punkt 4)
31.7 Enkäten om AUS påverkansarbete stängs (punkt 5 och direkt till enkäten)

Nyhetsbrevets innehåll
1. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast 29.6 kl. 12!
2. Hurdana lokaler behöver er förening? Påverka genom att svara på enkäten!
3. Servicebyråns sommaröppettider
4. SmökkiAfterwork och volleybollturneringen Smökki Cup 3.7
5. Berätta om dina idéer för AUS påverkansarbete

 

1. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast den 29.6 kl. 12
Varje förening inom AUS ska årligen lämna in en föreningsanmälan. Föreningar som ännu inte lämnat in sin föreningsanmälan för 2018 ska göra det senast 29.6 kl. 12.00. Det går inte längre att ansöka om verksamhetsbidrag. Om en förening missat tidsfristen för anmälningen två år i rad kan den strykas helt ur studentkårens föreningsregister.

Föreningsanmälningarna lämnas i tjänsten TAHLO på adressen http://tahlo.ayy.fi/. Inloggningen sker med föreningens eget användar-ID och borttappade lösenord kan återställas till den e-postadress som föreningen angett som gemensam adress på sidan https://tahlo.ayy.fi/password_reset/.

Fyll noggrant i alla uppgifter på flikarna Allmänt, Styrelsen, Lokaler och Bilagor. Du kan fortsätta uppdatera uppgifterna ända tills blanketten stängs 29.6 kl. 12, så du behöver inte göra allt på en gång. Programmet sparar ändringar innan du lämnar en flik i blanketten!

När du gör en föreningsanmälan behöver du bilagorna
*   de gällande stadgarna
*   verksamhetsberättelsen för år 2017
*   verksamhetsplanen för år 2018
*   listan över funktionärer

Kom ihåg att uppdatera föreningens profil på AUS webbplats. Närmare anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2018/02/28/inlamningen-av-foreningsanmalan-och-ansokan-om-verksamhetsbidrag/

Vid frågor och problem kan du kontakta organisationssektorn (jarjestoasiat at ayy.fi)

 

2. Hurdana lokaler behöver er förening? Påverka genom att svara på enkäten!
Hur nöjda är ni med de lokaler AUS erbjuder föreningarna? Vilka nya lokaler eller tjänster saknar er förening? Vilka önskemål har ni när det gäller Studentcentrumet?

Svara på enkäten till föreningarna om de lokaler AUS erbjuder senast den 30.6 så gör ni er röst hörd! Svaren utnyttjas i planeringen av Studentcentrumet och AUS andra framtida lokaler.

Svara här: https://lomake.ayy.fi/fi/tilakysely/ eller https://lomake.ayy.fi/fi/space-survey-for-associations/

Vi ska dra lott mellan de deltagande organisationerna och som pris har vi en gratis användningsgång till en valfri AUS’s lokal (exclusive Servin Mökki och Strandbastun) under året 2018.

 

3. Servicebyråns sommaröppettider
AUS servicebyrå i Otnäs betjänar under sommaren med avvikande öppettider:

– Stängt på midsommarafton fre 22.6 och 9.7–27.7. (obs. nyckeljouren för evenemangslokaler måndagar kl. 14–17)
– Telefontjänsten för boendeärenden är stängd måndagen den 2 juli och onsdagen den 1 augusti.
– Kassans avvikande öppettider i sommar: vardagar den 2–6 juli kl. 12–14

Servicebyråns alla öppettider och kontaktuppgifter finns på AUS webbplats: https://ayy.fi/sv/kontaktuppgifter/#Otn%C3%A4s

 

4. SmökkiAfterwork och beachvolleyturneringen Smökki Cup 3.7
Otnäsborna har var och en på sitt sätt gått på sommarbete. Vi har observerat lindriga abstinenssymptom efter den intensiva våren. Kompisarna som jobbar eller kämpar med sina avhandlingar syns inte till. Vad göra?

Svaret är enkelt: Må bra-kommitténs SmökkiAfterwork den 3 juli! Samla alla dina kompisar oavsett om de jobbar eller studerar och njut av sommaren, snäppet finare drycker och det bästa sällskapet efter en ansträngande tisdag. I julihettan bjuder Pub Smökki på bl.a. VM-fotboll, snacks, en autentisk PubQuiz och mycket annat! Vi säljer förfriskningar och snacks som betalas kontant.

I samband med SmökkiAfterwork ordnar Aavas motionsutskott också en beachvolleyturnering. Mer info här: https://www.facebook.com/events/394287647757015/

I korthet:
Vad: Otnäs gemensamma afterwork!
När: Tisdagen den 3 juli från kl. 17
Var: Smökki, Bistervägen 4
Varför: Sommar och afterwork i skönt sällskap!
FB-evenemang: https://www.facebook.com/events/172285916784689/

 

5. Skicka in dina idéer om AUS påverkansarbete
I år ser Aalto-universitetets studentkår över sina policydokument. Samtidigt slås de nuvarande separata policydokumenten ihop till ett dokument. I vilka samhällsfrågor borde vi uttryckligen vara aktiva?

Genom att delta i enkäten kan du föra fram nya initiativ och idéer i beredningen:
https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/kerro-ideasi-ayyn-vaikuttamislinjoista/

Svarstiden går ut den 31 juli. Mer information ger chefen för påverkan och kommunikation: heikki.isotalo(a)ayy.fi

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev för vecka 3/2017

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 2/2018

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer.

12.1. Deadline för anmälningar till Vinterdagen

16.1. Vinterdagen (se 1)

21.1. TTER:s DL (se 2)

Nyhetsbrevets innehåll

 1. Ordna program på Vinterdagen 16.1
 2. TTER:s första ansökningsrunda för år 2018 har öppnats!
 3. Ändringar i AUS föreningsreglemente
 4. Presentationerna från AUS föreningsutbildning på webben
 5. Save the date: säkerhetsutbildning 26.1.2018

  

 1. Ordna program på Vinterdagen 16.1

Hej och gott nytt år!

Vintern, snön och det nya året betyder att det är dags för Vinterdagen igen! Som vanligt behöver Vinterdagen också programarrangörer. Alla föreningar, gillen och ISOpersoner är varmt välkomna att sätta upp kontroller för förstaårsstudenterna. Tipsrundan ordnas på tisdag 16.1 och kontrollerna är öppna mellan kl. 14.30 och kl. 17.30. Otnäs bastur står varma från och med kl. 17 och After Ski-efterfesten börjar i Smökki kl. 20.00.

Anmäl din kontroll senast fredag 12.1 med formuläret: http://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/talvipaivan-rastinpitajaksi-checkpoint-for-winter-day-16-1/

Mer om evenemanget finns också på Facebook: https://www.facebook.com/events/152910288672536/

Tveka inte att ta kontakt om ni har frågor!

 

Med vänliga hälsningar,

Lauri Nyrhilä

Phuxmajor

Aalto-universitetets studentkår AUS

+358 40 1959210 | lauri.nyrhila@ayy.fi

 

 1. TTER:s första ansökningsrunda för år 2018 har öppnats!

TTER:s första ansökningsrunda för år 2018 har öppnats! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Man kan ansöka om bidrag från TTER på två sätt: genom ansökningsrundorna som ordnas ca tre gånger om året och genom den fortlöpande ansökningen som är öppen under terminerna. Genom den fortlöpande ansökningen kan du ansöka om bidrag på högst 2000 €, medan storleken på projektbidragen i de egentliga ansökningsrundorna inte är begränsade.

Ansökningstiden går ut söndagen 21.1.2018 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den finns på fondens nätsidor på adressen tter.ayy.fi. Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/tter/hakulomake/

Ansökningstiderna för alla ansökningsrundor vår 2018 och annan tilläggsinformation hittar du på TTER:s nätsidor. Kolla även Facebook-sidorna på adressen www.facebook.com/tterahasto.

 

 1. Ändringar i AUS föreningsreglemente

AUS delegation beslutade på sitt möte 7/2017 2.11 att ändra de förpliktelser i föreningsreglementet som gäller föreningarnas medlemsantal och hur medlemsantalet ska rapporteras. Den exakta förpliktelsen dvs. minst sju (7) medlemmar som också är AUS-medlemmar gällde tidigare endast föreningar i den första förteckningen. Delegationen beslutade att införa en motsvarande förpliktelse också för föreningarna i den andra förteckningen. I fortsättningen ska alltså även föreningar i den andra förteckningen ha minst sju (7) medlemmar som också är medlemmar i AUS. Kravet på att minst 60 procent av föreningens röstberättigade medlemmar är medlemmar av studentkåren gäller däremot också i fortsättningen endast föreningar i den första förteckningen.

För att kontrollera medlemsantalet beslutade delegationen att ålägga alla föreningar skyldigheten att i samband med föreningsanmälningarna rapportera antalet medlemmar och ange hur många av föreningens medlemmar som också är medlemmar av studentkåren. Det här innebär att medlemsantalet i de föreningar som redan finns i registret följande gång granskas i samband med föreningsanmälningarna våren 2018. Liksom tidigare granskas föreningsanmälan utifrån de uppgifter föreningen infört i systemet TAHLO.

Uppdaterat föreningsreglemente: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842

Eventuella frågor kan skickas till kommunikations- och föreningssakkunniga Ahto Harmo på adressen jarjestoasiat@ayy.fi.

 

 1. Presentationerna från AUS föreningsutbildning på webben

Största delen av presentationerna från den finskspråkiga föreningsutbildningen finns nu på AUS webbplats på adressen http://ayy.fi/yhdistykset/palvelut/koulutus-ja-kurssit/yhdistyskoulutus/.

Presentationerna från den engelskspråkiga föreningsutbildningen finns på adressen https://ayy.fi/en/associations/services/training-and-courses/association-training/.

En del av presentationerna saknas fortfarande, men kommer att laddas upp inom kort.

 

 1. Save the date: säkerhetsrelaterad utbildning 26.1.2018

AUS ordnar i samarbete med Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) en utbildning kring säkerhet och trakasserier 26.1 i Otnäs. Mer info och anmälningar nästä veckan. Utbilcningen är på finska.

  

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet at ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo at ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Föreningsbrev vecka 2/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Det här är AUS föreningsbrev vecka 2/2018

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

12.1. Deadline för anmälningar till Vinterdagen: http://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/talvipaivan-rastinpitajaksi-checkpoint-for-winter-day-16-1/
16.1. Vinterdagen (se 2)

Nyhetsbrevets innehåll 

 1. Ändringar i AUS föreningsreglemente
 2. Ordna program på Vinterdagen 16.1
 3. Presentationerna från AUS föreningsutbildning på webben
 4. Kom ihåg att ansluta dig till AUS evenemangsgrupper
 5. Hämta föreningens post från AUS postfack

  

 1. Ändringar i AUS föreningsreglemente

AUS delegation beslutade på sitt möte 7/2017 2.11 att ändra de förpliktelser i föreningsreglementet som gäller föreningarnas medlemsantal och hur medlemsantalet ska rapporteras. Den exakta förpliktelsen dvs. minst sju (7) medlemmar som också är AUS-medlemmar gällde tidigare endast föreningar i den första förteckningen. Delegationen beslutade att införa en motsvarande förpliktelse också för föreningarna i den andra förteckningen. I fortsättningen ska alltså även föreningar i den andra förteckningen ha minst sju (7) medlemmar som också är medlemmar i AUS. Kravet på att minst 60 procent av föreningens röstberättigade medlemmar är medlemmar av studentkåren gäller däremot också i fortsättningen endast föreningar i den första förteckningen.

För att kontrollera medlemsantalet beslutade delegationen att ålägga alla föreningar skyldigheten att i samband med föreningsanmälningarna rapportera antalet medlemmar och ange hur många av föreningens medlemmar som också är medlemmar av studentkåren. Det här innebär att medlemsantalet i de föreningar som redan finns i registret följande gång granskas i samband med föreningsanmälningarna våren 2018. Liksom tidigare granskas föreningsanmälan utifrån de uppgifter föreningen infört i systemet TAHLO.

Uppdaterat föreningsreglemente: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615842

Eventuella frågor kan skickas till kommunikations- och föreningssakkunniga Ahto Harmo på adressen jarjestoasiat ät ayy.fi.

 

 1. Ordna program på Vinterdagen 16.1

Hej och gott nytt år!

Vintern, snön och det nya året betyder att det är dags för Vinterdagen igen! Som vanligt behöver Vinterdagen också programarrangörer. Alla föreningar, gillen och ISOpersoner är varmt välkomna att sätta upp kontroller för förstaårsstudenterna. Tipsrundan ordnas på tisdag 16.1 och kontrollerna är öppna mellan kl. 14.30 och kl. 17.30. Otnäs bastur står varma från och med kl. 17 och After Ski-efterfesten börjar i Smökki kl. 20.00.

Anmäl din kontroll senast fredag 12.1 med formuläret: http://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/talvipaivan-rastinpitajaksi-checkpoint-for-winter-day-16-1/

Mer om evenemanget finns också på Facebook: https://www.facebook.com/events/152910288672536/

Tveka inte att ta kontakt om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lauri Nyrhilä
Phuxmajor
Aalto-universitetets studentkår AUS
+358 40 1959210 | lauri.nyrhila ät ayy.fi

 

 1. Presentationerna från AUS föreningsutbildning på webben

Största delen av presentationerna från den finskspråkiga föreningsutbildningen finns nu på AUS webbplats på adressen http://ayy.fi/yhdistykset/palvelut/koulutus-ja-kurssit/yhdistyskoulutus/.

Presentationerna från den engelskspråkiga föreningsutbildningen finns på adressen https://ayy.fi/en/associations/services/training-and-courses/association-training/.

En del av presentationerna saknas fortfarande, men kommer att laddas upp inom kort.

 

 1. Kom ihåg att ansluta dig till AUS evenemangsgrupper och marknadsföra dina evenemang där i år

AYY Events är en evenemangskanal som administreras av Aalto-universitetets studentkår. I kanalen kan du marknadsföra icke-kommersiella evenemang som riktar sig till Aaltos studerande.

https://www.facebook.com/groups/AYYEvents/

AYY Sports and Wellbeing är en kanal som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller för att marknadsföra motions- och må bra-evenemang riktade till studenter. Du kan till exempel marknadsföra intressanta motionsmöjligheter och tillställningar med må bra-tema som är riktade till Aaltos studenter. Målet med gruppen är att uppmuntra motions- och må bra-aktiviteter med låg tröskel där det är lätt att delta.

https://www.facebook.com/groups/2062045280696358/

AYY Study Events är en evenemangskanal som administreras av Aalto-universitetets studentkår. I kanalen kan du marknadsföra intressanta studiemöjligheter avsedda för Aaltos studerande.

https://www.facebook.com/groups/1079976045426133/

 

 1. Hämta föreningens post från AUS postfack

AUS postfack för föreningarna sväller över av post. Kom och hämta din förenings post så följande utdelning ryms i rätt fack!

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet at ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo (ahto.harmo at ayy.fi, tfn 050 520 9442).