Aalto-universitetets studentkår söker en verksamhetsledare

Vill du höra till en mångsidig och sporrande arbetsgemenskap och få se Aalto-gemenskapens utveckling samt byggandet av Otnäs campusområdet från en utsiktspunkt?  Bli vår verksamhetsledare!

Verksamhetsledarens huvudsakliga uppgift är att garantera att studentkårens strategi förverkligas.  I verksamhetsledarens arbete ingår ett nära samarbete med styrelsen och fullmäktige. En central del i det dagliga arbetet utgörs av verksamhetsplanering och ständig utveckling samt intressentgruppsarbete och av studentkårens representantuppdrag. Du leder flera team i ditt arbete och är chef för ungefär 20 arbetstagare.

I ledarskapsarbetet har du ett nära samarbete med ekonomichefen och den övriga ledningsgruppen. I ditt arbete ansvarar du för utöver den allmänna verksamhetsledningen även för något av AUS verksamhetsområden såsom samarbete, kapitalanskaffning och främjandet av digitala ärenden. Tillsammans med den nya ekonomichefen överenskommer du om ledningsansvaret och den noggrannare arbetsfördelningen.

Av den sökande förutsätter vi:

 • Kännedom om studentkårs- och föreningsverksamhet
 • Kunskaper i genomförandet av strategisk förändring
 • Förståelse för ekonomiplanering
 • Ledar- och organiseringsförmåga
 • Stresstålighet
 • Goda samarbetskunskaper
 • Förmåga att gestalta helheter samt prioriteringsförmåga
 • Ett lösningsinriktat arbetssätt
 • Högskolestudier
 • Flytande kunskaper i finska och kunskaper i engelska

Som merit räknas

 • Kännedom om AUS och Aalto-universitetet
 • Erfarenhet av Aaltos förenings- och frivilligverksamhet
 • Erfarenhet av kapitalanskaffning och företagssamarbete
 • Erfarenhet av chefsuppgifter
 • IT-kunskaper – speciellt ur ledarskapssynvinkel
 • En lämplig högskoleexamen
 • Kännedom om arbetslagstiftningen
 • Kunskaper i svenska
 • Spelöga

Under din arbetstid gör du upp ett individuellt utvecklingsprogram som garanterar personlig utveckling. För att lyckas med ditt arbete stöds du av AUS sakkunniga samt en mentor eller ett stödnätverk. Under din tjänsteperiod är du berättigad att bo i lägenheter ägda av AUS.

Arbetet är tidsbundet för tiden 1.5.2019-30.4.2022

Skicka in din ansökan med löneanspråk till adressen rekrytointi(a)ayy.fi senast onsdag 20.2. 2019. Ansökan kvitteras som mottagen.

Rekryteringsgruppen intervjuar lämpliga kandidater 13.3 – 15.3 och 18 – 19.3. Till dem som kallas på intervju skickar vi en förhandsuppgift före intervjun samt eventuellt ett lämplighetstest före valet görs. Det slutgiltiga valet görs av fullmäktige, som sannolikt intervjuar toppkandidater vecka 15 eller 16. AUS:s delegation fattar beslut om verksamhetsledaren på sitt delegationsmöte 17.4.2019.

Mer information ger generalsekreterare Niko Ferm (niko.ferm(a)ayy.fi, 050-5209415).

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för nästan 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar ungefär hundra frivilliga aktörer. Inom AUS verkar ungefär 200 föreningar. Tyngdpunkten för studentkårens verksamhet är påverkande, föreningsverksamhet och serviceverksamhet. Dessutom har AUS cirka 3000 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. AUS egendom uppgår till ca 150 miljoner euro och den årliga omsättningen är cirka 15 miljoner euro. AUS har ett bevisligen gott arbetsklimat och en god arbetstillfredsställelse. Att upprätthålla det är en hederssak för oss.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *