Ekonomi

AUS har en struktur av en koncern. Stor del av studentkårs verksamhet gäller studentkåren själv, men en del av verksamhet organiserats genom avskilda bolag. Studentkårs egendom består av fastigheter och placeringsegendom, bland annat investeringar i aktier och placeringsfonder.

Besluten om AUS egendom görs av ekonomiutskottet som består av tio medlem, av vilka en hälft är studerande. Egendomen omfattar också TTE-fonden, som främjar Aalto-universitets studerandes och AUS föreningars och samfunds verksamhet.  Det finns studentmedlemar också i TTE-fondens styrgrupp

Raha