Föreningar


Kategorier

Föreningsbrev vecka 23/2019

Det här är AUS föreningsbrev vecka 23/2019

AUS styrelse har fattat beslut om bidragen som utdelas till föreningarna på sitt möte (punkt 1). Om föreningsanmälan förblev ogjord i mars är efteranmälningen nu öppen fram till 30.6 (punkt 2). Dessutom kan du kontrollera  föreningsprofilen på den nya webbplatsens beta-version och meddela oss om ändringar (punkt 3).

Föreningsbrevet tar sommarpaus i och med detta infobrev. Ha en solig och avslappnande sommar!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
3.9 Aalto Party och Aalto After Party
21.9 Otnäs natt
28.10-5.11 AUS:s delegationsmöte
2-4.12 AUS:s föreningsutbildningar
16.5.2020 Save the date: AUS 10. årsfest, Finlandiahuset

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Verksamhetsbidragen för år 2019 har beviljats
2. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast 29.6 kl. 12!
3. Föreningsprofiler och länk till ändringsblankett på AUS nya webbplats
4. Föreningsguiden och utbildningsmaterial för nya styrelser
5. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
6. Marknadsför föreningens tjänster i föreningsbrevet
7. Arrangör av delevenemang på Otnäs natt 21.9
8. Föreningsverksamhetens spår till historien – kom ihåg att arkivera
9. Internationaliserings-ABC- guiden som stöd för din förening
1.Verksamhetsbidragen för år 2019 har beviljats
Verksamhetsbidragen för år 2019 har beviljats och ni kan bekanta er med bidragsbeloppen på adressen http://ayy.fi/sv/foreningar/tjanster/verksamhetsbidrag/verksamhetsbidrag-2019/

Bidrag utbetalas till sammanlagt 120 föreningar. Verksamhetsbidragen betalas ut när alla villkor för bidraget uppfyllts. Betalningsordern utförs snart och inbetalningen syns på det konto som uppgavs på TAHLO, senast under midsommarveckan om alla detaljer är i skick för föreningens del.

Bilagor saknas? Både bilagor som fått tilläggstid och övriga saknade bilagor ska lämnas in före utbetalning av bidraget. Lämna in saknade bilagor via Tahlo-systemet eller på adressen jarjestoasiat@ayy.fi senast 30 juni. Vi kontaktar inte föreningen när det gäller bilagor som fått tilläggstid, utan bilagorna ska lämnas in enligt anvisning. Övriga får ett meddelande där vi berättar vilka bilagor som saknas eller är ofullständiga. Kolla in nödvändiga bilagor härifrån: https://ayy.fi/blog/2019/02/27/yhdistysilmoitukset-ja-ayyn-toiminta-avustus-2019/

Bristande profil? Om föreningen har brister i sin profil på AUS webbplats eller om något annat inte stämmer, kontaktar vi er separat. De förnyade uppdateringsanvisningarna hittar du i punkt 3. Enligt anvisningarna inför ansökningsomgången ska profilen vara uppdaterad för att verksamhetsbidraget ska kunna betalas ut.

Meddela oss på adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi när du har lämnat in eller kompletterat något som saknas (en bilaga, profil, medlemsantal) så gör vi en betalningsorder på ert bidrag.

Den respons vi har fått om den förnyade ansökningsprocessen har huvudsakligen varit positiv. Om du vill ge ris eller rosor kan du göra det på adressen: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/palaute-avustushakemus-2019/, så kan vi fortsätta utveckla ansökningsprocessen.

 

2. Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast den 30.6
Varje förening inom AUS ska årligen lämna in en föreningsanmälan. Föreningar som ännu inte lämnat in sin föreningsanmälan för 2019 ska göra det senast 30.6 kl. 23.59. Det går inte längre att ansöka om verksamhetsbidrag. Om en förening missat tidsfristen för anmälningen två år i rad kan den strykas helt ur studentkårens föreningsregister.

Föreningsanmälningarna lämnas i tjänsten TAHLO på adressen http://tahlo.ayy.fi/. Inloggningen sker med föreningens eget användar-ID och borttappade lösenord kan återställas till den e-postadress som föreningen angett som gemensam adress på sidan https://tahlo.ayy.fi/password_reset/.

Fyll noggrant i alla uppgifter på flikarna Allmänt, Styrelsen, Lokaler och Bilagor. Du kan fortsätta uppdatera uppgifterna ända tills blanketten stängs 30.6 kl. 23.59, så du behöver inte göra allt på en gång. Programmet sparar ändringar innan du lämnar en flik i blanketten!

Om du gör en föreningsanmälan behöver du:

*   de gällande stadgarna
*   verksamhetsberättelsen för år 2018
*   verksamhetsplanen för år 2019

Kom ihåg att uppdatera föreningens profil på AUS webbplats https://lomake.ayy.fi/viestinta/association-profile/. Närmare anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/05/28/foreningsanmalningar-som-saknas-2019/. Om du har frågor, kontakta föreningssektorn: jarjestoasiat@ayy.fi

 

3.Föreningsprofiler och länk till ändringsblankett på AUS nya webbplats
Betaversionen för AUS nya webbplats publicerats på måndag 3.6. (Vi beklagar, att länk leder, för en stund, till sitefactory. We’ll get the ”real” beta running as soon as possible.) Där finns som bekant föreningarnas profiler grupperade. Om du märker felaktigheter i profilen eller man har bett dig uppdatera profilen inför utbetalning av verksamhetsbidrag, sänd de nya texterna eller kontaktuppgifterna med blanketten.

Kontrollera din förenings profil härifrån: beta.ayy.fi -> Studentaktiviteter -> Föreningslista

Uppgifterna har kopierats från den gamla webbplatsen, en del behöver dock uppdateras. I fortsättningen kommer föreningarna inte att ha rätt att ändra sina egna uppgifter på AUS webbplats utan ändringarna görs med denna blankett: https://lomake.ayy.fi/viestinta/association-profile/

Kom ihåg att alltid föra in ändringarna i alla tre språkversioner!  Minimikravet är profiler på två språk. Uppdatera inte längre din profil som finns på den gamla webbplatsen. I början av hösten skickas webbplatskoder till till föreningarna med vilka ni lägga till föreningens öppna evenemang i kalendern.

Mer information fås och respons om webbplatsen kan ni ge på adressen viestinta@ayy.fi
4. Föreningsguiden och utbildningsmaterial för nya styrelser
För en del föreningar byts styrelsen ut vid sommarens intåg. Därför är det dags att påminna om sådant som kan vara till hjälp för er, såsom föreningsguiden och var materialet från förra höstens föreningsutbildningar finns. Ni förmedlar väl informationen vidare till de nya funktionärerna!

I föreningsguiden finns mångsidig information som föreningarna inom AUS behöver som stöd i sin verksamhet. Det finns avsnitt om att bilda en förening, om ekonomin, förvaltningen och jämlikheten i föreningarna. Och mycket mer! Dessutom har guiden en omfattande materialbank som hjälper dig hitta de viktigaste externa källorna. Delarna om bokslutet är speciellt aktuella för många som avslutar sin verksamhetsperiod under sommaren.

Föreningsguiden finns här: https://yhdistysopas.ayy.fi/

Det lönar sig att utforska sidorna ordentligt redan i början av mandatperioden, men också senare. Skicka oss gärna respons, för det finns alltid saker att fixa! Också materialet från föreningsutbildningarna i november 2018 finns här: https://yhdistysopas.ayy.fi/koulutusmateriaalit/

I fortsättningen kan du först söka information i föreningsguiden och först i andra hand kontakta föreningssektorn: jarjestoasiat(a)ayy.fi. Kom ihåg att lägga till nya funktionärer på listan här: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset. Det lönar sig också att kontrollera att rätt personer får e-posten till styrelsens e-postlista, och att tila.ayy.fi-koderna delas med de nya funktionärerna så att övergångsfasen går smidigare.

 

5. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
När sommaren närmar sig börjar föreningarnas verksamhet ta paus. Nu är det en god tid att sätta föreningens ärenden i sommarskick och se till att halvfärdiga uppgifter från våren inte avskuggar sommarloven.

Du ser väl till att din förenings ekonomiska ärenden för vårens del är i skick. Det här betyder åtminstone att alla vårens kontohändelser, ersättningar för utlägg och kvitton är uppdaterade. Du får hjälp i ärenden gällande skötseln av föreningens ekonomi och bokföring i Föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/ekonomi-och-bokforing/?lang=sv. Ta även hand om resten av de halvfärdiga arbetena såsom nödvändiga underskrifter och att skicka meddelanden. Om ni behöver råd, svarar man gärna från adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi När vårens alla ärenden färdigbehandlats är det lättare att förbereda sig för och inleda nya uppgifter på hösten.

Det är bra att ha paus under sommaren från föreningsgrejer så att ivern bevaras under hela hösten. Vi ses senast på Aalto Party 3.9!

 

6. Marknadsför föreningens tjänster i föreningsbrevet
Har din förening utrustning, tillbehör, spelutrustning, kärl eller annat som kan lånas ut eller hyras till föreningar som verkar inom AUS? För att användningsgraden av föreningens tillbehör och utrustning skulle kunna öka, kan ni pröva på att marknadsföra i AUS föreningsbrev. Gemensam användning är lönsamt både med tanke på plånboken och för miljön! Att låna och hyra är ett hållbarare sätt att införskaffa saker, för så undviks att köpa nytt. Ära för delningsekonomi!

Du kan skicka in din korta text (ca 50 ord), rubrik och länk till tilläggsuppgifter eller kontaktuppgifter till adressen tiedotteet(a)ayy.fi. Vi publicerar reklamerna i föreningsbrevet genom hela året eller vid önskad tidpunkt.

 

7. Arrangör av delevenemang på Otnäs natt 21.9
Den tvärvetenskapliga och avgiftsfria campusfestivalen Otnäs natt ordnas i år den 21 september! Hurdant konstnärligt skulle just din förening kunna göra för evenemanget?

Under Otnäs natt får intresserade studenter och studentföreningar vid Aalto ordna eget konstnärligt och kreativt program. Festivalen består av flera mindre delevenemang som huvudsakligen ordnas av Aaltogemenskapen. Tanken är att lyfta fram Aaltogemenskapens kreativitet och mångfald. Evenemanget ordnas främst i närheten av Väre& Kauppis men även i AUS egna lokaler.

Anmälningen som arrangör av delevenemang kommer att vara öppen fram till början av augusti. Du kan även anmäla dig redan idag som arrangör av Otnäs största och mest framstående tvärvetenskapliga evenemang på adressen     https://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/vuosittaiset-tapahtumat/otaniemenyo/

Mer information får du på ovannämnda webbadress och från adressen taiteellinentoiminta@list.ayy.fi

 

8. Föreningsverksamhetens spår till historien – kom ihåg att arkivera
Faller arkiveringen lätt i glömska? Vad behöver man överhuvudtaget arkivera? Blir arkiveringen alltid uppskjuten till årets slut? Vid sommarens intåg är det god tid att ta tag i saken så att ni får sparat ärendena för den här våren eller föregående verksamhetsår.

Aalto-universitetets studentkårs arkiv erbjuder förvaring, utrustning och rådgivning för studentkårens föreningar i arkiveringsfrågor. Syftet med arkiveringen är att skapa en levande bild av föreningens verksamhet för kommande generationer. Det lönar sig att arkivera allt material som föreningen själv producerar och som anknyter till föreningens verksamhet, men också material som kan vara intressant för kommande generationer. Allt material ska märkas korrekt. Tips för att avgränsa arkiveringen finns till exempel på Yhdistystoimijats webbplats.

Det är viktigt att ni håller arkiveringen bakom örat och arkiverar året runt. Tveka inte att be om tips och kontakta arkisto(a)ayy.fi.

