Aalto-universitetets studentkår och nätverket World Student Capital är besvikna över HRT:s beslut om studentrabatten

Aalto-universitetets studentkår och nätverket World Student Capital är besvikna över HRT:s beslut att försämra studentrabatten och slopa studentrabatten på enkelbiljetter.

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) beslutade i dag den 30 oktober att utsträcka studentrabatten i kollektivtrafiken till alla heltidsstuderande som studerar för en grundexamen oavsett deras ålder. Men samtidigt sänks rabatten på säsongbiljetter som laddas på resekortet från 50 procent till 45 procent och studentrabatten begränsas så att den endast gäller säsongbiljetter. Det gemensamma nätverket för huvudstadsregionens student- och studerandekårer World Student Capital (WSC) kritiserar beslutet att sänka rabatten och slopa den helt för enkelbiljetter.

”Vårt mål var att bevara rabatten på 50 % för alla biljettyper. Vi anser att HRT har överskattat kostnaderna för en rabatt utan åldersgränser”, säger WSC-nätverkets ordförande Otto Rosenlund.

Tidigare har största delen av studenterna över 30 år inte haft rätt till studierabatt eftersom rätten till studiestöd har varit ett rabattvillkor. Det positiva med HRT:s beslut är att studenter som fyllt 30 år i framtiden får rabatt på samma villkor som yngre studerande. Det här har länge varit ett mål för studentorganisationerna, som är glada över att det uppnåtts även om beslutet i övrigt är en besvikelse. Slopandet av åldersdiskrimineringen i fråga om studentrabatten kan leda till att nya grupper börjar använda kollektivtrafiken, vilket stärker lönsamheten.

”HRT:s studentrabatt borde i första hand gälla alla studerande och alla biljettyper. Dessutom visar uppskattningar som baserar sig på HRT:s egna beräkningar att tilläggskostnaderna på grund av en utvidgning inte skulle vara betydande. Rabattmodellen kan också justeras senare enligt det verkliga utfallet” säger Lauri Seppäläinen, styrelsemedlem i Aalto-universitetets studentkår.

Aalto-universitetets studentkår och WSC-nätverket anser att HRT nu bör följa upp beslutets konsekvenser för kostnaderna för studentrabatten och använda eventuella underskott jämfört med den tidigare kostnadsnivån antingen till att förbättra rabatten eller utsträcka den till enkelbiljetter.

De nya rabattgrunderna träder i kraft i samband med zonreformen våren 2019.

Otto Rosenlund

Ordförande för World Student Capital-nätverket

Lauri Seppäläinen

Styrelsemedlem för Aalto-universitetets studentkår (socialpolitik, kommunala angelägenheter)

Mer information:

Sakkunnig (socialpolitik) Lauri Jurvanen, Aalto-universitetets studentkår, lauri.jurvanen@ayy.fi, tfn. 050 520 9418

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *