Föreningar


Kategorier

Föreningsrapport 3/2010

Detta är AUS:s föreningsrapport 3/2010. AUS:s föreningsrapport utkommer på måndagar med två veckors mellanrum under studieterminerna. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post, kan du beställa den i adressen: http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

AUS:s nya modellstadgar är nu färdiga. Läs dem och speciellt era egna stadgar!

1. Studentkårens modellstadgar är färdiga
2. Saara Hyrkkö kommer att bilda AUS:s styrelse för året 2011
3. Dominantes årsfest söker servitörer
4. Fonden för främjandet av teknologverksamhet (TTER) söker direktionsmedlemmar
5. AUS kommer nära denna vecka
6. Art Goes Aalto – veckan i gång på alla campusar

1. STUDENTKÅRENS MODELLSTADGAR ÄR FÄRDIGA

När en förening eller klubb registrerar sig vid patent och registerstyrelsen, måste den skriva ut sina officiella regler. Studentkåren har fått sina så kallade modellstadgar färdiga, d.v.s. regler som utlättar de klubbars och föreningars arbete som har för avsikt att bli en registrerad förening. Det lönar sig för registrerade föreningar att ibland läsa igenom sina egna stadgar och vid behov uppdatera dem.

De splitternya modellstadgarna hittar man i pdf-format i adressen: http://www.ayy.fi/sites/default/files/mallisaannot.pdf

2. SAARA HYRKKÖ KOMMER ATT BILDA AUS:S STYRELSE FÖR ÅRET 2011

I sitt möte den 10.11. valde AUS:s delegation att AUS:s styrelse för 2011 skall bildas av den 23-åriga bioinformationsteknologstuderanden Saara Hyrkkö. Saara har verkat i AUS:s styrelse för 2010 som ansvarande för Aalto-samfundet samt kultur och föreningsärenden. Tidigare har Hyrkkö verkat som TKK:s Elingenjörsgillets phuxkapten och som den Tekniska högskolans studentkårs tekarkulturdirektör.

Studentkåren behöver flera kandidater för styrelsen och övriga uppgifter, så nu är det er tur som föreningsaktiva att fundera om ni skulle ha intresse att delta i verksamheten. Tilläggsinformation hittas lätt på AUS:s rekrysidor i adressen http://rekry.ayy.fi/

3. DOMINANTES ÅRSFEST SÖKER SERVITÖRER

Dominante-kören firar lördagen den 20.11. sin årsfest i Smökki och söker ett 10-15 personers gäng för att servera på festen mellan kl. 19-24. Till uppgiften hör inte bärandet av festutrustning dit eller därifrån. Som belöning för ert besvär bjuder vi er på en gratis konsert av Dominante i er egna fest (värt ca 400 euro).

Om ni blev intresserade och tror att ni får ett gäng samlat ihop, kontakta oss genom adressen katariina.nyberg(a)ayy.fi.

4. FONDEN FÖR FRÄMJANDET AV TEKNOLOGVERKSAMHET (TTER) SÖKER DIREKTIONSMEDLEMMAR

TTER är en fond som verkar inom AUS:s och dess ekonomi. Meningen med fonden är att dela ut stipendier för att stöda studentkåren och dess medlemmars och samfunds strävanden, väcka och uppehålla intresse för verksamhet kring tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga frågor och dessutom bedriva kulturverksamhet.

I slutet av det pågående året öppnas det två platser i fondens direktion på basen av paragrafen för tur att avgå. För de två platserna söks smarta och mångsidiga personer. Specifikare anvisningar för ansökning finns i adressen: http://www.ayy.fi/node/1201

5. AUS KOMMER NÄRA DENNA VECKA

På samma sätt som förra våren, närmar sig AUS denna vecka sina medlemmar genom att igen arrangera ”AUS nära dig” händelser på alla tre campusar. Måndagen 15.11. är AUS i Arabiastranden, tisdagen 16.11. i Otnäs och på torsdag 18.11. är det tur för Tölö. Alla campusarnas händelser och kaffeservering arrangeras mellan kl. 11-14. De föreningsaktiva medlemmarna är varmt välkomna att hälsa på studentkåren, dricka en kopp kaffe och diskutera aktuella saker.

6. ART GOES AALTO – VECKAN I GÅNG PÅ ALLA CAMPUSAR

Art Goes Aalto-projektets mening är att bekanta aaltoiterna vid konst både innan- och utanför skolans verksamhetsområde. I år syns Art Goes Aalto-projektet som en workshopvecka 15.-19.11.2010.

Workshop week är en helhet där studenter under ledning av andra studenter bekantas med olika konst- och högkulturverksamhet som drivs av andra personer som studerar i vårt universitet. Vi organiserar detta med hjälp av temadagar, under vilka det enligt temat arrangeras olika workshoper. I år är teman bl.a. vin och mat, teater och dans, film och måleri. Workshoperna är öppna för alla aaltoiter.

Kolla Workshopernas tidtabeller på programsidan i adressen: http://aava.ayy.fi/artgoesaalto/art-goes-aalto-workshop-weekin-ohjelma.

Föreningsrapport 2/2010

Detta är AUS:s föreningsrapport 2/2010. AUS:s föreningsrapport utkommer på måndagar med två veckors mellanrum under studieterminerna. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post, kan du beställa den i adressen: http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

AUS nya internetsajt öppnas snart. Kom ihåg att skapa en profilsida i god tid.

  1. AUS nya internetsajt
  2. AUS söker nya medlemmar till ekonomiutskottet
  3. Byggnadsingenjörs gilles försvunna hittegods
  4. Kan Er förening låna några tält?

1. AUS NYA INTERNETSAJT

AUS nya internetsajt har byggts under sommaren och hösten och nu är projektet nästan färdigt. Den nya hemsidan ska öppnas vid övergången mellan november och december. Studentkåren rekommenderar och hoppas att föreningarna ska skapa en profil åt sig själva också på de nya hemsidorna. Instruktioner för föreningar på finska finns på adressen http://ayy.fi/wp-content/uploads/2010/10/ohjeistus_yhdistystoimija_v9.pdf.

2. AUS EKONOMIUTSKOTT SÖKER NYA MEDLEMMAR

Aalto-universitetets studentkår (AUS) äger och förvaltar en avsevärd egendom, som består av fastigheter och placeringskapital. Ekonomiutskottets uppgift är att förvalta och sköta studentkårens egendom samt förebereda och verkställa de ärenden som tillskrivs utskottet i studentkårens ekonomireglemente och i arbetsordningen. Ekonomiutskottet består av en ordförande och 8-10 medlemmar, av vilka hälften årligen byts.

Skicka din fritt formulerade ansökan till adressen teemu.halme@ayy.fi med rubriken ”Taloustoimikunta” senast den 29 november 2010 kl 16 och berätta varför just du borde väljas till ekonomiutskottet. Meritförteckning bör bifogas i ansökan.

3. BYGGNADSINGENJÖRERNAS GILLES FÖRLORADE HITTEGODS

Byggnadsingenjörernas gille (BG) förlorade den 20 oktober en svart sopsäck som förvarats i strandbastun. Sopsäcken innehöll hittegods och handdukar. Sopsäcken hade först tagits till AUS servicepunkt i Otnäs, var någon hade hämtat den. BG saknar information om hittegods läge. Om du vet någonting om de förlorade grejer, kontakta gillets ordförande Emmi Mattila, förnamn.efternamn@tkk.fi, 044 532 8187

4. KAN ER FÖRENING LÅNA NÅGRA TÄLT?

Arkitekternas gille (AG) skulle vilja låna några tält (3m x 3m) i början av december. Färgen spelar ingen roll och gillet skulle vilja låna så många tält som möjligt. Om ni har några, kontakta direkt gillets värd Milja Hartikainen, mmhartik@cc.hut.fi, 050 306 2003

Föreningsrapport 1/2010

Detta är AUS:s föreningsrapport 1/2010. AUS:s föreningsrapport utkommer på måndagar med två veckors mellanrum under studieterminerna. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post, kan du beställa den i adressen: http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Ansökningstiden för TTE-fonden är i gång. Visst har ni kommit ihåg att ansöka?

1. Vad är en föreningsrapport?
2. Den finska föreningslagens nya vindar
3. Ansökningstiden för TTE-fondens stipendie är i gång, deadline 15.10.
4. Föreningarnas händelser med i AUS:s veckorapport

1. VAD ÄR EN FÖRENINGSRAPPORT?

Föreningsrapporten är AUS:s nya nyhetsbrev som utkommer på måndagar med två veckors mellanrum och som skickas per e-post till AUS:s föreningslista. Rapporten strävar till att nå alla möjliga föreningar som verkar inom AUS och informera om saker som har med föreningarna att göra.

För att få information om en händelse eller om något annat med i rapporten, kontakta AUS:s sakkunniga inom föreningsverksamhet och kommunikation Joonas Jylhä, vid joonas.jylha@ayy.fi, 050 520 9442. Han är motsvarande för att samla ihop rapporten med två veckors mellanrum. Vi ber om att få feedback om rapporten till samma adress.

2. DEN FINSKA FÖRENINGSLAGENS NYA VINDAR

Den finska föreningslagens ändringar trädde i kraft i början av september. Föreningslagen förnyades så att den bättre skulle fylla de krav som dagens organisations- och föreningsverksamhet sätter. I den förändrade lagen ökades medlemmarnas möjligheter att påverka genom att man i specificerade möten kan godkänna även distansdeltagande. I och med att det gamla revisionsättet också ändrades, så byttes den tidigare lekmannarevisionen mot verksamhetsgranskning.

Studentkåren rekommenderar att föreningarna kort går igenom förändringarna i föreningslagen. Ändringarna hittas på Patent- och registerstyrelsens webbsida i adressen: http://www.prh.fi/sv/uutiset/P_341.html och på finska i adressen http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901.html

3. ANSÖKNINGSTIDEN FÖR TTE-FONDENS STIPENDIE ÄR I GÅNG, DEADLINE 15.10.

Nu lönar det sig att för varje förening att följa med noga: TTE-fonden (Teekkaritoiminnan edistämisrahasto) som ägs av studentkåren delar ut finansiering igen. Fondens yttersta avsikt är att stöda studentkårens, dess medlemmars och alla dess föreningars verksamhet genom att dela ut stipendier. Fonden beviljar finansiering utgående från ansökningarna. Ansökningstiden går ut fredagen den 15. oktober.

Ansökningsinformation (på finska) hittar du på webben i adressen: http://www.tky.fi/fi/teekkareille/stipendit-ja-avustukset/tter/avustukset/ohjeita_avustuksen_hakijalle/

Själva ansökningen lämnas in i adressen: http://www.tky.fi/fi/teekkareille/stipendit-ja-avustukset/tter/tter-hakulomake-2009k/create/

Lycka till med sökandet!

4. FÖRENINGARNAS HÄNDELSER MED I AUS:S VECKORAPPORT

AUS skickar en veckorapport varje måndag åt alla kårens medlemmar som beställt den (själv kan du beställa den här: http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/ayy-info-sv). Rapporten når en stor del av studentkårens medlemmar.

Föreningarna kan med sina användarnamn skriva in sina egna händelser i händelsekalendern på tre språk. Från händelsekalendern plockas händelserna också med i veckorapporten. På så sätt får man informationen med i både kalendern och veckorapporten. Det finns inget behov att informera studentkårens informatör om händelsen efter att den har laddats upp på AYY.fi.

Ifall man tappat bort, eller inte ännu har ett AYY.fi-användarnamn, kan man fråga om hjälp i adressen tietotekniikka(a)ayy.fi