Föreningsbrev vecka 48/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 48/2018

Nästa vecka blir det föreningsutbildning, hoppas vi ses där!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och funktionärer
23.11 Ansökningstiden för sektionernas ordförande går ut (punkt 5, ayy.fi/stop)
27.11 Föreningsutbildningen – grunderna (punkt 1, https://www.facebook.com/events/510059069478348/)
28.11 Föreningsutbildningen – temadag (punkt 1, https://www.facebook.com/events/510059069478348/)
28.11 Kommentartiden om föreningsstrukturerna går ut (punkt 2)
29.11 Föreningsutbildningen på engelska (punkt 1, https://www.facebook.com/events/510059069478348/)
30.11 My Career in Finland (https://www.facebook.com/events/346231852815021/)
3.12 Ansökningstiden till AUS sektioner går ut (punkt 5, ayy.fi/stop)
3.12 Ansökningstiden för studentrepresentanter går ut (punkt 6, https://ayy.fi/sv/blog/2018/10/29/aus-soker-studentrepresentanter-for-2019/)
3.12 Ansökningstiden för AUS 10-årsjubileumsansvariga går ut ayy.fi/stop)
6.12 Studerandenas självständighetståg (punkt 3,https://www.facebook.com/events/190259045237061/)
31.12 Ansökningstiden för AUS kommittéer går ut (punkt 5, ayy.fi/stop)

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Föreningsutbildningarna nästa vecka den 27–29 november
2. Föreningarna får kommentera utvecklingsförslagen för AUS föreningsstrukturer fram till 28.11!
3. Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden
4. Förhandsbokning av AUS evenemangslokaler i december
5. Sök till AUS sektioner eller kommittéer 2019!
6. Borde universitetet förändras? Bli studentrepresentant i förvaltningen!


1. Föreningsutbildningarna nästa vecka den 27–29 november
Anmälningstiden till AUS föreningsutbildningar har gått ut.

Nästa vecka tar vi itu med olika teman tillsammans med de anmälda tisdagen den 27 november och onsdagen den 28 november på Design Factory, Betongblandargränden 5. Bägge dagarna bjuder vi på snacks en halv timme innan programmet börjar. Tisdagens grundutbildning börjar kl. 16.30 med en gemensam modul, och senare delar vi in oss i grupper enligt anmälningarna.

På onsdagens temadag den 28 november börjar programmet kl. 17.15 innan vi delar in oss i temagrupper. Tidsschemat för onsdagens temadag har ändrats något på grund av ojämna gruppstorlekar. Varje tema får endast en genomgång under kvällen. Temamodul 1 handlar om välbefinnande och att leda sitt eget arbete och om likabehandling. Temamodul 2 handlar om medelanskaffning och företagsrelationer och hur man inspirerar frivilliga. Information har skickats separat till dem som påverkas av ändringen.

Torsdagen den 29 november hålls föreningsutbildningen på engelska på AUS kontor, Otsvängen 11. Vi börjar kl. 16 med snacks.

Det exakta tidsschemat för alla dagarna finns här:
Tisdagen den 27 november Föreningsutbildning – grunderna: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayyn-yhdistyskoulutus-peruspaketti-27-11/
Onsdagen den 28 november Föreningsutbildning – temadag https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayyn-yhdistyskoulutus-teemapaiva-28-11/
Torsdagen den 29 november Föreningsutbildning på engelska https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayys-association-training-in-english/

Workshopbeskrivningarna finns i FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/510059069478348/

Materialet från utbildningarna distribueras till deltagarna och via föreningsbrevet. Frågor om föreningsutbildningarna kan skickas till adressen jarjestoasiat(a)ayy.fi.

 

2. Föreningarna får kommentera utvecklingsförslagen för AUS föreningsstrukturer fram till 28.11!
Inom Aalto-universitetets studentkår pågår ett projekt för att utveckla gemenskaps- och föreningsstrukturerna. Syftet är att utreda hur samarbetet mellan studentkåren och dess föreningar och Aaltogemenskapens strukturer kan göras ännu tydligare. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

I september genomfördes kartläggningsenkäter med föreningarna och därefter har lösningsmodeller tagits fram i fokusgruppsdiskussioner. Nu samlar vi in kommentarer om modellerna av föreningarna och de frivilliga. Svarstiden går ut onsdagen den 28 november. Närmare anvisningar, bakgrundsmaterial och ett svarsformulär har skickats till föreningsstyrelsernas e-postadresser måndagen den 19 november. Språkversionerna skickas så snart som möjligt.

Avsikten är att ett utlåtande/förening lämnas in, så det är viktigt att ni avsätter tid för diskutera tillsammans. Projektets resultat kommer att påverka hur förenings- och frivilligfältet organiseras i framtiden, så det är ytterst viktigt att ni för fram era synpunkter.

Kontakta samordnaren Elina Nieminen på adressen elina.nieminen(a)ayy.fi om föreningen inte fått närmare kommenteringsanvisningar eller om du har frågor om projektet.


3. Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden
Liksom i fjol firar huvudstadsregionens student- och studerandekårer självständighetsdagen tillsammans den 6 december. Evenemanget ordnas av huvudstadsregionens studentkårer HUS, AUS, KonSt, SHS och Kadettitoverikunta samt studerandekårerna METKA och Helga. Alla är välkomna med och evenemanget bjuder på facklor och ljus vid starten. Föreningar kan delta i tåget med sin egen officiella fana.

Anvisningar och tidtabell finns på adressen http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/.

Facebooksidan finns på adressen https://www.facebook.com/events/190259045237061/

Som vanligt bjuder AUS på följande tjänster:

Taxi för fanorna:
Föreningens fana ska föras till servicestället (Otsvängen 11) senast måndagen den 3 december kl. 16.00 OCH antecknas i transportlistan. Var noga med att anteckna fanan i listan eftersom endast de fanor som finns på listan tas med. Fanorna förs tillbaka till samma ställe där de ska hämtas senast fredagen den 7 december.

Bärselar och marskalksband i Finlands färger:
Studentkåren lånar ut ett begränsat antal bärselar för fanor och blåvita marskalksband som passar alla fanor. Bokningar i den ordning de kommer in på arkisto@ayy.fi, utrustningen finns vid fackeltågets start på evenemangsdagen.

Under fackeltåget kan fanbärarna och marskalkerna tryggt lämna sina väskor i en bil som kör till Senatstorget. När ni lämnar in fanorna för transporten tillbaka får ni också sakerna ni lämnat i förvar. Fanbärare och marskalker ska inte ha väskor under sina uppdrag.

Mer info: niina.palm(a)ayy.fi

 

4. Förhandsbokning av AUS evenemangslokaler i december
Förhandsbokningen av AUS evenemangslokaler, även känd som lokalhamstringen, öppnas för föreningarna i december. Då kan föreningarna boka lokaler för tiden 7 januari–11 augusti 2019. Fundera redan nu på vårens lokalbehov eftersom ni bara har en vecka på er att göra själva bokningarna.

Närmare information och tider följer i ett senare föreningsbrev. Mer info: riitu.nuutinen(a)ayy.fi

 

5. Sök till AUS sektioner eller kommittéer 2019!
AUS styrelse för nästa år valdes i går på delegationens möte! Det innebär att tidsfristerna för höstens rekryteringar börjar närma sig: ansökningstiden för sektionsordförandeposterna går ut i dag och sista ansökningsdag för sektionsmedlemmar och studentrepresentanter är den 3 december. Till kommittéerna kan du söka under hela december.

Det finns alla typer att uppdrag – ordna wappen (Teknologsektionen/Festkommittéen), Aalto Afterparty (Aava/Afterparty-kommittén) eller olika motionsevenemang (Aava/Kommittén för utomhusspel), renovera evenemangslokaler (Campussektionen) eller bevaka studenternas intressen som studentrepresentant vid Aalto.

Eller har du siktet inställt på att göra något unikt? Som ansvarig för AUS 10-årsfest befinner du dig i händelsernas centrum i planeringen och genomförandet av jubileumsåret och själva 10-årsfesten.

Alla frivilliguppdrag finns på adressen www.ayy.fi/stop/ ! Mer info finns också på sektionernas och AUS konton i de sociala medierna.

 

6. Borde universitetet förändras? Bli studentrepresentant i förvaltningen!
Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är helt vanliga studenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utveckling. Studenterna är experter på studierna och undervisningen. Det finns över 250 uppdrag lediga. Studentkåren väljer studentrepresentanterna för ett kalenderår och alla studentkårens medlemmar kan söka. Ansökningstiden går ut den 3 december 2018.

Studentrepresentanter finns i utbildningsprogrammen, institutionerna, högskolorna och universitetets centralförvaltning. De sitter i kommittéerna för akademiska ärenden, utbildningsråden och i olika kommittéer. Studentkåren, de ansvariga för studentrepresentanterna och föreningarnas studieansvariga stöder påverkansarbetet.

Officiell utlysning och lista över uppdrag 2019: https://ayy.fi/sv/blog/2018/10/29/aus-soker-studentrepresentanter-for-2019/

Studentkårens reglemente om studentrepresentanter: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615832&preview=/12615832/16875676/Hallopedreglemente_2011.pdf

Mer info: laura.luoto(a)ayy.fi eller minna.makitalo(a)ayy.fi

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *