Kontinuitetsrådet

Ansökningstiden till Kontinuitetsrådet är 1.11.-3.12. Ansök här!

Kontinuitetsrådet är studentkårsstyrelsens sparringpartner.  I kontinuitetsrådet sitter aktörer från olika år och sektorer som redan lämnat studentkårsvardagen, och till antalet motsvarar de styrelsen. Enligt stadgarna är kontinuitetsrådets uppgift att värna och utveckla studentkårens intellektuella och ideologiska kapital, att stödja studentkårens funktionärer och främja kontinuiteten samt att främja god förvaltningssed och organisationsutveckling.

I praktiken träffas kontinuitetsrådet och styrelsen några gånger om året, och dessutom får varje styrelsemedlem en motpart i kontinuitetsrådet. Paren träffas något oftare under året med avsikten att dela erfarenheter och ge mentorstöd i utmaningar som styrelsemedlemmen kan råka ut för.

Platserna i kontinuitetsrådet kan sökas en gång om året, vanligen i november–december. Ansökningstiden tillkännages separat. Medlemmarna i kontinuitetsrådet väljs vid delegationens sammanträde.

Mer information: Jenni Haavisto, Kontinuitetsrådets ordförande (fornamn.efternamn@gmail.com eller +358 50 321 9788)

 

Jatkuvuustmk

 

”Kontinuitetsrådet ger insikter i studentkårens nuvarande verksamhet och är ett sätt att utveckla sina egna sparrningsfärdigheter. Kontinuitetsrådets uppgift är att stödja styrelsen och erbjuda dem olika perspektiv. Det bästa med uppdraget är möjligheten att lära känna de nuvarande funktionärerna och deras tankar, få följa verksamhetens kontinuerliga utveckling på nära håll och hjälpa styrelsen hitta rätt lösningar på olika utmaningar.” 

Jenni Haavisto, medlem i Kontinuitetsrådet sedan 2017