Festkommittén

Ansökningstiden till Festkommittén är 1.11.-31.12. Ansök här!

I festkommittén är du mitt i smeten bakom Gravitaatio, Wappen och Mössnedläggningen. Du får planera och genomföra årets största evenemang! Kommittén har uppgifter inom alla aspekter av evenemangsplaneringen alltfrån webbplatser och affischer till dekorering, teknik och marknadsföring. Är din idé tillräckligt galen för att genomföras?

Kommittén samlas 1–2 gånger i månaden, men oftare inför festerna. Mest arbete blir det veckorna före festerna. Till festkommittén väljs ett tiotal medlemmar i slutet av året genom en öppen ansökningsprocess för ett år i taget. Teknologsektionens Wapp- och Mössnedläggningsdirektörer turas om att leda kommittén.

Kommittén behöver alla slags typer från nybörjare till veteraner, så ingen tidigare erfarenhet krävs. Kom modigt med i vårt tvärvetenskapliga gäng och upplev ett oförglömligt år!

Mer information: Mössnedläggningsdirektör Suvi Rantamäki och Wappdirektör Vili Kurppa (fornamn.efternamn@ayy.fi)

jtmk

”För mig själv har året i Festkommittén varit en chans att planera dekorationerna för Wappen i Dipoli och lära mig bygga upp en webbplats. Jag har fått en hel hög nya vänner och bekanta och många härliga kvällar. Jag kommer aldrig att glömma stunden när phuxarna fick ta på sig mössorna för första gången i det fullpackade Dipoli och vi konstaterade att ”Vi gjorde det här!”

– Tiina Pajukari, medlem i festkommittén 2018