Konstnärlig verksamhet

Vill du gestalta AUS konstnärliga verksamhet? Du kan ansöka här från den 1.11. till 3.12. 

 

Som fortsättning på Konståret tar studentkåren lyra på konst- och kulturfrågorna på ett nytt sätt. Nu har du chansen att utveckla verksamheten i den riktning du vill, och planera och genomföra allt mellan himmel och jord. Till det här paketet hör till exempel utvecklingen och genomförandet av nästa Otnäs natt.

Vi söker studenter som sprudlar av idéer och är bra på att omsätta dem i praktiken. Vi behöver arrangörer med stålnypor och funktionärer med konstnärlig vision och passion. Bara fantasin och metafysikens lagar sätter gränserna!