Föreningsanmälningar som saknas måste lämnas in senast den 30.6

Varje förening inom AUS ska årligen lämna in en föreningsanmälan. Föreningar som ännu inte lämnat in sin föreningsanmälan för 2019 ska göra det senast 30.6 kl. 23.59. Det går inte längre att ansöka om verksamhetsbidrag.

 

VILKEN FÖRENINGSANMÄLAN?

Föreningar som verkar inom AUS måste göra en föreningsanmälan varje år. Det väsentliga här är att vi kontrollerar om föreningen fortfarande uppfyller de krav som AUS föreningsreglemente ställer. Den viktigaste bilagan är alltså de gällande stadgarna. Enligt föreningsreglementet kan en förening som inte lämnar in anmälan avlägsnas ur registret för de två påföljande åren på beslut av styrelsen.

Föreningsanmälan består av flikar som ska ifyllas och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– verksamhetsberättelsen för föregående år
– verksamhetsplanen för pågående år

 

HUR SKA JAG GÖRA EN FÖRENINGSANMÄLAN?

  1. Samla ihop alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen)
  2. Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till er styrelses epostadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
  3. Fyll i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor Mellanlagra varje flik separat.
  4. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor är föreningsanmälan bristfällig. Du kan be om tilläggstid för inlämning av bilagorna men det krävs en välgrundad betungade orsak. Sänd ett meddelande till jarjestoasiat@ayy.fi, och ange din motivering och när bilagorna är färdiga.
  5. Fint, nu är allt klart! Du har nu gjort den krävda föreningsanmälan.
  6. Dessutom kan du uppdatera eller skapa en föreningsprofil för din förening.

 

VARIFRÅN FÅS MER INFORMATION?

AUS föreningssektor (jarjestoasiat@ayy.fi) svarar på alla frågor om verksamhetsbidrag. Föreningssektorn når du också på telefonnumret 050 520 9442. (vardagar).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *