Studerandes intressebevakning

Inom högskolepolitiken arbetar hallopederna samt den styrgrupp för intressebevakning som består av de hallopedansvariga. Hallopederna eller förvaltningens studentrepresentanter utför en av studentkårens viktigaste uppgifter: de fungerar som studenternas röst i universitetets organ.

De hallopedansvariga vid Aaltos högskolor tillsammans med AUS högskolepolitiska sektor bildar styrgruppen för intressebevakning (edujory), som samordnar hallopedernas verksamhet vid sina högskolor och tar ställning till frågor som är aktuella för studentkårens intressebevakning.

För första gången söks nu en ordförande för Studierådet år 2017. Som ordförande planerar du rådets verksamhet, deltar i verksamheten och mötena inom AUS högskolepolitiska sektor och leder rådets möten.

Kopo