AUS delade ut utmärkelser och priser på sin nionde årsfest på lördagen.

Meddelande

Aalto-universitetets studentkår

Får publiceras 18.5.2019 kl. 21:00

Aalto-universitetets studentkår (AUS) firade sin nionde årsfest lördagen den 18 maj 2019 på Brunnshuset i Helsingfors. På årsfesten belönade AUS medlemmar och föreningar för deras förtjänstfulla arbete samt offentliggjorde de nya verken som införskaffats till konstsamlingen. AUS delade ut priser för årets gärning för inlärningsfrämjande 2019, årets internationella bragd 2019  samt studentkårens officiella utmärkelser. På årsfesten användes för första gången även AUS ceremonimästares stav som planerats och förverkligats av Aino Hautala.

Priset för årets gärning för inlärningsfrämjande 2018 beviljades för Godkännandet av kunskaper som visats genom frivilligarbete. Priset mottogs av universitetslektor Jari Ylitalo som är idéns upphovsman och ansvarslärare för kurserna Yhteisössä vaikuttaminen och Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen. Kurserna möjliggör framgång, tillväxt och utveckling för många av Aaltogemenskapens hundratals frivilliga. Båda kurserna utgör även utmärkta underlag för inbördes nätverkande mellan studieaktiva.

Priset för årets internationella bragd 2018 gick till Junction. Grunden till priset var en inspirerande och proaktiv internationaliseringsnivå såväl inom Aaltogemenskapen som utomlands. Genom sin verkasamhet och sina evenemang har Junctions uppmuntrat internationella studeranden att gå med i frivilligverksamheten, möjliggjort olika mångkulturella möten och gjort gemenskapens ”can-do”- attityd känd ute i världen.  Även Kamil Marwat, som utfört aktivt intressebevakningsarbete både på Aalto och nationell nivå för studenter som betalar läsårsavgift, beviljades utmärkelsen årets internationella bragd

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med två skulpturer. Det första verket är ”Bubblegum” av konstnär Veera Krouglov, och det andra Siina Levonojas skulptur ”Brownie”.

AUS beviljade studentkårens första ekonomichef Reija Väätäinen och AUS långvariga aktiva Jari Isaksson. den högsta utmärkelsen dvs, hederstecknet.

AUS beviljade även två hjältetecken som mottogs av Radiodiodi och Campusutvecklingen.

Dessutom beviljades 10 utmärkelser och 20 samfundsmärken.

Aalto-universitetets studentkår gratulerar alla mottagare och tackar dem för deras goda och viktiga arbete för Aaltogemenskapen.

Hjältetecken
Radiodiodi
Campusutveckling

Hederstecken

Reija Väätäinen

Jari Isaksson

Förtjänsttecken

Tyko Viertiö

Noora Vänttinen

Rosa Väisänen

Onni Lampi

Mikko Latva-Käyrä

Oskar Niemenoja

Kaisa Talvitie

Joona Orpana

Iina Ryhänen

Hilja Korhonen

Samfundstecken

Aino Hautala

Henri Heilala

Totti Tyynilä

Tuukka Ahtola

Ville Mansikkaniemi

Christian Segercrantz

Emma Savela

Irma Savolainen

Jenina Noki

Tuomas Rantataro

Viet Tran

Emilia Mäenmaa

Titta Saari

Tuomo Leino

Ville Kauhanen

Roope Pääkkönen

Pietari Peltonen

Joonas Palosuo

Katariina Helin

Roope Vesterinen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *