Aalto-universitetets studentkår söker en praktikant inom hållbar utveckling

Aalto-universitetets studentkår är en dynamisk tjänste- och intresseorganisation som representerar 14 000 studerande. Nu har du chans att testa dina kunskaper hos oss!

För tiden maj-juni söker AUS en praktikant som ska utveckla studentkårens verksamhet med ekologisk hållbarhet i fokus. Uppgiften omfattar:

  • Deltagande i utvärdering av kolavtrycket från AUS verksamhet
  • Uppgörande av interna anvisningar för miljöansvar
  • Planering av utbildning på temat

Vem kan ansöka?

För praktikens del är det viktigt att ämnet anknyter till praktikantens studier. För praktiken betalas kollektivavtalsenlig lön (1425,95 €/mån) och vi önskar att praktikanten har rätt till praktikstöd från högskola.

För studerande vid Aalto-universitetet finns tilläggsuppgifter om praktikstöd på följande adress:

https://into.aalto.fi/display/ficareerweb/Harjoittelu+ja+harjoittelun+apurahat

Studerande från andra högskolor kan också ansöka om praktikplatsen.

Tidpunkt för praktiken

Praktiken varar två månader och det är önskvärt att den inleds så snart som möjligt i början av maj.  Praktiken kan även utföras som deltidsarbete vid sidan av studier.

Av praktikanter förväntar vi oss

  • Entusiasm att skapa världens bästa studieliv i Aalto-gemenskapen
  • Förmåga att urskilja stora helheter
  • God kommunikationsförmåga
  • Positivt förhållningssätt till teamarbete och utvecklande av verksamheten
  • Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller engelska

Som merit räknas

  • Studier och arbetserfarenhet inom hållbar utveckling
  • Muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Ansökningsprocessen

Vi tillsätter platsen genast en lämplig person hittas, så agera snabbt!  Skicka så snart som möjligt din ansökan och cv till adressen rekrytointi@ayy.fi , dock allra senast 22.4.2019.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger

Sakkunnig inom intressebevakning Rosa Väisänen, t. 050 527 2401 rosa.vaisanen(a)ayy.fi

Aalto-universitetets studentkår AUS är en tjänste- och intresseorganisation som har ca 14 000 medlemmar. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och verksamheten omfattar hundratals frivilliga och organisationer. En central medlemstjänst som AUS erbjuder är studiebostäder till rimliga priser i närheten av studieplatsen. AUS har cirka 2 500 bostäder som hyrs ut till AUS-medlemmar. Som arbetsmiljö är AUS ungdomlig och mycket flexibel. AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar sökande med olika bakgrund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *