Föreningsrapport 8/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 8/2012. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset.

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag är på gång! Under ansökningstiden kan alla föreningar som är antecknade i det första registret ansöka om bidrag från AUS på adressen: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayyn-toiminta-avustushakemus/

  1. AUS:s verksamhetsbidrag 2012
  2. Din förenings ayy.fi-profil är väl uppdaterad?
  3. Polijazz jättepopulära kort kurs i Zouk-pardansen
  4. Studerande – delta nu i utvecklingen av tjänsterna i Noppa
  5. Gör ditt evenemang till en del av designhuvudstadsåret

1. AUS:S VERKSAMHETSBIDRAG 2012

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag och att göra föreningsanmälan har startat. Ansökningstiden är 1 mars – 1 april. Alla föreningar som är godkända till AUS:s första register kan ansöka om verksamhetsbidrag.  Föreningarna i det andra registret fyller bara i föreningsanmälan.

Ansökningsblanketten finns på adressen [tähän osoite hakulomakkeeseen]. Tilläggsinformation om ansökningen kan fås av aktörerna på studentkårens föreningssektor via e-post på adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Svar kan också läsas på adressen http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/, där det kort och koncist finns information om verksamhetsbidrag samt poängsättningsmodellen som används vid utdelning av bidragen.

2. DIN FÖRENINGS AYY.FI-PROFIL ÄR VÄL UPPDATERAD?

Som ett villkor för att kunna få verksamhetsbidrag år 2012 är en uppdaterad föreningsprofil på ayy.fi. Det lönar sig att genast gå och se hurdan situationen är för er egen profil.  Om ni inte alls har någon profil ska den beställas före ansökningstiden för verksamhetsbidrag går ut 1 april 2012. Koderna som behövs för att göra en profil kan beställas från adressen webmaster@ayy.fi. Skriv dina egna kontaktuppgifter och föreningens namn i beställningen. Eftersom föreningarnas funktionärer årligen byts ut rekommenderas det att de beställda koderna skickas till föreningens allmänna e-postadress (t.ex.: info@yhdistys.fi), så att de alltid förs vidare till de nya funktionärerna.

Föreningsprofilerna borde vara trespråkiga. En översättning kan beställas via AUS av Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi).

3. POLIJAZZ JÄTTEPOPULÄRA KORT KURS I ZOUK-PARDANSEN

Polijazz ry ordnar en kortkurs i den jättepopulära ZOUK-pardansen. Fyra gångers kursen ordnas lör. 24.3, lör. 31.3, mån. 2.4 och mån. 9.4. Det sista kurstillfället är zouks friträning där du kan bekanta dig med andra som blivit frälsta i denna gren. Du behöver inte ett eget par till kursen. Evenemanget finns även på Facebook: https://www.facebook.com/events/171384902979346/

Zouk som började på 1980-talet i Brasilien är en pardans som sprider sig med hög fart över hela världen.  Nu har du en fin möjlighet att lära dig zouk med en professionell lärare, Soile Vedenperä.

Kursen är i första hand menad för studerande. Kursavgiften är 20 euro / person, du behöver inte ett eget par till kursen. Anmäl dig via e-post till Polijazz ry:s sekreterare niina.raisanen@hotmail.com nu, medan du ännu ryms med!

Tilläggsinformation på adressen: http://ayy.fi/blog/events/huippusuos%e2%80%8bitun-zouk-parit%e2%80%8banssin-tiiviskurs%e2%80%8bsi-intensive-course-on-couple-dance-zouk/

4. STUDERANDE – DELTA NU I UTVECKLINGEN AV TJÄNSTERNA I NOPPA

Vi har för avsikt att utveckla tjänsterna i studentportalen Noppa. Syftet med denna enkät är att kartlägga studerandenas åsikter om vilka av tjänsterna i Noppa som är de väsentligaste med tanke på de egna studierna. I enkäten finns även frågor till stöd för det utvecklingsarbete som pågår när det gäller att använda tjänsterna i Noppa via mobila apparater. Resultatet från enkäten används för att dra upp riktlinjer för utvecklingen av Noppa samt planera enskilda tjänster. Resultaten bearbetas även via intervjuer. I slutet av enkäten kan du uppge om du är intresserad av att delta i intervjuerna och anmäla dig som testanvändare för utvärdering av de nya tjänsterna.

Det tar ungefär femton minuter att svara på enkäten. Alla svar är anonyma och behandlas konfidentiellt. Enkäten pågår 12-25.3.2012. Enkätdeltagarna deltar i utlottningen av en femton biobiljetter.

Delta i enkäten på följande länk: https://www.webropolsurveys.com/S/FBA597BAF1F875AD.par.

I ett senare skede utförs även en enkät bland lärarna och personalen i syfte att kartlägga tjänsterna i Noppa ur personalens perspektiv.

Närmare upplysningar om enkäten fås av: Piia Leppänen, Applikationsplanerare, Studerandeservice, Datasystemen för studieadministrationen, piia.leppanen@aalto.fi.

5. GÖR DITT EVENEMANG TILL EN DEL AV DESIGNHUVUDSTADSÅRET!

Bästa högskolestuderande! Är du med i någon förening som har verksamhet som du vill visa upp för hela staden? Vill du själv vara med och ordna nya evenemang?

Vi på World Student Capital hoppas att föreningar och studentgrupper gör sina egna evenemang till en del av World Student Capital. Vi vill ha med många sorters evenemang, från gulnäbbsintagningar till väldigt stora gatufestivaler.

Vi erbjuder hjälp med informationsspridningen och gör reklam för era evenemang. Dessutom kan vi ge ekonomiskt stöd till evenemang som uppmärksammar WSC:s teman eller som på annat sätt är speciella.

Hur ska jag göra?

  1. Anmäl ditt evenemang till WSC:s evenemangskalender.
  2. Om du vill ha ekonomiskt stöd för det ska du fylla i en elektronisk ansökningsblankett.

I ansökan ska det förutom basuppgifter också finnas en noggrannare plan för projektet, information om ansvarspersoner, en budget och en plan för hur pengarna ska användas. Mera information om ansökningstider och -processen finns på webbsidan worldstudentcapital.fi/sv/levande-campus.

Ansökningstider

Runda, Sista ansökningsdag, Kl, Evenemanget kan förverkligas

1, 26.3., 15:00, 1.4.-31.12.
2, 16.4., 15:00, 20.4.-31.12.
4, 6.8., 15:00, 13.8.-31.12.
5, 17.9., 15:00, 24.9.-31.12.

World Student Capital 2012 är studerandenas eget World Design Capital Helsinki 2012 projekt som drivs av student- och studerandekårerna vid högskolorna i huvudstadsregionen, Helsingfors universitet och projektet Studentmetropol som drivs av kommunerna i huvudstadsregionen.

Mera information om World Student Capital 2012: worldstudentcapital.fi

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.