Föreningsrapport 6/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 6/2012. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset.

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag är på gång! Under ansökningstiden kan alla föreningar som är antecknade i det första registret ansöka om bidrag från AUS på adressen: https://lomake.ayy.fi/yhdistykset/ayyn-toiminta-avustushakemus/ (ansökningsblankett på svenska kommer snart).

  1. AUS:s verksamhetsbidrag 2012
  2. Din förenings ayy.fi-profil är väl uppdaterad?
  3. Anmäl dina evenemang till AUS:s läsårskalender 2012-2013

1. AUS:S VERKSAMHETSBIDRAG 2012

Ansökning av AUS:s verksamhetsbidrag och att göra föreningsanmälan har startat. Ansökningstiden är 1 mars – 1 april. Alla föreningar som är godkända till AUS:s första register kan ansöka om verksamhetsbidrag.  Föreningarna i det andra registret fyller bara i föreningsanmälan.

Ansökningsblanketten finns på adressen [tähän osoite hakulomakkeeseen]. Tilläggsinformation om ansökningen kan fås av aktörerna på studentkårens föreningssektor via e-post på adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Svar kan också läsas på adressen http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/, där det kort och koncist finns information om verksamhetsbidrag samt poängsättningsmodellen som används vid utdelning av bidragen.

2. DIN FÖRENINGS AYY.FI-PROFIL ÄR VÄL UPPDATERAD?

Som ett villkor för att kunna få verksamhetsbidrag år 2012 är en uppdaterad föreningsprofil på ayy.fi. Det lönar sig att genast gå och se hurdan situationen är för er egen profil.  Om ni inte alls har någon profil ska den beställas före ansökningstiden för verksamhetsbidrag går ut 1 april 2012. Koderna som behövs för att göra en profil kan beställas från adressen webmaster@ayy.fi. Skriv dina egna kontaktuppgifter och föreningens namn i beställningen. Eftersom föreningarnas funktionärer årligen byts ut rekommenderas det att de beställda koderna skickas till föreningens allmänna e-postadress (t.ex.: info@yhdistys.fi), så att de alltid förs vidare till de nya funktionärerna.

Föreningsprofilerna borde vara trespråkiga. En översättning kan beställas via AUS av Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi).

3. ANMÄL DINA EVENEMANG TILL AUS:S LÄSÅRSKALENDER 2012-2013

Föreningar och aktörer inom AUS har möjlighet att meddela viktiga datum för sina evenemang till studentkårens läsårskalender. Evenemang kan meddelas genom det nedan länkade google docs –dokumentet fram till söndagen 27.5.2012. Fyll i era evenemang under rätt månad i tidsordning. Skriv en text som ni vill ha i kalendern i ”Tapahtuman nimi/Teksti”-kolumnen (med gul bakgrund). Vänligen notera att det ryms högst 25 tecken på en rad, inklusive mellanslag. Fundera när du skriver hur många rader du vill ”slösa” från din egen kalender. Kalendern kommer att bli trespråkig så ta även detta i beaktande när du planerar texten.

Om flera evenemang har antecknats på samma dag samma tid väljs det som berör största delen av studerandena till kalendern. Dokumenten kan redigeras fram till den givna deadlinen 27.5.2012 och fram till dess kan ni gå och göra ändringar till era evenemang. Fyll i kolumnerna noggrant och kontrollera och dubbelkontrollera att uppgifterna är korrekta. Kom ihåg att även fylla i i tabellen vem som ordnar evenemanget. Frågor och kommentarer kan skickas till AUS:s informatör Henna Lahti (henna.lahti@ayy.fi eller 050 5209440).

Google Docs blanketten: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArnDlXGvbkaXdDhCZm9Wdkw1N3hwNDg3YUhjTUM2aHc

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.