Föreningsrapport 2/2011

Föreningsrapport 2/2011

Detta är AUS:s förnyade föreningsrapport! Från och med nu utkommer föreningsrapporten varje fredag under studieterminerna. Om du vill få AUS:s föreningsrapport i din e-post kan du beställa den på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Om du vill att ditt ärende kommer med i föreningsrapporten ska du skicka det före kl. 10 på onsdagar till Joonas till adressen joonas.jylha@ayy.fi. Vi hoppas att vi får så mycket information gällande föreningar som möjligt att publicera i föreningsrapporten, så var aktiva! ☺

I Föreningsrapporten denna vecka

  1. AUS delade ut verksamhetsbidrag för år 2011
  2. Att en förening har en AYY.fi-profil är en förutsättning för att kunna få bidrag
  3. Är era uppgifter hos PRS i ordning?
  4. Vem ska få Kvinnor och teknik (Naiset ja tekniikka)-priset år 2011?
  5. Tupsahdus-konsert 14.5

1. AUS delade ut verksamhetsbidrag för år 2011

AUS:s styrelse har bestämt storleken på verksamhetsbidragen år 2011. Resultaten finns på AYY.fi: http://ayy.fi/jaetut-toiminta-avustukset-2011/. På sidan har det listats de föreningar som har beviljats verksamhetsbidrag i år. Ett eventuellt plustecken betyder ett höjt verksamhetsbidrag. Ifall ni har frågor om bidragen eller vill ge respons på processen når ni alla personer på föreningssektorn med adressen jarjestoasiat@ayy.fi. Vi tar mycket gärna emot respons och förbättringsförslag!

2. Att en förening har en AYY.fi-profil är en förutsättning för att kunna få bidrag

Såsom det meddelades före utdelningen av verksamhetsbidragen är en ikraftvarande och uppdaterad föreningsprofil på AYY.fi ett villkor för att få verksamhetsbidrag år 2011. Gå genast och kontrollera hurdan situationen är för er förening. Om er förening inte ännu har ett användarnamn och ett lösenord till AYY.fi eller om de har försvunnit fråga efter dem av Joonas (joonas.jylha@ayy.fi) eller av vår webbutvecklare Rekik (rekik.haile@ayy.fi). Det lönar sig att skriva på engelska till Rekik, då får ni svar snabbare. ☺

3. Är era uppgifter hos PRS i ordning?

Ni kommer väl ihåg att alltid när föreningens namntecknare (ordförande, sekreterare/vice ordförande) eller föreningens stadgar ändras borde också uppgifterna i Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdateras. Det är enkelt att uppdatera uppgifterna till exempel med en elektronisk blankett på adressen: http://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html. Om er förening inte ännu är en registrerad förening finns det bra instruktioner på PRS:s sidor för hur man registrerar sig.

4. Vem ska få Kvinnor och teknik (Naiset ja tekniikka)-priset år 2011?

Aalto-universitetets högskola för elektroteknik delar ut Kvinnor och teknik-priset ur Marja-Terttu Tanttinens fond. Priset delas ut för sjätte gången och dess storlek är 1000 euro. Syftet med priset är att främja att kvinnor söker sig till teknikstudier och att främja studierna för teknikstuderande kvinnor.

År 2011 riktas priset till framtidens kvinnor. Priset delas ut till en idé eller ett projekt som främjar flickors eller kvinnors iver att studera matematisk-naturvetenskapliga ämnen och söka in att studera inom teknikområdet. Vi önskar att gillen inom teknik vid Aalto-universitetet kommer med idéer om hur man kan stöda flickors studier inom de matematiska ämnena i grundskolan och gymnasiet. Förslaget kan till exempel vara att teknologerna driver klubbverksamhet i skolorna eller någon annan kampanj som uppmuntrar till studier eller ett projektförslag som skolan själv kan förverkliga eller som teknologerna och Aalto-universitetet kan vara med i. Förslaget kan också vara någonting sådant som man tidigare inte ens har tänkt på!

Beslut om vem som får priset görs av stipendie- och fondkommitén vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Priset delas ut på hösten 2011.

Personer eller grupper som vill få priset kan själva anmäla sig som kandidater. Fritt formulerade, skriftliga ansökningar med motivering ska lämnas in senast 30.6.2011 kl. 15.45 till Henna Paananen till adressen PB 13000, 00076 AALTO.

Tilläggsinformation om stipendier kan fås av koordinator Henna Paananen, henna.paananen(at)aalto.fi, tel. (09) 450 22 202.

5. Tupsahdus-konsert 14.5

Tupsahdus-konserten ordnas på lördagen den 14.5 kl. 18 i Esbo kulturcentrum i Hagalund. I konserten uppträder Aalto-universitetets studentkårs musikföreningar. I konserten uppträder Dominante, PoliRytmi, Polyteknikkojen kuoro, Polyteknikkojen Orkesteri och Retuperän WBK. På Tupsahdus-konserten har du en unik chans att lyssna på Otnäs musikföreningars toppband under en kväll!

Konserten är i år igen öppen också för studerande och biljetten kostar 8 euro om man köper den på förhand eller 10 om man köper den vid dörren en timme före konserten. Biljetter säljs i nedre aulan i TKK:s gamla huvudbyggnad den 10.-12.5 kl. 10-14, på Otnäs servicepunkt (sekreteriat) och på Tiketti.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *