Till styrelsen!

Ansökningstiden till styrelsebildare 2019 är 1.10.-25.10.2018. Ansök här

Ansökningstiden till styrelsen 2019 är 1.10.-7.11. i hösten 2018. Det kommer att hållas en publik panelintervju för styrelsekandidater på torsdag 8.11. klockan 17-19 i Otnäs. Kandidaterna bör förbereda sig för en minuts presentation om sig själv. Om kandidaten inte kan delta i panelen, meddela tapio.hautamaki@ayy.fi omedelbart. Ansök här!

ANSÖKNINGAR KAN HITTAS HÄR.

Information om styrelsearbetet

Styrelsen är studentkårens sprakande, sprudlande hjärta! Styrelsen leder studentkårens dagliga verksamhet enligt de riktlinjer som delegationen slagit fast. Styrelsen består av en ordförande och nio medlemmar med uppgifter som varierar från år till år beroende på sökandenas intressen och kunskaper.

Posten som styrelsemedlem är ett förtroendeuppdrag på heltid under en ettårig mandatperiod, vilket innebär att man inom sin egen sektor och med gemensamma ärenden jobbar som på en vanlig arbetsplats (fast en väldigt flexibel, informell och ibland också busig sådan). Under styrelseåret är det alltså inte ens meningen att man ska studera som vanligt. För att trygga styrelsemedlemmarnas utkomst får de ett månatligt arvode på cirka 1 000 euro.

Styrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i veckan. Mellan mötena sköts det dagliga arbetet i sektorer eller projektteam. Styrelsemedlemmens arbetsuppgifter är mångsidiga och varierar enligt sektor. Det lönar sig att kontakta tidigare styrelsemedlemmar och fråga mer!

Styrelsebildaren väljs på delegationens möte i november. Styrelsebildaren intervjuar kandidaterna för styrelsen och gör upp ett förslag på styrelsesammansättning som delegationen ska godkänna.

Vem som helst som är medlem i studentkåren kan söka till styrelsen. Vanligtvis väljs personer som redan har erfarenhet från något område inom studentkåren, till exempel verksamhet i ämnesföreningar eller AUS sektioner och kommittéer. Men den typen av erfarenhet är inget krav – det viktigaste är ivern och förmågan att lära sig, och en genuin vilja att arbeta för alla Aaltos studerande.

Mera information: Noora Vänttinen, AUS styrelseordförande 2018 (noora.vanttinen@ayy.fi eller 040 731 6120)

AUS styrelse och Aaltos ledningsgrupp tillsammans på Aalto Party 2018. Foto: Mikko Raskinen

”Mitt år i styrelsen har gett mig möjligheten att helt fokusera på det som är viktigast för mig: människor. Tillsammans med styrelsen har vi vuxit, utmanat och utvecklat. Varandra och världens bästa studentliv.

Vi har fått vår energi från den passion som syns och smittar i AUS! Styrelsekolleger, delegationsmedlemmar, frivilliga och anställda bryr sig alla oerhört mycket om sitt arbete. Vi hittar alltid den gemensamma inspirationen oavsett om vi formulerar ett policydokument eller städar upp efter en sits. Förutom passion och inspiration har vi också diversitet i vår gemenskap. Från totalt motsatta åsikter och utgångspunkter uppstår helt nya lösningar genom diskussion. Året i styrelsen utvecklar det kritiska tänkandet, argumentationsförmågan och förmågan att uppträda.

Jag upplever att jag i AUS styrelse fått utföra ett arbete som är genuint meningsfullt i studentgemenskapen.”

– Tapio Hautamäki, AUS-styrelsens vice ordförande 2018