Föreningsrapport 1/2012

Detta är AUS:s föreningsrapport 1/2012. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset.

Här startar året igen! Snart är det igen dags att söka verksamhetsbidrag från AUS så fräscha upp er förenings minne och läs igenom sidan http://ayy.fi/sv/till-foreningar/stipendier-for-foreningar/ på ayy.fi.

  1. Anmälan om Otax huvuddomänsansvarig ska göras senast 29.3
  2. TTER:s årets första ansökningsrunda pågår, DL söndag 29.1
  3. Vårterminens abi-infoskolningar väntar på dig
  4. Välkomna till PSK Kuplas grundkurs i dykning och dykningsprovning 2012
  5. Polyteknikkojen Ilmailukerho ordnar segelflygningsskolning (GPL)

1. ANMÄLAN OM OTAX HUVUDDOMÄNSANSVARIG SKA GÖRAS SENAST 29.3

För de kontons del som inte har gjorts en anmälan, låser sig användarkoderna på söndagen den 1 april. En månad efter det läggs de nätsidor som har varit på detta konto ner.

Lämna in era anmälningar i tid och gör dem noggrant. Anmälan kan göras på adressen http://yhdistykset.ayy.fi/yllapitajailmoitus/ (på finska eller engelska).

Otax är en webbhotelltjänst för AUS:s föreningar. Mer information om tjänsten finns på adressen http://ayy.fi/sv/till-foreningar/it-tjanster/.

2. TTER:S ÅRETS FÖRSTA ANSÖKNINGSRUNDA PÅGÅR, DL SÖNDAG 29.1

Nytt år, nya spratt? Ansök om bidrag från TTER! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Årets första ansökningsrunda har öppnats. Ansökningstiden tar slut på söndagen 29.1.2012 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den hittar du på fondens nätsidor på adressen http://tter.ayy.fi/ (på finska). Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: http://tter.ayy.fi/hae-avustusta/ (på finska).

Det lönar sig också att komma ihåg att för små projekt som verkställs med snabb tidtabell finns det TTER:s lättare ansökning som är fortlöpande öppen fram till slutet av maj! Genom den lättare ansökningen kan man ansöka om bidrag på högst 300 euro genom att skicka en kort ansökan via e-post.

Närmare information finns på TTER:s nätsidor på adressen http://tter.ayy.fi/ (på finska). Tilläggsinformation kan frågas efter via e-post på adressen tter@list.ayy.fi.

3. VÅRTERMINENS ABI-INFOSKOLNINGAR VÄNTAR PÅ DIG

Vad sägs om du skulle få besöka ditt gamla gymnasium och hälsa på gamla bekanta, berätta om dina nya studier och få lite fickpengar för det?
– Nå men det låter trevligt!

Varje läsår åker Studerande från Aalto-universitetet runt i gymnasier, på mässor och garnisoner för att berätta om universitetsstudier till eventuellt blivande phuxar, och för detta behövs det massor av modiga informatörer. Abi-infoskolningarna i Otnäs ordnas fre. 10.2 kl. 8-12 och kl. 12-16 (den ena av 4h skolningarna räcker!). På skolningen gås det igenom Aaltos ansökningsförfarande, ansökningstider och ett par specialfall gällande studentintagning samt själva uppträdandet. Det är värt att notera att enbart de som har gått skolningen kan få lön+resekostnader för de infon som de har hållit.

Anmälningarna senast 6.2 på adressen https://www.webropolsurveys.com/S/4083682A6191C535.par (på finska).

Tilläggsinformation kan fås av Hilla Pohjalainen, förnamn.efternamn@aalto.fi, från ansökningsservice vid Aalto-universitetet.

4. VÄLKOMNA TILL PSK KUPLAS GRUNDKURS I DYKNING OCH DYKNINGSPROVNING 2012

Info-föreläsningen för vårens kurs ordnas på tisdagen 7.2.2012 kl. 17.00 i Aalto-universitetets byggnad för Byggnads- och miljöteknik på adressen Byggarplatsen 4 A. Info-föreläsningen tar cirka ett par timmar. På föreläsningen går man igenom kursens innehåll, tidtabell och vilka förutsättningarna är för att delta i kursen och anmäler man sig till kursen. Dessutom får du information om Kuplas verksamhet.

Kursföreläsningarna och bassängövningarna kommer huvudsakligen att hållas på tisdag kvällar under våren och kursen avslutas med ett öppet-vatten-läger i maj. Priset för kursen år 2012 är 390e. Nedsatt studentpris 360 eur gäller studerande som har ett ikraftvarande studiekort på universitetsnivå.

I samband med kursstarten tis. 7.2 ordnar vi även dykningsprovning. På evenemanget får du grundinformation om dykning som hobby och får prova på dykning i en simbassäng under ledning av en erfaren instruktör. Efter provningen hinner du ännu med på vårens kurs om du så vill.

Att delta i dykningsprovning förpliktigar inte till att delta i kursen. Man ska anmäla sig till dykningsprovningen eftersom det finns ett begränsat antal platser. Om du vill delta i grundkursen i dykning men inte i introdykningen behöver du inte anmäla dig – kom bara direkt till startföreläsningen.

Kursens nätsidor har öppnats på adressen: http://kupla.kyla.fi/tiki-index.php?page=LSPK+2012 (på finska).

Tilläggsinformation om dykningsprovningen och anmälningen på adressen: http://kupla.kyla.fi/tiki-index.php?page=INTRO+2012 (på finska). Du tar väl i beaktande att kursen och dykningsprovningen ordnas bara på finska.

5. POLYTEKNIKKOJEN ILMAILUKERHO ORDNAR SEGELFLYGNINGSSKOLNING (GPL)

Har du någon gång drömt om att flyga? Om du har så skulle du nu ha en perfekt chans att börja med segelflygning som hobby eftersom PIK ordnar en segelflygningscertifikatkurs igen denna vår!

Kursens presentation och teoridel börjar 30.1.2012 18.00 i Otnäs och flygningsdelen ordnas senare på våren i Räyskälä. Teorikursen kostar 150€ och i den ingår undervisning (43 lektioner) och kursmaterial.

För att kunna delta i kursen måst du vara medlem i klubben och man kan bli medlem på månadsmötet som hålls nästa gång 25.1.2012 från och med kl. 18. Platsen är Ossinlinna.

Tilläggsinformation och anmälning till kursen: purjelento@pik.fi ja www.pik.fi (på finska).

VILL DU FÅ DIN NYHET I DENNA RAPPORT?

Skicka din korta text senast på onsdag kl. 10.00 till adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Nyheterna skickas till översättarna så du kan skicka din text som enspråkig. I slutändan är det AUS:s organisations- och föreningssakkunnig Joonas Jylhä (joonas.jylha@ayy.fi, tel. 050 520 9442) som redigerar innehållet i föreningsrapporten.