Kommittéer

Evenemang committéer hänvisar till dessa kommittéer rekryterades av studentkåren som på första hand har ansvaret för organisering av de mest storslagna festiviteter studentkåren har. De här innehåller bland annat Årsfest, Teekkari Traditions Fest, orienteringsveckans Aalto Afterparty, Gravitation-party och några andra höjdpunkter av året. En av de rekryterade kommittéer har specialiserat sig i organisation av lekfulla sportevenemang.

Det är också möjligt att ansöka till BEST Helsinki från den här sidan. BEST (Board of European Students of Technology) är en internationell studentledd organisation som syftar till att öka medlemmarnas beredskap att arbeta och verka i en internationell miljö.