Delegationens presidium

Ansökningstiden för delegationens ordförande är  1.10.-25.10. Sök här!
Ansökningstiden för delegationens 1. och 2. vice ordförande är 1.10.-7.11. Sök här!

Information om delegationens presidium

Delegationens presidium består av delegationens ordförande och två vice ordförande. Delegationen väljer ordförande i början av november och två vice ordförande på sitt möte i slutet av november. Mandatperioden för delegationens presidium är ett kalenderår.

Till ordförandens uppgifter hör att förbereda delegationens möten, att leda ordet vid mötena och att underteckna protokollet. Delegationens ordförande övervakar att studentkårens verksamhet följer lagstiftningen och studentkårens egna stadgar. Dessutom avgör delegationens ordförande vid behov hur stadgarna tolkas. Vice ordförandenas uppgifter slås fast år för år.

Uppdraget som ordförande kräver cirka 4 timmar per vecka under läsåret, mer under mötesveckorna och mindre under sommaren. Uppdraget som vice ordförande är något mindre tidskrävande. Delegationens ordförande får gärna ha tidigare erfarenhet från delegationen, men uppdraget som vice ordförande kräver ingen tidigare erfarenhet.

Ett engångsarvode betalas till presidiet för utfört arbete.

Mer information:

Onni Lampi, delegationens ordförande 2018
040 7023841
onni.lampi@ayy.fi

Leo Norilo, delegationens 1. viceordförande
050 3053695
leo.norilo@ayy.fi

Visa Pollari, delegationens 2. viceordförande
045 6350724
visa.pollari@ayy.fi

Edari

“Under året som gått har jag ansvarat för gruppordförandenas möten. När delegationsmötena infallit på torsdagar har gruppordförandena sammanträtt redan på måndagen och diskuterat ärendena på det kommande mötet. Responsen från gruppordförandena är viktig för att delegationens presidium ska få en uppfattning av vilka ärenden som kräver mest tid och för att de föredragande ska kunna förbättra sina presentationer inför det egentliga mötet. Det mest givande i arbetet som delegationens vice ordförande har varit att stödja det gemensamma beslutsfattandet och få insikter i olika gruppers perspektiv och arbetssätt.

Under en vanlig vecka har inte uppdraget krävt just någon tid, men under mötesveckan cirka 10 timmar och veckan innan ett par timmar. Genom uppdraget har jag lärt mig mycket om studentkårens beslutsfattande, om att leda möten och om facilitering.”

Leo Norilo, 1:a vice ordförande i AUS delegation 2018