Tapahtumatoimikunnat

Tapahtumatoimikunnilla tarkoitetaan niitä ylioppilaskunnan rekrytoimia toimikuntia, jotka lähtevät järjestämään ylioppilaskunnan suurimpia tapahtumia. Näitä ovat muun muassa ylioppilaskunnan vuosijuhlat, Teekkariperinnejuhla, orientaatioviikon Aalto Afterparty, Wappubileet ja muutamat muut vuoden kohokohdat. Yksi rekrytoitavista toimikunnista on erityisesti keskittynyt leikkimielisten liikuntatapahtumien järjestämiseen.

Lisäksi tätä kautta on mahdollista hakea mukaan BEST Helsingin toimintaan. BEST (Board of European Students of Technology) on kansainvälinen opiskelijavetoinen järjestö, jonka pyrkimyksenä on lisätä jäsentensä valmiutta työskennellä ja vaikuttaa kansainvälisessä ympäristössä.