Hallopederna

Ansökningstiden för Hallopederna 2018 börjar 30.10 och slutar den 3.12. Ansök här!

 

Bli studentrepresentant i förvaltningen, dvs. Halloped!

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är helt vanliga studenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utveckling. Studenten är den bästa experten på sina egna studier och undervisningsvardagen, och studentrepresentanterna utför ett värdefullt arbete för ett bättre universitet. AUS väljer varje år cirka 130 studentrepresentanter för Aalto-universitetets olika förvaltningsorgan.

Som studentrepresentant får du

  • Lära känna och arbeta med Aaltos personal
  • Påverka de ärenden som behandlas, dvs. beslut som direkt anknyter till de nuvarande studierna
  • Delta i webbutbildningen för studentrepresentanter, som också utvecklar intressebevaknings- och talarfärdigheterna.
  • En pins, en årlig studiesits och andra gemensamma evenemang för studentrepresentanter.

Som studentrepresentant ska du

  • Delta i mötesgruppens möten. I flera grupper kan du också delta som ersättare. Beroende på gruppen ordnas möten cirka en gång i månaden eller mer sällan.
  • Höra till högskolans studentrepresentantsgrupp som leds av högskolans studentrepresentantsansvariga
  • Delta i kommunikationen mellan studentrepresentanterna och meddela din ersättare om du är förhindrad att delta i ett möte.
  • Anteckna de viktigaste diskussionerna som förts under året i din mötesgrupp (som introduktion för följande års studentrepresentanter).

Läs mer här.

Mer information: Minna Mäkitalo, AUS sakkunniga för högskolepolitik (fornamn.efternamn(a)ayy.fi)

Kopo