Ekonomiutskottet

Ansökningstiden till ekonomiutskottet åren 2019–2020 är 1.11.-9.12.2018. Ansök här!

Ekonomiutskottets syfte är att förvalta och sköta studentkårens tillgångar. Inklusive ordföranden har ekonomiutskottet mellan åtta och tio medlemmar. Ordföranden för ekonomiutskottet ska vara studentkårsmedlem. Minst hälften av medlemmarna ska vara studentkårsmedlemmar.  De övriga är expertmedlemmar som bidrar med värdefull erfarenhet i till exempel fastighets- och placeringsärenden.

Ekonomiutskottet träffas 8–10 gånger per år. Arbetet i ekonomiutskottet kräver djupgående kunskaper om AUS ekonomi och dess struktur samt om studentkårens verksamhet.

Ekonomiutskottet söker vanligen medlemmar en gång om året, i oktober–november. Ansökningstiden tillkännages separat. Delegationen väljer medlemmarna i ekonomiutskottet. Både styrelsen och samarbetsorganet för boende föreslår egna representanter till utskottet enligt beslut som fattats på deras egna möten. Den som är medlem i ekonomiutskottet är jävig i delegationen. Representanterna föreslås för två (2) år i taget så att hälften står i tur att avgå varje år. Delegationen utser ordföranden för ekonomiutskottet bland utskottets medlemmar på styrelsens förslag för ett kalenderår i taget. Om du vill söka till ekonomiutskottet lönar det sig att motivera ditt kunnande om AUS ekonomi, placeringsverksamhet och fastigheter väl. Dessutom är det bra att nämna vilket mervärde du skulle tillföra ekonomiutskottets verksamhet.

Niko Ferm, generalsekreterare (fornamn.efternamn@ayy.fi eller +358 50 520 9434)

 

TalousTMK

”Ekonomiutskottet är en utmärkt chans att  insikter i branschproffsens arbetssätt och kompetens och möjligheter att påverka studentkårens ekonomiska planering.
Ekonomiutskottet sammanträder cirka en gång i månaden under terminerna och behandlar ärenden som gäller studentkårens placeringsverksamhetuppföljningen av ekonomin och fastighetsutvecklingen. Studentmedlemmarnas kunnande tas  allvar och de har betydande möjligheter att ingripa och ta initiativ.”

Ilkka Särkiö, Medlem i ekonomiutskottet 2018-