Gemenskapssektion Aava

Ansökningstiden till ordföranden av Aalto-gemenskapssektion Aava är 1.-23.11.2018 Ansök här!
OBS! På fredagen den 30.11. klockan 17 ordnas en intervju- och rekryteringsutbildning för de valda sektionordförandena. Deltagande krävs av de valda.

Ansökningstiden till gemenskapssektion Aava är 1.11.-3.12. Ansök här!

Gemenskapssektionen Aava sammanför Aaltostudenterna genom att ordna traditionella och nya evenemang från enorma fester till mindre motionstillställningar. Vi i Aava arbetar tätt ihop och även om varje medlem har ett eget ansvarsområde sköter vi de flesta projekt tillsammans. Aava gör idéer till verklighet och sprudlar av energi och arbetsiver.

Exempel på Aavas evenemang är:

 • AUS årsfest
 • Aalto Afterparty som avslutar läsårets inskriptionsdag
 • Aalto Open Air som inleder Aaltos valborgsfirande
 • Liverollspelet Humans vs. Zombies
 • Idrottsevenemangen SmökkiCup, A! Spelen och Aalto Sports Day
 • Aalto Amazing Race och Aaltositsen tillsammans med andra parter som företräder studentkulturerna

Under Aava finns sex kommittéer, varav tre rekryteras separat:

 • Afterparty-kommittén
 • Årsfestkommittén
 • Kommittén för utomhusspel
 • Motionskommittén
 • Kommunikationskommittén
 • Chefredaktörernas kommitté

Varje senhöst söker sektionen medlemmar för ett kalenderår genom en ansökan som är öppen för alla. AUS styrelse väljer ordföranden som sedan väljer ut sökande till sektionen. Sektionen sammanträder cirka en gång i veckan. Dessutom innebär uppdraget arbete i form av olika slags arrangemang och evenemangsverksamhet.

Mer information: Titta Saari, Aavas ordförande 2018 (titta.saari [at] ayy.fi eller 0504139000

”Före mitt år i Aava hade jag hunnit med rätt mycket gillesverksamhet i AS och varit aktiv också i AUS. Jag var alltså van med frivilligverksamhet och såg frivilligarbetet i AUS som en naturlig fortsättning. Jag hade länge funderat på att utveckla motionsverksamheten inom AUS och tyckte potentialen var särskilt stor inom AUS motionskommitté (LTMK). Under året som gått har vi verkligen utvecklat motionsverksamheten för alla i form av nya evenemang.

Under mitt år i sektionen har jag lärt känna härliga människor både i kommittén och sektionen. Aava gör mycket tillsammans som sektion och arbetet är mångsidigt. När jag lett kommittén har det varit en glädje att få se alla entusiastiska unga människor som dragit åt samma håll och gjort gemensamma mål till verklighet.”

Roope Pääkkönen, Ordförande för Motionskommittén

Uppdragen i sektionen ändras från år till år. Nedan en möjlig sammansättning för nästa år:

Ordföranden leder sektionens dagliga verksamhet och ser till att saker och ting blir gjorda. Dessutom deltar Aavas ordförande i planeringen och utvecklingen av verksamheten i AUS kultursektor.

Gemenskapsansvarig övervakar tvärvetenskapligheten och håller kontakt med andra kulturaktörer i studentkulturerna. Dessutom leder den gemenskapsansvariga några tvärvetenskapliga evenemang.

Afterpartyansvariga ansvarar tillsammans med sin kommitté för Aalto Afterparty som avslutar läsårets inskriptionsdag. För många nya studenter är den här dagen den första kontakten med Aalto-identiteten!

Festivalansvarig ansvarar för utomhusfestivalen Aalto Open Air som inleder valborgsfirandet. Afterpartykommittén bistår den ansvariga.

Årsfestansvarig ansvarar tillsammans med Årsfestkommittén för att ordna AUS årsfest och anknytande evenemang.

Motionsansvarig ansvarar för verksamheten i Motionskommittén, som består av de motionsansvariga i föreningarna med särställning, och för de motionsevenemang som kommittén ordnar.

Välmåendeansvarig bistår den motionsansvariga i arbetet med att leda Motionskommittén. Dessutom ansvarar den må bra-ansvariga för intressebevakningen i anslutning till motion och välbefinnande, och deltar i utvecklingen av nya evenemang för att främja motion och välbefinnande.

Ansvarig för utomhusspel ska få fart på studenterna på roliga sätt. Den ansvariga leder Kommittén för utomhusspel och ordnar motionsevenemang utomhus, såsom Humans vs. Zombies och VM i akademisk quidditch.

Kommunikationsansvarig ansvarar för Aavas kommunikation, dvs. sköter till exempel synligheten i de sociala medierna samt samordnar och schemalägger kommunikationen. Dessutom leder den kommunikationsansvariga Kommunikationskommittén och chefredaktörskommittén.

Projektansvarig utvecklar nya Aava-evenemang och kan förverkliga sina egna vildaste idéer.