Föreningsbrev vecka 44/2018

Om du vill få AUS föreningsbrev till din e-post kan du beställa det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

 

Det här är AUS föreningsbrev vecka 44/2018

AUS har ett nytt policydokument (punkt 1) och nästa vecka väljs studentkårens styrelsebildare 2019 (punkt 2) – spännande tider!

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer
29.10–3.11 Filmfestivalen Elossa (punkt 3, https://elossafestival.fi)
1.11 kl. 11–15 Info om AUS frivilligrekrytering, Kandidatcentrets entré (punkt 2)
1.11 Delegationens möte 10/2018 (följ på ayy.fi/live)
7.11 Ansökningstiden för AUS styrelseposter löper ut (punkt 2, ayy.fi/stop)
9.11 Teknologtraditionsfesten (https://teekkarius146.ayy.fi )
1.11–23.11/3.12 AUS sektionsrekrytering pågår (punkt 2, ayy.fi/stop)
1.11–31.12 AUS kommittérekrytering pågår (punkt 2, ayy.fi/stop)
19.11–28.11 Kommentarer samlas in om gemenskapsstrukturprojektet (punkt 4)
27.11 Save the date: Föreningsutbildning (grundutbildning)
28.11 Save the date: Föreningsutbildning (temautbildning)
29.11 Save the date: Föreningsutbildning på engelska

 

Nyhetsbrevets innehåll
1. Studentkåren fick nya riktlinjer
2. Val av AUS styrelsebildare 2019 och rekrytering av sektioner och kommittéer
3. Programmet för filmfestivalen Elossa är ute
4. Föreningarna får kommentera utvecklingsförslagen för AUS föreningsstrukturer 19.11–28.11!
5. Sök AUS utbytesstipendium!
6. Bevara föreningens historia
7. AUS föreningar kan hyra serviser


1. Studentkåren fick nya riktlinjer

Delegationen godkände den 18 oktober studentkårens nya policydokument, som styr all intressebevakning som AUS bedriver. Under reformen uppdaterades AUS mål för till exempel försörjningen, studentantagningen och den internationella mobiliteten så att de lever upp till kraven i en föränderlig omvärld. Enligt sitt policydokument strävar AUS efter ett campusområde som stöder studentaktivitet i alla dess former. De påverkansmål som är helt nya gäller bland annat informationssamhället, konstpolitiken och likabehandlingen.

Styrelsens vice ordförande Tapio Hautamäki som ansvarat för reformen berättar mer i sitt blogginlägg: https://ayy.fi/blogi/2018/10/26/aus-nya-riktlinjer/?lang=sv

Hela policydokumentet finns på adressen https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=7405619

 

2. Val av AUS styrelsebildare 2019 och rekrytering av sektioner och kommittéer
Spännande tider i AUS! På torsdagens delegationsmöte väljs studentkårens styrelsebildare 2019! Ansökningstiden för blivande styrelsemedlemmar löper ut onsdagen den 7 november. Ett år i studentkårens styrelse är en mångsidig och oförglömlig erfarenhet där du växer som intressebevakare och människa. Så vad väntar du på?

Torsdagen den 1 november börjar ansökningstiden för AUS sektioner och kommittéer. Det behövs frivilliga för att ordna evenemang, utveckla campuset, bevaka studenternas intressen och arbeta med motionsfrågor, och garanterat många jobb du inte känt till tidigare. Läs mer på adressen https://ayy.fi/stop/ ELLER kom till Kandidatcentrets entré den 1 november kl. 11–15: där berättar AUS frivilliga om sina erfarenheter.

Hjälp oss bygga upp världens bästa studentliv!

 

3. Programmet för filmfestivalen Elossa är ute
Filmfestivalen Elossa som avslutar AUS Konstår har offentliggjort sitt program. Filmerna har valts av studerande och varje tema består av två antagonister: människans psyke & teknologin, kärlek & hat samt makt & anarki. Programmet täcker allt från Mad Max till Moulin Rouge och en del av filmerna visas från riktiga filmkopior. Före filmerna visas kortfilmer av ELOs studerande. Festivalen ordnas i Kino Tapiola och Kino Sheryl den 29 oktober–3 november.

Hela programmet på finska och engelska på adressen https://elossafestival.fi

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/558838954564413/

 

4. Föreningarna får kommentera utvecklingsförslagen för AUS föreningsstrukturer 19.11–28.11!
Inom Aalto-universitetets studentkår pågår ett projekt för att utveckla gemenskaps- och föreningsstrukturerna. Målet med projektet är att med hjälp av enkäter, intervjuer och samtal utreda hur Aaltogemenskapens struktrurer och samarbetet mellan föreningarna inom studentkåren kan utvecklas så att rollfördelningen blir ännu tydligare. Målet är en enhetligare studentgemenskap där studenter från de olika högskolorna bättre än tidigare beaktas på ett likvärdigt sätt.

Projektet inleddes med kartläggningsenkäter som skickades till föreningarna i september med frågor om de nuvarande strukturerna och utvecklingsbehoven. Tack till alla föreningar som lade ner tid på att besvara frågorna! För närvarande fortsätter projektet med fokusgruppsdiskussioner där de föreningar som svarade på enkäten tar fram lösningsmodeller för de utmaningar som framkom i enkäterna och förhandsdiskussionerna.

Lösningsmodellerna skickas på remiss till alla föreningar och frivilliga den 19 november–28 november så det lönar sig att reservera tid för att kommentera modellerna redan nu när ni planerar möten eller andra träffar. Avsikten är att varje förening lämnar in ett utlåtande, så det är viktigt att ni avsätter tid för diskutera tillsammans. Projektets resultat kommer att påverka hur förenings- och frivilligfältet organiseras i framtiden, så det är ytterst viktigt att ni för fram era synpunkter.

Frågor kring projektet kan skickas till samordnaren Elina Nieminen på adressen elina.nieminen(a)ayy.fi


5. Sök AUS utbytesstipendium!
På hösten delar AUS ut utbytesstipendier för att stödja internationaliseringen och gemenskapsaktiviteten bland studenterna. Utbytesstipendiet kan sökas av AUS-medlemmar som är på väg på utbyte, som deltar i ett utbyte som bäst eller som återvänt från ett utbyte efter april 2018.

Ansökningstiden är 24.10 kl. 12.00–14.11 kl. 23.59.

Mer information och ett ansökningsformulär finns här: http://ayy.fi/jasenille/palvelut/stipendit/

 

6. Bevara föreningens historia
Har ni lätt för att glömma bort arkiveringen? Vad behöver man överhuvudtaget arkivera? Blir arkiveringen alltid uppskjuten till årets slut? Nu kan du ta kontroll över situationen och undvika att drabbas av panik i december.

Aalto-universitetets studentkårs arkiv erbjuder förvaring, utrustning och rådgivning för studentkårens föreningar i arkiveringsfrågor. Syftet med arkiveringen är att skapa en levande bild av föreningens verksamhet för kommande generationer. Det lönar sig att arkivera allt material som föreningen själv producerar och som anknyter till föreningens verksamhet, men också material som kan vara intressant för kommande generationer. Allt material ska märkas korrekt. Tips för att avgränsa arkiveringen finns t.ex. på Yhdistystoimijats webbplats.

Det är viktigt att ni håller arkiveringen bakom örat och arkiverar året runt. Tveka inte att be om tips och kontakta arkisto(a)ayy.fi.

 

7. AUS föreningar kan hyra serviser
AUS uppmuntrar ekologiskt tänkande och ett sätt att minska mängden onödigt avfall är att slopa engångstallrikarna på evenemangen. I klubbrummet vid Otstranden finns en servis som kan användas av alla som hyr lokalen. De andra lokalerna har inte lika många kärl, men det finns möjligheter att hyra porslin som levereras till platsen och får återlämnas odiskad. Förädlarna och Astiva har förmånliga erbjudanden för AUS föreningar, mer info finns här:

Förädlarna:
Otnäs förädlingssällskap hyr ut middagsserviser för 220 personer till aktörer i Otnäs flexibelt och förmånligt! Vi levererar gratis i Otnäsområdet och utanför Otnäs tillkommer en separat avståndsbaserad leveransavgift. Priset inkluderar också diskning och servisen kan returneras odiskad. Servisen kan hyras per e-post på adressen astiasto(a)jalostajat.fi och vi besvarar gärna också frågor om servisen.

Astiva:

– avtalet gäller tills vidare, med undantag av vårens studentfestvecka
– rabatten är alltid minst 20%, enligt principen ju tidigare/ju mer som beställs -> desto större rabatt
– beställningen ska göras senast 2 veckor på förhand (med reservation för stor efterfrågan)
– antalet kan specificeras föregående måndag (för veckoslutstillställningar)
– leverans i Otnäsområdet avgiftsfritt mån–fre kl. 9–15
– Vid leveranser till/hämtningar från Smökki behöver ni inte vara på plats, vi har en nyckel
– diskning ingår alltid i priset, porslinet får återlämnas odiskat
– betalningsvillkor 7 dagar netto räknat från hämtningsdagen, ni kan betala med kort vid behov- förmånliga rabatter också för AUS-medlemmarnas personliga fester

Ni får rabatten om ni skickar beställningen direkt per e-post till astiva(a)astiva.fi och nämner att beställaren är en förening inom AUS. Vid beställning via webbplatsen får ni rabatt med koden ”AYY2018”.

 

 

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet (a) ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Essi Puustinen (essi.puustinen (a) ayy.fi, tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *