Ordförande för Kommittén för företagsrelationer (YTMK)

Ansökningstiden för Ordförande för YTMK är 1.11. till 31.12.2018. Ansök här!

 

AUS har i år sett över sin sektor för företagsrelationer så att ingen sektion för företagsrelationer kommer att rekryteras för nästa år. Däremot rekryterar vi separat en ordförande för Kommittén för företagsrelationer (YTMK).  

YTMK består av ämnesföreningarnas och gillenas ansvariga för företagsrelationer. Ordförandens uppgift är att samordna det gemensamma arbetet med företagsrelationer inom AUS ämnesföreningar och gillen på Aaltonivå och att samarbeta direkt med AUS sektor för företagsrelationer och med den styrelsemedlem som ansvarar för dessa frågor. YTMK har också möjlighet att tillsammans ordna större evenemang eller program med anknytning till studentföreningarnas företagsrelationer.