Styrgruppen för intressebevakning

Ansökningstiden till Styrgruppen för intressebevakning (Edujory) är 1.11.-3.12.2018. Ansök här!

Styrgruppen för intressebevakning, bättre bekant som Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten. Till sektionen hör högskolornas studentrepresentantsansvariga och studierådets ordförande. En av AUS styrelsemedlemmar leder ordet i Edujory och den sakkunniga för utbildningspolitik hos AUS är sekreterare.

Till Edujorys uppgifter hör att:

  • Samordna studentrepresentanternas gemensamma verksamhet, informationsgång och mål i intressebevakningen.
  • Ordna enstudiesits på våren för Aaltos personal och alla studentrepresentanter.
  • Vara en länk mellan AUS påverkansteam, studentrepresentanterna och de studieansvariga.
  • Bidra med studentperspektivet i utlåtanden för AUS påverkansteam och i aktuella ärenden om den vill
  • Delta i valet av nya studentrepresentanter i slutet av året

Vill du bli ansvarig för studentrepresentanterna på din högskola?

Varje högskola har en egen person som är ansvarig för högskolans studentrepresentanter, regelbundet sammankallar dem, samordnar informationsförmedlingen och målen för högskolornas intressebevakning. Som ansvarig för studentrepresentanterna får du från första parkett lära dig om arbetet i AUS påverkansteam och Aalto-universitetets verksamhet. Dessutom får du plats i förutnämnd Edujory.

Särskilt under året som kommer får du en bra chans att påverka utvecklingen av den nya webbkursen för studentrepresentanter. Erfarenhet av uppdraget som studentrepresentant är givetvis en merit, men ingen nödvändighet.

Vill du bli ordförande för Studierådet?

Studierådet (OPN) består av de studieansvariga i specialämnesföreningarna och kommittén sammanträder kring aktuella frågor cirka en gång i månaden. Som ordförande för Studierådet samordnar du kommitténs verksamhet, leder ordet på mötena och planerar årets största teman i Studierådet tillsammans med AUS utbildningspolitiska sektor. Som frivillig för AUS får du direkt insikt i ärenden som är aktuella i påverkansteamet och vid Aalto-universitetet och deltar i Edujorys verksamhet.

(Fråga mer av årets Edujorymedlemmar eller den sakkunniga för utbildningspolitik: minna.makitalo(at)ayy.fi).

”Som hallopedansvarig leder man intressebevakningen inom sin egen högskola och fungerar som en länk mellan AUS och gräsrotsnivån. I arbetet får man en nära kontakt med professorskåren.  Uppdraget är en kombination av mångsidiga möten och riktlinjer där målet är ett bättre studieliv.”

Tommi Lintilä, Hallopedansvarig vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) 2015