 

9. Internationaliserings-ABC- guiden som stöd för din förening
Var femte aaltoit är internationell studerande. Beaktas de i föreningens verksamhet och evenemang? Behöver ni hjälp med internationalisering?

Det kan verka besvärligt att göra föreningens verksamhet mer internationell, men målet kan uppnås också med små steg. Den här guiden presenterar konkreta sätt att beakta det internationella perspektivet både i föreningens evenemang och verksamhetssätt. Guiden är indelad i tre avsnitt varav A innehåller enkla åtgärder som är lätta att genomföra, B lite större satsningar och C betydligt mer omfattande och genomträngande insatser. Målen är indelade i fyra delområden:

Intressebevakning: hur fungerar föreningen? Hur beaktas det internationella perspektivet?
Nya studerande: hur lockas utbytesstuderande och utländska examensstuderande
Evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening?
Kommunikation: vem når ni med er kommunikation, och hur? Vilka språk används i föreningen?

Internationaliserings – ABC-guiden hittar du i föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/kansainvalistymisen-abc/?lang=sv

Vi hoppas att guiden är till nytta för just dig och din förening! Om ni behöver hjälp och vägledning gällande internationella studerande eller internationalisering kan ni ta kontakt med vår sakkunniga Rosa Väisänen och styrelsemedlem Taneli Myllykangas på adressen international@ayy.fi. Kom även ihåg att gå med i Telegramkanalen Aalto International

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Föreningsbrevet tar sommarpaus och återkommer igen i augusti. Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Föreningsbrev vecka 22/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 22/2019

Denna gång innehåller föreningsbrevet  tips inför sommaren. Kom ihåg att lämna in de bilagor som glömts från bidragsansökan (punkt 1), uppdatera protokoll och bokföring (punkt 2) och att ha en stund för arkivering (punkt 3). Kom även ihåg att vila och njuta av sommaren! Nästa vecka skickas vårens sista föreningsbrev vars material ska sändas in redan på tisdag senast kl. 10 på grund av Kristihimmelsfärdsdagen (tiedotteet@ayy.fi).


Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
26.5 Rösta i europarlamentsvalet (ayy.fi/vaalit)
26 Anmälning av evenemang till läsårskalendern avslutas (punkt 4, http://bit.ly/ayycalendar2019)
3.9 Save the date: Aalto Party ja Aalto Afterparty
21.9 Save the date: Otnäs natt
28.10-5.11 AUS:s delegationsval
2-4.12 AUS:s föreningsutbildningar
16.5.2020 Save the date: AUS 10:e årsfest, Finlandiahuset

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Bilagor som glömts från verksamhetsbidragsansökan ska lämnas in senast 31 maj
2. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
3. Föreningsverksamhetens spår till historien – kom ihåg att arkivera
4. Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2016–2017
5. Några förråd till förfogande på Atlantgatan och Karlavägen
6. Föreningsguiden och utbildningsmaterial för nya styrelsemedlemmar
7. Internationaliserings-ABC- guiden som stöd för din förening
8. Arrangör av delevenemang på Otnäs natt 21.9

 

 

1. Bilagor som glömts från verksamhetsbidragsansökan ska lämnas in senast 31 maj
En del föreningar hade glömt att lägga till en del av de krävda bilagorna i sin verksamhetsbidragsansökan när de sökte bidrag i mars. Du skickar väl de saknade eller kompletterade bilagorna senast 31 maj till adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi. Påminnelsen gäller även föreningar som bett om att få tilläggstid och som ännu inte lämnat in något. Villkor för att bidraget utbetalas är att alla bilagor lämnats in.

Som påminnelse ännu en lista på de bilagor som krävs:

–  gällande stadgar
– bokslutet för föregående år (består av resultaträkningen och balansräkningen)
-verksamhetsberättelse för föregående år
-verksamhetsplan för pågående år
– budgeten för pågående verksamhetsår

Om du inte lämnade in något av bilagorna via TAHLO-systemet i mars så skicka bilagorna till adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi. Tahlo är ännu stängd en tid innan efteranmälningen öppnas.

Föreningarnas bidragsbelopp bekräftas nästa vecka på AUS:s styrelses möte så information om dem i nästa veckas föreningsbrev!

 

2. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
När sommaren närmar sig börjar föreningarnas verksamhet ta paus. Nu är det en god tid att sätta föreningens ärenden i sommarskick och se till att halvfärdiga uppgifter från våren inte avskuggar sommarloven.

Du ser väl till att din förenings ekonomiska ärenden för vårens del är i skick. Det här betyder åtminstone att alla vårens kontohändelser, ersättningar för utlägg och kvitton är uppdaterade. Du får hjälp i ärenden gällande skötseln av föreningens ekonomi och bokföring i Föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/ekonomi-och-bokforing/?lang=sv. Ta även hand om resten av de halvfärdiga arbetena såsom nödvändiga underskrifter och att skicka meddelanden. Om ni behöver råd, svarar man gärna från adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi När vårens alla ärenden färdigbehandlats är det lättare att förbereda sig för och inleda nya uppgifter på hösten.

Det är bra att ha paus under sommaren från föreningsgrejer så att ivern bevaras under hela hösten. Vi ses senast på Aalto Party 3.9!

 

3. Föreningsverksamhetens spår till historien – kom ihåg att arkivera
Faller arkiveringen lätt i glömska? Vad behöver man överhuvudtaget arkivera? Blir arkiveringen alltid uppskjuten till årets slut? Vid sommarens intåg är det god tid att ta tag i saken så att ni får sparat ärendena för den här våren eller föregående verksamhetsår.

Aalto-universitetets studentkårs arkiv erbjuder förvaring, utrustning och rådgivning för studentkårens föreningar i arkiveringsfrågor. Syftet med arkiveringen är att skapa en levande bild av föreningens verksamhet för kommande generationer. Det lönar sig att arkivera allt material som föreningen själv producerar och som anknyter till föreningens verksamhet, men också material som kan vara intressant för kommande generationer. Allt material ska märkas korrekt. Tips för att avgränsa arkiveringen finns till exempel på Yhdistystoimijats webbplats.

Det är viktigt att ni håller arkiveringen bakom örat och arkiverar året runt. Tveka inte att be om tips och kontakta arkisto(a)ayy.fi.

 

4. Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2019–2020
Föreningar och aktörer inom AUS har möjlighet att meddela viktiga datum för sina evenemang till studentkårens läsårskalender. Du kan meddela evenemang med den bifogade tabellen fram till söndag 26.5.2019. Fyll i era evenemang under rätt månad i tidsordning.

Skriv texten ni vill ha i kalendern i kolumnen ”Event name/Text” (med gul bakgrund). Vänligen notera att det ryms högst 25 tecken på en rad, inklusive mellanslag. När du skriver, fundera på hur många rader du vill ”slösa” i din egen kalender. När du planerar texten, beakta att kalendern blir trespråkig.

Filen kan redigeras fram till 26.5.2019, och ni kan alltså göra ändringar i era evenemang fram till dess. Fyll i kolumnerna noggrant och dubbelkolla att uppgifterna stämmer. Kom ihåg att också fylla i informationen om vem som är arrangör.

Tabellen finns på adressen: http://bit.ly/ayycalendar2019

Frågor och kommentarer kan riktas till Henna Palonen, AUS sakkunnig för kommunikation (henna.palonen@ayy.fi eller 050 5209440).

 

5. Några förråd till förfogande på Atlantgatan och Karlavägen
Fastighetsbolagen har en del lediga förrådsburar som kan hyras av föreningar som verkar inom AUS. Några förråd finns på Atlantgatan på Busholmen och några finns på Karlavägen i Otnäs.
Förråden är 1–2 m2 stora och hyran ligger kring 10–20€/mån beroende på hus. Hyresbeloppet fastställs utgående från fastighetsbolagets budget och avgifter. Förråden hyrs huvudsakligen inte ut till föreningar som redan har ett förrådsutrymme eller klubblokal via AUS. Intresserade föreningar kan ta kontakt med AUS fastighetssektion kiinteistotoimi@ayy.fi.

 

6. Föreningsguiden och utbildningsmaterial för nya styrelser
För en del föreningar byts styrelsen ut vid sommarens intåg. Därför är det dags att påminna om sådant som kan vara till hjälp för er, såsom föreningsguiden och var materialet från förra höstens föreningsutbildningar finns. Ni förmedlar väl informationen vidare till de nya funktionärerna!

I föreningsguiden finns mångsidig information som föreningarna inom AUS behöver som stöd i sin verksamhet. Det finns avsnitt om att bilda en förening, om ekonomin, förvaltningen och jämlikheten i föreningarna. Och mycket mer! Dessutom har guiden en omfattande materialbank som hjälper dig hitta de viktigaste externa källorna. Delarna om bokslutet är speciellt aktuella för många som avslutar sin verksamhetsperiod under sommaren.

Föreningsguiden finns här: https://yhdistysopas.ayy.fi/

Det lönar sig att utforska sidorna ordentligt redan i början av mandatperioden, men också senare. Skicka oss gärna respons, för det finns alltid saker att fixa!

Också materialet från föreningsutbildningarna i november 2018 finns här: https://yhdistysopas.ayy.fi/koulutusmateriaalit/

I fortsättningen kan du först söka information i föreningsguiden och först i andra hand kontakta föreningssektorn: jarjestoasiat(a)ayy.fi. Kom ihåg att lägga till nya funktionärer på listan här: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset. Det lönar sig också att kontrollera att rätt personer får e-posten till styrelsens e-postlista, och att tila.ayy.fi-koderna delas med de nya funktionärerna så att övergångsfasen går smidigare.

 

7. Internationaliserings-ABC- guiden som stöd för din förening
Var femte aaltoit är internationell studerande. Beaktas de i föreningens verksamhet och evenemang? Behöver ni hjälp med internationalisering?

Det kan verka besvärligt att göra föreningens verksamhet mer internationell, men målet kan uppnås också med små steg. Den här guiden presenterar konkreta sätt att beakta det internationella perspektivet både i föreningens evenemang och verksamhetssätt. Guiden är indelad i tre avsnitt varav A innehåller enkla åtgärder som är lätta att genomföra, B lite större satsningar och C betydligt mer omfattande och genomträngande insatser. Målen är indelade i fyra delområden:

Intressebevakning: hur fungerar föreningen? Hur beaktas det internationella perspektivet?
Nya studerande: hur lockas utbytesstuderande och utländska examensstuderande
Evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening?
Kommunikation: vem når ni med er kommunikation, och hur? Vilka språk används i föreningen?

Internationaliserings – ABC-guiden hittar du i föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/kansainvalistymisen-abc/?lang=sv

Vi hoppas att guiden är till nytta för just dig och din förening! Om ni behöver hjälp och vägledning gällande internationella studerande eller internationalisering kan ni ta kontakt med vår sakkunniga Rosa Väisänen och styrelsemedlem Taneli Myllykangas på adressen international@ayy.fi. Kom även ihåg att gå med i Telegramkanalen Aalto International

 

8. Arrangör av delevenemang på Otnäs natt 21.9
Den tvärvetenskapliga och avgiftsfria campusfestivalen Otnäs natt ordnas i år den 21 september! Hurdant konstnärligt skulle just din förening kunna göra för evenemanget?

Under Otnäs natt får intresserade studenter och studentföreningar vid Aalto ordna eget konstnärligt och kreativt program. Festivalen består av flera mindre delevenemang som huvudsakligen ordnas av Aaltogemenskapen. Tanken är att lyfta fram Aaltogemenskapens kreativitet och mångfald. Evenemanget ordnas främst i närheten av Väre& Kauppis men även i AUS egna lokaler.

Anmälningen som arrangör av delevenemang kommer att vara öppen fram till början av augusti. Du kan även anmäla dig redan idag som arrangör av Otnäs största och mest framstående tvärvetenskapliga evenemang på adressen     https://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/vuosittaiset-tapahtumat/otaniemenyo/

Mer information får du på ovannämnda webbadress och från adressen taiteellinentoiminta@list.ayy.fi

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text på grund av påsken redan på tisdag senast klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Uthyrning av AUS lokaler i TILA-system

Man kan boka lokaler genom TILA-system (tila.ayy.fi) för period av 12.8.2019 – 5.1.2020 med Aalto-kännetecken. Om man inte har Aalto-kännetecken, kan lokalbokningen göra genom AUS serviceställe i Otnäs. Du kan också skicka oss ett mail (ayy@ayy.fi) så återkommer vi så snart som möjligt!

Nycklar till alla lokaler fås samma dag mot betalningskvitto eller betalning från AUS serviceställe i Otnäs. Inför veckoslut avhämtas nycklarna på fredag. OBS! Vår öppettider finns här.

 

Föreningsbrev vecka 21/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressenhttp://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 21/2019

När lokalhamstringen avslutas för er förenings del är det dags att meddela era evenemang till nästa års läsårskalender (punkt 1) Dessutom kan ni påverka föreningslagen fram till onsdag (punkt 3). Trevligt årsfestveckoslut!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
18.5 AUS 9 år- årsfestparty (https://www.facebook.com/events/355197748424532/)
21.5. Lokalhamstringstillställning för övriga föreningar i första förteckningen och de som bokar hobbylokaler(punkt 2)
26.5 Rösta i EU-valet (ayy.fi/vaalit, förhandsröstning 15-21.5.)
26.5 Tiden för att meddela evenemang till läsårskalendern upphör (punkt 1, http://bit.ly/ayycalendar2019)
3.9. Save the date: Aalto Party

 

 Nyhetsbrevets innehåll
1. Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2019–2020
2. Lokalhamstringen för föreningar i första förteckningen avslutas tisdag 21. maj
3. Påverka föreningslagen fram till 22.5
4. Några förråd till förfogande på Atlantgatan och Karlavägen
5. Internationaliserings- ABC-guiden som stöd för din förening
6. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
7. Ta över AUS Instagram-story för en dag

 


1. Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2019–2020
Föreningar och aktörer inom AUS har möjlighet att meddela viktiga datum för sina evenemang till studentkårens läsårskalender. Du kan meddela evenemang med den bifogade tabellen fram till söndag 26.5.2019. Fyll i era evenemang under rätt månad i tidsordning.

Skriv texten ni vill ha i kalendern i kolumnen ”Event name/Text” (med gul bakgrund). Vänligen notera att det ryms högst 25 tecken på en rad, inklusive mellanslag. När du skriver, fundera på hur många rader du vill ”slösa” i din egen kalender. När du planerar texten, beakta att kalendern blir trespråkig.

Filen kan redigeras fram till 26.5.2019, och ni kan alltså göra ändringar i era evenemang fram till dess. Fyll i kolumnerna noggrant och dubbelkolla att uppgifterna stämmer. Kom ihåg att också fylla i informationen om vem som är arrangör.

Tabellen finns på adressen: http://bit.ly/ayycalendar2019

Frågor och kommentarer kan riktas till Henna Palonen, AUS sakkunnig för kommunikation (henna.palonen@ayy.fi eller 050 5209440).

 

2. Lokalhamstringen för föreningar i första förteckningen avslutas tisdag 21. maj
Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler – lokalhamstringen pågår för föreningarnas del.  I hamstringen används, som bekant, AUS eget bokningssystem TILA. TILA finns på adressen https://tila.ayy.fi/ och användarna måste logga in med Aalto-universitetets IT användarkonto. Det är lättast att komma igång genom att läsa instruktionerna under länken Ohje/Help i menybalken.

Du kan hamstra tider för perioden mån 12.8.2019–sön 5.1.2020.

Tiderna för att fylla i lokalbokningar i systemet är följande:

-Särställda föreningar
Tiden för att fylla i börjar mån 6.5.2019 kl.12 och avslutas tis 14.5 kl. 12.
Hamstring 1: tis 14.5.2019 från  kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.

– Övriga föreningar i första förteckningen
Tiden för att fylla i börjar ons 15.5.2019 kl. 12 och avslutas ti 21.5 kl. 12.
Hamstring 2: tis 21.5.2019 från  kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.

Obs viktigt! Till skillnad från föregående förhandsbokningsrunda har följande ändring gjorts: bokning av tre hobbylokaler (allaktivitetslokalen, tatamisalen, föreningslokalen) sker först under bokningsrundan som börjar 15.5 och föreningarna ska komma och försvara sina bokningar på den andra hamstringstillställningen ti 21.5. Det här gäller alla föreningar! Hobbylokalerna kan bokas först från och med onsdag 15 maj. Syftet med ändringen är att garantera jämlikare möjlighet för alla föreningar  att boka de här mycket efterfrågade avgiftsfria lokalerna.

Mer information och noggrannare bokningsanvisningar: https://ayy.fi/sv/blog/2019/05/06/forhandsbokningen-av-aus-evenemangslokaler-inleds-6-5-2019/

När lokalhamstringen avslutats 22.5 är det möjligt för föreningar i andra förteckningen och övriga aaltoiter att hamstra lokaler för hösten.

 

3. Påverka föreningslagen fram till 22.5
Känns föreningslagen som en främmande och besvärlig helhet? Har du någongång irriterat dig på bildandet av en förening eller dess förvaltning? Borde det vara enklare att registrera och avregistrera en förening och borde beslutsfattandet förenklas? Borde föreningen kunna få fungera på engelska också i offentliga sammanhang? Om du anser det, kom med och förenkla föreningslagen och civilsamhällets verksamhet!

Föreningslagen är under uppdatering och alla kan påverka de nya riktningarna. Justitieministeriets enkät är öppen fram till den 22.5. Med enkäten samlas information om och synpunkter på  behovet av att utveckla lagstiftning och principer.

Till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/52fe27ec-24d9-476e-91d0-c1414f20ebe0?displayId=Fin1769443

Mer information: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/tule-mukaan-helpottamaan-yhdistyslakia-ja-yhteisollista-kansalaistoimintaa-?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE

 

4. Några förråd till förfogande på Atlantgatan och Karlavägen
Fastighetsbolagen har en del lediga förrådsburar som kan hyras av föreningar som verkar inom AUS. Några förråd finns på Atlantgatan på Busholmen och några finns på Karlavägen i Otnäs.
Förråden är 1–2 m2 stora och hyran ligger kring 10–20€/mån beroende på hus. Förråden hyrs huvudsakligen inte ut till föreningar som redan har ett förrådsutrymme eller klubblokal via AUS. Intresserade föreningar kan ta kontakt med AUS bostadskontor kiinteistotoimi@ayy.fi.

 

5. Internationaliserings-ABC- guiden som stöd för din förening
Var femte aaltoit är internationell studerande. Beaktas de i föreningens verksamhet och evenemang? Behöver ni hjälp med internationalisering?

Det kan verka besvärligt att göra föreningens verksamhet mer internationell, men målet kan uppnås också med små steg. Den här guiden presenterar konkreta sätt att beakta det internationella perspektivet både i föreningens evenemang och verksamhetssätt. Guiden är indelad i tre avsnitt varav A innehåller enkla åtgärder som är lätta att genomföra, B lite större satsningar och C betydligt mer omfattande och genomträngande insatser. Målen är indelade i fyra delområden:

Intressebevakning: hur fungerar föreningen? Hur beaktas det internationella perspektivet?
Nya studerande: hur lockas utbytesstuderande och utländska examensstuderande
Evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening?
Kommunikation: vem når ni med er kommunikation, och hur? Vilka språk används i föreningen?

Internationaliserings – ABC-guiden hittar du i föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/kansainvalistymisen-abc/?lang=sv

Vi hoppas att guiden är till nytta för just dig och din förening! Om ni behöver hjälp och vägledning gällande internationella studerande eller internationalisering kan ni ta kontakt med vår sakkunniga Rosa Väisänen och styrelsemedlem Taneli Myllykangas på adressen international@ayy.fi. Kom även ihåg att gå med i Telegramkanalen Aalto International

 

6. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
När sommaren närmar sig börjar föreningarnas verksamhet ta paus. Nu är det en god tid att sätta föreningens ärenden i sommarskick och se till att halvfärdiga uppgifter från våren inte avskuggar sommarloven.

Du ser väl till att din förenings ekonomiska ärenden för vårens del är i skick. Det här betyder åtminstone att alla vårens kontohändelser, ersättningar för utlägg och kvitton är uppdaterade. Du får hjälp i ärenden gällande skötseln av föreningens ekonomi och bokföring i Föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/ekonomi-och-bokforing/?lang=sv. Ta även hand om resten av de halvfärdiga arbetena såsom nödvändiga underskrifter och att skicka meddelanden. Om ni behöver råd, svarar man gärna från adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi När vårens alla ärenden färdigbehandlats är det lättare att förbereda sig för och inleda nya uppgifter på hösten.

Det är bra att ha paus under sommaren från föreningsgrejer så att ivern bevaras under hela hösten. Vi ses senast på Aalto Party 3.9!

 

7. Ta över AUS Instagram-story för en dag
Vill du berätta om er verksamhet, visa upp er föreningslokal eller presentera hur ni ordnar ett evenemang? Din förening har möjligheten att berätta för AUS 2300 Instagramföljare vad just ni gör och hur. Genom era stories får följarna se vilket mångsidigt föreningsfält AUS har, och samtidigt når din förening nya människor.

Är du intresserad av att sköta AUS Instagram-story? Skicka meddelande till AUS informatör Henna Palonen (henna.palonen(a)ayy.fi) och kom överens om din dag. Speciellt under sommaren finns flera möjligheter att ta över storyn och marknadsföra er verksamhet även för nya studenter!

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Föreningsbrev vecka 20/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 20/2019

Lokalhamstringen är i gång. För en del hobbylokaler har gjorts små förändringar gällande bokningsarrangemangen. Se noggrannare anvisningar i punkt 1 och kom även ihåg AUS större evenemang när du gör upp höstens planer, punkt 2. Soligt veckoslut!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
13.5 Floradagen (punkt 3, https://www.facebook.com/events/2263069650443938/)
14.5. Hamstringstillställning för särställda föreningar (punkt 1)
16.5. Delegationens möte (ayy.fi/live)
18.5 AUS nionde årsfest (https://www.facebook.com/events/355197748424532/)
21.5. Hamstringstillställning för övriga föreningar i första förteckningen och för bokare av hobbylokaler (punkt 1)
26.5 Anmälning av evenemang till läsårskalendern avslutas (punkt 6, http://bit.ly/ayycalendar2019)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Lokalhamstringen pågår: hamstringen för särställda föreningar avslutas 14.5 och börjar för övriga 15.5
2. För kännedom; AUS största evenemang hösten 2019
3. Kom och fira Teknologbyns 67-årsdag på Floradagen 13 maj!
4. Overaller och studentkläder till AUS årsfestsillis
5. Med dess tips får du föreningen i sommarskick!
6.  Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2019–2020
7. Ta över AUS Instagram-story för en dag
8. Följ AUS i de sociala medierna
9. Övervakare till urvalsprov

 

1. Lokalhamstringen pågår: hamstringen för särställda föreningar avslutas 14.5 och börjar för övriga 15.5
Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler – lokalhamstringen pågår  för föreningarnas del.  I hamstringen används, som bekant, AUS eget bokningssystem TILA. TILA finns på adressen https://tila.ayy.fi/ och användarna måste logga in med Aalto-universitetets IT användarkonto.

Du kan hamstra tider för perioden mån 12.8.2019–sön 5.1.2020.

Tiderna för att fylla i lokalbokningar i systemet är följande:

-Särställda föreningar
Tiden för att fylla i börjar mån 6.5.2019 kl.12 och avslutas tis 14.5 kl. 12.
Hamstring 1: tis 14.5.2019 från  kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.

-Övriga föreningar i första förteckningen
Tiden för att fylla i börjar ons 15.5.2019 kl. 12 och avslutas ti 21.5 kl. 12.
Hamstring 2: tis 21.5.2019 från  kl. 16.30 i Kandidatcentret (Otsvängen 1) sal R001/M232 M1.

Noggrannare bokningsanvisningar skickas till föreningarna i en separat e-post.

Obs viktigt! Till skillnad från föregående förhandsbokningsrunda har följande ändring gjorts: bokning av tre hobbylokaler (allaktivitetslokalen, tatamisalen, föreningslokalen) sker först under bokningsrundan som börjar 15.5 och föreningarna ska komma och försvara sina bokningar på den andra hamstringstillställningen ti 21.5. Det här gäller alla föreningar! Hobbylokalerna kan bokas först från och med onsdag 15 maj. Syftet med ändringen är att garantera jämlikare möjlighet för alla föreningar  att boka de här mycket efterfrågade avgiftsfria lokalerna.

Mer information och noggrannare anvisningar: https://ayy.fi/sv/blog/2019/05/06/forhandsbokningen-av-aus-evenemangslokaler-inleds-6-5-2019/

 

2. För kännedom; AUS största evenemang hösten 2019
De frivilliga i Aalto-universitetets studentkår ordnar stora evenemang för alla universitetets studenter och nedan har vi sammanställt datum för er kännedom, och som stöd för planering av övriga evenemang, speciellt om ni vill vara medvetna om dem när ni gör kommande lokalbokningar. Välkommen med!

3.9 Aalto Party

21.9  Otnäs natt
30.9 Mössnedläggningen
31.10. Aalto Talent Expo
2-9.11 Teknologtraditionsveckan
8.11. Teknologtraditionsfest
2-4.12. Föreningsutbildningar (preliminär)

 

3. Kom och fira Teknologbyns 67-årsdag på Floradagen 13 maj!
AUS Campussektion hälsar er välkomna att fira studenternas traditionella festdag och Teknologbyns 67:e födelsedag på Floradagen måndagen den 13 maj.

Evenemangsplatsen är även i år Servin Mökki i hjärtat av Teknologbyn och från kl.16:00  finns möjlighet att njuta av läckerheter och vårigt program. Höjdpunkten är den högtidliga överlämningen av Floradagens budkavle. Floradagen är dessutom en del av årsfestprogramveckan för AUS nionde årsfest.

Kom alltså på plats och njut av  en festligt vårig stämning och bjud även med dina vänner! Mer information om Floradagen hittar du bakom följande länk: https://www.facebook.com/events/2263069650443938/

 

4. Overaller och studentkläder till AUS årsfestsillis
Årsfestkommittén söker overaller och -jackor från studentföreningar oh gillen för AUS nionde årsfestsillis. Det här är ett utmärkt tillfälle att tömma föreningens förråd på onödiga overaller eller jackor samt visa upp  föreningens garderob på AUS gemensamma fest!

Om er förening har överblivna, oanvända overaller eller jackor från föregående årskurser som ni kunde donera sillisen, ta kontakt med årsfestkommittén antingen per e-post tuuli.aaltonen@aalto.fi eller på Telegram @lohenscowl

 

5. Med dessa tips får du föreningen i sommarskick!
När sommaren närmar sig börjar föreningarnas verksamhet ta paus. Nu är det en god tid att sätta föreningens ärenden i sommarskick och se till att halvfärdiga uppgifter från våren inte avskuggar sommarloven.

Du ser väl till att din förenings ekonomiska ärenden för vårens del är i skick. Det här betyder åtminstone att alla vårens kontohändelser, ersättningar för utlägg och kvitton är uppdaterade. Du får hjälp i ärenden gällande skötseln av föreningens ekonomi och bokföring i Föreningsguiden: https://yhdistysopas.ayy.fi/ekonomi-och-bokforing/?lang=sv. Ta även hand om resten av de halvfärdiga arbetena såsom nödvändiga underskrifter och att skicka meddelanden. Om ni behöver råd, svarar man gärna från adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi När vårens alla ärenden färdigbehandlats är det lättare att förbereda sig för och inleda nya uppgifter på hösten.

Det är bra att ha paus under sommaren från föreningsgrejer så att ivern bevaras under hela hösten. Vi ses senast på Aalto Party 3.9 !

 

6. Meddela ditt evenemang till AUS läsårskalender 2019–2020
Föreningar och aktörer inom AUS kan meddela viktiga evenemangsdatum till studentkårens läsårskalender. Du kan meddela evenemang med den bifogade tabellen fram till söndag 26.5.2019. Fyll i era evenemang under rätt månad i tidsordning.

Skriv texten ni vill ha i kalendern i kolumnen ”Event name/Text” (med gul bakgrund). Vänligen notera att det ryms högst 25 tecken på en rad, inklusive mellanslag. När du skriver, fundera på hur många rader du vill ”slösa” i din egen kalender. När du planerar texten, beakta att kalendern blir trespråkig.

Filen kan redigeras fram till 26.5.2019, och ni kan alltså göra ändringar i era evenemang fram till dess. Fyll i kolumnerna noggrant och dubbelkolla att uppgifterna stämmer. Kom ihåg att också fylla i informationen om vem som är arrangör.

Tabellen finns på adressen: http://bit.ly/ayycalendar2019

Frågor och kommentarer kan riktas till Henna Palonen, AUS sakkunnig för kommunikation (henna.palonen@ayy.fi eller 050 5209440).

 

7. Ta över AUS Instagram-story för en dag
Vill du berätta om er verksamhet, visa upp er föreningslokal eller presentera hur ni ordnar ett evenemang? Din förening har möjligheten att berätta för AUS 2300 Instagramföljare vad just ni gör och hur. Genom era stories får följarna se vilket mångsidigt föreningsfält AUS har, och samtidigt når din förening nya människor.

Är du intresserad av att sköta AUS Instagram-story? Skicka meddelande till AUS informatör Henna Palonen (henna.palonen(a)ayy.fi) och kom överens om din dag. Speciellt under sommaren finns flera möjligheter att ta över storyn och marknadsföra er verksamhet även för nya studenter!

 

8. Följ AUS i de sociala medierna
Vill du vara bland de första som får veta vad som händer i studentkåren och Aaltogemenskapen? Följ AUS i de sociala medierna så hänger du med i svängarna.

Facebook: https://www.facebook.com/ylioppilaskunta/ Instagram: https://www.instagram.com/ayy_fi/ Twitter: https://twitter.com/AYY_FI LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aalto-university-student-union

Kom ihåg Facebookgrupperna AYY Events, Aalto International och AYY Study Events och AYY: Edunvalvonta Intressebevakning samt Telegramgrupperna AUS: Intressebevakning och Aalto International!

 

9. Övervakare till urvalsprov
Vi rekryterar studerande till övervakare till urvalsprov i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning och DIA-gemensamma antagningen inom 20.5 – 6.6.2019 och till biträdande uppdrag 7. – 10.6.2019. Vi arrangerar skolningar till övervakare och vi prioriterar studerande som kan delta i skolningen.

Skolningar ordnas bara på finska och alla övervakarna måste prata flytande finska.

Anmälningstiden slutar 12.5.2019 kl. 23.59.

Mera information (på finska): https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/valvojaksi-valintakokeisiin

Med vänliga hälsningar,
Ansökningsservice
ansokningsservice@aalto.fi

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen@ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler inleds 6.5.2019

Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler – lokalhamstringen – börjar för föreningarnas snart. I hamstringen används AUS eget bokningssystem TILA. TILA finns på adressen https://tila.ayy.fi/ och användarna loggar in med Aalto-universitetets IT-användarkonto.

Du kan hamstra tider för perioden mån 12.8.2019 – sön 5.1.2020.

Tiderna för att fylla i lokalbokningar i systemet är följande:

 1. Föreningar med särställning
  Tiden börjar mån 6.5 kl. 12.00 och går ut tis 14.5 kl. 12.00.
  Hamstring tis 14.5 kl. 16.30 i Kandihusets (OK1) sal M1 (M232).
 2. Övriga föreningar i första förteckningen
  Tiden börjar ons 15.5 kl. 12.00 och går ut tis 21.5 kl. 12.00.
  Hamstring tis 21.5 kl. 16.30 i Kandihusets (OK1) sal M1 (M232).

OBS! Följande förändringen har gjorts jämfört med föregående förhandsbokningsrunda: reservationer för den allaktivetslokalen, tatamisalen och föreningsrummet kan endast göras från och med den 15 maj. Förskottsbokningarna för dessa tre anläggningar måste försvaras vid den andra hamstringen den 21 maj. Detta gäller alla föreningar! Anledningen till förändringen är att försöka se till att alla föreningar har en mer lika möjlighet att reservera dessa mycket eftertraktade lokaler.

Information om bokningsprocessen: 

 • I lokalhamstringen reserveras lokaler i föreningars namn. Aktiveringsnyckeln har skickats till den e-postadress som föreningen meddelat (i allmänhet föreningsstyrelsens e-postlista), så de personer som skött föreningarnas lokalbokningar i år kan vid behov dela ut representationsrättigheter genom TILA till exempel till föreningarnas nya styrelsemedlemmar.
 • Evenemangets namn ska matas in i bokningen. Om namnet saknas kan evenemanget vid behov raderas ifall lokalen behövs samma dag i ett senare skede av hamstringen.
 • Ni noterar väl att AUS interna bokningar är permanenta.
 • De särställda föreningarnas bokningar för årsfester och sillisar prioriteras. De bokningar som de särställda föreningarna gjort under sin egen bokningstid bekräftas när bokningstiden gått ut. Eventuella dubbelbokningar som gjorts av föreningar med särställning reds ut under det första hamstringstillfället. Föreningarna med särställning behöver inte försvara sina bokningar under det andra hamstringstillfället. Ett undantag till detta: Reservationer för den allaktivetslokalen, tatamisalen och föreningsrummet kan endast göras från och med den 15 maj. Förskottsbokningarna för dessa tre anläggningar måste försvaras vid den andra hamstringen den 21 maj. Detta gäller alla föreningar!
 • Dubbelbokningar kan endast göras under tiderna som reserverats för att fylla i lokalbokningar. När ifyllningstiden gått ut kan föreningen under hamstringsjippot själv ändra, radera och lägga till nya bokningar som inte överlappar någon annans. Eventuella dubbelbokningar kan alltså avbokas med bokarens eget användarnamn under själva hamstringsjippot. Därför rekommenderar vi att de som kommer tar med en egen dator för att göra processen smidigare.
 • Boka lokaler endast för verkliga behov. Om möjligt, undvik att boka följande lokaler och tider: PO tränar i Smökki varje måndag kl. 18–21 och RWBK varje tisdag kl. 17–22. Försök alltså undvika sitsar på måndagar och tisdagar.
 • Prislistan kan du hitta här: ayy.fi/sv/prislista

OBS! På grund av renoveringar finns det några undantag: Takkakabinettet, Spellokalen, Sitsköket och Takbastun kan inte bokas: 1.5.2019 – 5.1.2020.

Om du inte fått någon bekräftelse för användargruppen du representerar, om gruppen saknas eller om du har andra frågor om hamstringen kan du kontakta servicechefen: riitu.nuutinen (a) ayy.fi