Föreningsrapport 3/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 3/2012. Beställ föreningsrapporten till din e-post från adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset.

Ännu 27 dagar tills verksamhetsbidrag kan ansökas. Friska redan upp din förenings minne och läs igenom ayy.fi:s sida http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/.

  1. Viktig påminnelse till alla om utrymmesreservationer
  2. AUS:s verksamhetsbidrag 2012
  3. Teekkarien autokerho ordnar en övningsdag för att köra på halt

1. VIKTIG PÅMINNELSE TILL ALLA OM UTRYMMESRESERVATIONER

AUS hyr ut bastu-, sitz-, fest- och möteslokaler för en dag i taget till föreningar. Det finns information om samtliga lokaler på ayy.fi på adressen http://ayy.fi/sv/medlemmar/uthyrning-av-lokaler/. Det lönar sig att läsa igenom sidorna innan man börjar göra en utrymmesreservation. En viktig påminnelse till varje förening är också det att utrymmesreserveringar alltid måste avbokas skriftligt 14 dygn före bruksdagen, i annat fall blir beställaren tvungen att betala hyran för utrymmet.

2. AUS:S VERKSAMHETSBIDRAG 2012

AUS:s verksamhetsbidrag ansöks år 2012, såsom de tidigare åren, på våren. Det lönar sig att i kalendern skriva in datumen torsdag 1.3 då söksystemet öppnas och söndag 1.4 då det stängs.

Läs redan färdigt Stipendier för föreningar (http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/) på ayy.fi så att du hänger med i hurdana plikter föreningar har för att få verksamhetsbidrag. Poängsättningsmodellen som finns på sidan kommer kanske att ändras i början av februari. De engelska och svenska översättningarna av poängsättningsmodellen kommer i slutet av februari.

3. TEEKKARIEN AUTOKERHO ORDNAR EN ÖVNINGSDAG FÖR HALKKÖRNING

Var inte som en hjort i strålkastarljus! Teekkarien autokerho (TAK) ordnar en dag på isbanan, d.v.s. halkkörningsövning, på Hyvinkään vauhtipuisto på söndagen 12.2.2012 kl. 15.00 – 18.00. Delta modigt med. Om du inte kan så lär vi dig nog. Delta med din egen/farsans/kompisens/någon annans bil.  Bilklubben ansvarar inte för haverier som hänt medlemmarna. Vi tar emellertid med vår egen paketbil och biltrailern till evenemanget ifall utrustningen inte rör på sig av egen kraft. Evenemanget kostar 5 € för bilklubbens medlemmar och 20 € för andra. Medlemskapet i bilklubben kostar 15 €.

I bilklubben bygger och reparerar man medlemmarnas bilar, gör exkursioner, badar bastu med vem vet vad, när och hur, ordnar evenemang och deltar i aktiviteter. Den första fredagen varje sommarmånad cruisar man tillsammans med andra på stan och ett par gånger om året ska de stora orden lösas in på Ahvenisto Race Circuit. Kom med i verksamheten! Tilläggsinformation hittar du på adressen: http://tak.tky.fi/tak/index.php (på finska).

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.