Teknologbyn 60 år

Teknologbyn firar 13.5 sin 60-åriga existens som teknologernas hem. På denna fest finns det någonting för alla.

På festdagens afton, lördagen 12.5, finns det ett hoppslott, popcorn och fun sluch -isdricka i Servin Mökki (adr. Bistervägen 4) för de minsta i familjen. Evenemanget är kl. 12-16.

På aftonen fr.o.m. kl. 19 erövras Smökki av Blomsterfesten (fi. Kukkisbileet) dit alla AUS:s medlemmar är varmt välkomna.

På födelse(mors)dags morgon 13.5 är det dags för festens officiella del, Floradagens budkavle. Tillställningen börjar vid Otnäs strandbastu kl. 8:00 där det bjuds på mat, dryck och musikuppträdanden. De officiella ceremonierna börjar kl. 12. Strandbastun är varm kl. 10-18 och kvällen fortsätter lugnt i OK20 fr.o.m. kl.18.