Föreningsrapport 7/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 7/2012. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset.

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag är på gång! Under ansökningstiden kan alla föreningar som är antecknade i det första registret ansöka om bidrag från AUS på adressen: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayyn-toiminta-avustushakemus/ (ansökningsblankett på svenska kommer snart).

  1. AUS:s verksamhetsbidrag 2012
  2. Din förenings ayy.fi-profil är väl uppdaterad?
  3. AUS och designföretaget Costo planerar samarbete

1. AUS:S VERKSAMHETSBIDRAG 2012

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag och att göra föreningsanmälan har startat. Ansökningstiden är 1 mars – 1 april. Alla föreningar som är godkända till AUS:s första register kan ansöka om verksamhetsbidrag.  Föreningarna i det andra registret fyller bara i föreningsanmälan.

Ansökningsblanketten finns på adressen [tähän osoite hakulomakkeeseen]. Tilläggsinformation om ansökningen kan fås av aktörerna på studentkårens föreningssektor via e-post på adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Svar kan också läsas på adressen http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/, där det kort och koncist finns information om verksamhetsbidrag samt poängsättningsmodellen som används vid utdelning av bidragen.

2. DIN FÖRENINGS AYY.FI-PROFIL ÄR VÄL UPPDATERAD?

Som ett villkor för att kunna få verksamhetsbidrag år 2012 är en uppdaterad föreningsprofil på ayy.fi. Det lönar sig att genast gå och se hurdan situationen är för er egen profil.  Om ni inte alls har någon profil ska den beställas före ansökningstiden för verksamhetsbidrag går ut 1 april 2012. Koderna som behövs för att göra en profil kan beställas från adressen webmaster@ayy.fi. Skriv dina egna kontaktuppgifter och föreningens namn i beställningen. Eftersom föreningarnas funktionärer årligen byts ut rekommenderas det att de beställda koderna skickas till föreningens allmänna e-postadress (t.ex.: info@yhdistys.fi), så att de alltid förs vidare till de nya funktionärerna.

Föreningsprofilerna borde vara trespråkiga. En översättning kan beställas via AUS av Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi).

3. AUS OCH DESIGNFÖRETAGET COSTO PLANERAR SAMARBETE

AUS och designföretaget Costo planerar ett samarbete vars syfte är att förstärka studerandenas tvärvetenskapliga samhällelighet genom en gemensam produkt/kollektion för hela universitetet och/eller studentkåren. För detta syfte vill vi genom en förfrågan få respons av våra medlemmar om ett sådant samarbete upplevs som intressant – och framför allt hurdana produkter Aalto-studerandena är intresserade av!

Att fylla i förfrågan tar cirka 2-3 minuter och den finns på adressen https://lomake.ayy.fi/yrityssuhteet/ayy-costo-partnership/

Gå och fyll i och berätta även åt din kompis!

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.