Årsfestkommittén

Ansökningstiden för Årsfestkommittén är 1.11. till 31.12.2018. Sök här!

Årsfestkommittén (VujuTMK) ordnar AUS årsfest, som är studentkårens viktigaste evenemang för medlemmar och intressentgrupper. Årsfesten är en högtidlig men otvungen akademisk fest som firas och ordnas med glimten i ögat. Årsfesten består vanligen av en cocktailtillställning, en huvudfest, en efterfest och en efterfestens efterfest samt en årsfestbrunch följande dag. Dessutom har det ordnats stämningshöjande program under årsfestveckan tillsammans med andra AUS-aktörer. AUS årsfest firas i maj på en lördag som infaller nära Floradagen.

Kommittén får fria händer att ta fram idéer och ordna festen tillsammans med AUS producent. Kommittémedlemmarna får ansvara för ett stort projekt, lära sig projekthantering och ledarskap och se konkreta resultat i form av ett av AUS största spektakel.

Arbetsinsatsen per person beror på tidpunkten och antalet frivilliga, men ökar i takt med att festen närmar sig. Viktigast av allt: kommittémedlemmarna får en unik upplevelse och nya vänner.

Mer information: Ordföranden för Årsfestkommittén 2018, Konsta Huuki (fornamn.efternamn(a)aalto.fi)

Årsfestkommittén 2018. Foto: Teemu Ojala

”Som medlem i årsfestkommittén fick jag använda min kreativitet och uppfinningsrikedom och bidra till att ordna studentkårsevenemang som avspeglar medlemskåren. Genom kommittén lärde jag också känna nya inspirerande människor och blev en del av AUS omfattande frivilligverksamhet och gemenskapen kring den.

Allt som allt blev min vår mer givande och färggrann tack vara arrangemangsarbetet och alla roliga stunder tillsammans. På själva festen i maj var det fint att se hur deltagarna njöt av stämningen vi arbetat för och firade vår åttaåriga studentkår tillsammans.”

Emma Kärkkäinen, medlem i Årsfestkommittén 2018.