TTE-fondens styrgrupp

Ansökningstiden till TTE-fondens styrgrupp åren 2019–2020 är 1.11.-3.12.2018 Ansök här!

Fonden för främjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till hela AUS medlemskår (ekonomi-, konst- och teknikstuderande) och till föreningar och sammanslutningar med anknytning till studentkåren. Syftet är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga frågor samt att syssla med kultur.

TTE-fondens styrgrupp sammanträder cirka 5–6 gånger under året för att behandla större bidrag. Dessutom behandlar styrgruppen projektansökningar i den takt de kommer in.

Till styrgruppen kan man söka en gång om året, vanligen i november–december. Ansökningstiden tillkännages separat. Styrgruppen tillsätts av AUS delegation. Styrgruppen består av fyra personer som AUS föreslår och tre personer som PTK rf (tidigare TTEY rf) föreslår. Mandatperioden är två år. Alla Aaltostuderande kan ansöka.

Mer information: Jari Isaksson, styrgruppens ordförande (tter@list.ayy.fi) eller http://tter.ayy.fi/  

TTER

”Under min tid i TTE-fondens direktion har jag fått en unik inblick i det som händer i vår gemenskap. Det har varit ett nöje att följa de många olika projekten och särskilt att få känna att jag kunnat bidra till att något fint blivit verklighet. Jag har fått uppleva att vår gemenskap är levande. Förutom allt detta har jag lärt mig mycket nyttigt om ekonomiförvaltning och dokumentrelaterade frågor, och givetvis träffat fina människor över generationsgränserna. Min period i direktionen har varit en mångsidig och angenäm erfarenhet.
 
Henry Sanmark, medlem i TTE-fondens direktion 2017–2018 (AUS representant)