AUS söker planerare för en webbkurshelhet för studentrepresentanterna i förvaltningen

Uppdrag

AUS söker en eller flera projektarbetare för planeringen av en webbkurshelhet vid Aalto-universitetet för studentrepresentanterna i förvaltningen. Uppdraget inkluderar planeringen av en kurshelhet som bland annat behandlar följande ämnen: mötesteknik, beslutsfattandet vid Aalto, årsklockan, utveckling av undervisningen (till exempel pedagogik, respons, kursmaterial), arbetet med undervisningsplanen, studentantagning, studierelaterade författningar och lobbyarbete.

Det är fråga om Finlands första webbkurs för studentrepresentanter i universitetsförvaltningen, och ett nytt steg i digitaliseringen på studentorganisationsfältet. Utbildningen av studenter för studenter utvecklas med pilotfinansiering från Aalto-universitetets Aalto Online Learning (A! Ole). Den projektansvariga är ett erfaret proffs inom webbutbildning och studieförvaltning, och projektet leds av AUS sakkunniga för utbildningspolitik. I Aaltogemenskapen finns en gedigen kompetens inom digitalisering och pedagogik, och gemensamma möten ordnas för universitetets A!Ole-pilotprojekt.

Kursplattformen är Aalto-universitetets system MyCourses, men andra plattformer godkänns också om de uppfyller samma kriterier som MyCourses. Kursen ska innehålla olika uppgifter med svar, skriftligt material och videor. Kursplaneraren ansvarar också för att ordna workshoppar för studentrepresentanterna och de studieansvariga och för att engagera dem i den högskolerelaterade innehållsproduktionen. Planeraren behöver inte koda eller redigera videor. Däremot är planeraren ansvarig för att skriva manus för videor.

För att kunna sköta helheten framgångsrikt krävs kunskaper inom projektarbete och pedagogik, högskolestudier och erfarenhet av studierelaterad intressebevakning, god kännedom om Aalto som högskolemiljö, insikter i förvaltningslagen och betydelsen av god förvaltning samt en flytande och tydlig skriftlig och muntlig finska och en god muntlig engelska. Kunskaper i svenska är en merit.

Projektet inleds senast i början av september 2018 och slutförs våren 2019. Största delen av arbetet görs före december, då kursen ska vara tillgänglig för de nya studentrepresentanterna. Det uppskattade antalet arbetstimmar för den här perioden är beroende på baskunskaperna 20–30 timmar per vecka. Efter lanseringen utvecklar projektarbetaren eller projektarbetarna kursen utifrån responsen åtminstone fram till slutet av februari. Arbetstiden per vecka kan minskas år 2019 genom att förlänga tidsplanen för utvecklingsarbetet fram till slutet av april.

AUS betalar för projektets slutresultat, dvs. den färdiga kurshelheten, totalt 10 000 € oavsett teamets storlek.  Ett separat belopp har budgeterats för videoredigeringsutgifter, men om du vill redigera själv kan det beaktas i det slutliga projektarvodet.

Om du är intresserad och brinner av lust att göra AUS och Aaltos studentrepresentantsverksamhet förstklassig ska du skicka oss din egen eller teamets projektplan, en meritförteckning och en fritt formulerad ansökan senast tisdagen den 31 juli kl. 23.59 till adressen rekrytointi (a) ayy.fi. Projektplanen ska innehålla en tidsplan och din eller teamets plan för att engagera studenterna i kursplaneringen. Tidigare erfarenhet av motsvarande projekt ska framgå av ansökan. Var och en i projektteamet kommer att lära sig något nytt, och därför vill vi i ansökan höra vad just du eller ditt team vill lära er och få ut av det här projektet.

Intervjuerna ordnas på onsdag och torsdag den 8–9 augusti 2018 och valet görs senast vecka 33 utifrån ansökningshandlingarna, intervjuerna och lämpligheten.

Mer information om uppdraget ger AUS sakkunniga för utbildningspolitik Minna Mäkitalo (15–19.7.2018 kl. 10–16 tfn 050 520 9438, annars per e-post minna.makitalo (a) ayy.fi) och generalsekreterare Niko Ferm (tfn 050 520 9415, niko.ferm (a) ayy.fi)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *