Föreningsrapport 11/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 11/2012. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Ansökningstiden för AUS:s verksamhetsbidrag gick ut för två veckor sedan och AUS:s föreningssektor har nu gått igenom alla ansökningarna. AUS:s styrelse gör beslut om bidragen på basis av föreningssektorns förslag under nästa vecka.

  1. AUS:s verksamhetsbidrag 2012
  2. Priserna för AUS:s engångshyrbara utrymmen år 2012
  3. Studentkårsmedlem: svara på förfrågan om AUS:s välkändhet och vinn ett presentkort till Tiketti
  4. Idékläckningstävling om nya former av studentboende – det vinnande laget får 3 000 euro!
  5. Kom med och arrangera höstens två största studentevenemang!

1. AUS:S VERKSAMHETSBIDRAG 2012

Tiden för ansökning om AUS:s verksamhetsbidrag samt för att göra föreningsanmälan har gått ut. Föreningssektorn har under de två senaste veckorna gått igenom alla ansökningarna. På basis av föreningssektorns förslag gör styrelsen beslut om bidragen under nästa vecka. Efter detta meddelas resultatet av bidragsansökningen till föreningarna.

Om ni ännu har frågor om ansökningen eller om någonting är oklart ta kontakt med föreningssektorn via e-post på adressen jarjestoasiat@ayy.fi.

2. PRISERNA FÖR AUS:S ENGÅNGSHYRBARA UTRYMMEN ÅR 2012

Styrelsen har på sitt möte 12/2012 justerat prislistan för AUS:s engångshyrbara utrymmen. De uppdaterade priserna hittar du på AUS:s nätsidor. Priserna hölls annars oförändrade men hyran för Servin Mökki steg till 60 euro för föreningar. Samtidigt övergav man olikheten i prissättningen mellan medlemmar och föreningar.   Hyran för Servin Mökkis kök bestämdes till 60 euro. Ändringarna träder ikraft 1.4.2012. Tilläggsinformation om ärendet kan frågas av föreningssektorn på adressen jarjestoasiat@ayy.fi

3. STUDENTKÅRSMEDLEM: SVARA PÅ FÖRFRÅGAN OM AUS:S VÄLKÄNDHET OCH VINN ETT PRESENTKORT TILL TIKETTI

Kära medlem i studentkåren: AUS vill kartlägga hurdana uppfattningar och hurdan bild studerandena vid Aalto-universitetet har av studentkåren, dess verksamhet och evenemang samt dess roll i universitetssamfundet.  Det är frågan om vars och ens personliga uppfattning så det finns inga rätta svar på frågorna. Svaren behandlas helt konfidentiellt så att det är omöjligt att identifiera svar från enskilda svarare.  På basis av svaren kommer det att planeras en kommunikationsstrategi åt AUS så ditt svar är mycket värdefullt!

Förfrågan är öppen 2.4 – 2.5 och det tar några minuter att svara på den. Som pris lottas det ut ett 200 euros och två 50 euros presentkort till Tiketti bland alla som svarat. Deltagande i lottningen förutsätter att man ger sina kontaktuppgifter i slutet av frågeformuläret.  Tilläggsinformation om förfrågan kan fås av AUS:s förenings- och kommunikationssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi).

Förfrågan finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/viestinta/tunnettuuskysely/

4. IDÉKLÄCKNINGSTÄVLING OM NYA FORMER AV STUDENTBOENDE – DET VINNANDE LAGET FÅR 3 000 EURO!

Studerande, delta i idétävlingen Nya former av studentboende och bidra med nya, fräscha boendeidéer! I tävlingen söks användarorienterade visioner om gemenskapsfrämjande, mångsidigt, miljövänligt och trivsamt studentboende i framtiden. I idétävlingen deltar lag bestående av studerande från olika studieområden som kan utnyttja sitt tvärvetenskapliga kunnande, exempelvis i fråga om ny teknologi, ekologiska aspekter, arkitektur och beteendevetenskaper. Med hjälp av tävlingen söks inte bara nya koncept, utan också förslag på hur man kan omvandla byggnader till studentbostäder. Det finns två konkreta objekt för tävlingsbidragen: Nybygget Aalto Village i Esbo och den byggnad som nu används av yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Bidragen bedöms av en jury bestående av representanter både för studentorganisationerna och sakkunniga på olika nivåer. De tre bästa bidragen prisbelönas!

Lagen kan anmäla sig på World Student Capital-projektets webbplats från och med öppningsdagen 23.3 och fram till 30.4. Tävlingsbidragen kan lämnas in under tiden 1.5 –13.8. Vinnarna tillkännages på studentevenemanget Night at the Campus 10.9.2012. Grundexamens- och forskarstuderande vid alla högskolor i de städer som är med i designhuvudstadsåret får delta i tävlingen.

Läs mera om tävlingen och anmäl ditt lag: http://worldstudentcapital.fi/kaupunki-koti/

Diskutera tävlingen, fråga juryn och hitta ditt eget lag: https://www.facebook.com/groups/275832619161141/edit/

World Student Capital 2012 är studenternas egna designhuvudstadsprojekt, som görs av student- och studerandekårerna vid högskolorna i huvudstadsregionen, Helsingfors universitet och projektet Studentmetropol som drivs av kommunerna i huvudstadsregionen. World Student Capital är en del av Helsingfors universitets program under World Design Capital Helsinki 2012 -året. http://worldstudentcapital.fi

5. KOM MED OCH ARRANGERA HÖSTENS TVÅ STRÖSTA STUDENTEVENEMANG!

World Student Capital -året kulminerar till höstens stora Night at the Campus -stadsfestival på Senatstorget och Student Party på Kabelfabriken. Night at the Campus samlar studenterna och organisationerna på Senatstorget med mångsidigt program, och slutfesten av Helsinki Region Welcome Weeks, Student party klemar tusentals studenter med god levande musik och fin stämning i slutet av september.

Nu har du möjlighet att vara med i årets största evenemang! Kom till World Student Capital’s kväll för frivilliga i Alina-salen kl 16-18 23.4. (Mannerheimvägen 5 A, trejde våning) och bli inspirerad!

Mera information

World Student Capital -projektkoordinator Aura Kostiainen, aura.kostiainen(at)hyy.fi, 050 595 0329 och Student Party -koordinator Vivian Maar, vivian.maar@gmail.com, 040 414 6594, http://worldstudentcapital.fi/sv.

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.