Veckorapport 17/2012

Detta är AUS:s veckorapport 17/2012

Evenemangen under Wappen finns igen behändigt på en och samma webbsida. Klicka dig alltså till adressen wappu.fi och låt din Wappen börja.

 1. Händer i veckan
 2. Medlem i studentkåren: svara på förfrågan om AUS:s välkändhet och vinn ett presentkort till Tiketti
 3. AUS:s stipendier kan ansökas fram till 27.4
 4. AUS söker koordinator för nödlogi
 5. Aate Grand Opening
 6. Kom och planera campuset
 7. AUS:s halarmärkesförsäljning
 8. Grundkurs för ordningsvakter
 9. Europeiska filmveckorna i Helsingfors 26.4 – 8.5.2012
 10. Orankis och Contracturas boulderskaba i Kånala 28.4
 11. Ansök till AEGEE:s sommaruniversitet
 12. Product Design Gala 2012 on Fri Apr 27th
 13. CEMS Stage 2012
 14. Biljetter till Waputin säljs ons. 25.4 i huvudbyggnaden på Otnäs campus
 15. Bergsmannagillets Legendariska Ölstafett kommer igen
 16. Mp3 Experiment 25.4 i Helsingfors
 17. Med KUJ:s & Voyages skjuts till AATU
 18. Tivolis Wappen mån. 30.4

1. Händer i veckan

Flera evenemang på adressen  wappu.fi

2. Medlem i studentkåren: svara på förfrågan om AUS:s välkändhet och vinn ett presentkort till Tiketti

Kära medlem i studentkåren: AUS vill kartlägga hurdana uppfattningar och hurdan bild studerandena vid Aalto-universitetet har av studentkåren, dess verksamhet och evenemang samt dess roll i universitetssamfundet.  Det är frågan om vars och ens personliga uppfattning så det finns inga rätta svar på frågorna. Svaren behandlas helt konfidentiellt så att det är omöjligt att identifiera svar från enskilda svarare.  På basis av svaren kommer det att planeras en kommunikationsstrategi åt AUS så ditt svar är mycket värdefullt!

Förfrågan är öppen 2.4 – 2.5 och det tar några minuter att svara på den. Som pris lottas det ut en 200 euros och två 50 euros presentkort till Tiketti bland alla som svarat. Att kunna delta i lottningen förutsätter att man ger sina kontaktuppgifter i slutet av frågeformuläret. Tilläggsinformation om förfrågan kan fås av AUS:s förenings- och kommunikationssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi).

Svara på förfrågan här.

3. AUS:s stipendier kan ansökas fram till 27.4

AUS delar ut stipendier till sina medlemmar enligt Stipendiestadgan och de stadgar som gäller för stipendiefonderna som administreras av AUS. Målet med stipendierna är att stöda internationalisering av mindre bemedlade studerande, stöda aktiv föreningsverksamhet och uppmuntra till en bra kombinering av studier och studielivet.

Utöver dessa administrerar AUS vissa fältspecifika stipendiefonder. Om stipendieutdelning och poängsättningsgrunder stiftas i stipendiestadgan och i anvisningarna för Poängsättning för samfundsverksamhet. Stipendiernas storlek beror på fondernas avkastning. AUS har tre egna stipendier. År 2012 är stipendiernas storlek uppskattningsvis:

 • Utbytesstipendium max. 800 €
 • Samfundsstipendium ca 500 €
 • Studiestipendium ca 500 €

Ansökningsperioden för våren 2012 är 2.4.2012 klockan 12.00 – 27.4.2012 klockan 23.59. För utbytesstipendiets del ordnas en till ansökningsomgång i oktober-november med tanke på utbyten våren 2013.

STIPENDIEANSÖKNINGSBLANKETTEN

Tilläggsinformation: styrelsemedlem Eetu Pursiainen (eetu.pursiainen(at)ayy.fi)

4. AUS söker koordinator för nödlogi

AUS söker koordinator för nödlogi från och med kring 6.8.2012 eller enligt överenskommelse.

Koordinatorn för nödlogi ansvarar för ordnandet av och informeringen om tillfälligt logi för studerande utan bostad på hösten. Till uppgifterna hör att ge råd till studerande och speciellt till internationella studerande, att sköta om nödlogin i praktiken inklusive bl.a. att följa med användningen av nödlogi och att sköta om nycklarna, och att planera nödlogiverksamheten i det långa loppet.  Dessutom hör rapportering av verksamheten och att göra fortsättningsförslag efter hösten till uppgifterna.

Tjänstens totala arbetsmängd är två månader på hösten 2012. Grundlön är 1400 € i månaden. Skicka en fritt formulerad ansökan med cv till AUS:s generalsekreterare Teemu Halme senast 10.5 till adressen paasihteeri(at)ayy.fi.

Tilläggsinformation om tjänsten och ansökningen finns här.

Tilläggsinformation kan fås av boendesakkunnig Jaakko Koivula (fornamn.efternamn@ayy.fi, 050 520 9444).

5. Aate Grang Opening

Aate Cultural Arena is an open forum and a connecting force for Aalto members interested in audio-visual expression, culture and arts. The mission of the cultural arena is to promote the creativity and open-minded thinking of Aalto students and bring together Aalto members regardless of their study field. The cultural arena offers students opportunities to present their own productions and encourages them to express themselves. The activities of the cultural arena are shaped by the users’ needs and they are primarily produced by volunteers. The main focus is not a spectacular outcome but experimenting, learning and working together.

Aate will celebrate the Grand Opening 24th – 27th April. Opening week is full of interesting events: relaxed evening with our vinyl record treasures, Petteri Sariola performance, stop motion animation workshop and open jam session! Check out the schedule. You are welcome! See you @ Aate!

Location: Jämeräntaival 1 A (basement)

Like us on Facebook and stay up to date with future happenings.

6. Kom och planera campuset

AUS söker studentrepresentanter till arbetsgrupperna som dryftar framtiden för bibliotekstjänsterna och teknikundervisningen på Otsvängen 1.  I arbetsgrupperna får du lämna din prägel på hur Otnäs ser ut 2015 och 2020!

Ansök nu.

7. AUS:s halarmärkesförsäljning

AUS ordnar den traditionella halarmärkesförsäljningen på onsdagen 25.4 kl.12-14 i nedre aulan av Otnäs huvudbyggnad och 26.4 i samband med Den akademiska Kvarten på Senatstorget. Välkommen och köpa de roligaste halarmärkena till wappen innan de bästa tar slut!

8. Grundkurs för ordningsvakter

Hej studerande! Är du utan arbete? Är du intresserad av ordningsvaktsuppgifter inom säkerhetsbranschen? Vill du bli sysselsatt vid sidan av studierna eller nästa sommar? Avlägg grundkurs för ordningsvakter! Efter att du har avlagt kursen kan du från polisen ansöka om ett ordningsvaktkort som ger dig rätten att fungera som ordningsvakt i hela landet.

AUS ordnar i samarbete med Turvakerroin OY en MYCKET FÖRMÅNLIG grundkurs för ordningsvakter. Kursen som består av 32 timmar kan du avlägga under denna vår på följande fem dagar: 21.5, 23.5, 24.5, 25.5 och 26.5. På de ifrågavarande vardagarna bör man reservera tid kl. 16-22 och på lördag ca kl. 12-18. Kursen ordnas i sin helhelt i Otnäs. Man ska delta varje dag!

Kursens pris kommer att vara ca 70e! Priset fastslås inom de närmaste veckorna. Ett sådant här pris är bara en bråkdel av priset som du skulle vara tvungen att betala någon annanstans.  Kursen ordnas om deltagarantalet som arrangören kräver uppfylls. Anmälningar till adressen: tuomo.tarvainen@gmail.com.

9. EUROPEISKA FILMVECKORNA I HELSINGFORS 26.4 – 8.5.2012

EUROPEISKA FILMVECKORNA I HELSINGFORS 26.4 – 8.5.2012 Europasalen (Malmgatan 16)

Under filmveckorna presenteras europeisk film i all sin mångsidighet. Bland de 26 filmer som visas återfinns bl.a. komedier, drama, dokumentärfilmer, barn- och ungdomsfilmer samt animerade filmer. Ladda ner programmet.

Information om filmer.

Närvarande på filmveckornas invigning den 26 april kl. 17.30 är den irländske regissören Risteard Ó Domhnaill som presenterar sin dokumentärfilm The Pipe. Den finska filmen Matka Edeniin presenteras av regissören Rax Rinnekangas den 4 maj kl. 17.45.

Alla filmförevisningar är öppna för allmänheten och gratis. De flesta filmerna är försedda med engelska undertexter. Europasalen har plats för hundra personer. Dörrarna öppnas en halv timme före förevisningen. Välkommen!

Närmare uppgifter: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, 09 6226 5421, ec.europa.eu/finland, www.europarl.fi

Evenemanget på facebook

10. Orankis och Contracturas boulderskaba i Kånala 28.4

Aaltos Oranki och Medis Contractura ordnar igen en gemensam boulderskaba i Boulderkeskus i Kånala! Så som förra året är det inte meningen att kärvt vrida fram sin egen uppdämda prestation utan projekta med god ork i trevligt sällskap.

 • Lördag 28.4 18:00-21:00. Börjar från och med 17:30.
 • Cirka 30 rutter från lätta rutter till svåra
 • Serierna: Nybörjare, amatörer, glädjedödare
 • Priset futtiga 5€!
 • Efterfest i Medioma I:s bastuutrymmen, Pargasvägen 15.
 • 50 platser, agera snabbt!
 • FB evenemang
 • Anmälning
 • Tilläggsinformation oranki@list.ayy.fi

11. Ansök till AEGEE:s sommaruniversitet

Värker din resetand? Ingen fara. Ansök till AEGEE:s sommaruniversitet!

Har du redan hört om den internationella studentorganisationens, AEGEE:s, sommaruniversitet?  Vill du få nya bekantskaper runtom i Europa och vara på resa ett par veckor med en budget som inte ens anstränger en studerandes plånbok?

Ansök nu! Ansökningstiden går ut 24.4 kl. 23.59.

Sommaruniversitetprojektet i Finland och på facebook.

12. Product Design Gala 2012 on Fri Apr 27th

Aalto Univeristy interdisciplinary Product Development Project presenting: Product Design Gala 2012 on Friday April 27th 2012

The project tasks and problems are given and sponsored by both domestic and foreign industrial companies, who are searching for innovative cooperation with the next generation of product developers. Come and see how the student teams have solved these challenges!

All student teams and their sponsor company representatives are presenting their projects in the Gala. Among others, these are the topics of the day:

 • Innovations in the Helsinki City Library
 • Urban gardening takes over the cities and Biolan takes over the market?
 • Innovative and sustainable development for sanitation and hygiene – Aalto, Unicef and Uganda
 • Something missing? Don’t worry, Ericsson will search

and ten (10) other projects and companies, for example Panasonic, ABB, GE, Kone, Ruukki, Vaisala…

 • Product Design Gala 2012
 • Friday 27.4.2012
 • Exhibition open 9:00-17:00
 • Seminars 12:00, 14:00, 16:00
 • Aalto Design Factory, Betonimiehenkuja 5 c, Otaniemi, Espoo

More info:

The event is open for everyone! Welcome!

13. CEMS Stage 2012

The CEMS Club Helsinki cordially invites you to attend CEMS Stage 2012, a unique seminar under the topic of “Different Faces of Leadership”, held at the Aalto University School of Economics Main Building on April 27th 2012 at 17.00–20.00hrs.

CEMS Stage will be organized for the first time this year, gathering some 500 attendees who share an interest toward international business, personal development and leadership to the Aalto University School of Economics. The aim of the evening is to act as a source of inspiration for current and future professionals, while offering a networking opportunity to share your own thoughts concerning the topics at hand.

The event is free but requires a sign-up here.
Join the event also on facebook.

14. Biljetter till Waputin säljs ons. 25.4 i huvudbyggnaden på Otnäs campus

Den första maj fr.o.m. kl. 17 är baren igen öppen och stämningen stiger på Wanha Poli där det ordnas den 90-åriga Polyteknikkojen Orkesteris Waputin-matiné som nästan har blivit en tradition(den 84:e gången), nu med 90-tal som tema.  PO, RWBK och salongsorkestern Jorma får publikens dansfot att rycka.

Biljetter till Waputin säljs på onsdagen 25.4 kl. 10-14 i huvudbyggnadens nedre aula på Aalto-universitetets Otnäs campus. Dessutom får man biljetter av orkestermedlemmar och vid dörren. Normalpris är 15 e, för studerande 7 e.

Tilläggsinformation tiedottaja@polyteknikkojenorkesteri.fi

15. Bergsmannagillets Legendariska Ölstafett kommer igen

Det är igen dags att samla ihop ett lag utan lever bland er för att springa runt i Institutionen för materialteknik på valborgsmässoafton, för igen kommer Bergsmannagillets legendariska Ölstafett! Ölstafetten startar från institutionens innergård på måndag morgon 30.4.2012 kl. 9.00!

I varje lag bör det finnas tre (3) löpare och ett (1) ankare = sammanlagt fyra (4) personer. Deltagandet kostar 10 euro och betalningsuppgifterna skickas till det anmälda lagets ansvarsperson via e-post.

Anmälningen till ölstafetten öppnar på Ilmomasiina på torsdagen 19.4.2011 kl. 12.00 på adressen: http://vk.ayy.fi/ilmomasiina/ När man anmäler sig kan man välja mellan den allmänna kassen och kvinnoklassen. Med ryms de 35 första lagen! Det lönar sig även att anmäla sig till reservplatserna eftersom man kan komma om något lag beslutar att annullera sitt deltagande.

Ölstafettens regler för nybörjare:

Ankaret börjar dricka när kanonen smäller. När ankaret har druckit sin flaska tom startar den första löparen. Halvvägs finns en drickpunkt där löparen ska dricka en flaska öl under bevakning av den officiella övervakaren. Efter det fortsätter löparen till målen där ankaret börjar om på nytt. Allt upprepas tills ankaret har förstört även sin sista dricka (och utmanat sin lever). Ett lag kan emellertid diskvalificeras på basis av en felaktig prestation som domaren har definierat.  Prestationen avbryts då ifrågavarande fel upptäcks.

Låt det törstigaste laget vinna!

16. Mp3 Experiment 25.4 i Helsingfors

Kom med i MP 3 Experiment som har nått ett otroligt internationellt rykte! Evenemanget är garanterat någonting som du inte tidigare har upplevt.

Mosaic och KY Sub ordnar det jättepopulära evenemanget igen på onsdagen 25.4 under vapenveckan i år. Det enda du behöver med till evenemanget är en fungerande mp3-spelare och klocka, utan att glömma wappenandan! Du är välkommen såväl ensam som i ett kompisgäng.

Meningen är att väcka positiv uppmärksamhet, glädja andras dag och ha roligt i en fantastisk grupp, inom ramen av lagen.

Så här går det till:

 1. Gå till MP3 Experiments sidor mp3.wappu.fi
 2. Ladda ner MP3-filen och tidsinställ din klocka enligt instruktionerna
 3. Dyk upp vid Tre smeder på onsdagen 25.4 kl. 16 och tryck på ”PLAY”!

Efter Experimentet kan man stanna och njuta av picnic-stämningen i Väinämöinenparken. Dansa samba på gräsmattan, spela en omgång petanque med bekanta eller främmande människor, eller ta det bara lugnt.

När solen gått ner fortsätter vi kvällen på KY-husets alakertsi, dit inträde är gratis. Ta egna flaskor med!

17. Med KUJ:s & Voyages skjuts till AATU

Finlands mest avslappnade studentevenemang Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto AATU är här! I Aurajokilaivuritutkinto är det meningen att i en lugn atmosfär besöka de restaurangbåtar som finns längs Auraån och samtidigt samla stämplar till sin examenskarta. KUJ och Aalto Voyage ordnar en gemensam skjuts till evenemanget, start från Arabiastranden/Otnäs/KY-huset.

I priset som är 30€ ingår busskjuts H-fors-Åbo- H-fors och evenemanget i Åbo. Avgång till Åbo är på torsdagen 10.5 kl. 12:00 (Arabia kl. 11) och hemresan från Åbo till Helsingfors startar kl.03:30. Trivseln på bussresorna är garanterad by KUJ. Garanterat de sämsta skämten!

 • VAD: AATU – Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto
 • VAR: Start från Helsingfors, evenemanget i Åbo
 • NÄR: 10.5.2012 kl. 11 från Arabiastranden eller kl. 12 från KY-huset/Otnäs
 • NÄR HEM: Start från Åbo kl. 03:30, hemma någon gång
 • VAD KOSTAR: 30€

Anmälning eller via biljettförsäljning i Handelshögskolans aula

 • 24.4 kl. 11:30
 • 25.4 kl. 11:30
 • 26.4 kl. 11:30

Evenemanget på Facebook

18. Tivolis Wappen mån. 30.4

Wappen är här igen och så även de legendariska Wappen-festerna! På Valborgsmässoafton händer det igen vilda saker när man efter mösspåläggningen vid Havis förflyttar sig till Fredas Tivoli (Fredriksgatan 51-53) för att njuta av en megalomanisk fest! Festfolket underhålls av de fantastiska uppträdarna Aste och Movetron och naturligtvis en fantastisk DJ! Det kommer även att bli massor av annat fantastiskt program om vilka informeras mera senare.

Vid midnatt är det dags för de traditionella festligheterna efter vilket man får lägga mössan på huvudet. Det lönar sig alltså verkligen inte att missa detta! Dörrarna öppnas kl. 20 och festen fortsätter ända fram till klockan fyra på morgon. Bussar tillbaka till Otnäs startar framför Tivoli kl. 2.40, 3.20 och 4.00.

Tilläggsinformation på adressen tivoli.wappu.fi