Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

FSF dvs. Finlands studentkårers förbund representerar finländska universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande. Linjepappret och verksamhetsplanen som styr FSFs intressebevakningsarbete  godkänns på förbundsstämman där även styrelsen väljs.  Förbundsstämman år 2019 ordnas i Lahtis 15.– 16.11.2019. FSF:s förbundsstämma är en utmärkt utkiksplats över den finska studentrörelsen samt studenternas nationella intressebevakning och dess inverkan på studenters vardag.

AUS representeras på förbundsstämman av en delegation på 14 ordinarie medlemmar som använder studentkårens rösträtt på förbundsstämman  och deras suppleanter.  Styrelsen utnämner delegationen till Finlands studentkårers förbunds förbundsstämma  efter representantgruppernas hörande.

”I delegationen får man påverka vilken riktning studentrörelsen tar. Det är viktigt att man även lyssnar på aaltoiternas röst i den nationella debatten”, konstaterar styrelseordförande Tapio Hautamäki.

De som väljs till förbundsmötesdelegationen antas delta på förhandsträffarna inför förbundsmötet. Den första delegationsutbildningen hålls 16.9.2019 kl. 17-19.

 

Du kan söka till delegationen fram till 25.8.2019 kl. 23.59 på adressen: https://lomake.ayy.fi/vaikuttaminen/ayyn-syl-liittokokousdelegaatio-2019

 

Du kan bekanta dig med förbundsmötesdelegationens verksamhetsinstruktion här.

 

Även AUS:s kandidatansökning till FSF:s styrelse pågår!

Enligt AUS förbundsmötesinstruktion tillsätts kandidaterna till FSF:s styrelse av  studentkårens styrelse efter  delegationens eller representantgruppernas hörande. Mandatperioden för FSF: s styrelseordförande och styrelsemedlemmar som väljs på förbundsmötet 2019 är kalenderåret 2020. Styrelsearbetet på FSF är heltidsarbete.

Fritt formulerade ansökningar kan skickas till adressen rekrytointi@ayy.fi fram till 14.8.2019 kl. 23:59

 

Mer information:  Heikki Isotalo, chef för kommunikationen och påverkansarbetet heikki.isotalo(at)ayy.fi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *