Teknologsektionen

Ansökningstiden till ordföranden av Teknologsektionen är 1.-23.11.2018 Ansök här!
OBS! På fredagen den 30.11. klockan 17 ordnas en intervju- och rekryteringsutbildning för de valda sektionordförandena. Deltagande krävs av de valda.

Ansökningstiden till Teknologsektionen 2019 är 1.11.-3.12. Ansök här!

Teknologsektionen (TJ) ser till att teknologkulturen förblir livskraftig. Den har som syfte att värna om teknologtraditionerna samt upprätthålla och utveckla teknologkulturen. I Teknologsektionen blir du en del av en 150-årig tradition och bygger upp teknikstudenternas egen identitet.

Teknologsektionen består förutom ordföranden av direktörerna som har egna ansvarsområden:

Teknologkulturevenemang såsom Teknologtraditionsveckan, Otatarhakörningen och Jämeränjälki
De stora festerna Gravitaatio, Wappen och Mössnedläggningen
Phux- och ISOverksamheten samt den internationella verksamheten inom det tekniska området
Tillsätta kommittéer (FTMK, ITMK, IE, LuTKu, KvTMK)
Bevara teknologkulturen

Utöver ditt eget ansvarsområde blir du en del av en sektion med bra sammanhållning som arbetar tillsammans i teknologandans namn året om. Teknologsektionen ordnar många gemensamma evenemang och beslutar på sina veckomöten bland annat om tillstånd att bära mössa och band. Teknologsektionen samarbetar också rätt med Runda Tornets gille, Tammerfors teknologsektion, gemenskapssektionen Aava och KY:s kulturutskott.

Som kommittéledare samlar du ihop aktörer från de olika gillena. Du ansvarar för din kommitté, håller möten med dem och ordnar olika evenemang med och för dem.

Mer info: Tuomas Rantataro, Teknologsektionens ordförande 2018 (tuomas.rantataro(a)ayy.fi)

“Det bästa med Teknologsektionen är absolut det tvärvetenskapliga gänget och de resurser som AUS erbjuder. Var och en är genuint intresserad av sitt ansvarsområde och har den kompetens som krävs. Möjligheterna att ordna storskaliga evenemang och förverkliga också vilda idéer har motiverat och lärt mig mycket. Sektionsverksamheten som frivillig i AUS har också medfört bra förmåner och möjligheten att lära känna andra frivilliga i de andra sektionerna och kommittéerna. Vi har alltså också haft kul. Efter min tid i Teknologsektionen kan jag säga att det varit en lärorik och mycket givande erfarenhet som jag inte vill vara utan.“

-Elena Pitkänen, Teknologkulturdirektör, Teknologsektionen 2018

Exempel på poster som Teknologsektionen kunde inrätta nästa år:

Teknologsektionens ordförande leder sektionens dagliga verksamhet och ser till att allt fungerar smidigt och teknologkulturen blomstrar. Ordföranden håller kontakt med Runda Tornets Gille och verkar också inom AUS kultursektor tillsammans med styrelsens kulturansvariga, Aavas och Campussektionens ordförande och de anställda.

Teknologtraditionsdirektören leder teknologtraditionskommittén (TPTMK). Tillsammans med sin kommitté samordnar direktören Teknologtraditionsveckan och planerar och genomför veckans höjdpunkt, Teknologtraditionsfesten med sillis.

Teknologkulturdirektören ansvarar för teknologevenemang som Jämeränjälki och Otatarhakörningen. Teknologkulturdirektören leder bland annat må bra-kommittén (HVTMK) som består av gillesstyrelsernas vice ordförande och må bra-ansvariga och som bistår direktörerna med evenemangsarrangemangen.

IE-direktören leder värdarna (IE) som i huvudsak består av de särställda föreningarnas evenemangsansvariga dvs. värdarna. Ordnar Polin Appro och Dipolin Appro och bistår vid många andra av sektorns evenemang.

Klockardirektören leder Klockarkommittén (LuTKu), som består av gillenas klockare och företrädare för teknologkörerna. Ordnar teknologsångtillställningar och leder sången på gemensamma evenemang som ISO-sitsarna och Teknologtraditionsfesten.

Internationella direktören (mandatperiod 1,5–2 år) leder internationella kommittén (KvTMK) som främst består av gillenas ansvariga för internationella frågor. Direktören och kommittén arbetar för internationalism och internationella studenters ställning i gillena och vid Aalto, och deltar också för de internationella studenternas räkning i phux- och ISO-verksamheten.

ISO-direktören (mandatperiod 1,5–2 år) leder ISO-kommittén (ITMK) som främst består av gillenas ISO-ansvariga. ISO-direktören och kommittén sköter utbildningen av storasyskon (ISO-personer) och deras rekreation samt utvecklar ISO-verksamheten.

Phuxmajoren (mandatperiod 1,5–2 år) leder Phuxkommittén (FTMK) som består av phuxkaptenerna. Ansvarar för de nya teknikstuderandenas phuxfostran och ordnar phuxevenemang tillsammans med phuxkommittén. Beslutar om Wappen ska ordnas.

Wappdirektören och Mössnedläggningsdirektören. Wappdirektören leder festkommittén (JTMK) fram till Wappen, då makten övergår i Mössnedläggningsdirektörens händer. Båda har ansvaret för sina respektive fester och samordnar tillsammans Gravitaatio.